en-UShr-HR
Traži
5. lipnja 2020. ..:: O projektu » Izvješća o projektu "E-medica" » Izvješće sa sastanka u Mariboru ::..   Prijava
 Izvješće sa sastanka u Mariboru, održanog 11. i 12. svibnja 2012. Minimiziraj

Ovdje možete pogledati slike sa sastanka: KLIKLNI OVDJE

 

Zapisnik dvodnevnog sastanka koordinatora i voditelja zajedničkih projekata u Mariboru koji se održao u petak i subotu 11. i 12. svibnja 2012.

Dnevni red:

 1. Plenum, pozdrav i predstavljanje sudionika u projektima (ravnateljica i koordinatorica e-medice SZKŠ Maribor (Nevenka Kisner i Danica Perše)
 2. Rezime zapisnika i dogovora sa sastanka u Zadru (Edin Kadić i Verica Elveđi)
 3. Radionice u pojedinim projektima
 4. Prezentacija jednostavnih alata za pripremu prezentacija (Edin Kadić)
 5. Razno: ideje, nacrti i smjernice za „Dane E-medice 2012.“:

Pozvani su bili svi školski koordinatori i voditelji sljedećih zajedničkih projekata:

 1. ALTERNATIVNA MEDICINA
  - Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar
  - SZKŠ Maribor
  - Medicinska škola Bjelovar
 2. PRETILOST TINEJDŽERA
  - Medicinska i kemijska škola Šibenik
  - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
  - Škola za medicinske sestre Vinogradska
  - Medicinska škola dr. Pance Kargjozov,
  Skopje, Makedonija
  - SZKŠ Maribor Maribor
 3. BIBLIOTERAPIJA I MUZIKOTERAPIJA
  - Medicinska škola Bjelovar
  - Zdravstvena škola Split
  - SZKŠ Maribor
  - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 4. NANOTEHNOLOGIJA
  - SZKŠ Maribor
  - Zdravstveno učilište Zagreb
  - Zdravstvena škola Split
 5. NASILJE
  - Medicinska škola Bjelovar
  - SZKŠ Maribor
 6. PREHRANA SPORTAŠA
  - Zdravstvena škola Split
  - Sportska gimnazija Zagreb
  - Škola za medicinske sestre Vrapče
 7. VIŠEJEZIČNI RJEČNIK-PRIRUČNIK
  - SZKŠ Maribor
  - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar

Sastanku su nazočili:
Edin Kadić, Verica Elveđi, Marija Perković, Zdenka Vulić (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
Kleofina Butuci (Zdravstveno učilište Zagreb)
i e-teamovci SZKŠ: ravnateljica, Nevenka Kisner, Karmen Janžekovič, Karmen Cvetrežnik, Metka Križ, Ksenija Pehlič, Tina Živko, Anita Bezjak, Natalija Kirbiš, Karmen Križnik, Matjaž Belca i Danica Perše.

Add 1
Susret je započeo u 11.00 sati s pozdravom od strane ravnateljice i koordinatorice SZKŠ Maribor - D. Perše - koja je nakon kratkog uvoda i opisa svrhe susreta predala riječ Edinu Kadiću i Verici Elveđi.

Add 2
Edin Kadić i Verica Elveđi predstavili su dogovore sa sastanka školskih koordinatora, koji se održao u ožujku u Zadru.
Važno!
- na jednom projektu mogu sudjelovati minimalno dvije i najviše pet škola
- svaki projekt prezentiraju sve sudjelujuće škole zajedno u 15 minuta
- postoji još mogućnost da se škole uključe ili zamijene projekt
- prijave novih projekata nisu više moguće.

   Nakon kratke pauze za ručak imali smo video konferenciju sa Zdravstvenom školu iz Splita, s kolegicom Antonelom. Razgovori su održani uglavnom o temama koje će pojedina škola prezentirati u okviru zajedničkih projekata.

Add 3
   Potom su uslijedile odvojene radionice za pojedine projekte, na kojima su kolegice dogovorile detalje o temama i područjima koje će zajedno sa učenicima pripremiti i prezentirani. Sve dogovore će voditelji odnosno mentori pojedinačnih projekata proslijediti i izmijeniti s kolegama, s kojima sudjeluju u zajedničkim projektima.

Add 4
   Kasno popodne je kolega Edin Kadić na radionici predstavio jednostavne alate i tehnologiju za snimanje i pripremu prezentacije projekata.
   Naš susret se nastavio u opuštenoj večeri i druženju u restoranu pod Pohorjem u sportskom centru Draš, gdje smo uz EPK-meni i dalje razvijali nove ideje i smjernice za međusobnu suradnju.

   U subotu smo se sreli na kavi u hotelu Tabor, i pod točkom razno dogovorili još sljedeće temelje za Smotru E-medice:
- škole se moraju prijaviti za štandove
- pripremiti kratke video prezentacije škola koje će se onda neograničeno prezentirati
- ponovno je bilo naglašeno da moramo biti disciplinirani i strogo se pridržavati vremena prezentacije
- svaki projekt = jedan prezentacija
- tijekom našeg susreta i rasprava ustanovili smo koliko su korisni sastanci i razmjena nastavnika i bilo bi lijepo ako bi mogli postati stalna praksa suradnje i priprema za E-medicu!
- pričali smo i o sportskim igrama te natjecanjima u slobodno vrijeme za učenike i profesore, te još mnogo toga, tako da su naši gosti skoro ostali još jedan dan u EPK-Mariboru, nažalost su ih potjerali tamni kišni oblaci.

Zapisničar: Danica Perše

Zapisnik z dvodnevnega srečanja koordinatorjev in vodij skupnih projektov v Mariboru, ki je bilo v petek in v soboto 11. in 12. maja 2012 z naslednjim

Dnevnim redom:

 1. Plenum, pozdrav in predstavitev sodelujočih v projektih (ravnateljica in koordinatorica e-medice SZKŠ Maribor (Nevenka Kisner in Danica Perše)
 2. Povzetek zapisnika in dogovorov s sestanka v Zadru (Edin Kadić in Verica Elveđi)
 3. Delavnice posameznih projektov
 4. Predstavitev enostavnih IKT-orodij za pripravo predstavitev (Edin Kadić)
 5. Razno: ideje, načrti in smernice za „Dane E-medice 2012.“:

Vabljeni so bili vsi šolski koordinatorji in vodje naslednjih skupnih projektov:

 1. ALTERNATIVNA MEDICINA
  - Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar
  - SZKŠ Maribor
  - Medicinska škola Bjelovar
 2. PRETILOST TEENEGERJA
  - Medicinska i kemijska škola Šibenik
  - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
  - Škola za medicinske sestre Vinogradska
  - Medicinska škola dr. Pance Kargjozov,
  Skoplje, Makedonija
  - SZKŠ Maribor Maribor
 3. BIBLIOTERAPIJA I MUZIKOTERAPIJA
  - Medicinska škola Bjelovar
  - Zdravstvena škola Split
  - SZKŠ Maribor
  - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 4. NANOTEHNOLOGIJA
  - SZKŠ Maribor
  - Zdravstveno učilište Zagreb
  - Zdravstvena škola Split
 5. NASILJE
  - Medicinska škola Bjelovar
  - SZKŠ Maribor
 6. PREHRANA SPORTAŠA
  - Zdravstvena škola Split
  - Sportska gimnazija Zagreb
  - Škola za medicinske sestre Vrapče
 7. VIŠEJEZIČNI RIJEČNIK-PRIRUČNIK
  - SZKŠ Maribor
  - Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar

Srečanja so se udeležili:
Edin Kadić, Verica Elveđi, Marija Perković, Zdenka Vulić (Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar)
Kleofina Butuci (Zdravstveno učilište Zagreb)
ter e-teamovci SZKŠ: ravnateljica, Nevenka Kisner, Karmen Janžekovič, Karmen Cvetrežnik, Metka Križ, Ksenija Pehlič, Tina Živko, Anita Bezjak, Natalija Kirbiš, Karmen Križnik, Matjaž Belca in Danica Perše.

Add 1
Srečanje se je začelo ob 11.00 uri s pozdravom ravnateljice in koordinatorice SZKŠ Maribor, ki je po kratkem uvodu in opisu namena srečanja predala besedo Edinu Kadiću.

Add 2
Edin Kadić in Verica Elveđi sta povzela zapisnik in dogovore s sestanka šolskih koordinatorjev, ki je bil konec marca v Zadru.
Zelo pomembno!
- v enem projektu lahko sodelujeta najmanj dve in največ pet šol
- vsak projekt predstavijo vse sodelujoče šole skupaj v 15 minutah
- obstaja še možnost, da se šole vključijo, oz.zamenjajo projekt
- prijave novih projektov niso več možne.

   Po kratkem odmoru za kosilo smo imeli video konferenco z Zdravstveno šolo Split, s kolegico Antonelo. Pogovori so potekali predvsem v zvezi s temami, ki jih bo posamezna šola predstavila v okviru skupnih projektov.

Add 3
   Nato so sledile ločene delavnice po posameznih projektih, kjer so se kolegice podrobneje dogovarjale o temah in področjih, ki jih bodo skupaj z dijaki pripravile in predstavile. Vse dogovore bodo posamezni vodje projektov posredovali in izmenjali s kolegi, s katerimi sodelujejo v projektih.

Add 4
   Pozno popoldne je kolega Edin Kadić v delavnici še predstavil IKT tehnologijo za snemanje in pripravo predstavitev projektov.
   Naše sestankovanje se je nadaljevalo v sproščenem druženje zvečer pod Pohorjem v restavraciji Športnega centra Draš, kjer smo ob EPK-meniju razpredali in razvijali še nove ideje in smernice za medsebojno sodelovanje.

   V soboto smo se dobili na kavi v hotelu Tabor, ter pod točko razno dodali še naslednje iztočnice za Smotru E-medice:
- šole se morajo prijaviti za stojnice
- pripravijo video-posnetke predstavitve šole, ki se bodo neomejeno predvajale
- še enkrat je bilo poudarjeno, da moramo biti disciplinirani in se strogo držati časa za predstavitev
- vsak projekt = ena predstavitev
- ves čas našega druženja in dogovarjanja smo ugotavljali, kako zelo koristna so srečanja in izmenjave učiteljev, bilo bi lepo, če bi lahko postala stalnica sodelovanja in priprav na E-medico!
- tekli so tudi dogovori za prostočasne športen igre za dijake in profesorje in še mnogo tega, tako, da so naši gostje skoraj ostali še en dan v Mariboru, na žalost pa so jih pregnali temni deževni oblaki.

Zapisala: Danica Perše


  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation