en-UShr-HR
Traži
7. srpnja 2020. ..:: Projekti » Etape projekta ::..   Prijava
 PRIJEDLOG izvedbe projekta po etapama Minimiziraj
Želimo vam skrenuti pozornost na važne segmenata realizacije učeničkih zajedničkih projekata:
1. Važno je pridržavati se dogovorenih termina realizacije i završetka projekta
2. Neophodno je
tijekom razmjena učenika (ili video-konferencija) izvještavati nacionalnu voditeljicu projekata putem „izvješća“ (koja pišu učenici) o napredovanju projekta, a koji će se objavljivati na službenim internetskim stranicama „E-medica“. Na taj se način može vidjeti napredovanje projekta, a ujedno ga se i promovira.


1. ETAPA RADA NA PROJEKTU


- planiranje, ustroj, uspostavljanje dokumentacije, edukacija suradnika, postavljanje osnova za rad projektnog tima

VRIJEME PRIJAVA : do ............ 2019.

STRATEGIJA IZVOĐENJA 1. ETAPE PROJEKTA

 • Izrada okvirnog plana rada i njegova prezentacija najavljena je u Termama Tuhelj.
 • Informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola o projektu
 • Uspostavljanje komunikacije:
   • Polycom PVX
   • AdobeConnectPro
   • Skype
   • Live Meeting
   • E-mail
   • Forumi
 • Edukacija i određivanje dinamike i sadržaja rada u radu sa strukovnim voditeljima i koordinatorima zdravstvenih škola
 • Osiguravanje prostornih, programskih i tehničkih uvjeta u školama
 • Donošenje prijedloga tema za učeničke projekte
 • Odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
 • Komunikacija između svih sudionika projekta
 • Poticanje izrade podstranice "Aktivnosti" pojedinih zdravstvenih škola na portalu "E-medica" radi boljeg  upoznavanja sudionika projekta
 • Praćenje rada u pripremi projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
 • Evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
 • Izrada instrumentarija za evaluaciju

PRIJEDLOG TEMA ZA UČENIČKE PROJEKTE

 • Teme učeničkih projekata trebaju zadovoljiti osnovne kriterije:
  • o da budu zanimljive populaciji sudionika, bliske po dobi i sadržaju
  • da budu sadržajno stručne, u svezi nastavnih planova i programa, ali i medijski popularne
  • da omoguće spoznavanje i učenje novih činjenica, te da u kasnijim fazama projekta omoguće izrade on line sadržaja, pogodnih za e-learning.
  • da su poticajne za iznošenje stavova i za širu diskusiju
  • da omoguće i potaknu razvoj osobnog mišljenja i vježbanje sukoba mišljenja između sudionika
  • da potaknu na istraživanje, analizu, usporedbu i druge (nove) metode rada
  • da ih je moguće pratiti i evidentirati
  • da omogućuju evaluaciju rada

2. ETAPA RADA NA PROJEKTU

- početak izvedbe projekta, pokretanje i ostvarivanje učeničkih projekata prema odabiru tema

VRIJEME REALIZACIJE : od .............. do .............2019.

STRATEGIJA IZVOĐENJA 2. ETAPE PROJEKTA:

 • Stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada strukovnih voditelja i koordinatora zdravstvenih škola
 • Stalna razmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta
 • Pomoć pri realizaciji početka učeničkih projekata
 • Odabir jedne do dvije predložene teme za učenički projekt
 • Motivacija i povezivanje, te koordiniranje rada između dvije do tri škole koje su voljne i spremne za početak realizacije projekta
 • Izvedba jednog do dva učenička projekta, sudjelovanje na net-sastancima na odabranu temu
 • Praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
 • Evidentiranje i dokumentiranje

 

3. ETAPA RADA NA PROJEKTU

- analiza učinjenog, evaluacija etapa rada i prema tome planiranje nadogradnje projekta

VRIJEME REALIZACIJE: od ............ do .............. 2019.

STRATEGIJA IZVOĐENJA 3. ETAPE PROJEKTA

 • Evaluacija rada prve i druge etape rada
 • Evaluacija djelotvornosti opreme
 • Provođenje ankete za učenike i nastavnike škole u svezi mišljenja o samom projektu i njegovoj dosadašnjoj izvedbi
 • Anketiranje učenika i nastavnika o voljnosti za daljnju realizaciju projekta
 • Predlaganje od strane strukovnih voditelja škola i odabir novih tema za nastavak projekta
 • Provedba učeničkih projekata na Net-sastancima
 • Poticanje učenika za uključivanje većeg broja sudionika na Net-sastancima
 • Poticanje neuključenih zdravstvenih škola na izradu projekata
 • Poticanje nastavnika na uključivanje u projekt
 • Uočavanje problema i rizika
 • Izrada plana za daljnje djelovanje i eventualno poboljšavanje rada i/ili pronalaženje novih metoda rada u sljedećim etapama izvedbe projekta
 • Evidentiranje i dokumentiranje rada

4. ETAPA RADA NA PROJEKTU

- uključivanje većeg broja učesnika, proširenje suradnje, planiranje budućeg razvoja projekta, evaluacija rada

VRIJEME REALIZACIJE: od .................. do .................... 2019.

STRATEGIJA IZVOĐENJA 4. ETAPE PROJEKTA

 • Stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada strukovnih voditelja i koordinatora zdravstvenih škola
 • Stalna izmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta
 • Proširivanje projekta, odnosno uključivanje većeg broja timova učenika na Net-sastanke
 • Uključivanje nastavnika u samostalne projekte
 • Poticanje nastavnog osoblja na izradu vlastitih projekata koji će također služiti kasnijoj izradi e-learning sadržaja
 • Povezivanje i objedinjavanje s ostalim segmentima projekta "E-medica": učeničke razmjene, održavanje stručnih foruma i video konferencija
 • Nakon uspješnog osamostaljivanja ostalih segmenata projekta i njihovog povezivanja u cjelokupnom projektu "E-medica", planiranje uključivanja i povezivanja inozemnih zdravstvenih škola sa zdravstvenim školam RH
 • Evidentiranje i dokumentiranje rada
 • Završna evaluacija rada

Faze rada na učeničkim projektima:

 • Planiranje i ustroj
 • Početak izvedbe projekta – "puštanje u pogon"
 • Nadogradnja projekta
 • Umetanje novih djelića slagalice
 • Povezivanje segmenata projekta i osamostaljivanje cijelog projekta

  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation