en-UShr-HR
Traži
1. lipnja 2020. ..:: O projektu » Izvješća o projektu "E-medica" » Izvješće sa 1. sastanka voditelja ::..   Prijava
 Zapisnik 1. sastanka voditelja "E-medice" Minimiziraj

Zapisnik 1. sastanka voditelja projektnih timova "E-medice"


    U četvrtak, 2. ožujka 2006. godine u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar, s početkom u 11 sati održan je sastanak voditelja projektnih timova "E-medica" sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješća o prijavama projekta "E-medica" na projektne natječaje
 2. Pomoć u realizaciji projekta "E-medica" (MZOS, CARNet, Microsoft Hrvatska i CITUS grupa)
 3. Organizacijska shema projekta "E-medica" u ostalim zdravstvenim školama
 4. Delegiranje zadataka voditeljima projektnih timova
  • Zadaci voditelja projektnih timova
   • Zadaci koordinatoraZadaci strukovnih voditelja
  • Planovi projektnih timova
   • Planovi timova
   • Projektni planovi (tematski, vremenski, planovi rizika)
  • Prijedlozi formiranja tima za video-konferencije
 5. Termin i priprema sastanka svih koordinatora škola

Sastanku su nazočili voditelji projektnih timova: Josip Brusić, Ivana Paulin i Sanja Roje; te koordinatori: Aleksandra Acalin, Antonela Czwyk Marić


1. Izvješća o prijavama projekta "E-medica" na projektne natječaje

    Voditelj projekta Edin Kadić izvijestio je o prijavama projekta "E-medica" na projektne natječaje (Pilot-projekt CARNeta i CARDS 2003), kao i oblicima podrške koju je projekt "E-medica" dobio od: Udruge ravnatelja zdravstvenih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, CARNeta, Microsoft Hrvatska i CITUS grupe.
    Voditelj projekta Edin Kadić izvijestio je o svim fazama i planiranim dinamikama prijave projekta "E-medica" na projektne natječaje, sa posebnim osvrtom na način izrade projektne dokumentacije i njihovog financiranja.


2. Pomoć MZOS i CARNeta u realizaciji projekta "E-medica"

    Voditelj projekta izvijestio je nazočne o dosadašnjoj pomoći MZOS pri registraciji i dobivanju hr V domene (e-medica.hr), kao i zamolbi za pomoći u vidu nabavke po jednog računala za svaku zdravstvenu školu RH koja sudjeluje u projektu, a koje bi služilo isključivo za rad učenika i nastavnika u okviru projekta "E-medice" u svakoj od škola.
    Posebno je naglašena izuzetna podrška CARNeta i njenog ravnatelja Zvonimra Stanića cjelokupnom projektu "E-medica".
    Tako je u proteklom periodu upućen dopis, sukladno dogovoru sa ravnateljem CARNeta i Službom za članice CARNeta, o primarnom priključivanju zdravstvenih škola RH na CARNet mrežu, a pogotovo na brze linkove (gdje postoje tehnički uvjeti). Uz to je usuglašena dinamika uspostavljanja video konferencijskih centara u 4-5 zdravstvenih škola RH, kao i o dinamici budućeg razvoja sustava u tijeku projekta "E-medica", ali i po njegovu završetku.
    Od strane CARNeta pokrenuta je inicijativa nabavke Polycom PVX licenci koje će omogućiti kvalitetne Net sastanke koordinatora, nastavnika i učenika u razvoju projekta "E-medica, a o čemu su ravnatelji zdravstvenih škola RH već obaviješteni dopisom od strane CARNeta.
    Naglašena je dosadašnja podrška Microsofta Hrvatska u realizaciji projekta "E-medica", prvenstveno kroz programsku podršku, te u drugoj fazi projekta kroz edukaciju voditelja projektnih timova, koordinatora, a kasnije i nastavnika uključenih u projekt.
    CITUS grupa je u dosadašnjem dijelu razvoja projekta sudjelovala u izgradnji sustava servera, savjetodavnoj ulozi, te u izradi projektne dokumentacije za prijavu "E-medice" na CARDS 2003, zajedno sa tvrtkom Cognita.


3. Organizacijska shema projekta "E-medica"
(organizacija voditeljskih timova i vodstva u ostalim zdravstvenim školama RH)

    U nacionalnom projektu "E-medica", projektu strukovnog umrežavanja zdravstvenih škola RH, svoje sudjelovanje pismeno je potvrdilo 20 zdravstvene škole s područja Republike Hrvatske.
    Ovim Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar postaje službeni nositelj projekta "E-medica", a voditelj projekta je Edin Kadić, profesor mentor hrvatskog jezika u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar.
    Sve prijavljene zdravstvene škola RH ovim postaju ravnopravni partneri u projektu "E-medica".

Na sastanku je potvrđeno ustrojstvo projekta "E-medica":

 • Edin Kadić (Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar) – voditelj projekta
 • Josip Brusić (Medicinska škola u Rijeci) – voditelj i urednik WEB-a
 • Sanja Roje (Zdravstvena škola Split) – voditelj tima razmjene učenika
  • Antonela Czwyk Marić (Zdravstvena škola Split) – suradnik voditelja tima
 • Ivana Paulin (Škola za primalje Zagreb) – voditelj projektnih timova
 • Voditelj segmenta video konferencija odredit će se kada voditelj projekta osigura cjelovite materijalno-tehničke uvjete održavanja video konferencija, a realizacija je predviđena do svibnja 2006. godine

    Navedeni voditelji projektnih timova predstavljaju voditelje na nacionalnoj razini.
    U raspravi su donesene smjernice njihova rada i organizacije rada svakog projektnog tima, njihovo objedinjavanje i delegiranje zadataka, kao i termini podnošenja prijedloga projekta.
    Posebno je raspravljano o ulozi i funkciji svakog od tri voditelja projektnih timova koji potpuno autonomno vode svaki svoj projektni tim, određuju dinamiku rada i komuniciraju sa koordinatorima ili voditeljima školskih timova u svakoj zdravstvenoj školi RH.
    Dogovoreni su načini međusobne komunikacije voditelja projektnih timova.
    Komunikacija i suradnja zdravstvenih škola RH odvija se isključivo kroz suradnju školskih koordinatora ili školskih voditelja u određenom projektnom timu sa voditeljem određenog projektnog tima. Po pitanju projektnih segmenata:

 1. Razmjene učenika: komunikacija i dogovor o realizaciji koordinatora svake škole (ili voditelja iz te škole) odvija se isključivo sa voditeljem tima razmjene učenika Sanjom Roje;

 2. Vođenje učeničkih projekata: komunikacija i dogovor o realizaciji koordinatora svake škole (ili voditelja iz te škole) odvija se isključivo sa voditeljem tima učeničkih projekata Ivanom Paulin;

 3. Vođenje i uređivanje portala "E-medica": komunikacija koordinatora svake škole (ili voditelja iz te škole), kao i objavljivanje, administriranje i uređivanje materijala i rubrika (stranica pojedinih projekata) odvija se isključivo sa voditeljem i urednikom portala "E-medica", Josipom Brusićem.

    Na sastanku je dogovoreno da će voditelji projektnih timova do 15. ožujka 2006. dostaviti voditelju projekta, Edinu Kadiću, svoje okvirne planove rada za svoje projektne timove.

U projektnoj piramidi, druga po redu je razina škole
    Na razini škole ravnatelj imenuje koordinatora škole, a prema osobnom nahođenju ili potrebi imenuje i voditelje u tim za razmjenu učenika i tima voditelja projektnih timova. Jedan od ciljeva projekta je okupljanje nastavnika zdravstvene struke uz promicanje IC tehnologije.

    Dokumentacija o projektu, voditeljima i načinu prijavljivanja koordinatora dostaviti će se svakoj školi u za to predviđenom roku prema hodogramu projekta. Obrasce prijave koordinatora i voditelja moguće je preuzeti sa našeg portala, te ih ovjerene poslati na adresu: Medicinska škola A. Kuzmanića (za Edina Kadića), dr. Franje Tuđmana b.b., 23000 Zadar.


4. Delegiranje zadataka voditeljima projektnih timova

    Na sastanku su delegirane obaveze svakog voditelja za njegov projektni dio, kao i termini provedbe kontakata i uspostava suradnje svakog projektnog tima


5. Termin i priprema sastanka svih koordinatora škola

    Sastanak s koordinatorima svih zdravstvenih škola RH, uz prezentaciju voditelja svakog segmenata projekta, planira se održati u Medicinskoj školi u Rijeci, a planirani termin sastanka je 23. ili 24. ožujka 2006.
    Termin sastanka uskladiti će se sa sastankom Državnog povjerenstva, a svi koordinatori biti će obaviješteni naknadno, kao i putem ovog portala.

Voditelj projekta "E-medica"
Edin Kadić
             


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation