en-UShr-HR
Search
Tuesday, August 4, 2020 ..:: Days of E-medica » Days of E-medica 2016 » Program 2016 ::..   Login
Program of 9th Review "Days of E-medica 2016"  Program of 9th Review "Days of E-medica 2016" Minimize

 
P    R    O    G    R    A    M

 


   March 3 - 6, 2016


Thursday, March 03, 2016
 
 12:00 - Registracija sudionika
14:00 - Ručak
15:30 - Sastanak koordinatora
 
16:00 - Predstavljanje škola
Moderatori: Mirjana Kozina i Tatjana Papst
1 16:00 - Školski centar Novo Mesto
 2 16:05 - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 3 16:10 - Srednja škola Bedekovčina
 4 16:15 - Škola za medicinske sestre Mlinarska
 5 16:20 - Zdravstveno učilište Zagreb
 6 16:25 - Medicinska škola Pula
 7 16:30 - Srednja stručna škola M. Crnjanski Kikinda
 8 16:40 - Srednja škola Viktorovac
 9 16:50 - Medicinska škola Osijek
 10 16:55 - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar
11 17:00 - Medicinska škola Varaždin
 12 17:05 - Srednja zdravstvena škola Celje
 13 17:10 - Srednja škola Pregrada
 14 17:15 - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
15 17:20 - Srednja škola Koprivnica
16 17:25 - Medicinska škola Bjelovar
 17 17:30 - Pomorska škola Zadar
18 17:35 - Srednja škola Čakovec
19 17:40 - Srednja škola Pakrac
20 17:45 - Srednja medicinska škola Slavonski Brod
21 17:55 - XV. gimnazija Zagreb
22 18:05   Srednja škola Postojna
23 18:15 - Škola za medicinske sestre Vrapče
24 18:20 - Medicinska škola D. Nikšić Sremska Mitrovica
25 18:25 - Medicinska škola Šibnik
26 18:30 - Medicinska škola Dubrovnik
27 18:35 - Škola suvremenog plesa A. Maletić
Učenica: Tea Cvetan (2. sr.) "Tisuću poljubaca duboka", glazba Win Mertens: Wound to wound
nastavnica koreografkinja: Gordana Svetopetrić
Plesna izvedba je osvojila prvu nagradu na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u III. kategoriji
š
         
     
19:00 -
 
Svečano otvaranje 9. Smotre "Dani E-medica 2016."
  - Zlatica Šimunović (E-medica): Zajednički učenički projekti
  - Verica Elveđi (E-medica): "Smotra "Dani E-medica"
  - Aleksandra Vidoša (E-medica): Razmjene učenika
  - Edin Kadić, voditelj projekta E-medica
  - Tomislav Novak, Terme Tuhelj
  - Jurica Župetić, MEDIS
  - Haris Jusufhodžić, BenQ Austrija
  - Pozdravna riječ ravnateljica i ravnatelja škola organizatora Smotre:
  - Ivan Vidaković, Microsoft Hrvatska
  - Ivo Tunjić, Agencija za strukovno obarzovanje i obrazovanje odraslih
  - Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije
  - Zvonimir Stanić, ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet
         

 
- Dogovor koordinatotra (voditelja) zajedničkih projekata sa tehničkom podrškom Smotre (Ruzarijo Šoša i .......) o zahtjevima, zamjeni i pripremi prezentacija zajedničkih učeničkih projekata (od 20:00 do 21:00 sati)
- Upoznavanje sa Etičkim kodeksom Smotre
-
Dogovor o postavljanju "štandova" i postera (Mirjana Kozina:
mirjana.kozina@skole.hr)
-
Dogovor sportskih timova o organizaciji sportskih natjecanja i zabave (
Aleksandra Acalin: aleksandra.acalin@si.htnet.hr,  Luka Plazina)

        20:30 - Večera

       21:30 - Zajedničko druženje - DISCO


Friday, March 4, 2016

  Prezentiranje zajedničkih projekata
Moderatori:  Zlatica Šimunović i Irena Crkvenac
 
09:00 - "Ljepota srca" - Zdravstveno učilište Zagreb, Gimnazija Tituš Brezovački i XV gimnazija Zagreb Međunarodni program
09:15 - "Komplementarna medicina - bioenergija" - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor i Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar
09:30 - "Mjesečarenje" - Medicinska škola Šibenik i Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar
09:45 - "Adolescentske ovisnosti novog doba" - Medicinska škola Pula i Medicinska škola D. Nikšić Sremska Mitrovica
10:00 - "Samoozljeđivanje u školskoj dobi" - Srednja škola Viktorovac Sisak, Medicinska škola Bjelovar i Srednja škola Pakrac
10:15 - "Živim život sa stomom" - Srednja zdravstvena škola Celje, Srednja medicinska škola grada Skopja "Dr Panče Karagjozov" i Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar
10:30 - "Melanom" - Srednja škola Viktorovac Sisak, Škola suvremenog plesa A. Maletić Zagreb, Medicinska škola Šibenik
10:45 - "Hermafroditi" - Medicinska škola Bjelovar i Zdravstveno učilište Zagreb
 

11:00
- PAUZA  (Zajedničko fotografiranje - Atrij hotela "Well")
 
Moderatori:   Suzana Đanić i Marin Perinić
 
11:30 - "Volonterstvo bez granica" - Škola za medicinske sestre Vrapče, Srednja škola Bedekovčina, Škola za medicinske sestre Mlinarska, Medicinska škola Beograd
11:45 - "Prava ideja - od ideje do posla" - Srednja zdravstvena škola Celje, Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar, Ekonomsko birotehnička i trgovačka škola Zadar i Srednja medicinska škola grada Skopja "Dr Panče Karagjozov"
12:00 - "Mito i korupcija" - Medicinska škola Bjelovar i Srednja škola Koprivnica
12:15 - "Glad" - Medicinska škola Bjelovar i Srednja škola Čazma
12:30 - "Narodna vjerovanja" - Srednja škola Bedekovčina i Medicinska škola D. Nikšić Sremska Mitrovica
12:45 -  "Kruh naš svagdanji" - Srednja zdravstvena škola Celje, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar i Srednja medicinska škola grada Skopja "Dr Panče Karagjozov"
 
13:0
0 - PAUZA ZA RUČAK
 

  Strukovna predavanja za nastavnike (mala dvorana Hotela WELL)
 
- Ovaj blok prezentacija odvija se paralelno sa učeničkim radionicama i sportskim događanjima

Moderator:  Edin Kadić
14:30 - Vesna Degoricija, MEDIS: "Nove tehnologije u zdravstvenom obrazovanju"

   Simulacija u medicini i zdravstvenom obrazovanju neizbježan je napredak u osnovnom i izbornom kurikulumu većine medicinskih škola i fakulteta u svijetu posljednjih desetak godina. Na tragu tehničkih i prometnih (avijacija i svemirski programi) profesionalnih i znanstvenih organizacija koje su prve implementirale simulatore u edukaciji učenika, studenata i uposlenika u posljednjih dvadesetak godina razvila se je nova mogućnost napretka u dodiplomskoj i poslijediplomskoj medicinskog edukaciji.
   Simulacija u medicini i zdravstvenom obrazovanju premošćuje prijelaz iz učenja medicine u učionicama i liječenja i njege bolesnika, omogućuje učenja i uvježbavanja kliničkih i praktičnih vještina, dijagnostičkih i terapijskih postupaka u hitnim stanjima u medicini, kritičko razmišljanje, kliničko prosuđivanje, donošenje odluka i vježbanje komunikacijskih vještina u organiziranom okruženju po zadanim scenarijima na modelima i virtualnim simulacijskim programima. Učenje i vježbanje medicine i zdravstvene njege u sigurnom okruženju simulacijskog centra garantira i siguran pristup, liječenje i njegu realnog bolesnika.

15:15 -   Petra Gajšak, CARNet: "E-škole"

   e-Škole su strukturni program razvoja digitalno zrelih škola koji je pokrenuo CARNet. Takav razvoj podrazumijeva nacionalnu implementaciju dosadašnjih pilot projekata kao što su e-Dnevnik, Škole 2.0, Nikola Tesla portal i drugi u dva ključna područja: informatizacija poslovnih i nastavnih procesa i primjena IKT-a u obrazovanju.
  U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi: učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj); razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama te (direktni cilj); razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada.
   Specifični cilj pilot projekta e-Škole jest pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu (2019-2022).

15:35 - Branko Radojević, CARNet: "MEDUZA - usluga za distribuciju višemedijskih sadržaja"

    CARNet Meduza (Multimedija EDUkativna na ZAhtjev) je usluga za distribuciju višemedijskih sadržaja namijenjenih obrazovnim i akademskim ustanovama te pojedinačnim korisnicima ustanova članica CARNeta. Kvalitetno uvođenje primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u sve djelatnosti rada i života ljudi podrazumijeva korištenje IKT-a na svim razinama obrazovanja. Zbog realnih financijskih i vremenskih ograničenja odlazak nastavnika na edukaciju u druga mjesta često puta nije izvediv ili uzrokuje prekide u redovitoj nastavi. Implementacijom platforme za distribuciju višemedijskog sadržaja edukacija je omogućena na daljinu uz jednak pristup svim korisnicima na radnom mjestu ili iz vlastitog doma u bilo koje doba dana.

15:55 - Branka Vuk, CARNet: "Libar - izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja (e-knjige)"

   Libar je usluga koja CARNetovim korisnicima omogućava jednostavnu izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi: multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija, te e-knjiga u EPUB i PDF formatu.
   Usluga se sastoji od dvije komponente: 1.web aplikacije koja se nalazi na adresi http://libar.carnet.hr, a namijenjena je prvenstveno nastavnicima i profesorima s ciljem jednostavne online izrade digitalnog nastavnog sadržaja i 2.mobilne aplikacije koja se preuzima na mobilne uređaje, a namijenjena je korištenju objavljenih digitalnih nastavnih materijala
   Aplikacija je prilagođena nastavnicima u osnovnim i srednjim školama te korisnicima bez velikog tehničkog predznanja, a odlikuje se jednostavnošću i intuitivnošću korištenja. Osnovne funkcije web sučelja su: kreiranje digitalnog sadržaja, upravljanje sadržajem i grupama korisnika te objava sadržaja u mobilnoj aplikaciji. Digitalni sadržaj kreiran pomoću Libra može sadržavati: tekst, slike, multimediju i kratke testove za samoprovjeru.

16:15 - PUZA
16:30 - Jelena Goričanec, Agencija za mobilnost i programe EU: "Erasmus +"

Cilj Erasmus+ program za opće obrazovanje je osobama zaposlenima u području predškolskog odgoja i školskog odgoja i obrazovanja pružiti prilike za razvijanje profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi. Predviđene su aktivnosti koje podupiru razmjenu dobre prakse i testiranje inovativnih pristupa s ciljem rješavanja zajedničkih izazova kao što su rano napuštanje škole i niska razina osnovnih vještina.
   Na prezentaciji će se proći kroz dvije ključne aktivnosti u sklopu programa Erasmus+.
   U okviru Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, osoblju se pružaju prilike za sudjelovanje u aktivnostima profesionalnog usavršavanja u inozemstvu na europskoj razini.
   U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, omogućena je suradnja među odgojno-obrazovnim ustanovama ili drugim organizacijama kroz uspostavljanje međunarodnih strateških partnerstava za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa.

17:00 - Antonela Czwyk Marić (AZOO) i Nataša Sajko (Medicinska škola Varaždin): "Uporaba Informacijske i komunikacijske tehnologije"

   Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije obuhvaća učinkovito, primjereno, pravodobno, odgovorno i stvaralačko služenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom u svim predmetima, područjima i na svim razinama obrazovanja. U obrazovnom okružju tehnologija postaje sredstvo koje obogaćuje i omogućuje različita iskustva učenja. Djeci i mladima je podrška za samostalno, svjesno, kreativno i odgovorno učenje i ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja. Služeći se tehnologijom odlučuju gdje će, kada i na koji način učiti što uvelike doprinosi razvijanju osjećaja odgovornosti, doživljaja vlastitog integriteta i digitalnog identiteta.
   Valjana uporaba tehnologije jedan je od preduvjeta je za djelotvorno sudjelovanje i odlučivanje u digitalnome dobu. Poučavanje i učenje potpomognuto računalima i drugim digitalnim uređajima, smješteno u stvarnim, ali i virtualnim učionicama i računalnim oblacima uvelike pridonosi razvijanju digitalne, informacijske, računalne i medijske pismenosti djece i mladih. Stoga školsko okružje svima, bez obzira na sredinu iz koje dolaze, treba omogućiti jednako i ravnopravno služenje suvremenom tehnologijom.
Ključne domene su: • Funkcionalna i odgovorna uporaba IKT-a, • Komunikacija i suradnja u digitalnom okružju, • Istraživanje i kritičko vrednovanje u digitalnom okružju i • Stvaralaštvo i inovativnost u digitalnom okružju
   Ova međupredmetna tema kod učenika razvija istraživački duh vezan uz pretraživanje i obradu informacija te njihovo kritičko promišljanje i vrednovanje. Učenici dobivaju priliku izraziti svoju kreativnost i inovativnost predstavljanjem svojih ideja i stvaranjem novih sadržaja te iskazati svoju originalnost kombiniranjem i preuređivanjem postojećih znanja i sadržaja. Učenici mogu komunicirati i iskusiti suradnju s vršnjacima iz različitih kulturnih krugova. Samopouzdanje i sigurnost u uporabi računala i elektroničkih izvora doprinose osobnoj i društvenoj dobrobiti.
   Pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije učitelji mogu kreativno i inovativno nadopuniti tradicionalne nastavne metode, dinamičnije ostvariti, pratiti i vrednovati proces poučavanja te individualizirati pristup svakom učeniku.

17:45 - Đurđica Kaurloto Martinić (AZOO) i Zlatica Kozjak Mikić (Zdravstveno učilište Zagreb): "Osobni i socijalni razvoj" (predavanje i radionica)

   Osobni i socijalni razvoj je međupredmetna tema koja potiče cjeloviti razvoj djece i mladih osoba s ciljem izgradnje zdrave, samopouzdane, kreativne, produktivne, zadovoljne i odgovorne osobe sposobne za suradnju i doprinos zajednici. To je preduvjet ostvarivanja svih odgojno-obrazovnih očekivanja i profesionalnog razvoja. Osigurava uvjete za razvoj pojedinca na osobnoj i društvenoj razini koji je sposoban upravljati svojim potencijalima i razvijati zdrave socijalne odnose.
   Podrška zdravom razvoju djece i mladih osoba uključuje teme koje će se poučavati kao i odnose u odgojno- obrazovnom procesu, komunikaciju i metode rada. Učenje i poučavanje je usmjereno na učenika uz razvojno primjerene aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za ostvarenje osobnih potencijala i podrazumijeva aktivno sudjelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.
   Odgojno-obrazovna očekivanja ostvaruju se kroz sve predmetne kurikulume i kurikulume drugih međupredmetnih tema u svim odgojno-obrazovnim ciklusima. Nositelji ostvarivanja očekivanja i ciljeva, kao i modeli poželjnih ponašanja su odgojno-obrazovni djelatnici u suradnji s obitelji i zajednicom.
Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja međupredmetne teme su kod učenika razvijati sliku o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje, prepoznavanje, prihvaćanje i upravljanje emocijama i ponašanjima, empatiju te uvažavanje i prihvaćanje različitosti, socijalne i komunikacijske vještine, suradnju i timski rad, odgovorno ponašanje prema sebi i drugima u zajednici, donošenje odluka te planiranje budućeg obrazovanja, cjeloživotnog učenja i profesionalnog razvoja u suvremenom društvu i svijetu rada, strategije rješavanje problema i uspješnog suočavanja sa stresom.
   Domene/makrokoncepti u organizaciji kurikuluma međupredmetne teme su: Ja, Ja i drugi te Ja i društvo.
    Sadržaj i očekivanja međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj nastavljaju se na dosadašnji rad i primjere dobre prakse iz naših odgojno-obrazovnih ustanova. Ovim dokumentom se prvi put sustavno i na sveobuhvatan način razrađuju ciljevi i očekivanja po domenama i ciklusima, strategije učenja i poučavanja te vrednovanje. Ostvarivanjem očekivanja ove međupredmetne teme pridonosi se osiguravanju uvjeta te podrške cjelovitom razvoju svih učenika.

     
16:00 - RADIONICE, SPORT I REKREACIJA 
(Moderatori: Aleksandra Acalin i Luka Plazina ...)
     

    19:00 - Večera
 

    21
:30 - Zajedničko druženje - DISCO

 

Saturday, March 5, 2016


 


Prezentacije zajedničkih projekata:
 

Moderatori:  Aleksandra Vidoša i Nataša Vuković
09:00 - "Dalmatinski nakit" - Medicinska škola Šibenik i Medicinska škola Dubrovnik
09:15 - "Zdravstveni turizam" - Škola za medicinske sestre Mlinarska, Pomorska škola Zadar, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo Mesto i Srednja škola Pregrada
09:30 - "Biciklom do škole" - Škola za medicinske sestre Vrapče, Škola za medicinske sestre Mlinarska, Medicinska škola Varaždin i Škola za medicinske sestre Vinogradska
09:45 - "Šteti li kava zdravlju?" - Srednja škola Pakrac, Srednja škola Viktorovac Sisak i Medicinska škola Bjelovar
10:00 - "Slatka i gorka strana aspartana" - Medicinska škola Varaždin i Zdravstveno učilište Zagreb
10:15 - "Mobbing" - Medicinska škola Bjelovar i Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
10:30 - "Sanitet u domovinskom ratu" - Zdravstveno učilište Zagreb, Medicinska škola Dubrovnik, Medicinska škola Osijek i Medicinska škola Bjelovar

11:00
- PAUZA
 
Moderatori:  Ljiljana Grginović i Marija Čupić
11:30 - "Etičke dvojbe: Testiranje lijekova na životinjama" - Srednja škola Pregrada, Medicinska škola Bjelovar i Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
11:45 - "Opasnosti flore i faune" - Medicinska škola Šibenik i Medicinska škola Dubrovnik
12:00 - "Ljubimac, prijatelj, terapeut" - Srednja škola Bedekovčina, Medicinska škola Bjelovar i Medicinska škola Šibenik
12:15 - "Terapijsko kloniranje" - Medicinska škola Bjelovar, Zdravstveno učilište Zagreb, Medicinska škola Pula
12:30 - "Transfuzija krvi i predrasude" - Medicinska škola Bjelovar i Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
12:45 - "Samoobrana" - Medicinska škola Bjelovar i Medicinska škola Pula
13:00 - "Vođenje slijepog i slabovidnog pacijenta" - Škola za medicinske sestre Vinogradska i Škola za medicinske sestre Vrapče
 
13:15 - PAUZA ZA RUČAK
 

  Strukovna predavanja za nastavnike (mala dvorana Hotela WELL)
 
- Ovaj blok prezentacija odvija se paralelno sa učeničkim radionicama i sportskim događanjima

Moderator:  Verica Elveđi
15:00 - Antonela Czwyk Marić i Đurđica Kaurloto Martinić (AZOO):"Kurikularni pristup u obrazovanju budućih zdravstvenih djelatnika"

    U postojećem odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske dijelom postoje elementi kurikulumskog sustava i oni nisu u dovoljnoj mjeri međusobno usklađeni. Stoga je jedan od temeljnih ciljeva kurikularne reforme uspostaviti cjeloviti nacionalni kurikulumski sustav koji će međusobno povezati i uskladiti sve njegove elemente: različite vrste kurikulumskih dokumenata, učenje i poučavanje te vrednovanje učeničkih postignuća.
Jedna od bitnih značajki svih novih kurikulumskih dokumenata njihova je veća otvorenost, odnosno manji stupanj normiranja, što odgojno-obrazovnim ustanovama i odgojno-obrazovnim radnicima treba omogućiti osjetno veću razinu autonomije u implementaciji kurikuluma, posljedično i veću odgovornost, a učenicima pružiti veću mogućnost izbora i bolje usklađivanje s njihovim interesima,
iskustvima i razvojnim potrebama.
   Jedna od temeljnih konceptualnih postavki Cjelovite kurikularne reforme jest značajna otvorenost svih kurikuluma unutar nacionalnog kurikulumskog sustava.
   Cjelovita će kurikularna reforma, između ostaloga, biti usmjerena na razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, povećanje razine funkcionalnih pismenosti učenika, povezanost obrazovanja s interesima, životnim iskustvima, potrebama i mogućnostima učenika, povezanost obrazovanja s potrebama društva i gospodarstva, jasno određenje odgojno-obrazovnih ishoda. Osigurava se veća autonomija učitelja i nastavnika u izboru sadržaja, metoda i oblika rada, ali i poticanje primjena metoda poučavanja i učenja koje omogućuju aktivnu ulogu učenika u razvoju znanja, vještina i stavova uz podršku učitelja/nastavnika i u interakciji s drugim učenicima.
   Smjernice koje se ovim promjenama nude su i uvođenje učenja na radnom mjestu u svim programima strukovnog obrazovanja te povećanjem relevantnosti strukovnog obrazovanja i olakšavanje prijelaza iz obrazovanja na tržište rada.

15:45 - Đurđica Kaurloto Martinić i Jadranka Domazet (AZOO):"Zdravlje“, (predavanje i radionica)

   Svrha je učenja i poučavanja međupredmetne teme Zdravlje stjecanje znanja i vještina te osposobljavanje učenika da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju. Naglasak je na sveobuhvatnom pristupu zdravlju uz uvažavanje definicije Svjetske zdravstvene organizacije koja zdravlje definira kao tjelesno, mentalno i socijalno blagostanje.
   Međupredmetnom temom Zdravlje želi se sustavno, kontinuirano i pozitivno utjecati na zdravlje djece i mladih. Cilj je uspješan i nesmetan rast i razvoj djece i mladih kako bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne, samosvjesne i odgovorne osobe. Međupredmetne tema Zdravlje sastoji se od tri domene:
Ostvarivanje očekivanja međupredmetne teme Zdravlje omogućava se učenicima da: ● prihvaćaju važnost zdravlja kao preduvjeta i pokazatelja održivog razvoja društva u cjelini ● promilu i razvijaju odgovoran pristup prema osobnom zdravlju te razvijaju odgovoran i solidaran odnos prema zdravlju drugih ljudi ● prepoznaju i izabiru zdrave životne navike i ponašanja, izbjegavaju navike i ponašanja štetna za zdravlje i sigurnost te sprječavaju i ublažavaju posljedice narušenog zdravlja ● usvojaju znanja i vještine kako pomoći sebi i drugima te kada i kako potražiti stručnu pomoć ● razvijaju zdravstvenu pismenost, odnosno znaju doći do informacije, osposobljavaju se za odabir pouzdanih informacija, koriste se njima za unaprjeđenje zdravlja i donošenje zdravstveno ispravnih odluka ● usvojiti osnovna znanja i vještine za pozitivan stav i odgovorno ponašanje usmjereno prema zdravlju koje doprinosi očuvanju i unaprjeđenju tjelesnog, mentalnog, emocionalnog i socijalnog zdravlja te osiguranju i poboljšanju kvalitete života.
   Učiteljima i stručnim suradnicima kao nositeljima ostvarivanja ciljeva i očekivanja kurikulum omogućava slobodu u planiranju, organizaciji i izvođenju aktivnosti u skladu s očekivanjima pojedinih predmeta i školskog kurikuluma.
   Učenjem i poučavanjem u međupredmetnoj temi Zdravlje odgajamo i obrazujemo zdravstveno osviještene i pismene učenike, a dugoročno gledano odrasle osobe koji će se znati zauzeti za svoje zdravlje.

16:00 - Edin Kadić: "Alati za video konferencije i komunikaciju"
16:30 - PUZA
16:45 - Verica Elveđi i Ljiljana Grginović: "Praktična primjena realiziranih zajedničkih projekata u nastavi"

   Cilj je prikazati koja su naša iskustva u praktičnoj primjeni realiziranih zajedničkih projekata u nastavi. Primjena realiziranih zajedničkih projekata nastavi omogućuju uspješnije usvajanje nastavnih sadržaja jer su učenici uključeni u cjelokupni nastavni proces. Uključivanje učenika u pripremu i prezentaciju nastavne jedinice koristeći već realizirane projekte E-medice dodatni je poticaj za sve sudionike nastavnog procesa. Ovakav pristup nastavi kod učenika potiče kreativnost i uspješnije usvajanje nastavnih sadržaja. Realizirane zajedničke projekte obzirom na tematski sadržaj najviše smo koristili u nastavi stručnih predmeta te u obradi tema vezanih za zdravstveni i građanski odgoj.

17:15 - Zlatica Šimunović i Biserka Šavora: "Primjena tematskih jedinica u izradi projekata"

   Tematske jedinice kao nastavna strategija imaju mnoga zajednička obilježja s procesima stvarnog istraživanja. Najčešće su to proširene nastavne jedinice koje obrađuju nekoliko aspekata jedne teme sa stajališta više od jedne discipline. Od učenika se zahtjeva odabir toga što će proučavati, kako će tome pristupiti i kako će odabrano proučavati - povezuje se ono što učenici znaju s onime što žele znati. Aktivno angažiraju učenike u oblikovanju pitanja, organizaciji istraživanja, nalaženju resursa, prikupljanju informacija, organiziranju rezultata, prezentaciji i prikazu svojih rezultata drugima. Nude učenicima prilike da suradnički rade na smislenim zadaćama u ulozi pitalice, istraživača, veziste, lingvista, koordinatora, ilistratora, izvjestitelja... Dobiveni se rezultati mogu prezentirati korištenjem različitih medija: usmenim izvješćima, diskusijom, debatom, igranjem uloga.... i to pred različitom publikom: učenicima, nastavnicima, roditeljima, objavom u tisku, pisanjem priručnika i sl. Pratiti i vrednovati mogu se tri aspekta: sadržaj koji su učenici naučili, umijeća i procesi kojima su se služili, razumijevanje teme i stečeno iskustvo. (Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje - vodič kroz projekt VI)

17:45 - OKRUGLI STOL: Iskustva i utjecaji projekta "E-medica" na odgoj i obrazovanje u zdravstvenim školama
     
16:00

 

-

 

RADIONICE, SPORT I REKREACIJA 
(Moderatori: Aleksandra Acalin i Luka Plazina ...)

- raspored će biti objavljen naknadno
 
     19:00 -  Zajednička večera
 
     22:00 - Noćno kupanje uz glazbu (20:00 do 02:00 sata)

 

Sunday, March 6, 2016

Moderatori:  Edin Kadić  i Zlatica Šimunović
10:00 - Najava novih i nastavak nezavršenih projekata za 10. Smotru "Dani E-medica 2017."
10:30 - Podjela potvrdnica školama sudionicama 9. Smotre "Dani E-medica 2016"
12:00 - Završetak 9. Smotre "Dani E-medica 2016."
 
 
     

 
POD POKROVITELJSTVOM:

   
 

 SPONZOR             Pod pokroviteljstvom              

...................................................................................................................................................................................................

  ZLATNI SPONZORI:

 
SPONZOR                               

      
 

    
Facebook  Facebook Minimize

  
 Thank you for the support project E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation