en-UShr-HR
Traži
26. svibnja 2020. ..:: O projektu » Izvješća o projektu "E-medica" » Izvješće sa 6. sastanka koordinatora i voditelja ::..   Prijava
 Izvješće sa 6. satanka koordinatora i voditelja zdravstevnih škola RH (26. ožujka 2012.) Minimiziraj

Zapisnik 6. sastanka voditelja i koordinatora

 Sastanak održan u ponedjeljak, 26. ožujka 2012.
u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar

Dnevni red:

 1. Izvješće o radu u protekloj godini 2011. i planovi za 2012. godinu (Edin Kadić),
 2. Izvješće o realizaciji Smotre „Dana E-medice 2011.“ (Verica Elveđi)
 3. Realizacija prijava zajedničkih projekata (Zlatica Šimunović)
 4. Realizacije razmjene učenika (Zlatica Šimunović i Verica Elveđi)
 5. Realizacije video konferencija i uporabe alata (Antonela Czwyk Marić)
 6. Planovi priprema za Smotru „Dana E-medice 2012.“:
 7. Razno.
  • Planovi realizacije
  • Mjesto i termin realizacije
  • Osnovne smjernice organiziranja (trajanje, program, prezentacije, aktivnosti, financijski okvir…)
  • Izbor Organizacijskog odbora
  • Izbor Programskog odbora

Sastanku su nazočili:

 1. Edin Kadić (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
 2. Verica Elveđi (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
 3. Aleksandra Acalin (Medicinska i kemijska škola Šibenik)
 4. Snežana Žaja (Medicinska i kemijska škola Šibenik)
 5. Antonela Czwik Marić (Medicinska škola Split)
 6. Zlatica Šimunović (Škola za medicinske sestre Mlinarska)
 7. Natalija Šnidarić (Škola za medicinske sestre Mlinarska)
 8. Danica Perše (Zdravstvena škola Maribor)
 9. Marija Crljenica – Veneruzzo (Medicinska škola Pula)
 10. Vojislav Bošnjak (Zdravstveno učilište Zagreb),

 
   Sastanak je započeo
u 10 sati odgovorom na postavljeno pitanje kako i gdje se prijavljuje projekt i dogovoreno je:

 • Partneri se prijavljuju voditelju mentoru određenog najavljenog projekta. Voditelj mentor koji je osmislio projekt sastavlja tim škola koje će sudjelovati u projektu (2 do 5 škola) Voditelj mentor odlučuje s kojom školom može ostvariti suradnju i sudjelovanje, popunjava obrazac prijave i podatke šalje Zlatici Šimunović, koja je koordinator za projekte. Zlatica i Edin postavljaju prijavu na web.
 • Po završetku projekta voditelj mentor sastavlja jednu prezentaciju (sastavljenu od zajedničkih radova škola sudionica) s kojom će se predstaviti projekt na Danima E medice . Predstavljanje projekt bez obzira na broj škola sudionica mora trajati najduže 15 min. (Materijali i prezentacija projekta koje se podižu na stranice mogu biti i duži)
 • Konstatirano je da je trenutno prijavljeno 32 projekta ali ne znači da će svi biti dovršeni za susret E-medice 2012.

Add1:
   Voditelj projekta, Edin Kadić, osvrnuo se na rad u prošloj godini i svi smo se složili da su rezultati dobri. Odziv sudionika na Susretima E-medike je najveći do sad 263 sudionika, smotra uspjela u svakom pogledu. Videokonferencijski sastanci kordinatora pokazali su se dobri i korisni pa je dogovoreno da se održavaju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u 13 ili 19 sati po dogovoru.

Add2:
   Verica Elveđi je podnijela izvješće o E-medici 2011. Na Smotri je sudjelovalo 263 sudionika, što je najviše do sad, te uz pohvalno veliki broj kvalitetnih radova. Nedostaci previše prezentacija u kratkom vremenu i dužina prezentacija. Ponovno je potvrđeno (kao što je dogovoreno i na sastanku u Dugoj uvali):
   - vrijeme prezentiranja će biti strogo ograničeno na 15 min,
   - prezentira se u obliku jedne prezentacije da prezentacija mora imati zadani oblik (matrica e-medice)
   - moraju se poštovati datumi za prijave i predaje gotovih radova (kako bi se mogli na vrijeme pregledati i instalirati na računalo za prezentacije jer je prije bilo problema kod promjena prezentacija u zadnji tren)
   - Prezentiraju se samo radovi nastali kao suradnja 2 ili više škola.
   - Tražit će se produženje smotre za 1 dan ili paralelno predstavljanje radova u dvije dvorane jer se ove godine pokazalo da je bili previše radova, a premalo vremena na Smotri "Dani E-medice"

Add3:
   Određen je zaključni datum slanja prijave projekta 01. travnja 2012

   Zbog čestih nejasnoća u komunikaciji definirali smo nove nazive unutar vođenja projekata:

 • Voditelj projekta škole koja je nositelj projekta = voditelj mentor
 • Voditelji projekta u školama sudionicama = mentori

   Definiran je način slanja prijave: Prijavu projekta sastavlja voditelj mentor koji se dogovorio sa suradnicima on opisuje projekt faze ciljeve.... i predaju je koordinatoru škole.
    Koordinator škole šalje prijave projekata kojih je škola nositelj Zlatici Šimunović. Takva prijava stavlja se na portal "E-medice" gdje je svi mogu vidjeti.
    Organizaciju rada na projektu eventualne razmjene videokonferencije i druge načine suradnje dogovaraju i izvode škole sudionice projekta samostalno i o fazama projekta u obliku slika tekstova s razmjena i slično Obavještavaju Zlaticu Šimunović i Edina Kadića tako da Edin to može objaviti na portalu "E-medice".
Određen je krajnji rok za slanje gotovog rada (jedne zajedničke prezentacije) za 15. listopada 2012. Svi projekti koji do tada ne budu gotovi neće se predstavljati na Smotri "Dani E-medice 2012." već će biti prolongirani za sljedeću godinu.
   Zlatica je s prisutnima pregledala sve najave projekata i unijela izmjene.
   Dogovorili smo se da prezentiranje rada (bez obzira na sudionike) mora biti na hrvatskom jeziku kao i prezentacija, a u budućnosti je prijedlog da se napravi i prijevod prezentacije na engleski jezik, što sada nije obavezno. Naime, u tijeku su pripreme nadogradnje alata na kojem se nalazi portal "E-medica", a koji će u svom sustavu imati i izbornik na engleskom jeziku! To će nam omogućiti da sve stranice prevedemo na engleski jezik, te da ubuduće naš portal ima i englesku inačicu, a što je važno za međunarodnu suradnju

Add5:
   Antonela Czwyk Marić, nacionalni voditelj video konferencija, obavijestila je ostale o videokonferencijama koje se održavaju, načinima izvedbe i dogovoren je daljnji ritam održavanja (svaki prvi ponedjeljak u mjesecu) iznimka je ovaj ponedjeljak zbog praznika pa će videokonferencija biti održana 11. travnja u 13 sati.

   Antonela je podsjetila je prisutne na rok prijave za aktivno sudjelovanje u Megaconference. Rok je 05. travnja 2012. Pojedinosti o načinu prijave su primili koordinatori mailom.

   Održavanje Megaconference je 3. svibnja 2012 u 17 sati, a E- medica ima 1 sat za prezentiranje svog rada.

Add6:
   Počinju pripreme za Smotru „Dana E-medice 2012." Počinju. 
   Ovogodišnja Smotra će se održati na Bjelolasici ili u Dugoj uvali kraj Pule, a ovisno o tome da li će do tada biti osposoblje objekt na Bjelolasici koja nam je prvi izbor. Ukoliko objekt na Bjelolsaici ne biude u mogućnosti primiti nas, opet će se smotra održati u Dugoj uvvali.
   Ove godine čekujemo još više sudionika, a načini rezerviranja i plaćanja nastojati će se realizirati kao i do sad. Prijedlog je da Smotra traje jedan dan duže (ukolko ravnatelji odobre), a predložen termin je četvrtak, 08. studenoga 2012., a ukoliko ravnatelji ne odobre dodatni dan,  onda je početak Smotre od petka, 09. studenoga 2012..
   Smotra "Dani E-medice 2012." trajat će do nedjelje, 11. studenoga 2012.

Nakon pauze (uz pizze) uslijedile su radionice:

1. Edin Kadić prezentirao je uporabu jednostavnih alata za snimanja, te obradu video, foto i audio zapisa. U okviru izlaganja upoznao nas je sa mogućnošću snimanja zvuka, pogotovo direktno kroz Power Point, te implementiranja u prezentaciju.
    Predstavio je jednostavnost alata za obradu fotografija MS Office Picture Manager, njegovu najučinkovitiju primjenu i obradu fotografija!
    Predstavio je Photo Story 3 i opcije izrade video sadržaja iz fotografija, umetanje zvuka, teksta i slično!
    Predstavio je alate za obradu video sadržaja Windows Live Movie Maker i Windows Movie Maker 2.6 te načine obrade i snimanja video sadržaja kroz te alate.
    Predstavio je YouTubeDownloarder s kojim je moguće "skidati" videosadržaje, ali ih i konvertirati u za nas najprikladniji wmv format
Na kraju je sve to povezao u cjelinu izrade dobre Power Point prezentacije, umetanja (smanjenih i primjerenih) fotografija, video zapisa (u wmv formatu), audio zapisa i slično.

2. Antonela Czwyk Marić, nacionalni voditelj video konferencija, prezentirala je sve elemente uporabe AdobeConnectPro, te iznova uputila na linka naše sobe https://acp.carnet.hr/emedica/.

    Također je u tijeku radionice pokazala načine komuniciranja, ali i najavila skoro otvaranje zasebne sobe "E-medice" na AdobeConnectPro, a koja će služiti sa samostalnu komunikaciju pri izradi zajedničkih projekata. U sobu će imati pristup svi članovi "E-medice" (preko svojih korisničkih računa i lozinki u CARNetu), a neće se morati nikome najavljivati. Svatko će po potrebi svog projekta samostalno ulaziti u tu sobu i komunicirati sa svojim projektnim partnerom, raditi na prezentaciji, istraživanjima i slično!

zapisničar:   
Aleksandra Acalin


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation