en-UShr-HR
Traži
19. ožujka 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Život sa hemodijalizom ::..   Prijava
Projekt Srednje škole Pakrac:  „Život sa hemodijalizom"  Projekt Srednje škole Pakrac: „Život sa hemodijalizom" Minimiziraj

 
Život sa hemodijalizom
 
Projekt Srednje škole Pakrac
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja škola Pakrac
2. Medicinska škola Sremska Mitrovica
3. Pomorska Škola Zadar
4. Srednja stručna škola Kikinda
5. Srednja škola Dalj
 
Datum prijave:  17. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Ivan Vučetić (ivan.wucetic@gmail.com) Srednja škola Pakrac
2. Dragana Petković 
Medicinska škola Sremska Mitrovica
3. Ružica Zonar
(ruzica.zonar@skole.hr)
Pomorska Škola Zadar
4.  
 
Srednja stručna škola Kikinda
5. Lidija Jagodić 
Srednja škola Dalj
 
Koordinatori 1. Vesna Božić (vesnabozic7@gmail.com) Srednja škola Pakrac
2. Branislav Vuletić
(smsanitas@gmail.com)
Medicinska škola Sremska Mitrovica
3. Marin Perinić
(marin.perinic@skole.hr)
Pomorska Škola Zadar
4. Vanja Injac
(injac.vanja@gmail.com)
Srednja stručna škola Kikinda
5. Nataša Seršić
(brkicn@gmail.com)
Srednja škola Dalj
 
Nositelj Srednja škola Pakrac
 
UČENICI
 
1. Nikola Crnomarković, Srednja škola Pakrac
2. Stefan Topić
, Srednja škola Pakrac
3. Lovre Bajlo
4. Marin Jurlina
5.
6.
 
Ciljna skupina
 
Osobe na hemodijalizi
 
Ciljevi projekta: 
 

Otkriti probleme sa kojima se suočava osoba na hemodijalizi, otkriti mjere i načine kako poboljšati kvalitetu života osoba na hemodijalizi. Načini provođenja hemodijalize i postupak sa bolesnikom s obzirom na pristup krvožilju(fistula i cvk). Utvrditi načine prehrane i utjecaj prehrane na hemodijalizu.
 

Zadaci: 
 
Otkrititi probleme osobe na hemodijalizi
Otkriti načine poboljšanja kvalitete života osobe na hemodijalizi
Prikazati postupak s bolesnikom kod pripajanja s obzirom na fistulu ili cvk
Prikazati utjecaj prehrane osobe na hemodijalizi i prikaz jelovnika.
 
Suradnici Gradska i veteranska bolnica Pakrac
 
Mjesto provedbe Srednja škola Pakrac.
 
Vrijeme trajanja (faze) Od rujna 2018. do ožujka 2019.
 
Očekivani rezultati Utvrditi probleme osobe na hemodijalizi i načine riješavanja problema
Poboljšanje kvalitete života osobe na hemodijalizi
Prikaz pripajanja bolesnika putem fistule i cvk
Prikaz prehrane i jelovnika osobe na hemodijalizi.
 
Čimbenici rizika:

   


    
Sinopsis projekta   „Život sa hemodijalizom"  Sinopsis projekta „Život sa hemodijalizom" Minimiziraj

OPIS PROJEKTA:
   Cilj projekta je objasniti što je to hemodijaliza i kojim bolesnicima je potrebna, te s kojim problemima se bolesnici najčešće susreću i kako ih riješavaju i kako im pomoći u tome. Kod bolesnika na hemodijalizi objasnit ćemo postupak pripajanja na aparat za hemodijalizu putem AV fistule i centralnog venskog katetera, te nabrojiti pozitivne i negativne strane jedne i druge vrste pripajanja. Objesnit ćemo postupak sa bolesnikom prije, za vrijeme i nakon hemodijalize. Utvrdit ćemo potrebe prehrane i kako ona utječe na bolesnika s obzirom na njegovu prirodu bolesti.

Etapa 1 (veljača, ožujak 2018.):
Odabir teme u dogovoru s učenicima
Traženje partnera za projekt

Etapa 2 (svibanj, lipanj 2018.):
Komunikacija s partnerima
Podjela zadataka
Odabir učenika za projekt

Etapa 3 (rujan, listopad, studeni 2018.):
Komunikacija s partnerima
Analiza učinjenog
Razmjena učenika

Etapa 4 (siječanj, veljača 2019.):
Komunikacija s partnerima
Uvježbavanje
Sudjelovanje na 12. Smotri dana E-medice


    
Razmjena u Zadru (11. do 13. listopada 2018.)  Razmjena u Zadru (11. do 13. listopada 2018.) Minimiziraj


Razmjena učenika u projekima „Indeks tjelesne mase 2“
i „Život s hemodijalizom“
(11. - 13. listopada 2018.)

 

   Od 11. do 13. listopada 2018. Pomorska škola Zadar je ugostila sudionike  iz Medicinske škole iz Šibenika, Srednje Škole Dalj, Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski“, Kikinda i Medicinske škole "Draginja Nikšić" iz Sremske Mitrovice, a s kojima surađuje ove godine u pripremi projekta za Dane E-Medice 2019.

    Ove godine surađujemo na projektu „Indeks tjelesne mase 2“, kojeg je nositelj Medicinska škola iz Šibenika i na projektu „Život s hemodijalizom“, kojeg je nositelj Srednja škola Pakrac.

 
   U posjet su nam tako došli mentori i učenice iz Medicinske škole iz Šibenika, Srednje Škole Dalj, Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski“, Kikinda i Medicinske škole "Draginja Nikšić", Sremska Mitrovica.

    Uz moto susreta, „Samo opušteno“ sudionici su pokazali svoj napredak na projektima do sada te su podijelili nove zadatke i odredili daljnji tijek suradanja na projektima.
    Naravno kako posjet ne bi bio samo radnog karaktera našim gostima smo osigurali pratnju lokalnog vodiča kroz Zadar a organizirali smo i obilazak grada Nina te Muzeja betinske drvene brodogradnje u Betini i Muzeja soli u Ninu.

 

   

    
Razmjena učenika u projektu    „Život sa hemodijalizom"  Razmjena učenika u projektu „Život sa hemodijalizom" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation