en-UShr-HR
Search
Wednesday, August 12, 2020 ..:: Students Projects » Realized joint projects » Realized 2009/2011 » Graffiti ::..   Login
 Medicinskla škola Split: Grafiti Minimize

 
"Grafiti"
projekt Zdravstvene škole Split
 

    ŠKOLA U PROJEKTU:  1. Zdravstvena škola Split
2. Medicinska škola Bjelovar
3. Medicinska i kemijska škola Šibenik
 
DATUM PRIJAVE:  02. lipnja 2011.
 
KOORDINATOR ŠKOLE:  1. Antonela Czwyk Marić
2. Biljana Balenović
3. Aleksandra Acalin
 
VODITELJ PROJEKTA:  1. Sanja Perić, pedagogica
2. Željka Holjević, stručni učitelj
3. Lidija Mačukat, stručni učitelj

 
UČENICI: 

 

1. Martina Stipić, Zdravstvena škola Split
2. Pino Tutić, Zdravstvena škola Split
3. Marina Krstulović, Zdravstvena škola Split
4. Barbara Margetić, Medicinska škola Bjelovar
5. Domagoj Blazonija, Medicinska škola Bjelovar
6. Katarina Čala, Medicinska i kemijska škola Šibenik
7. Neila Maslar, Medicinska i kemijska škola Šibenik
8. Loredana Makaš, Medicinska i kemijska škola Šibenik
9. Blaženka Perkov, Medicinska i kemijska škola Šibeni
 
CILJEVI PROJEKTA:  Istražiti kako mladi koji izrađuju grafite percipiraju same grafite. Je li za njih izrada grafita oblik suvremene urbane umjetnosti ili vandalizam. Provjeriti je li izrada grafita za njih način komunikacije, način pokazivanja socijalnih problema, problema općenito ili pokazatelj nečije mašte.
 
NAČINI REALIZACIJE Pregled literature o grafitima (prvi grafiti, grafiti oko nas i sl.); analiza umjetniče vrijednosti i poruka grafita; provedba ankete među mladima koji izrađuju grafite; snimanje nastanka grafita.
 
VRIJEME TRAJANJA
     (faze)         
Lipanj – pregled literature i izrada ankete
Rujan – primjena ankete i obrada rezultata
Rujan/listopad – izrada i snimanje izrade grafita
Listopad/studeni – izrada prezentacije projekta
 
SADRŽAJ: 
 
Prezentacija
Split
• Napisati na zid duhovitu dosjetku i pročitati će mnogi…
• Vandalizam ili suvremena urbana umjetnost
• povijest grafita
• Splitski đir
• Anketa
• StJam1998 je najveći "graffiti meeting" u Hrvatskoj
 
Prezentacija
Bjelovar
• porijeklo riječi grafiti
• osnovni elementi grafita
• kategorije grafitnih poruka
• svjetski poznati umjetnici grafiteri
• grafiti i umjetnost
 
Prezentacija
Šibenik
• medicinski osvrt na štetnost sprejeva
• štetno djelovanje i zaštita
• Šibenski đir
• Anketa
 
FILM • kako nastaju grafiti (izradili učenici Zdravstvene škole Split i njihovi prijatelji grafiteri)

 

Projekt "Grafiti" Zdravstvene škole Split

  1. Grafiti
    Grafiti su specifičan način komunikacije među ljudima. Prvi put su se pojavili u dalekoj prošlosti (oslikavanje špilja). Kao ulična umjetnost grafiti se javljaju 60-tih godina 20. stoljeća u podzemnim željeznicama New Yorka. Grafiti se pišu iz raznih pobuda npr. iz bunta prema stanju u državi (npr. Berlinski zid).
    Neki pisanje grafita smatraju vandalizmom, no pisanje grafita naglašava identitet grupe. Teme grafita su: odnos prema životu, grafiti vezani za alkoholi opojna sredstva, prijateljstvo, ljubav, političko- ideološki, religijski, sportsko-navijački grafiti, te oni dopunjeni različitim simbolima. Najpoznatiji umjetnici grafita su Kenny Scharf i Bansky. U Zagrebu je grafitima oslikana Branimirova ulica i Dugave.
  2. Film o grafitima u Bjelovaru
  3. Za vrijeme susreta izrađen je grafit pod nazivom "E- medica"  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation