en-UShr-HR
Search
Thursday, August 13, 2020 ..:: Students Projects » Realized joint projects » Realized 2009/2011 » And there was light ... ::..   Login
 Škola za primalje Zagreb: "I bi svjetlost..." Minimize


"I bi svjetlost..."
projekt Škole za primalje Zagreb

 

     ŠKOLA U PROJEKTU:
- Škola za primalje

DATUM PRIJAVE: 02. travnja, 2011.

Mentori: dr. sc. Z. Kozjak Mikić i mr. sc. K. Božak

E-MAIL:  konstantina.bozak@skole.hr ili zkm@skolazaprimalje.hr

Sažetak projekta "I bi svjetlost" (Škola za primalje, Zagreb)

   Projekt "I bi svjetlost" je autorski projekt Škole za primalje, koji smo započeli u šk. god. 2010./2011., te je bio prezentiran na Danima E-medice 2011. u Dugoj Uvali. Škole partneri bile su: Zdravstvena škola Split i Medicinska škola Bjelovar.

    Mentori Škole za primalje na projektu "I bi svjetlost" bili su dr.sc. Zlatka Kozjak Mikić (psihološki aspekti svjetlosti/ religijski aspekti svjetlosti) i mr.sc. Konstantina Božak ( svjetlost i ekologija). Iz Splita mentorice su bile (teološki aspekti svjetlosti/ svjetlost u fizici) kolegica Mirjana Vučica i Nada Puljić iz Splita fiziku. Iz Bjelovara mentor je bila kolegica Maja Varga.

    Projekt je obuhvatio više podtema: Psihološki aspekti svjetlosti; Teološki aspekti svjetlosti; Svjetlost i fizika; Svijetlost i ekologija; Dokazi utjecaja svjetlosti.
Tijekom pripreme i rada na projektu obavljene su dvije razmjene učenica: u prvoj razmjeni naše učenice i mentorica Božak bile su u posjeti Medicinskoj školi Bjelovar 7.10.2011., dok smo u drugoj razmjeni mi bili domaćini učenicama iz Zdravstvene škole Split 20. i 21.10.2011., koje su došle u pratnji pedagoginje svoje škole.
Učenica koje su sudjelovale bilo je više od onih koje su prezentirale temu na Danima e-medice. Učenice koje su sudjelovale u predstavljanju projekta iz Škole za primalje bile su: Maja Tutić, Ines Janžek i Antonija Mikula.
    U okviru podteme psihološki aspekti svjetlosti govorilo se o odnosu svjetlosti i raspoloženja, te zimskoj depresiji, njenim uzrocima i simptomima, zatim o vezi svjetlosti i boja i utjecaju osnovnih boja na raspoloženje i funkcioniranje čovjeka. Govorilo se o terapiji svjetlošću, osobito kod depresija vezanih uz trudnoću, zatim su iznijete zanimljivosti o ljudima koji su slijepi, zatvorenicima zatvorenim bez svjetla, slučaju rudara iz Chilea koji su dugo bili bez svjetlosti i posljedicama.
    Teološki aspekt svjetlosti obuhvatili su pojavu svjetlosti kroz Biblijske tekstove i bavili se moralnim aspektom pojma svjetlost.
    Ekološki aspekt svjetlosti zastupao je podtemu „Život u mraku“ gdje je opisana ekologija života u dubokom moru, u zoni potpunog mraka. Kako je duboko more najmanje istraženo područje života na Zemlji, učinilo nam se interesantnim istražiti nešto o životinjama koje su se prilagodile životu bez svjetlosti.


Fizikalni aspekt: LASER - primjena u medicini:

  1. Uvod : Kratak osvrt na "problem" prirode svjetlosti od grčkih filozofa preko sukoba undulatorne teorije C. Huygensa i korpuskularne teorije I. Newtona u 17. st. do moderne znanosti.
  2. Kratak prikaz rada lasera uz pomoć stimulirane emisije fotona iz pobuđenih atoma aktivne tvari.
  3. Velike mogućnosti uporabe lasera u različitim područjima znanosti s naglaskom na medicinu. Primjeri primjene lasera u med.postupcima (oftamologija i drugi)
  4. Nova otkrića primjene lasera u medicini.

Biblijsko-teološki osvrt na temu

    Biblijsko-teološkim osvrtom na temu „I bi svjetlost“ željeli smo istražiti važnost i simboličko značenje svjetlosti u Bibliji.
    Prije svega je važno razumjeti da su prvih 11 poglavlja Knjige Postanka pisana metaforičkim govorom, da su slike prenesenog značenja s dubokom teološkom porukom za cijelo čovječanstvo. Biblija je nastala u ozračju asirske i babilonske kulture koja se nastavlja na sumersku civilizaciju poznatu po rađanju poznatih kozmogonijskih mitova među kojima se ističe Enuma eliš.
    Biblijski opis stvaranja se, međutim, u bitnim elementima razlikuje od mitološkog. On ističe Božju jedinstvenost, stvaralačku moć samim htijenjem, daje jasne odgovore na smisao stvorenog svijeta (odgovara na pitanja: tko i zašto, a ne na pitanje kako).
Činjenica da autor stavlja svjetlost na početak stvaranja (gdje ima svjetlosti tu je red i život) znači da je Bog stvoritelj reda, zakona i života. On je Počelo koje svemu daje početak postojanja. S obzirom da je čovjek slobodno biće koje ima sposobnost svjesno odabrati dobro i istinu, nedostatkom toga odabira nastaje udaljavanje od Boga i prihvaćanje stanja koje Biblija naziva zlo i grijeh koji su čista suprotnost svjetlosti.
    Ista se ideja borbe Svjetlosti i Tame provlači sve do zadnje biblijske knjige Otkrivenja u kojoj se Isusa Krista (začetnika života) tumači kao konačnog pobjednika. Naime već Ivan u svom evanđelju govori o Riječi koja je došla na svijet da bude Svjetlost svijeta.
    Čovjek ima mogućnost živjeti u svjetlosti i pronositi svjetlost. Razumom može spoznati istinu i dobro. Uz Božju pomoć, osim znanja i vještina može steći, za život prijeko potrebnu, mudrost kojom razlikuje dobro od zla i opredjeljuje se za dobro. Međutim, treba znati da je to proces koji uključuje i patnju: poput zrnca pijeska koji žulja 'utrobu' školjke sve dok ga ona ne prihvati i malo po malo ne oblikuje u prekrasan biser. (Željka Galić, 3.f, Marija Banovac, 3. f i Mirjana Vučica, mentorica)

Dokazi utjecaja svjetlosti

Fotosinteza
    Predstavili smo nekoliko pokusa na temu fotosinteze.
    Prvi pokus promatranje fototaksije kloroplasta. Nekoliko listića ukrasnog grma koji raste ispred škole smo izložili direktnoj svjetlosti, a nekoliko njih smo stavili u tamu (u ladicu). Nakon toga smo načinili nekoliko uzdužnih presjeka kroz svaki listić, te presjeke pogledali pod mikroskopom. Kloroplasti listića koji su bili izloženi direktoj svjetlosti su bili razmješteni uz staničnu membranu, dok su kloroplasti listića iz ladice bili raspoređeni preko cijele stanice kako bi dobili što više svjetlosti.
    Drugi pokus je dokazivanje škroba u listovima. Nekoliko listova ukrasnog grma smo izložili direktoj svjetlosti, a nekoliko smo ih prekrili šablonom. Zatim smo sve listove skuhali u etanolu, isprali vodom te uronili u Lugolovu otopinu. Primjetili smo da su listovi koji su bili na svjetlu poprimili tamnu boju od Lugolove otopine, dok su oni koji su bili prekriveni šablonom ostali svijetle boje. Tamna boja listova je dokaz da je u njima prisutan škrob, tj. da je taj list provodio fotosintezu, za razliku od lista koji je ostao svijetle boje.

Škrob
    Eksperimentalno smo dokazivali škrob u krumpiru te smo izveli hidrolizu škroba.
    U prvom pokusu smo dokazivali škrob u krumpiru. Krumpir smo prerezali na pola te smo u pukotine nakapali nekoliko kapi Lugolove otopine. Pukotine su poprimile tamnoplavu boju od Lugolove otopine što je dokaz da u krumpiru ima škroba. Nakon toga smo nožem sastrugali malo krumpira te stavili na predmetno stakalce i mikroskopirali. Pod mikroskopom smo uočili zrnca škroba tamnoplavog obojenja.
U drugom pokusu smo izveli hidrolizu škroba. U čašu smo stavili 1 žličicu škroba, oko 10 mL vode te oko 2 mL sumporne kiseline i sadržaj zagrijavali na plameniku. Nakon 2 minute uzeli smo 2 mL sadržaja iz čaše i ulili ga u epruvetu. U epruvetu smo dodali i nekoliko kapi Lugolove otopine. Isti posupak smo ponovili pet puta svakih 2-3 minute. Epruvete smo zatim stavili hladiti u čašu s hladnom vodom. Nakon 5 minuta pogledali smo rezultate. Sadržaj epruveta je pokazivao lagani prijelaz od tamnoplave preko svijetloplave do žute boje, ovisno o količini škroba u uzorku. U uzorku žute boje škrob više nije bio prisutan - potpuno se hidrolizirao.

Sekcija goveđeg oka
    U ovom dijelu projekta secirali smo goveđe oko. Iz oka smo izolirali: rožnicu, šarenicu, leću, staklovinu, mrežnicu i vidni živac, te smo ponovili koji dio čemu služi te kako se stvara slika u oku.


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation