en-UShr-HR
Traži
3. srpnja 2020. ..:: Projekti ::..   Prijava
  PROJEKT: Izrada zajedničkih školskih projekata   PROJEKT: Izrada zajedničkih školskih projekata Minimiziraj
 

Nacionalni voditelj projektnog  
   tima i razmjena učenika: 

Zlatica Šimunović
zlatica.simunovic@skole.hr
Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
  

   U ovom dijelu „E-medice" se želi potaknuti upoznavanje učenika različitih zdravstvenih škola, produbiti znanje učenika vezano uz struku te upoznati učenike s IK tehnologijama.
   U projektu „E-medica" se kroz segment zajedničkih projekata bavimo i izradom projekata na predložene teme koje mogu predlagati nastavnici i učenici podjednako. Da bi se krenulo s realizacijom samih projekata potrebne su minimalno dvije škole, a maksimalno pet škola, koje su pokazale interes za istu temu.

 
  Učenički tim koji osmisli ideju sa svojim nastavnikom (voditeljem) priprema cjeloviti sažetak projekta (sinopsis), popunjava OBRAZAC PROJEKTA i predaje ga svom školskom koordinatoru koji ga prosljeđuje nacionalnom voditelju učeničkih projekata Zlatici Šimunović (na email: zlatica.simunovic@skole.hr).
   Projekt se objavljuje na mrežnim stranica
„Emedica" i time poziva druge škole na suradnju!
   Škola koja je zainteresirana za sudjelovanje u određenom projektu preko svog školskog koordinatora kontaktira koordi
natora škole nositelja projekta i predlaže suradnju.
   Do isteku roka prijava,
školski koordinator škole nositeljice projekta šalje dopunjeni obrazac prijave
projekta sa partnerima, kontaktima i svim relevantnim podacima o projektu nacionalnom voditelju učeničkih projekata Zlatici Šimunović (zlatica.simunovic@skole.hr).  Nakon toga oformljuju se projektni timovi od 2-5 učenika koji pod mentorstvom svog školskog voditelja provode znanstveno-istraživački rad potreban za izradu projekta, a sa školama kontaktiraju po dogovoru, ali uz znanje školskih koordinatora.
    Sve vezano uz određeni projekt: komunikaciju, koordinaciju, vođenje, dogovaranje i prijenos informacija odgovara školski koordinator škole nositeljice projekta!

   Kako je osnova našeg rada promicanje suradnji i korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija, to je temelj ovog segmenta izrada zajedničkih projekata između dvije do pet škola, te korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u međusobnoj komunikaciji i obradi projektne teme. U izradi zajedničkih projekata učenici pri zajedničkom radu koriste sve oblike komuniciranja (email, Adoba Cinect, Polycom, Live Meeting, Skype, Facebook, Twiter...)

   Također želimo napomenuti da suradnja škola na izradi zajedničkog projekta mora rezultirati jednom jedinstvenom prezentacijom projekta, te da se svi materijali (prezentacija, video i audio materijali, ankete, dokumenti...), a kako bi po završetku bili objavljeni na našim stranicama uz sažetak projekta (u rubrici „Završeni projekti") moraju biti prosljeđeni posredstvom školskog koordinatora. Zato vas molimo da prijedloge i pozive na suradnju na novim zajedničkim projektima dogovarate isključivo sa školskim koordinatorom škole nositeljem određenog projekta.

   Napominjemo da se nakon prijave projekata od strane voditelja projekta preko školskog koordinatora, do određenog termina potencijalni zainteresirani partneri prijavljuju koordinatorima određenog projekta i s njime dogovaraju sve pojedinosti suradnje.
   Po završetku roka prijave partnera, voditelji određenog projekta dopunjavaju OBRAZAC cjelovitim prikazom projekta i dostavlja svom školskom koordinatoru, a on nacionalnoj voditeljici projekata i razmjena E-medice, Zlatici Šimunović (
zlatica.simunovic@skole.hr).
   Cjeloviti projekt objavljuje se na stranicama E-medice i time se označava i službeni početak rada navedenog projekta.

   Projekti koji kreću u realiziraju „sele" se u rubriku „
Projekti u tijeku", a projekti koji se ne realiziraju, odnosno nisu pronašli partnere, ostaju na popisu „Najave projekata" za slijedeću godinu.

   Kada se završi projekt, prezentira na Smotri „Dani E-medica" on se „seli„ u rubriku „Završeni projekti"!

   U tijeku svakog projekta, na ovim stranicama (u podstranica određenog projekta), mogu se objavljivati i razmjenjivati dokumenti, prezentacije, ...

   Na ovaj način voditelji pojedinih projekata autonomno vode svaki projekt sa svojim partnerima, ali uvijek u suradnji sa školskim koordinatorom, a gotove sadržaje i jednu cjelovitu prezentaciju objavljuju na našim stranicama kao završen projekt.
   Svaki završeni projekt dostupan je svima nama za korištenje u školama, kao i za moguće daljnje uobličavanje u e-sadržaj.


  
Dokumenti za prijave zajedničkih učeničkih projekata:  Dokumenti za prijave zajedničkih učeničkih projekata: Minimiziraj

  
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation