en-UShr-HR
Search
Monday, August 10, 2020 ..:: Students Projects » Realized joint projects » Realized 2009/2011 » Do you feel safe at school? ::..   Login
 Škola za medicinske sestre Vinogradska: Osjećamo li se sigurni u školi Minimize

 
Osjećamo li se sigurni u školi
projekt Škole za medicinske sestre Vinogradska
 

     ŠKOLA U PROJEKTU: Škola za medicinske sestre Vinogradska
DATUM PRIJAVE: ožujak, 2011.
KOORDINATORI ŠKOLA: Ljiljana Borić Miklin
E-MAIL: .boric-miklin@skole.hr i daniel.basic1@skole.hr

Sažetak:

   Nasilje među djecom u školama obuhvaća širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom, od rješavanja sukoba nasilnim putem, neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja. Nasilje među vršnjacima (eng. Bullying) karakteriziraju: namjera da se povrijedi drugu osobu, ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva, a druga nasilnik, te očita neuravnoteženost snaga, jači protiv slabijeg ili grupa protiv pojedinca (Olweus, 1998.). Nasilje među djecom (Krmek, 2006.) možemo podijeliti u nekoliko oblika: fizičko, verbalno, emocionalno, seksualno, kulturalno i ekonomsko. Rezultati istraživanja za 2010. godinu koje je proveo Save the Children UK pokazuje da je čak 72% djece više puta u životu bilo izloženo nasilnim oblicima ponašanja, 42% djece je vršilo neki oblik nasilja, dok 23,5 posto djece svakodnevno trpi neki oblik nasilja.
    Cilj ovog istraživanja, u kojem su sudjelovali učenici Srednje škola Bedekovčina i učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska, bio je procijeniti realno stanje u ove dvije srednje škole u području nasilja među učenicima. Ukupno je anketirano 264 učenika od prvih do četvrtih razreda te su ispitani fizički, verbalni, socijalni i psihološki oblici nasilja. Na temelju provedene ankete uočljiva je znatna razlika u odnosu između ponašanja učenika Srednje škole Bedekovčina i učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska. Rezultati ankete u Školi za medicinske sestre Vinogradska poklapaju se sa prosjekom na razini R Hrvatske, dok u Srednjoj školi Bedekovčina nasilje među vršnjacima je ispod tog prosjeka.

Ključne riječi: nasilje među učenicima, fizičko, verbalno, socijalno i psihološko, bullying, sigurnost u školi.

 


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation