en-UShr-HR
Search
Thursday, July 9, 2020 ..:: Students Exchanges » Realized Exchange of Students » Realized 2013/2014 » 32 Midwives visiting Women general high school ::..   Login
Midwives from Zagreb to visit the Women's General Congregation of the Sisters of Mercy High School (May 16, 2013)  Midwives from Zagreb to visit the Women's General Congregation of the Sisters of Mercy High School (May 16, 2013) Minimize


TREĆA RAZMJENA UČENIKA NA PROJEKTU "ANTIČKA DOSTIGNUĆA MEDICINE"

 
   U četvrtak, 16. svibnja 2013. godine, učenice Škole za primalje pod vodstvom mentorice Konstantine Božak posjetile su Žensku opću gimnaziju Družbe sestara milosrdnica, Zagreb. Ovo je bila naša treća razmjena, nakon Ludbrega i Muzeja grada Zagreba. Mentorica Irena Vojvodić koja je bila naš domaćin pripremila je antičke tekstove, koje smo prevađali s engleskog, njemačkog i latinskog jezika na hrvatski jezik.
   Nakon detaljnog proučavanja tekstova slijedilo je crtanje antičkih kirurških instrumenata, te smo o odabranim instrumentima osmišljavali socijalnu priču vezanu uz njihovu primjenu. Zatim je slijedila debata između dviju grupa učenica. Tema je bila jesu li stari Rimljani potpuno kopirali Grke u dostignućima medicine ili su imali i vlastiti doprinos. Na kraju dogovorili smo buduće pothvate na projektu "Antička dostignuća medicine" za jesen.
   Učenice koje su sudjelovale su: Marina Katušin, Sanja Babojelić, Martina Šebalj, Katarina Jambrošić i Danijela Bošnjak.

Autor:         
Konstantina Božak

   

  
 Thank you for the support project E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation