en-UShr-HR
Traži
5. lipnja 2020. ..:: O projektu » Izvješća o projektu "E-medica" » Izvješće sa 8. sastanka (Zadar, 2013) ::..   Prijava
Zapisnik sastanka koordinatora i voditelja (Zadar, 18. ožujka 2013)  Zapisnik sastanka koordinatora i voditelja (Zadar, 18. ožujka 2013) Minimiziraj


Zapisnik sastanka koordinatora i voditelja projekata
zdravstvenih škola Republike Hrvatske, inozemnih i partnerskih škola

Zadar, 18. ožujka 2013.


Prisutni:


  1. Edin Kadić (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
  2. Verica Elveđi (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
  3. Antonela Czwik Marić (Medicinska škola Split)
  4. Zlatica Šimunović (Medicinska škola Vrapče)
  5. Danica Perše (Zdravstvena škola Maribor)
  6. Aleksandra Acalin (Medicinska i kemijska škola Šibenik)
  7. Snežana Žaja (Medicinska i kemijska škola Šibenik)
  8. Suzana Đanić (Srednja škola Bedekovćina)
  9. Natalija Šnidarić (Škola za medicinske sestre Mlinarska)
10. Marina Čajić (Medicinska škola Viktorovac Sisak)
11. Ljiljana Borić Miklin (Škola za Medicinske sestre Vinogradska)
12. Vesna Božić (Medicinska škola Pakrac)
13. Ana Tidlačko (Medicinska škola Pakrac)
14. Marin Perinić (Pomorska škola Zadar)
15. Marija Čupić (Medicinska škola Dubrovnik)
16. Aleksandra Aleksandra Skopje -videokonferencijski

Dnevni red:

 1. Izvješće o radu u protekloj godini 2012. i planovi za 2013. godinu (Edin Kadić),
 2. Izvješće o realizaciji Smotre „Dani E-medice 2012.“ i podjela potvrdnica/zahvalnica (Verica Elveđi)
 3. Planovi priprema za 7. Smotru „Dani E-medice 2013.“
  • Mjesto i termin realizacije 7. Smotre „Dana E-medice 2013.“
  • Planovi priprema za Smotru „Dani E-medice 2013.“ (predstavljanje projekata, škola, štandovi, radionice, predavanja)
 4. Prijave zajedničkih projekata (Zlatica Šimunović)
 5. Najave realizacija razmjena učenika (Zlatica Šimunović i Verica Elveđi)
 6. Planovi realizacija novih video konferencija (Antonela Czwyk Marić)
 7. Razno    

    Sastanak je započeo oko 10:00 sati neformalnim pozdravom voditelja Edina Kadića i razgovorima o dosadašnjim aktivnostima oko projekata, novim planovima učeničkih projekata i razmjena učenika.
   Konstatirali smo da su projektu E-medice ponovo aktivno priključile Medicinske škole iz Siska i Ljubljane, a uz to i Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar i Srednja škola Čazma, što pokazuje da interes za projekte E medice raste ne samo među zdravstvenim školama nego je sve veći interesantniji i u drugim strukovnim školama. Nakon dolaska još nekoliko koordinatora koji su kasnili zbog prometa oko 10:30 je i formalno započeo sastanak
 

Ad 1.
   Nakon uvodnog pozdravnog dijela i pohvala na prošlogodišnje aktivnosti većine škola, voditelja i koordinatora, te posebnog naglaska na izuzetno kvalitetnu Smotru „Dani E-medice“, u kojoj su svi sudionici dali velike doprinose uspješnosti, voditelj Edin Kadić predstavio je i nove, poboljšane web stranice portala E-medice. Naglasio je da je portal sada dvojezičan (na hrvatskom i engleskom jeziku) i upozorio na male probleme koji se još javljaju kod stranice na engleskom jeziku, pogotovo oko prijevoda.
   Pozvao je sve koordinatore na suradnju u uređivanju stranica tako da pregledaju i ažuriraju sve podatke o svojim školama, podatke o koordinatorima, voditeljima i mentorima iz svojih škola, a koji se nalaze pod linkom „Kontakti“ i u stranicama Škole E-medice (lijevi izbornik). Napomenuo je da bi bilo dobro da se na web stranicama E-medice navedu i voditelji projekata, sa svojim podatcima, a kako bi svi mi međusobno lakše komunicirali (pogotovo ako je bilo mekih promjena u podatcima, emailovima, telefonskim brojevima).
   Naglasio je da i te promjene treba napisati na oba jezika (hrvatskom i engleskom) te promjene direktno proslijede njemu na email:
e-kadic@medskolazd.hr, a on će ih unijeti i ažurirati kontaktne podatke na webu. Ujedno će sa pomoću tih podataka svakog koordinatora, voditelja i mentora registrirati na stranice E-medice kako bi imali širi pristup sadržajima kao registrirani korisnici.
   Za sada, za uređivanje stranica prava imaju još i Antonela i Zlatica, tako da bi se doskora mogao ubrzati proces postavljanja sadržaja na portal. Škole su pozvane da pregledaju i ostale materijale svojih škola na webu i prevedu ih na engleski jezik. Moguće je dodati nove prezentacije, snimke ili slično, a što smatraju da bi bilo korisni da se postavi na stranice i budu dostupne javnosti.
   Potrebno je i stare projekte prevesti na engleski jezik, tako da i oni postanu dostupni i izvan Hrvatske. Sve popratne materijale uz naše projekte (video sadržaje, prezentacije i slično) biti će spremljeni i objavljeni na stranicama CARNetovog portal.skole.hr! Na taj će način naše prezentacije, radovi naših učenika i nastavnika postati dostupni široj obrazovnoj javnosti.
   Što se tiče pisanja tekstova za portal E-medice, preporuka je da što više tekstova o razmjenama, izvješća sa projekata i sličnih aktivnosti, što više pišu učenici, te da ih oni i prevode na engleski jezik, a sve pod vodstvom nastavnika.
I do sada objavljene sadržaje iz određene škole, a koji su od prije na stranicama E-medice, bilo bi dobro da ih prevedu sami učenici na engleski, pod vodstvom nastavnika engleskoga jezika (za to im mogu i dati ocjenu u zalaganju ili slično).
   Najbolje je da se tekstovi kopiraju sa web stranica u word i prevedu, a zatim tako preveden word dokument pošalje Kadiću da ga prilagodi HTML-u i objavi na engleskim stranicama portala.
   Dakle, zbog jednostavnosti postavljanja svi materijali trebaju biti napisani i poslani u programom MS WORD.

   U nastavku razgovora o prijavljivanju zajedničkih projekata pojašnjeno je i naglašeno da se sve prijave projekata trebaju pisati na službenim obrascima (hrvatska verzija obrazacaengleska verzija obrazaca), na oba jezika, te da u njima osim točnih imena i kontakata koordinatora i voditelja (škola, email, telefon), treba popuniti i ostale tražene podatke, kao što su ciljevi projekta, opis zamisli ostvarenja projekta i ostalih elemenata. To je važno kako bi se kvalitetnije predstavio svaki projekt, kako bi se zainteresirale druge škole i što bolje upoznali s njime, te eventualno odlučili sudjelovati u njemu.
   Ukoliko su stare prijave zajedničkih projekata neažurirane ili netočne, treba unijeti izmjene i poslati ih Edinu.
Uz stari projekt mogu se sada naknadno „prikačiti“ i novi materijali: slike , videozapisi s razmjena…. Dobar primjer za pravilno ažuriranje i praćenje projekta je projekt Aleja glagoljaša). Preporuka je se tekstovi poprate sa što više fotografija, raznih materijala (video, audio) i opisa aktivnosti, a zbog što veće zanimljivosti projekta, stranica, a ujedno i promocije onoga što ste u okviru te aktivnosti radili. Za to treba motivirati učenike.

  Kao malu kritiku, Kadić je naveo da bi sve naše škole koje sudjeluju u projektu E-medica trebale inzistirati kod svojim administratora školskih web stranica da na njima postave link ili službeni log (banner) E-medice kako bi svim učenicima bile lakše dostupne naše stranice, ali i da se time što više afirmira i informira o našem projektu E-medica i svim aktivnostima.

Ad2.
  Verica Elveđi je ukratko rezimirala Smotru E-medice 2012. i podijelila potvrdnice/zahvalnice za sve sudionike, mentore i škole.
   Pohvaljene su prezentacije i radovi koji su iz godine u godinu sve bolji. Istaknuto je da je dogovoreno ograničenje vremena i način prezentiranja u potpunosti poštovan, te da je s toga cijeli tijek prezentacija bio daleko kvalitetniji i zanimljiviji. Organizacijski je sve izvrsno odrađeno. Pohvaljeni su i naši prijatelji iz Maribora i Skopja koji su svoje prezentacije odradile na hrvatskom jeziku.
   Također je dogovoreno da potvrdnice dobiju i voditelji i mentori koji nisu bili na Danima E-medice, a sudjelovali su u projektima.

Ad3.
   Razgovaralo se o pripremama za Smotru Dani E-medice 2013. i o mogućim lokacijama jer su pojedine škole izrazile nezadovoljstvo udaljenošću Duge Uvale. Kako je naglasio Kadić, sve opcije su otvorene, ali se treba paziti na cijenu pansiona, uvjete hotela za smještaj i dvorane, dislociranost…
   Iskristaliziralo se nekoliko prijedloga: Cavtat, Tuheljske toplice, Primošten, Varaždinske toplice, Dugi otok, Plitvice i Duga uvala… Za sve prijedloge traže se konkretne ponude.
   Nakon prikupljanja svih ponuda svim koordinatorima će biti ponuđen popis hotela koji zadovoljavaju naše uvjete i zatim će svaka škola odabrati najbolju ponudu po vlastitom izboru. Iz ponuđenih odgovora odabrat će se lokacija koja prikupi najbolje ocjene, koju najviše škola odabere. Na taj će se način odabrati mjesto održavanja 7. Smotre „Dani E-medice“.

   Koordinatori su prihvatili dogovor da se za izrade prezentacija na 7. Smotri ponovo koriste zajednički predlošci prezentacija, a ukoliko škole imaju potrebu za drugačijim dizajnom da onda barem prvi i zadnji slide budu iz bpredloška. Na taj će se način promovirati Smotra i zajednički rad, a pogotovo kada svi ovi radovi budu ponuđeni i na CARNetovom portalu za.
   Dogovoreno je da i dalje treba poticati ravnatelje i voditelje da se projekt E-medica proglasi nacionalnim projektom od strane Ministarstva, a što i zaslužuje.

   Prijedlog da se i za 7. Smotru pripreme prezentacije škola, kao i prošle godine, ali će se te iste prezentacije „vrtjeti“ na nekom videozidu tijekom cijelog trajanja Smotre. Za ove prezentacije škole mogu i nadopuniti, proširiti svoje službene prezentacije prikazane na otvaranju Smotre.
   Također će se nastaviti sa postavljanjima i prezentiranjima kroz panoe i štandove, radionice… Naglašeno je da ih za ovu Smotru treba isplanirati i pripremiti ozbiljno, te na vrijeme dostaviti svoje zahtjeve Organizacijskom odboru, a kako bi osigurali adekvatne prostore i dovoljno mjesta, pripremili tehničke uvjete: stolove, struju, natpise….
   Radionice za nastavnike također su se pokazale vrlo interesantnima i odlučeno je da se ta praksa nastavi. Radi kratkoće vremena treba ograničiti broj tema, a prijedlog je da to bude maksimalno 6 izlaganja od po 20 minuta, ali da treba točno definirati temu stručnih izlaganja nastavnika.

   Ostale radionice i predstavljanja (kao što smo prošle godine imali Pilates, Yoga) pokazale su se vrlo interesantnim i predloženo je da se nastave, ali je naglašeno da i njih treba na vrijeme prijaviti Organizacijskom odboru kako bi ih bolje uokvirili u program Smotre.

   Predložena je izrada zastave E-medike kao i zastava Smotre „Dani E-medice“.

 Ad4.
   Prijave novih projekata su završene.
   Ukupno je 35 projekata je u tijeku!
   Dogovoren je da se do 7. travnja 2013. još dozvoljavaju promjene i dopune suradnika te potpuno popunjavanje prijava prema dogovoru iz točke Add 1., ali da o svemu treba dogovarati sa Zlaticom koja kao nacionalni voditelj sinkronizira projekte i šalje na objavu na portalu.
   Potpuno popunjene prijave, na dva jezika, voditelji nosioci projekata trebaju dostaviti Zlatici Šimunović () do 7. travnja 2013.
   Podaci na webu bit će permanentno aktualizirani jer su neki projekti u međuvremenu našli partnere i postali aktivni, ali o svemu treba izvještavati Zlaticu, koja jedina nadzire i odobrava objavljivanje i promjene.
   Svi projekti koji ove godine nisu našli partnere ostaju kao najave projekata za sljedeću godinu.

 Ad5.
   Za sada je realizirana samo razmjena između Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar i Zdravstvene in kozmetične šole Maribor (nastavnici i učenici), ali se doskora očekuju i međusobne posjete drugih školauključenih u zajedničke projekta.
   Danica Perše je najavila zajednički sastanak u Mariboru svih koordinatora/voditelja s kojima je Zdravstvene in kozmetične šole Maribor uključena u zajedničke projekte, a kao i prošle godine.

 Ad6.
  
Antonela Czwyk Marić, voditeljica videokonferencija iznova je pozvala sve škole na sudjelovanje u „Megaconference JR 2013 “.
   Prijave za aktivno predstavljanje su završene, a sudjelovat će Medicinske škole iz Zadra, Splita, Siska i Vinogradska.
Prijave za sudjelovanje traju još do 20. ožujka 2013.
   U planu su nove veće video konferencije E-medice, odnosno predavanje liječnika iz Splitu (Hiperbarična komora), Operacija štitnjače iz Poliklinike Leptir, te neke ginekološke operacije dr. Dukića iz Zadra.
   O tome će svi biti na vrijeme obaviješteni i informirani preko naših stranica.
Također je naglašena potreba kvalitetnijeg i češćeg korištenju Adobe Conecta u tijeku izrade zajedničkih projekata. Kroz ovaj alat učenici se mogu neformalno družiti, upoznavati, dogovarati rad i izrade prezentacija, biti što bolje povezani. Učenici teže takvoj komunikaciji pa im mi to trebamo omogućiti.
   Svakako, zahtjev za video konferencijom i korištenjem Adobe Conecta treba doći od strane voditelja projekta ili koordinatora, te kao takav treba biti upućen Antoneli koja će osigurati tehničku potporu video konferenciji.

Ad7.
  
U točki razno neformalno se raspravljalo i dogovaralo o zajedničkim učeničkim projektima, idejama i inovacijama, te načinima izrade i mkomunikacije.

Zapisnik sastavila: Aleksandra Acalin


    
Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica:  Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation