en-UShr-HR
Traži
2. lipnja 2020. ..:: Projekti » Najave projekata ::..   Prijava
  Najave zajedničkih učeničkih projekata za 2019./2020.   Najave zajedničkih učeničkih projekata za 2019./2020. Minimiziraj
 

Nacionalna voditeljica učeničkih projekata:  
 

Zlatica Šimunović
zlatica.simunovic@skole.hr
Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
 

Nacionalna voditeljica razmjena učenika

Natalija Šnidarić,
natalija.snidaric@skole.hr
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb


   Donosimo neslužbene NAJAVE PROJEKATA koji su prijavljeni na 13. Smotri „Dani E-medica 2020." u Termama Tuhelj, a koji će biti realizirani tijekom školske godine 2019./2020. Ukoliko ste zaintersirani za sudjelovanje u nekom od navedenih projekata pozivamo vas da se javite svom školskom koordinatoru koji će vas i vašu školu prijaviti kao partnera koordinatoru škole nositelja projekta.
   Ukoliko i vi imate ideju nekog projketa prijavite je svom školskom koordinatoru i on će vaš projekt prijaviti za pronalaženje partnera!
   Napominjemo da su ovo samo najave projekata!
  
Njihova službena potvrda i početak projekta kreću  službenom prijavom i potvrdom partnerskih škola na
obrascu za prijave projekta i dostavom prijave nacionalnoj voditeljici projekata Zlatici Šimunović (zlatica.simunovic@skole.hr).
   Nakon toga slijedi otvaranje službene stranice projekta na mrežnim stranicama „E-medica", a time i premještanje projekta u rubriku PROJEKTI U TIJEKU!
 

    T R A Ž E    S E    P A R T N E R I !    

   Naziv projekta Škola nositelj   Koordinator Napomena
 ZAJEDNO DO USPJEHA  Medicinska škola Osijek  Maja Carević
 maja.carevic@skole.hr
 
 GLAZBA I MOZAK OD ZAČEĆA DO SMRTI  Srednja škola Viktorovac  Jelena Lučan  
 KROMOTERAPIJA  Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar   Luka Plazina  
 UTJECAJ ČITANJA NA STARIJU OSOBU  Medicinska škola A. Kuzmanića Zadar   Luka Plazina  
 VAŽNOST EQ U RADU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA  Zdravstvena škola Split  Sanja Perić  
 TKO SU I KAKO DANAS ŽIVE „NAŠI ANĐELI“  Zdravstvena škola Split  Sanja Perić  
 KAKO KUĆNI LJUBIMCI POZITIVNO UTJEČU NA ZDRAVLJE ČOVJEKA  Medicinska škola Rijeka  Zvonko Mikšić  
 TRIHINELOZA - STARI/NOVI NEPRIJATELJ  Medicinska škola Rijeka  Zvonko Mikšić  
 POLUGE U NAMA  Medicinska škola Rijeka  Zvonko Mikšić  
 LIJEČENJE GLAZBOM - MUZIKOTERAPIJA FREKVENCIJAMA  Medicinska škola, Šibenik  Snježana Žaja  
 KUGA KROZ POVIJEST  Medicinska škola, Šibenik  Snježana Žaja  
 MOBITEL - DOBAR SLUGA, LOŠ GOSPODAR  Medicinska škola, Šibenik  Snježana Žaja  
 KLINIČKA SMRT  Medicinska škola, Šibenik  Snježana Žaja  
 AQUA AEROBIC - SNAGA JE U VODI  Medicinska škola, Šibenik  Snježana Žaja  
 ZA SVAKOG PO JEDNA TRAVA I NE BOLI TE GLAVA  Medicinska škola Dubrovnik  Marija Čupić  
 PREPOZNAJ ME I UČINI PRVI KORAK  Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb  Zlatica Šimunović  
 ORTOREKSIJA - S DRUGE STRANE EKRANA  Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb  Zlatica Šimunović  
 MIKROBIOM I FERMENTIRANA HRANA  Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb  Natalija Šnidarić  
 SMIJEH KAO LIJEK  Srednja škola Pakrac  Vesna Božić  
 ŽIVOT NISU PUZZLE  Srednja škola Pakrac  Vesna Božić  

   Ovim segmentom projekta „E-medica" želimo potaknuti nove načine učenja kroz zabavu i upoznavanje učenika različitih škola, poticati timski rad, te promovirati uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim našim školama, kao i razmjene stečenih znanja i iskustava.

   U projektu
E-medica" se kroz segment zajedničkih projekata bavimo i izradom projekata na predložene teme od strane učenika, one koje interesiraju učenike, ali oni se realiziraju pod mentorstvom nastavnika.

   Projekti se pokreću od strane škole nositeljice projekta čiji su učenici osmislili ideju projekta sukladno svom interesu. Nakon toga voditelj školskog tima tog projekta piše (sa učenicima) prijavu (plan i sinopsis projekta) te ga sa svojim školskim koordinatorom prosljeđuje
 Nacionalnom koordinatoru projekata Zlatici Šimunović (zlatica.simunovic@skole.hr).
   Projekt se tada objavljuje na mrežnim stranicama
E-medica" u rubrici Projekti u tijeku" i čekaju se partneri.
   Partnerski školski timovi se sami javljaju, preko svog školskog koordinatora, školi nositelju projekta čiji koordinator po završetku vremenika prijava sada dopunjava prijavu projekta školama partnerima. Time je službeno započeo rad projekta.
    Napominjemo da je za realizaciju projekta potrebna suradnja minimalno dvije ili maksimalno pet škola, a koje su pokazale interes za određenu temu.
   Škole organiziraju svoje projektne timove od 2-5 učenika koji pod mentorstvom svog školskog voditelja realiziraju projekt: surađuju i provode
potreban znanstveno-istraživački rad, dogovaraju međusobne komunikacije, video-sastanke, posjećuju se i time realiziraju projekt.
   Sve faze projekta i praćenje projekta objavljuju na mrežnim stranicama svoga projekta, a svba izvješća i promjene prijavljuje isključivo koordinator škole nositeljice projekta.

  
Kako je osnova našeg rada promicanje suradnji i korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija, to je temelj ovog segmenta izrada zajedničkih projekata između dvije do pet škola kroz međusobne posjete školskih timova, ali i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u međusobnoj komunikaciji i obradi projektne teme. U izradi zajedničkih projekata učenici pri zajedničkom radu koriste sve oblike komuniciranja (email, Adoba Connect, Skype, Polycom, Facebook, Twiter...)

   Također želimo napomenuti da suradnja više škola na izradi zajedničkog projekta mora rezultirati jednom jedinstvenom prezentacijom koju su izradili učenici, te da se svi materijali (prezentacija, video i audio materijali, ankete, dokumenti...) dostavljaju na email nacionalne voditeljice projekata Zlatice Šimunović (na email zlatica.simunovic@skole.hr). Na ovaj način svi posjetitelji naših službenih mrežnih stranica „E-medica" mogu vidjeti vaš rad i koristiti ga za svoje potrebe u nastavi.

   Molimo vas da sve prijedloge i pozive na suradnju, te upite o vođenju i realizaciji zajedničkih projekata dogovarate sa vašim školskim koordinatorom koji surađuje i usaglašava sve aktivnosti sa koordinatorom škole koja vodi/nosi projekt.
   Pozivamo vas da u slučaju bilo kakve nejasnoće kontaktirate nacionalnu voditeljicu projekta Zlaticu Šimunović
(zlatica.simunovic@skole.hr)

  
Dokumenti za prijave zajedničkih učeničkih projekata:  Dokumenti za prijave zajedničkih učeničkih projekata: Minimiziraj

  
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation