en-UShr-HR
Traži
3. lipnja 2020. ..:: O projektu » Izvješća o projektu "E-medica" » Izvješće sa 3. sastanka koordinatora ::..   Prijava
 Izvješće sa 3. satanak koordinatora zdravstevnih škola RH (03.12.2007.) Minimiziraj

Zapisnik sastanka koordinatora svih zdravstvenih škola RH

 Sastanak je održan u ponedjeljak, 03. prosinca 2007., 
u Školi za medicinske sestre Vrapče.

Sastanku su nazočili:

 1. Marijana Dugi (Medicinska škola Varaždin)
 2. Hrvoje Kovačić (Srednja škola Viktorovac, Sisak)
 3. Snježana Svitlić-Budisavljević (Medicinska škola Pula)
 4. Verica Elveđi (Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar)
 5. Ljiljana Grginović (Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar)
 6. Edin Kadić (Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar) 
 7. Ozren Zrilić (Medicinska škola Osijek)
 8. Biljana Balenović (Medicinska škola Bjelovar)
 9. Vesna Božić (Srednja škola Pakrac)
 10. Đurđica Stanešić (Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb)
 11. Željka Bumber (Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb) 
 12. Marica Baklin Batnižić (Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb)
 13. Maja Budisavljević (Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb) 
 14. Vojislav Bošnjak (Zdravstveno učilište Zagreb)
 15. Zlatica Šimunović (Škola za medicinske sestre Vrapče)
 16. Sunčica Kužilek-Pistotnik (Škola za medicinske sestre Vrapče)
 17. Ankica Vukelić (Škola za medicinske sestre Vrapče)
 18. Antonela Czwyk Marić (Zdravstvena škola Split)
 19. Sanja Roje (Zdravstvena škola Split)
 20. Mirjana Kurtović (Zdravstvena škola Split)
 21. Aleksandra Acalin (Medicinska i kemijska škola Šibenik)
 22. Alen Vukelić (Medicinska škola u Rijeci)

    Svoj izostanak ispričali su koordinatori iz Karlovca, Bedekovčine i Škole za primalje iz Zagreba, te g. Zvonimir Stanić iz Carnet-a.
 

Dnevni red:

 1. Pozdrav domaćina
 2. Sveobuhvatno izvješće o projektu „E-medica“ (E. Kadić)
 3. Izvješća i prijedlozi:
  1. Projekta razmjena učenika (S. Roje)
  2. Izrade projekata (M. Budisavljević)
  3. WEB-a „E-medice“ (J. Brusić)
  4. Video-konferencija (A.C. Marić)
 4. Povezivanje novih škola u video konferencijski sustav (Z. Stanić)
 5. Prijedlog radionica u Srednjoj školi Pakrac (V. Božić)
 6. „Dani E-medice“ Bjelolasica 2008. (Organizacijski odbor)

 

 1. Ravnateljica Škole domaćina, prof. Sunčica Kužilek-Pistotnik pozdravila je sve nazočne te zaželjela dobrodošlicu i ugodan boravak kao i radnu atmosferu, kojoj je i sama dala doprinos.
   
 2. Voditelj projekta Edin Kadić potom se obratio skupu sveobuhvatnim izvješćem o projektu kojim je naglasio uspješnu suradnju u svim segmentima kroz potekle dvije godine. Posebno je istakao aktivnost video konferencija, te izrazio nadu za dalje opremanje škola potrebnim tehničkim pomagalima (optika, Polycom uređaji....) kao i povezivanje projekta Tele medicina s E-medicom.
  Saznali smo da je zakonska regulativa u bolnicama riješena te da uz suglasnost pacijenata kamere mogu biti uključene i korištene u edukativne svrhe - ne samo u radu sa studentima nego i našim učenicima, što je vrlo poticajno i veže se i na projekte i na razmjenu učenika.
  Cjelokupan rad i prezentacija učinjenog u svim dijelovima projekta, završio je susretom na Bjelolasici (pohvala svim sudionicima i naravno nositeljima organizacije).
  Ostalo je još dogovoriti se kako dalje i na koji način pojačati vođenje po područjima te potaknuti što veći odaziv škola na suradnju a s krajnjim ciljem da
  E-medica postane sastavni dio projekata MZOŠ-a (pod čijim smo pokroviteljstvom i do sada realizirali naše aktivnosti, zahvaljujući podršci g. Schwarza).
  Sam portal E-medice bit će prebačen na Carnet-ov server. Do sada je za održavanje i ažuriranje stranice bio zadužen Josip Brusić, no i njemu je potrebno pojačanje.
   
 3. Sanja Roje izvijestila nas je o dosadašnjim razmjenama (do sada je u razmjenama sudjelovalo 12 škola iz 11 gradova, oko 120 učenika, 40 nastavnika) tijekom 2006./07. šk.godine. Sve razmjene nisu bile vezane za projekte, ali su četiri projekta uključivala i razmjenu. Ukupno je dvadeset radnih dana provedeno u drugim sredinama i sve je prezentirano na Bjelolasici.
  Ove godine nije pokrenuta još niti jedna razmjena, te su koordinatori zamoljeni da ispitaju situaciju (volja – želje – objava na portalu). Naglašeno je da o svemu treba voditi zapise, foto i video dokumentaciju... kao i to da se cijela škola treba uključiti u aktivnosti.
  Sanja je na ovom sastanku dobila i "pomagače" za organiziranje i vođenje razmjena:
  Vesnu Božić, Srednja škola Pakrac; Ankicu Vukelić, Škola za medicinske sestre Vrapče; Aleksandru Acalin, Medicinska i kemijska škola Šibenik.

  Maja Budisavljević održala je prezentaciju o realiziranim projektima čiji su sadržaji na DVD-ima ili u PP prezentacijama na portalu ili na DVD-u Dani Bjelolasice 2007. pripremljeni za korištenje u nastavi predmeta: Zdravstvena njega.
  Zaključeno je da i za druge kvalitetne sadržaje radova učenika i nastavnika treba osmisliti sinopsis koji će se uskoro objaviti na stranicama projekata E-medice.
  U cilju bolje komunikacije i realizacije projekata, te povezivanja regionalnih područja, imenovali smo nove suradnike:
  • Verica Elveđi (Medicinska škola Zadar)
  • Biljana Balenović (Medicinska škola Bjelovar)
  • Snježana Svitlić-Budisavljević (Medicinska škola Pula)
  • Luce Marić (Medicinska škola Dubrovnik)

  Dogovorene su i smjernice za  petu stavku projekta (uz razmjenu, projekte, web i video konferencije) pokretanje  e-learning sadržaja za učenike i nastavnike.

  Antonela Czwyk Marić izvijestila je nazočne o održanim video konferencijama: Piramida zdravlja, Bulimija i anoreksija, Mogućnosti hiperbaričen oksigenoterapije u kliničkoj medicini, .... Pohvalila je suradnju sa SupraNet-om koji je, uz to što je stavio E-medicu na svoj web, donirao People+Content (alat koji omogućuje istovremenu prezentaciju s videokontaktom). Ukazalo se ibna nove mogućnosti suradnji u skladu sa novim trendovima u obrazovanju.
   

 4. Gospodin Zvonimir Stanić ispričao se što nije u mogućnosti biti na sastanku, te nismo dobili nove informacije najavljene pod ovom točkom dnevnog reda.
   
 5. Prijedlog radionica za nastavnike u Srednjoj školi Pakrac iznijela je Vesna Božić, te smo nakon življe rasprave i prijedloga, zaključili da bi za termin odgovaralo vrijeme u okviru proljetnih praznika (27.-29.03. 2008.), a teme su ostavljene na izbor domaćinima. Pozivi s temama očekuju se u veljači i svakako isto treba dostaviti tijekom prosinca Agenciji kako bi ušli u Katalog stručnog usavršavanja.
   
 6. Dogovorili smo se okvirno o terminu održavanja susreta "Dani E-medice" na Bjelolasici (25.-27. travnja 2008.), odredili rok prijava škola u veljači 2008., te imenovali članove Organizacijskog odbora (D. Vidaković, S. Kužilek-Pistotnik, M. Kurtović) i Programskog odbora (V. Elveđi, J. Brusić, S. Roje, Lj. Grginović).

Zapisnik vodila i sastavila:             
Zlatica Šimunović,                  
Koordinator Škole za medicinske sestre Vrapče
 


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation