en-UShr-HR
Traži
20. svibnja 2019. ..:: Projekti » Najave projekata ::..   Prijava
  Najave zajedničkih učeničkih projekata   Najave zajedničkih učeničkih projekata Minimiziraj
 

Nacionalna voditeljica učeničkih projekata:  
 

Zlatica Šimunović
zlatica.simunovic@skole.hr
Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
 

Nacionalna voditeljica razmjena učenika

Natalija Šnidarić,
natalija.snidaric@skole.hr
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb


   Donosimo neslužbene NAJAVE PROJEKATA koji su prijavljeni na 11. Smotri „Dani E-medica 2018." u Termama Tuhelj, a koji će biti realizirani tijekom školske godine 2018./2019. Ukoliko ste zaintersirani za sudjelovanje u nekom od navedenih projekata pozivamo vas da se javite svom školskom koordinatoru koji će vas i vašu školu prijaviti kao partnera koordinatoru škole nositelja projekta.
   Ukoliko i vi imate ideju nekog projketa prijavite je svom školskom koordinatoru i on će vaš projekt prijaviti za pronalaženje partnera!
   Napominjemo da su ovo samo najave projekata!
  
Njihova službena potvrda i početak projekta kreću  službenom prijavom i potvrdom partnerskih škola na
obrascu za prijave projekta i dostavom prijave nacionalnoj voditeljici projekata Zlatici Šimunović (zlatica.simunovic@skole.hr).
   Nakon toga slijedi otvaranje službene stranice projekta na mrežnim stranicama „E-medica", a time i premještanje projekta u rubriku PROJEKTI U TIJEKU!
 

    T R A Ž E    S E    P A R T N E R I !    

   Naziv projekta  Škola nositelj projekta
 ime koordinatora
i email
 Forenzička antropologija  Zdravstvena škola Split
 Sanja Perić, sanja.peric3@skole.hr 
 Parabane i Ftalati - Gdje smo danas  Medicinska škola Varaždin
 Nataša Vuković, natvuk@gmail.com
 Uloga psiholoških boli u rehabilitaciji  Medicinska škola, Šibenik
 Snežana Žaja, snezana.zaja@skole.hr
 Demencija  Medicinska škola, Šibenik
 Snežana Žaja, snezana.zaja@skole.hr 

   Ovim segmentom projekta „E-medica" želimo potaknuti nove načine učenja kroz zabavu i upoznavanje učenika različitih škola, poticati timski rad, te promovirati uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim našim školama, kao i razmjene stečenih znanja i iskustava.

   U projektu
E-medica" se kroz segment zajedničkih projekata bavimo i izradom projekata na predložene teme od strane učenika, one koje interesiraju učenike, ali oni se realiziraju pod mentorstvom nastavnika.

   Projekti se pokreću od strane škole nositeljice projekta čiji su učenici osmislili ideju projekta sukladno svom interesu. Nakon toga voditelj školskog tima tog projekta piše (sa učenicima) prijavu (plan i sinopsis projekta) te ga sa svojim školskim koordinatorom prosljeđuje
 Nacionalnom koordinatoru projekata Zlatici Šimunović (zlatica.simunovic@skole.hr).
   Projekt se tada objavljuje na mrežnim stranicama
E-medica" u rubrici Projekti u tijeku" i čekaju se partneri.
   Partnerski školski timovi se sami javljaju, preko svog školskog koordinatora, školi nositelju projekta čiji koordinator po završetku vremenika prijava sada dopunjava prijavu projekta školama partnerima. Time je službeno započeo rad projekta.
    Napominjemo da je za realizaciju projekta potrebna suradnja minimalno dvije ili maksimalno pet škola, a koje su pokazale interes za određenu temu.
   Škole organiziraju svoje projektne timove od 2-5 učenika koji pod mentorstvom svog školskog voditelja realiziraju projekt: surađuju i provode
potreban znanstveno-istraživački rad, dogovaraju međusobne komunikacije, video-sastanke, posjećuju se i time realiziraju projekt.
   Sve faze projekta i praćenje projekta objavljuju na mrežnim stranicama svoga projekta, a svba izvješća i promjene prijavljuje isključivo koordinator škole nositeljice projekta.

  
Kako je osnova našeg rada promicanje suradnji i korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija, to je temelj ovog segmenta izrada zajedničkih projekata između dvije do pet škola kroz međusobne posjete školskih timova, ali i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u međusobnoj komunikaciji i obradi projektne teme. U izradi zajedničkih projekata učenici pri zajedničkom radu koriste sve oblike komuniciranja (email, Adoba Connect, Skype, Polycom, Facebook, Twiter...)

   Također želimo napomenuti da suradnja više škola na izradi zajedničkog projekta mora rezultirati jednom jedinstvenom prezentacijom koju su izradili učenici, te da se svi materijali (prezentacija, video i audio materijali, ankete, dokumenti...) dostavljaju na email nacionalne voditeljice projekata Zlatice Šimunović (na email zlatica.simunovic@skole.hr). Na ovaj način svi posjetitelji naših službenih mrežnih stranica „E-medica" mogu vidjeti vaš rad i koristiti ga za svoje potrebe u nastavi.

   Molimo vas da sve prijedloge i pozive na suradnju, te upite o vođenju i realizaciji zajedničkih projekata dogovarate sa vašim školskim koordinatorom koji surađuje i usaglašava sve aktivnosti sa koordinatorom škole koja vodi/nosi projekt.
   Pozivamo vas da u slučaju bilo kakve nejasnoće kontaktirate nacionalnu voditeljicu projekta Zlaticu Šimunović
(zlatica.simunovic@skole.hr)

  
Dokumenti za prijave zajedničkih učeničkih projekata:  Dokumenti za prijave zajedničkih učeničkih projekata: Minimiziraj

  
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation