en-UShr-HR
Traži
26. svibnja 2020. ..:: O projektu » Izvješća o projektu "E-medica" » Izvješće sa 5. sastanka koordinatora i voditelja ::..   Prijava
 Izvješće sa 5. satanka koordinatora i voditelja zdravstevnih škola RH (11. rujna 2009.) Minimiziraj

Zapisnik sastanka voditelja i koordinatora zdravstvenih škola RH

 Sastanak održan u petak, 11. rujna 2009.
u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar

Dnevni red:

 1. Organizacija "Dana E-medice Bjelolasica 2009",
 2. Daljnja tehnička potpora projektu "E-medica",
 3. Plan video konferencijskih prijenosa operacija iz Opće bolnice Zadar (i Zagreba),
 4. Planovi zajedničkih projekata slijedećoj školskoj godini,
 5. Planovi razmjene učenika u slijedećoj školskoj godini,
 6. Razno.

Sastanku su nazočili:

 1. Edin Kadić (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
 2. Ljiljana Grginović (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
 3. Verica Elveđi (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
 4. Aleksandra Acalin (Medicinska i kemijska škola Šibenik)
 5. Snežana Žaja (Medicinska i kemijska škola Šibenik)
 6. Alen Vukelić (Medicinska škola u Rijeci)
 7. Marinela Labaš (Škola za medicinske sestre Vrapče)
 8. Latinka Križnik (Škola za medicinske sestre Vrapče)
 9. Ana Tidlačko (Srednja škola Pakrac)
 10. Vesna Božić (Srednja škola Pakrac)
 11. Antonela Czwik Marić (Medicinska škola Split)

Izostanak opravdali:

 1. Ivana Paulin (Škola za primalje Zagreb)
 2. Josip Šuker (Zdravstvena škola Vinkovci)
 3. Biljana Balenović (Medicinska škola Bjelovar)
 4. Zlatica Šimunović (Škola za medicinske sestre Vrapče)
 5. Marijana Neuberg (Medicinska škola Varaždin)

Tijek događaja:

   Prije početka sastanka voditelj projekta Edin Kadić referirao je o prošlogodišnjem predstavljanju projekta "E-medica" na međunarodnoj konferenciji SIRIKT 2009. (Slovenija), te pozivu na InfoKomTeh (Ljubljana, 28. i 29. listopada 2009.).
   Naveo je mogućnost predstavljanja i povezivanja projekta kroz COMNENIUS, na konferenciji u Oulu (Finska) u listopadu 2009. 
   Voditelj projekta je izrazio nezadovoljstvo malim odazivom škola na ovaj sastanak i naglasio upitnost daljnjeg održavanja cjelovitog projekta i organiziranja "Dana E-medice - Bjelolasica 2009"  

Ad. 1) Organizacija „Dana E-medice ~ Bjelolasica 2009"

   Nakon što su se svi nazočni izjasnili da je neophodno nastaviti projekt, kao i organizirati ovogodišnje "Dane E-medice - Bjelolasica 2009". U prošloj školskoj godini "Bjelolasica" nije organizirana zbog prevelikih školskih obveza na kraju školske godine, a sukladno dogovoru svih škola uključenih u projekt "E-medica".
   S toga je ove godine planirano da se susreti na Bjelolasici održe i to na početku školske godine, a predložen termin je od 6. do 8. studenoga 2009., dok je dogovorena cijena aranžmana ista kao i prošle godine.

   Zbog organizacijskih potreba potrebno je naglasiti:
a) Svaka škola koja želi sudjelovati na ovogodišnjim "Danima E-medice", treba u roku od 15 dana (do 25. rujna 2009.) poslati okvirni broj sudionika na email: e-kadic@medskolazd.hr, a kako bi se mogle započeti organizacijske pripreme sa Bjelolasicom.
b) Izrada programa i cjelodnevni set predavanja
c) Škole trebaju potvrditi dolazak i projekte, kao i najaviti eventualno predstavljanje škole.
 
Cilj Bjelolasice : 
-  da se na jednom mjestu nađu sve naše zdravstvene škole, te da se učenici i nastavnici međusobno druže, razmijene svoja iskustva, upoznaju
-  da škole prezentiraju svoja ostvarenja u prošloj školskoj godini
-  ovogodišnji gost je Zdravstvena i kozmetička škola Maribor
   I škole koje nemaju realizirane projekte pozivaju se na „Dane E-medice ~ Bjelolasica 2009“. Želja nam je da nas što više dođe i međusobno druži. Susret na Bjelolasici je dijelom i zamišljen kao nagrada za trud učenika i nastavnika u protekloj školskoj godini.
 
 
Prijedlog Organizacijskog odbora: Davor Vidaković, Edin Kadić, Alen Vukelić, Vesna Božić i članovi programskog odbora.
 
Prijedlog Programskog odbora: Ljiljana Grginović, Verica Elveđi, Ivana Paulin, Snežana Žaja, Ana Tidlačko.
Sve prijave i upite možete poslati Ljiljani Grginović na e-mail: lgrginovic@medskolazd.hr ili kontaktirati na mobitel 091/394 -2660.
   Uz prijavu projekta treba poslati i sažetak, koji treba sadržavati do 300 znakova. Ispod sažetka navesti imena učenika koje se planira dovesti.
 
   Oko 10. listopada najavljujemo jedan on line sastanak, kao rezime učinjenoga u organizaciji projekta. Sastanak će se održati video konferencijski (putem Polycoma), a škole koje nemaju video konferencijsku opremu moći će sudjelovati uporabom Polycoma PVX..
 
Ad 2) Daljnja tehnička potpora projektu „E-medica“
   Što se tiče tehničke podrške, dok se ne riješe pitanja u CARNET – širenje Polycom – a ne ide, ide samo širenje mreže.
   Edin Kadić predlaže za sudjelovanje u videokonferencijama, da se škola Šibenik i Pakrac, a i druge škole koje nemaju Polycom sustav, nabave HD kamere, te da koriste Polycom PVX  na jednom malo "jačem" računalu.
 
Ad 3) Plan videokonferencijskih prijenosa operacija iz Opće bolnice Zadar
   Do kraja godine planirane su dvije videokonferencije: dr. Kovačević oftalmološka operacija i dr. Šušak i dr. Jović. kardiološkog dijela, koronarografija, iz Opće bolnice Zadar
Iz Zagreba (Vrapče) su najavili realizaciju videokonferencijskog prijenosa operacije sa poliklinike Svijetlost, dr. Gabrić: presađivanje rožnice i operacije mrene – dogovor u tijeku.
Koordinaciju i točne termin videokonferencije će usuglasiti i objavit Antoneli Czwyk Marić.
 
 Ad 4) Planovi zajedničkih projekata slijedećoj školskoj godini
   Neki projekti su krenuli i o tome treba govoriti na Bjelolasici. Prijedlog je da voditelji projekta na Bjelolasici organiziraju male okrugle stolove o svakom projektu, predstave ga i u razgovoru pronađu još novih sudionika iz različitih škola. Svaka škola koja ima neku ideju treba napraviti plakat da bi predstavila projekt tako da se učenici mogu lakše odlučiti sa kojom školom bi surađivali i na kojem projektu.
   "Poster prezentacije" za cilj imaju prezentirati novi projekt, te pozvati zainteresirane škole na suradnju.
 
Ad 5) Planovi razmjene učenika u slijedećoj školskoj godini
     Prijedlog je da se razmjene učenika vrše vezano uz projekte koje škole vode, kao što se to realiziralo prije. Složili smo se da je razmjena bila najuspješnija prve godine postojanja „E-medice „
 
Ad 6) Razno
    Utvrđeno je da su dominantne videokonferencije i škole su zainteresirane za materijale. U dogovoru sa CARNetom materijali će biti stavljeni na njihove stranice. Sve škole će dobiti će svoje korisničko ime i lozinku tako da će se preko servera CARNeta moći kada god trebaju pogledati sve videokonferencije, sve video zapise operacija i drugih materijala.
 
    Zbog interesa da škole i samostalno koriste videokonferencijske mogućnosti predloženo je da se samostalno povežu sa inozemnim izvorima koji već planiraju dvije velike međunarodne videokonferencije, a u kojima će sudjelovati učenici iz cijelog svijeta. Sve informacije i kontakti o tim konferencijama mogu se pronaći na web stranicama:

zapisničar: 
 Vesna Božić


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation