en-UShr-HR
Search
Saturday, August 15, 2020 ..:: Students Projects » Realized joint projects » Realized 2011/2012 » History of Medicine ::..   Login
 Zdravstveno učilište Zagreb: Povijest zdravstva do 21. st. u Hrvatskoj Minimize

 
"Povijest medicine -
Udžbenici latinskoga jezika za zdravstvene škole u Hrvatskoj i zemljama bivše države"
projekt Zdravstvenog učilišta Zagreb

 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Zdravstveno učilište Zagreb
2. Medicinska škola Bjelovar
3. Srednja škola, Jajce, Bosna i Hercegovina
4. Zdravstvene škole Ljubljana i Maribor, Slovenija
?
5. Medicinska škola dr. Pance Kargjozov, Skoplje, Makedonija
?
 
Datum prijave:  05. studenoga 2011.
 
Koordinatori:
 
1. Vojislav Bošnjak (vojislav.bosnjak@skole.hr)
2. Biljana Balenović
 
Voditelj/i projekta:   1. Ivan Bekavac Basić (ivanbekavac@yahoo.com)
2. Senka Ćale
3. 

 
Ciljna skupina Učenici Učenici 1. do 4. razreda srednjih zdravstvenih škola.
 
Ciljevi projekta: 
Cilj je ovoga projekta utvrditi kad se pojavljuju prvi udžbenici latinskoga jezika za zdravstvene škole i koje jezične i civilizacijske podatke daju učenicima.
 
Zadaci: 
  1. Popisati udžbenike latinskoga jezika za zdravstvene škole koji su korišteni u Hrvatskoj, kao i udžbenike koji su korišteni na prostoru bivše Jugoslavije
  2. Analizirati sadržaj udžbenika i usporediti sličnosti i razlike
  3. Usporediti analizom dvojezičnih rječnika ub udžbenicima razvoj stručne terminologije u Hrvatskoj i drugim državama bivše države (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Slovenija; koliko imamo podataka Makedonija i Kosovo su koristili srbijanski udžbenik, te će teže biti preko udžbenika utvrditi razvoj stručne terminologije u Makedoniji i na Kosovu)
  4. Ispitati i popisati latinsku medicinsku terminologiju grčkog podrijetla u udžbenicima koja je ušla u latinski izravno iz antike ili u potonjim vremenima sve do danas.
  5. Ispitati kako su tvoreni suvremeni zdravstveni pojmovi na latinskom jeziku, bilo da se uzimao grčki ili latinski korijen riječi pa se izvodila novotvorenica, bilo da je korišteno ime istraživača za tvorbu latinske novotvorenice, bilo da je uzet korijen riječi iz suvremenih jezika te da je dodavan tvorbeni morfem u skladu s latinskim jezikom.
  6. Cvilizacijski elementi u udžbenicima (Istražiti rečenice ili tekstove u kojima su predstavljeni civilizacijski momenti grčke i rimske, te srednjovjekovne, novovjekovne i suvremene medicine, kao i antički, srednjovjekovni i novovjekovni medicinski autori koji su pisali bilo na klasičnom grčkom ili latinskom jeziku.)  
Suradnici  Učenici srednjih škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije
 
Mjesto provedbe Zdravstveno učilište Zagreb
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
Od travanj 2012. do rujna 2012.
 
Očekivani rezultati Očekujemo da će istraživači osvijestiti svojim istraživanjem opravdanost učenja latinskoga jezika u srednjim zdravstvenim školama, te posebno razumjeti povijesni okvir u kojemu je nastajala, razvijala se i još i danas djeluje europska, a time i svjetska znanstvena medicina.
 
Čimbenici rizika Trenutno ne predviđamo da će biti prepreka u realizaciji projekta jer smo u predradnjama postigli pribaviti potrebne udžbenike i literaturu kao i druge pomoćne izvore za temeljito istraživanje.

 


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation