en-UShr-HR
Traži
9. srpnja 2020. ..:: DANI E-medica » Dani E-medica 2014. » Video zapisi i radovi ::..   Prijava
Video zapisi (internetski) i sve prezentacije sa 8. Smotre "Dani E-medica 2014."  Video zapisi (internetski) i sve prezentacije sa 8. Smotre "Dani E-medica 2014." Minimiziraj

 
Video zapisi predstavljanja škola i učeničkih projekata, preuzeto kroz internetski prijenos Smotre

 

Petak, 21. studenoga 2014.
 
Internetski prijenos - Video zapisi predstavljanja škola preuzeti sa internetskog prijenosa Smotre
- Prezentacija škole u Power Pointu
- Prezentacija škole komprimirana jer ima više elemenata ugrađenih u Power Point
- Prezentacija škole u video zapisu
                 Moderatori: Mirjana Kozina i Tatjana Papst
  Internetski prijenos   - Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Šibenik
  Internetski prijenos   - Zdravstveno učilište Zagreb
  Internetski prijenos   - Zdravstvena škola Split
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Varaždin
  Internetski prijenos   - Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
  Internetski prijenos   - Pomorska škola Zadar
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Pula
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
  Internetski prijenos   - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (Slovenija)
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Bjelovar
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Draginja Nikšić, Sremska Mitrovica (Srbija)
  Internetski prijenos   - Srednja škola Čazma
  Internetski prijenos   - Srednja zdravstvena šola Ljubljana (Slovenija)
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Beograd (Srbija)
  Internetski prijenos   - Medicinska škola Dubrovnik
  Internetski prijenos   - Srednja zdravstvena šola Celje (Slovenija)
  Internetski prijenos   - Srednja škola Pakrac
  Internetski prijenos   - Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto (Slovenija)
  Internetski prijenos - Srednja škola Viktorovac Sisak  
  Internetski prijenos - III. gimnazija Split
  Internetski prijenos - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar
  Internetski prijenos - Srenja škola Bedekovčina
 

 

      
- dr. Ante Škaro (Poliklinika Leptir): Štitnjača i stres
- Svečano otvaranje 8. Smotre - nacionalni voditelji
- Svečano otvaranje 8. Smotre "Dani E-medica 2014." - pozdravne riječi


Subota 22. studenoga 2014.

Video zapisi predstavljanja zajedničkih učeničkih projekata, preuzeto kroz internetski prijenos Smotre:

    Moderatori: Aleksandra Acalin i Konstantina Božak
- MLADI I ZDRAVLJE
Srednja škola Viktorovac, Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb i Srednja škola Pakrac
- MEDICINSKE POGREŠKE U FILMOVIMA I SERIJAMA
Zdravstvena škola Split i Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb
- PORUKE TIJELA
Medicinska škola Dubrovnik i Medicinska škola Šibenik
- ZAGAĐENJE
Medicinska škola Šibenik, Srednja škola Viktorovac, Sisak
- BRAIN GYM
Medicinska škola Šibenik, Medicinska škola Bjelovar i Zdravstvena škola Split
- ORGANSKA KOZMETIKA
SMUGS dr. Panče Karagjozov Skopje, Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb i Srednja zdravstvena šola Celje
- SRCE KAO SIMBOL ZDRAVLJA
Zdravstveno učilište Zagreb i Gimnazija Tituš Brezovački  Zagreb
- ZBRINJAVANJE RANA
Škola za medicinske sestre Mlinarska, Pomorska škola Zadar, Srednja škola Viktorovac i Medicinska škola Bjelovar
- MARIHUANA KAO LIJEK
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar i Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
- PORUKA VODE
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor i Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
- UMIJEĆE ŠMINKANJA
Medicinska škola Šibenik i Srednja zdravstvena šola Celje
- OD LANA DO PLATNA
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Medicinska škola Bjelovar i Srednja škola Čazma
     
    Moderatori: Marin Perinić i Danijela Stampf
- ŠKOLA U BOLNICI
Škola za primalje Zagreb i ŽOG Družbe sestara Milosrdnica Zagreb, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
- TLR - TOLL LIKE RECEPTORI
Zdravstvena škola Split i III. gimnazija Split
- KRIOTERAPIJA
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar i Medicinska škola Varaždin
- PEĆINE I JAME
SMUGS DR. Panče Karagjozov Skopje, Medicinska škola Pula i Medicinska škola Dubrovnik
- PREKO ZDRAVIH NAVIKA DO ZDRAVE KRALJEŽNICE
SMUGS DR. Panče Karagjozov Skopje i Zdravstvena in kozmetična šola Maribor
-

ŽIVIM ŽIVOT SA STOMOM
Srednja zdravstvena šola Celje, SMUGS Dr Panče Karagjozov Skopje i Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar (na štandu)
 

 
  Strukovna predavanja za nastavnike (dvorana vinoteke dvorca Mihanović)

    Moderator: Zlatica Šimunović i Natalija Šnidarić
  - Sandra Samošćanec, Đurđica Stanešić: Primjena metoda čitanja i pisanja za kritičko mišljenje u nastavi struke  
(Škola za medicinske sestre Mlinarska)
  - Tea Režek: eTwining projekti u nastavi 
(Agencija za mobilnost i programe Europske unije)
  - Edin Kadić: Nekoliko praktičnih savjeta izrade dobre Power Point Prezentacije 
(
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
 

 

    Moderatori: Aleksandra Vidoša i Ksenija Janjušević
- VOLONTERSTVO KAO NAČIN ŽIVOTA I RAZMIŠLJANJA
Srednja škola Bedekovčina, Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb, Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto i Medicinska škola Beograd
- DESET NAČINA KAKO SPASITI NEČIJI ŽIVOT
SMUGS Dr Panče Karagjozov Skopje i Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb
- KRVNE GRUPE - PREHRANA I BOLESTI PO KRVNIM GRUPAMA
Medicinska škola Varaždin, Zdravstvena škola Split i Zdravstveno učilište Zagreb
- VISINSKA BOLEST
Medicinska škola Varaždin i Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb
- AKUTNA TROVANJA U DJEČJOJ DOBI
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb i Medicinska škola Beograd
-

UTJECAJ BOJE NA KRVNI TLAK ADOLESCENATA
III. gimnazija Split i Zdravstvena škola Split

-

MJERENJE VITALNIH FUNKCIJA
Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Medicinska škola Šibenik i Medicinska škola Beograd

- VELIKE EPIDEMIJE KROZ POVIJEST
Zdravstvena škola Split i Medicinska škola Šibenik
- BIOPROGNOZA
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar i Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
- SANITET U DOMOVINSKOM RATU
Medicinska Škola Dubrovnik i Zdravstveno učilište Zagreb
- KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI
Srednja zdravstvena šola Celje, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, SMUGS Dr Panče Karagjozov Skopje i Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (na štandu)

 

Nedjelja 23. studenoga 2014.

    Moderatori: Edin Kadić, Anita Mišković, Zlatica Šimunović, Natalija Šnidarić
  - Projekti koji se nastavljaju od prošle godine - štandovi - plakati - letci - brošure - demonstracija na bazenu i prezentacije:
 
- SPAŠAVANJE IZ VODE  2
Zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Pomorska škola Zadar i Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
(na bazenu)
  - DENTALNA ESTETIKA, SMUGS dr. Panče Karagjozov Skopje, Medicinska škola Bjelovar i Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
- ŠTITNJAČA 2
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb, Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb i Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb
- MEĐUKULTURALNA KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor i Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Najava novih projekata za 9. Smotru 'Dani E-medica 2015.' - Najava novih projekata za 9. Smotru "Dani E-medica 2015."
  - Podjela potvrdnica školama sudionicama 8. Smotre "Dani E-medica 2014"
 
 
     

 
POD POKROVITELJSTVOM
:

                              Pod pokroviteljstvom          
SPONZOR      

................................................................................................................................................................................................................................
ZLATNI SPONZORI:
 
SPONZOR                      

..............................................................................................................................................................................................................................
SREBRENI SPONZORI:

               
 
..............................................................................................................................................................................................................................
BRONČANI SPONZORI:

                                                                                

      
 

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation