en-UShr-HR
Traži
5. srpnja 2020. ..:: O projektu » Izvješća o projektu "E-medica" » Izvješće sa 2. sastanka voditelja ::..   Prijava
 Zapisnik 2. sastanka voditelja projektnih timova "E-medice" Minimiziraj


Izvješće sa 2. sastanka voditelja projektnih timova "E-medice"

   U subotu, 03. lipnja 2006. godine u Zdravstvenoj školi Split, održan je drugi sastanak voditelja projektnih timova "E-medica" sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće voditelja „E-medice“ o realizaciji financiranja projekta „E-medica“,
 2. Izvješće voditelja „E-medice“ o tehničkom opremanju projekta „E-medica“ od strane CARNeta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te samih škola – sudionica projekta,
 3. Prijedlog financiranja projekta „E-medica“ (putni troškovi i honorari),
 4. Izvješće Ivane Paulin o prvim projektima,
 5. Izvješće Sanje Roje o prvim razmjenama,
 6. Izvješće Josipa Brusića o portalu E-medica,
 7. Cjelovito izvješće o E-medici u Rijeci, na Schola Medica,
 8. Prijedlozi za formiranje tima i voditelja tima video-konferencija,
 9. Planovi, dinamika realizacije (i rizici) koje treba ostvariti do rujna 2006.,
 10. Daljnji planovi i prijedlozi realizacije cjelovitog projekta „E-medica“.

- Izvješće s Međunarodnog kongresa sestrinstva na kojem je predstavljen projekt E-medica,
- predstavljanje rješenja umreženosti kompjutera u zadarskoj školi.

     Na sastanku su nazoćili voditelji: Edin Kadić, Ivana Paulin, Josip Brusić, Sanja Roje, te koordinatori: Antonela Czwyk Marić, Aleksandra Acalin, Josip Šuker, Ivana Rešetar.


Ad 1. Izvješće o financiranju projekta:

 • projekt nije prihvaćen od CARDSa
 • CARNet je prihvatio pilot projekt E-medice
 • prijedlog o participaciji škola- dogovor ravnatelja

Ad 2. Izvješće o tehničkom opremanju projekta

 • upućen zahtjev u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za kupnju 26 kompjutera s multimedijalnom opremom za 26 škola sudionika
 • CARNet osigurava Policom PVX po 2 za svaku školu člana E-medice, te 5 Policoma 5000 za škole odabrane za video-konferencije

Ad 3. Prijedlog financiranja projekta - Raspravljalo se o participiranju svih škola, sudionilca u projektu "E-medica" u putnim troškovima sudionika projekta "E-medica".

Ad 4. Izvješće o prvim projektima – Ivana Paulin
- u tijeku su tri projekta i to:

 1. Ptičja gripa u Vogralikovom lancu, surađuju Škola za primalje Zagreb i Medicinska škola Bjelovar
 2. Piramida zdrave prehrane, surađuju Medicinska škola Zadar, Škola za medicinske sestre- Mlinarska i Tehnička škola Virovitica
 3. Bulimija i anoreksija, surađuju Medicinska škola Bjelovar, Zdravstvena škola Split i Medicinska škola Šibenik
  - datum predaje gotovih projekata je u četvrtak 4.6.2006.

Ad 5. Izvješće o razmjenama – Sanja Roje

 • do sada odradjene tri razmjene- Rijeka, Split, Zadra-Virovitica
 • na jesen se planiraju uzvratni posjeti škola koje su bile u Splitu
 • planirati u školskom godišnjem planu i programu bar dvije razmjene (jesen- proljeće)
 • prijedlog o osnivanju Škole E-medice kao ljetne i zimske škole u trajanju od tjedan dana na kojoj bi sudjelovali učenici i profesori koji su sudjelovali na projektima i aktivnostima tokom godine; škola bi se sastojala iz niza radionica i za učenike i za profesore; smještaj za učenike trebao bi biti besplatan; prijedlog za lokaciju ljetne škole je Solaris ili otok Obonjan- dato je Aleksandri Acalin da se raspita o detaljima, te je ona predložena kao voditelj ovog segmenta razmjene učenika.

Ad 6. Izvješće o portalu "E-medica"

 • otvoren je račun preko Sveučilišta u Rijeci jer na portalu nije bilo dovoljno prostora za video zapise.
 • kreće se s izradom novog portala; poboljšanje funkcioniranja od 1. rujna 2006.

Ad 7. cjelovita izvješća o "E-medici" na Shola medica u Rijeci poslati voditelju projekta, prof. Kadiću.

Ad 8. Formiranje timova i voditelja timova za video-konferencije

 • Nakon tehničkog opremanja 5 izabranih škola; jedan od prijedloga je da jedna od škola bude škola u Vinkovcima, a voditelj prof. Josip Šuker, trebao bi još jedan voditelj.

Ad 9. Planovi rada na svakom pojedinom projektu "E-medica" definirani su do rujna 2006. Kompletna izvješća poslati prof. Kadicu u obliku sažetka, detaljnog izvješća i kratke prezentacije na nekoliko slajdova da se može sve skupa lako objediniti u jednu cjelovitu prezentaciju na CD-u.
     Distribucija svih materijala na CD-u bila bi svim medicinskim školama bez obzira jesu li sudjelovale do sada u projektu. Planira se izrada pohvalnica sudionicima, zahvalnica sponzorima te majica s logotipom E-medice kao nagrada školama i učenicima aktivnim sudionicima razmjena i projekata.

Ad 10. daljnji planovi

 • predstavljanje E-medice u Solarisu u rujnu2006., a u okviru konferencije ''Računalo u školi X.''
 • predstavljanje E-medice na CARNetovoj međunarodnoj konferenciji CUC 2006., u Dubrovniku,  u studenom 2006.
 • moguća prezentacije E-medice na konferenciji MIRKa u Sloveniji u svibnju 2007. godine
 • izrada plakata E-medice za škole uključene u projekt E-medica


Zapisničar  
Ivana Rešetar


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation