en-UShr-HR
Search
Monday, January 27, 2020 ..:: Students Projects » Projects in implementation! » They Are Alive In Us ::..   Login
Project of High School Bedekovčina: "They Are Alive In Us"  Project of High School Bedekovčina: "They Are Alive In Us" Minimize

 
They Are Alive In Us
 
Project of High School Bedekovčina
 

    Participating Schools:  1. High School Bedekovčina
2. Medical School "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica
3. School For Nurses Vinogradska
 
Date:  March 15th 2018
 
Project Leaders (e-mail):  1. Štefica Sukreški (stefi1305@gmail.com), High School Bedekovčina
2.
Zvezdana Roljić (draganroljic66@gmail.com), Medical School "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica
3. Miroslava Kičić (mkicic81@gmail.com),School For Nurses 
Coordinators name and surname (e-mail):  1. Rafaela Božić (rafaelabozic@gmail.com), High School Bedekovčina
2.
Branislav Vuletić (smsanitas@gmail.com), Medical School "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica
3. Daniel Bašić (daniel.basic@skole.hr), School For Nurses
Leader School:  High School Bedekovčina
 
STUDENTS: 
 
1. Matej Bučev, High School Bedekovčina
2. Karolina Ricijaš
, High School Bedekovčina
3. Serdar Anastasija , Medical School "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica
4. Janković Isidora, Medical School "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica
5. Roljić Jovana, Medical School "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica
6. Lucija Družeta Kljajić, School For Nurses Vinogradska
7. Selma Dervišagić, School For Nurses Vinogradska
8. Ana Aberlić, School For Nurses Vinogradska
9. Klara Kos, School For Nurses Vinogradska
 
Target Group: 
 
  
 
Project Objectives: 
 
Learning about types of parasites, transmission, harm they cause to their hosts, prevention and treatment in human medicine.
Interdisciplinary modules in general and vocational curricula (Microbiology, Biology, General and specific medical care).
The topic of the project incorporated into regular vocational subjects' curricula.
 
Assignments: 
 

To analyse reference materials
To compare data presented by WHO and Croatian Institute for Public Health
To research influence of pets and parasites occurrence in humans
To research parasites prevalence
To present study cases of parasites
To outline prevention methods
To present medicaments, traditional medicaments and teas used for parasites
treatment
To present the results of work
 

Collaborators:  Secondary vocational and general education schools' mentors and students.    
 
Place of implementation:  At partner schools.
 
Duration (phases):  March, 2018 to February, 2019
 
Expected Results:  To encourage critical thinking in the topic of healthy nutrition
To choose healthy, positive life-stile
 
Risk Factors:

Lack of participants, financial support.


    
Synopsis of project "They Are Alive In Us"  Synopsis of project "They Are Alive In Us" Minimize

Škola nositelj projekta:Srednja škola Bedekovčina
Mentor voditelj: Štefica Sukreški
Škole suradnice:

CILJ PROJEKTA
  
Upoznavanje s vrstama parazita, načinima prenošenja, najčešćim poteškoćama domaćina, te načinima prevencije i liječenja kod ljudi koji imaju parazite.
Želja nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (Mikrobiologija, Biologija, Zdravstvena njega opća i specijalna). Na taj način bismo temu projekta mogli uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta.

1. ETAPA (ožujak, travanj 2018.)
a. dogovor sa koordinatorom škole o prijavi projekta izbor naziva projekta
„Oni žive u nama“
b. izrada okvirnog plana projekta
c. ideja projekta je:

 • utvrditi pojavnost pojedinih bolesti kojima su uzrok parazit
 • usporediti podatke SZO i Zavoda za javno zdravstvo
 • istražiti povezanost kućnih ljubimaca i parazita kod ljudi
 • istražiti uzroke pojave parazita
 • istražiti vrste parazita
 • predstaviti slučajeve s parazitima
 • istaknuti metode prevencije
 • predstaviti lijekove, narodne lijekove i čajeve protiv parazita
 • temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
 • poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
 • poticati učenike na timski rad i suradnju
 • prikazivanje projekta na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 • povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta
 • učiniti istraživanje i učenje interesantim i zabavnim
 • potaknuti i educirati druge učenike kako bi se uključili u slične projekte
 • učenje novih činjenica
 • razvoj strategija učenja i životnih vještina
 • vršnjačka edukacija

d. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
e. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
f. najava projekta na stručnom i nastavničkom vijeću
g. odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
h. komunikacija između svih sudionika projekta
i. praćenje rada u pripremi projekta
j. analiza učinjenog
k. uočavanje problema i rizika
l. rješavanje problema
m. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
n. evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta

2. ETAPA (svibanj, lipanj 2018.)
a. stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada na projektu
b. razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice kako provesti i ostvariti izradu projekta
c. razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
d. određivanje aktivnosti po školama i dogovor za rokove u kojima se zadano treba ostvariti
e. početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f. sudjelovanje na net-sastancima
g. praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
h. evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2018.)
a. analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b. planiranje nadogradnje projekta
c. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
d. planiranje 1-2 razmjene učenika (jednom u svakoj suradnoj školi) u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima pri izvedi projekta, te u svrhu boljeg međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
e. dogovor o načinu predstavljanja projekta koji je nastao kao produkt timskog rada škola suradnica
f. uvježbavanje predstavljanja projekta
g. ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
h. evidentiranje i dokumentiranje rada

4. ETAPA (siječanj, veljača 2018.)
a. dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
c. praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d. prijava sudionika

5. ETAPA (ožujak 2018.)
a. sudjelovanje na 12. Smotri dana E medice
    I. uvježbavanje
   II. predstavljanje projekta
  III. dogovor za daljnju suradnju u novim projektima


    
First videoconference in project “They live in us“ (September 30, 2019)  First videoconference in project “They live in us“ (September 30, 2019) Minimize

First videoconference in project  "They live in us“
(September 30, 2019)

 
   On Monday, 30th September, students and teachers participating in the project “They live in us“ held a video conference. The video conference was held via WhatsApp application; students and their teacher-mentor from High School Bedekovčina and students from School for Nurses Vinogradska participated in the video conference. Teacher-mentor from School for Nurses Vinogradska couldn’t participate due to prearranged duties. Students from Medical School “Draginja Nikšić” from Sremska Mitrovica, Serbia couldn’t participate due to issues with internet connection. Before the video conference, we agreed and coordinated all activities in WhatsApp group “They live in us”, as well as by phone or email.

   Since students from School for Nurses Vinogradska are new project partners, the topic of the video conference was to acknowledge them with the project and to agree further work on the project's tasks.
   Project's tasks to complete by the end of the project are to make the survey on illnesses caused by parasites in Zagreb Capital and in the Krapina-Zagorje County. The project meeting will be agreed and is planned for 14th October 2019. The project meeting details are going to be agreed the next week.

Karolina Ricijaš


    
Exchange on the project "They live in us" in Sremska Mitrovica  Exchange on the project "They live in us" in Sremska Mitrovica Minimize


Student exchange on project „They live in us” in Sremska Mitrovica
(February 28, - March 1, 2019)

 

   2The first students exchange between students from Srednja škola Bedekovčina and Medical school „Draginja Nikšić“ from Sremska Mitrovica was organized on 28th February and 1st March 2019 in Sremska Mitrovica, as an activity in the project „They live in us“ – “Oni žive u nama”.


    The first day, host school's students and staff welcomed us with a programme and speaches. After introducing ourselves and some snacks, our hosts accompanied us to the Public Healt Institute where the matron Vesna Nešić and dr. Gordana Ivanović gave us an insight into work of the Institute, with more details about the laboratory for parasitology. After visiting the Institute, we had a reception at City Council President.

   The City Councile President wished us a nice stay and gave us a short lecture about history of Sremska Mitrovica. We took a photo together and then the adventure followed – catamaran sail on the River Sava and lunch by the river. Plentiful lunch, sunny day, steady River Sava and easy sailing were the real energy boosters we needed for the afternoon's activities.

   The afternoon was full of activities. We had to finish our project activities. We exchanged our data, analysed them and created the PPT. We were very busy because, due to some technical difficulties, we hadn't completely finished all pre-tasks, thus had to finish the missed work and we worked till dinner. Rich dinner and pleasant music helped us to get closer as a team. After dinner we spent night at the students' dormitory.

   The second day we spend morning finishing our tasks. We continued our PPT design, agreed the way of presentation for transnational meeting in Tuhelj, and shared parts of the text we need to know at the meeting. Working hard, we managed to complete everything that was planned. Before lunch, we strolled around the school, looked into cabinets and classrooms and had some lectures at Anatomy and Medical care classes.

   After hard work, we relaxed walking in the town and visiting museums. We learned that Sremska Mitrovica used to be antique town of the Roman Province Panonija – Sirmium, one of four Roman Empery headquarters; that is proved by the Royal palace reminds. Beside the palace, we visited the Srijem Museum. We had lunch with our hosts at one local restaurant, by the river again, and spent the afternoon at the hippodrome. Riding horses and riding in a carriage was a special event since for some of us that was the first time to ride a horse or even touch them.
   We didn't make relationships only with our peers we have a project together, we also met students from Zadar, Zagreb and Dalj since they also participated at this exchange and had to finish their projects' tasks.

   As always, for the end we had a cake and enjoyed live music played on accordion. Unfortunately, everything that's nice lasts just short time, so we had to leave. We said goodbye to our kind hosts and went home, to Bedekovčina, being very thankful to our hosts and everything they'd done to make our stay an unforgettable experience; we promised each other to see in Tuhelj soon.

Karolina Ricijaš i Matej Bučev

 

    
 Thank you for the support project E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation