en-UShr-HR
Search
Monday, July 13, 2020 ..:: About Project » Reports about the project "E-medica" » Report from the 1.st meeting ::..   Login
 Zapisnik sa 1. radnog sastanka na projektu "E-medica" Minimize

         Na inicijativu ravnatelja Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, gospodina Davora Vidakovića i voditelja projekta, Edina Kadića, 19. listopada 2005. godine u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar, održan je radni sastanak partnera u projektu „E-medica“, a na kojem su sudjelovali:

 • Zoran Paldi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
 • Zvonimir Stanić, ravnatelj CARNeta,
 • Darko Jureković, Microsoft Hrvatska,
 • Pavo Račić, Pročelnik Ureda za društvene djelatnosti Zadarske županije,
 • Davor Vidaković, ravnatelj Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar,
 • Edin Kadić, inicijator i voditelj projekta „E-medica“,
 • Kao gost/donator, gospodin Milo Krnić, „T&R PRO Informatika“ i „AS- Adria Software“, iz Šibenika

         Nakon prezentacije projekta od strane voditelja, Edina Kadića, na sastanku su svi partneri podržali i prihvatili svoje sudjelovanje u projektu „E-medica“ te konkretizirali svoje participiranje u njemu:

 • Pročelnik Ureda za društvene djelatnosti Zadarske županije, gospodin Pavo Račić, izuzetno zadovoljan projektom „E-medica“ daje mu potpunu suglasnost i potporu, te potvrdu da će u okviru ovlasti Ureda za društvene djelatnosti iznaći mogućnosti i  sredstva za podršku  projektu, pogotovo na poticanju nastavnika Zadarske županije u sudjelovanju u projektu i izradi edukacijskih sadržaja.
 • Ravnatelj CARNeta,  gospodin Zvonimir Stanić, bezrezervno je prihvatio participiranje CARNeta u projektu „E-medica“ te iznio konkretne prijedloge:
  • Voditelj projekta je dužan dostaviti CARNetu popis svih zdravstvenih škola RH, kako bi im omogućio žurno priključivanje na CARNet širokopojasnim vezama.
  • Implementaciju „Live Communicator Servera“ u okviru CARNet mreže, a za potrebe povezivanja zdravstvenih škola Hrvatske, a kako bi se omogućilo međusobnu komunikaciju, konferencije i prijenos predavanja na daljinu,
  • Čvršće i kvalitetnije povezivanje sa resursima CARNeta na Zadarskom sveučilištu,
  • Cjelokupnu sistemsku podršku CARNeta,
  • Medicinskoj školi će osigurati cjelokupnu video-konferencijsku opremu,
  • U okviru mogućnosti, i ostalim školama, sudionicama projekta, CARNet će osigurati primarnu video-konferencijsku opremu.
 • Predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, gospodin Zoran Paldi, podržao je projekt, te ukazao na potrebe povezivanja sa Agencijom za strukovno školstvo RH i sličnim institucijama koje bi mogle potpomoći da ovaj projekt preraste u program, te da se kao njegov cilj apostrofira i kroz izrade edukacijskih sadržaja. MZOŠ podržava i podržat će projekt „E-medica“, ali zahtjeve za materijalnim potrebama (serveri, projektori) nije moguće realizirati u ovoj proračunskoj godini.
 • Predstavnik Microsoft Hrvatska, gospodin Darko Jureković, također je podržao projekt „E-medica“, ali je naglasio da projekt treba imati za osnovni cilj podučavanje, te da treba precizno definirati njegove sudionike, a pogotovo angažman nastavnika koji će izrađivati edukacijske sadržaje, kao i vlasništvo nad tim sadržajima.
  • Predložio je da se u okviru izrade projektne dokumentacije precizno odrede ti parametri koji će unaprijed osigurati kvalitetniju realizaciju projekta.
  • Sa cjelokupnom dokumentacijom trebalo bi otići pred MZOŠ prezentirati „E-medicu“, sa zahtjevom da pilot projekt „E-medice“ u narednih godinu dana treba financijsku podršku za povezivanje škola, djelovanje i izradu edukacijskih sadržaja.
 • Kao gost/donator, gospodin Milo Krnić je predložio da se u projekt „E-medica“ uključe i donatori vezani uz školstvo i zdravstvo, te kao donator ponudio participiranje svoje tvrtke „T&R PRO Informatika“ sa konkretnom  donacijom računala iMac G5, dok će tvrtka „AS- Adria Software „ u iste svrhe donirati RDB „FileMaker 7.0 Server“ kao i odgovarajući  broj „FileMaker 7.0„ client licenci .
 • Na kraju radnog sastanka ravnatelj Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, gospodin Davor Vidaković, iznio je plan slijedećih aktivnosti na projektu, od kojih je naglasak stavljen na skori sastanak Udruge ravnatelja zdravstvenih škola RH, a na kojima će biti prezentirana „E-medica“, kao i svi zaključci sa ovog sastanka. Na tom sastanku trebali bi se definirati sudionici i načini sudjelovanja zdravstvenih, kao i potreba sazivanja sastanka svih ravnatelja i predstavnika zdravstvenih škola Hrvatske, koji žele sudjelovati u projektu „E-medice“,
 • Voditelj projekta, Edin Kadić, preuzeo je na sebe prezentiranje „E-medice“ na tim sastancima, a potom izradu cjelokupne projektne dokumentacije.
 • U okviru inicijativa, obvezao se i redovito izvještavati sve sudionike ovog sastanka o poduzetim koracima i sastancima zdravstvenih škola RH.

Voditelj projekta:
Edin Kadić, prof.

Zadar, 19. listopada 2005


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation