en-UShr-HR
Traži
6. lipnja 2020. ..:: O projektu » O projektu "E-medica" ::..   Prijava
O projektu "E-medica"  O projektu "E-medica" Minimiziraj

 


Projekt povezivanja zdravstvenih (i partnerskih) škola
korištenjem novih IK tehnologija

 

   Vezujući se na uspješan međunarodni projekt "Znanje bez granica", zajednički projekt strukovnog povezivanja Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar i Zdravstvene šole Ljubljana, na čelu sa dr. Snežanom Kocijančič, kroz korištenje IC tehnologija, željeli smo pozitivna iskustva projekta implementirati u hrvatske i slovenske zdravstvene škole, te strukovno povezati medicinske škole Republike Hrvatske u jednu jedinstvenu virtualnu zajednicu. Cilj nam je omogućavanje, poticanje i educiranje u uvođenju i korištenju suvremenih IC tehnologija u svakodnevni odgojno-obrazovni proces zdravstvenih škola Hrvatske, kao i poboljšavanje kvalitete strukovne edukacije, kako učenika tako i samih nastavnika. Poseban je naglasak stavljen na pedagoške principe, poticanje komunikacije i razmjene stečenih znanja.
    Projekt "E-medica" predstavlja virtualni zajednicu svih zdravstvenih škola Republike Hrvatske i inozemnih škola (Slovenija, Srbija, Makedonija), a bazira se na izradi edukativnog portala medicinskih škola, komunikaciji učenika i nastavnika putem Interneta, video konferencijama i općem korištenju ICT u školama. U osnovi, E-medica je projekt stvaranja virtualne zajednice medicinskih škola kroz nove didaktičke pristupe poučavanju i učenju u školama putem Interneta.
  
  Njegov osnovni cilj je povezivanje zajednice zdravstvenih škola Hrvatske, informiranje o radu zdravstvenih škola RH, te međusobna razmjena nastavnih sadržaja, komunikacija (razmjene učenika, Net sastanci i video-konferencije) i promicanje korištenja ICT u svakodnevnom edukacijskom procesu, kako kroz strukovnu nastavu, tako i kroz općeobrazovne predmete i izvannastavne aktivnosti učenika.
    Projekt „E-medica“ iniciran je u listopad 2005., kroz Udruge ravnatelja zdravstvenih škola RH, a u lipnju 2006. je prihvaćen kao pilot projekt
Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNeta, čime je dobila punu stručnu pomoć i podršku.
    Pored Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Udruge ravnatelja zdravstvenih škola RH, Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije i Microsoft Hrvatska, projekt je sve ove godine maksimalno i bezrezervno podržalo CARNet.
    Projekt su podržale i u njega se uključile sve zdravstvene škole u Republici Hrvatskoj (26 škola) i 10 nezdravstvenih škola, te te 10 inozemnih škola: medicinske škole iz Slovenije (Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Postojna), Makedonije (Skopje) i četiri škole iz Srbije (Beograd, Kikinda, Sremska Mitrovica).
    Cjelokupan projekt "E-medica" prvenstveno je namijenjen strukovnom obrazovanju, a temelji se na povezivanju hrvatskih z
dravstvenih školau virtualne zajednice, te povezivanje sa sličnim školama i institucijama diljem Europe i svijeta. 

Projekt se realizira kroz pet segmenta:

 1. Razmjena učenika realizirala se kroz međusobne razmjene grupa 3-7 učenika iz dvije do pet različitih zdravstvenih škola iz Hrvatske ili inozemstva, a koji borave kod svojih vršnjaka. Učenici, pod vodstvom nastavnika struke, zajedno pohađaju redovnu nastavu i strukovnu praksu u tim sredinama, te rade na zajedničkim učeničkim projektima.
  Izvješća o svim aktivnostima objavljuju se na portalu “E-medica”.
  Svake š
  kolske godine ovom dijelu „E-medice“ sudjeluje oko 200 do 250 učenika i 50-70 nastavnika-voditelja.

 2. Vođenje projektnih timova (Net-sastanci) bazira se na izradama strukovnih sadržaja kroz suradnju projektnih timova (3-5 učenika) iz dvije do pet različitih zdravstvenih škola iz Hrvatske ili inozemstva. U izradi projekta koriste se različite tehnologije komuniciranja među sudionicima projekata.
  Godišnje se kroz timove realizira do 30 zajedničkih projekta, a kroz suradnju 20-tak zdravstvenih škola iz Hrvatske ili inozemstva.
  Pored strukovnih projekata u „E-medica“ uključene su i druge (nezdravstvene) škole Republike Hrvatske se temama vezanima uz općeobrazovne predmete, tema vezanima uz zdravstveni odgoj, ali i edukacija izrade e-sadržaja.

 3. WEB stranice
  Stranice „E-medica“ kreiraju i uređuju koordinatori škola koje sudjeluju u projektu „E-medica“, sa intencijom da materijale pišu učenici.
  Sve aktivnosti koje su vezane uz projekt „E-medica“ svakodnevno se objavljuju na ovim web stranicama tako da su one najbolje informativno mjesto našeg projekta.
   

 4. Video konferencije
  Realizira se kroz pilot-projekt CARNeta i HUSO-a.
  Video konferencijska su strukovna predavanja raznih domaći i stranih predavaća, ali i predavanja vezana uz ekologiju, društvene odnose i slične aktualne teme
  Trenutno koristimo pet TCR učionica: Zadar, Zagreb, Split, Rijeka i Dubrovnik, i optičkom vezom. Ostale škole koriste Skype, Adoba Conect, Polycom PVX, ali i ostale alate za komunikaciju.
  Profesionalni video konferencije odvijaju se pod pokroviteljstvom CARNeta, a uključuju medicinske škole u Hrvatskoj i inozemstvu, a koji imaju tehničke uvjete. Ovaj segment programa E-medica pruža bolju provedbu strukovnog obrazovanja kroz predavanja stručnjaka iz različitih medicinskih predmeta i različitih zemalja svijeta.

 5. Godišnja smotra „Dani E-medica“
  Smotra „Dani E-medica“ je godišnje okupljanje svih učenika i nastavnika koji su prethodne školske godine sudjelovali u
  radu na učeničkim projektima „E-medica“.
  U četiri dana trajanja Smotre u centru zbivanja i aktivnosti su učenici koji kroz svoja izlaganja predstavljaju svoje škole, a zatim i zajedničke projekte koje su odradili u prethodnoj školskoj godini. Svi projekti nastali su kroz suradnje dvije do pet različitih škola iz Hrvatske i inozemstva, a bazirana na zdravstvenim temama i primjeni novih informacijsko komunikacijskih tehnologija.
  Svake se godine na Smotri okupi oko 300 učenika (i nastavnika) koji su u protekloj školskoj godini kroz razmjene i suradnju učenika radili na zajedničkom projektu.
  Pored prezentacija učeničkih projekata, dio Smotre rezerviran je i za stručna predavanja za nastavnike.

   


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation