en-UShr-HR
Traži
1. travnja 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » „Naši anđeli“ ::..   Prijava
Projekt Zdravstvene škole Split:  „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“  Projekt Zdravstvene škole Split: „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“ Minimiziraj

 
Tko su i kako danas žive „naši anđeli“
 
Projekt Zdravstvene škole Split
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Zdravstvena škola Split
2. Medicinska škola Bjelovar
3. Srednja škola Čakovec
4. Gimnazija Sesvete
 
 
Datum prijave:  19. lipnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Mira Talaja (mira.talaja@skole.hr), Zdravstvena škola Split
2. Tina Jelić Balta
(tina.jelic.balta@gmail.com)  Medicinska škola Bjelovar
3. Maja Ivanuša
(......), Srednja škola Čakovec
4. Suzana Pešorda
(suzana.pesorda@gmail.com), Gimnazija Sesvete
 
Koordinatori 1. Sanja Perić (sanja.peric3@skole.hr), Zdravstvena škola Split
2. Marina Šoštarić
(marina.sostaric@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
3. Nikolina Zaplatić Degač
(nzaplatic@hotmail.com), Srednja škola Čakovec
4. Suzana Pešorda
(suzana.pesorda@gmail.com), Gimnazija Sesvete
 
Nositelj Zdravstvena škola Split
 
UČENICI
 
1. Ivona Babić, Zdravstvena škola Split
2. Duje Peričić
, Zdravstvena škola Split
3. Luka Bosanac
, Medicinska škola Bjelovar
4. Ema Loovak
, Medicinska škola Bjelovar
5. Abel Korunek
, Srednja škola Čakovec
6. Manuel Korent
, Srednja škola Čakovec
7. Maja Marija Radoš
, Gimnazija Sesvete
8. Lovro Talan
, Gimnazija Sesvete
9. Luka Topić
, Gimnazija Sesvete
 
Ciljna skupina
 
Medicnske sestre i tehničari koji su radili u ratnim uvjetima.
 
Ciljevi projekta: 
 

Saznati tadašnji dobni, radni i obiteljski status medicinskih sestara i tehničara koje su radili u ratnim uvjetima
Ispitaiti uvjete i razinu njihove osobne sigurnosti i kompetencija pri radu u izvanrednim okolnostima
Učenje učenika timskom radu, učenju iz primjera dobre prakse i poticanje suradnje između učenika škola sudionica.
 

Zadaci: 
 
Pronaći, posjetiti i senzibilizirati medicinske sestare i tehničare koji su radili u ratnim uvjetima na sudjelovanje u projektu
Ispitati razinu zadovoljstva sudionika ( medicinskih sestara i tehničara koji su radili u ratnim uvjetima i učenika sestrinstva) za ovu temu
Iz odgovora sudionika Anketnog upitnikai kritčkim razmišljanjem doći do odgovora na temu projekta
Temu projekta uvrstiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta.
 
Suradnici Mentori i učenici srednje škole s programima zdravstvenog i nezdravstvenog usmjerenja.
 
Mjesto provedbe U školama suradnicama, u lokalnim zdravstvenim ustanovama.
 
Vrijeme trajanja (faze) Od lipnja 2019. do travnja 2020. godine
Faza 1 (lipanj, rujan 2019.) planiranje i priprema projekta.
Faza 2 ( listopad, studeni 2019.) priprema Anketnog upitnika (prva razmjena/video konferencija).
Faza 3 ( prosinac, siječanj 2020.) provedba anketiranja.
Faza 4 ( veljača, ožujak 2020) obrada dobivenih rezultata Anketnog upitnika, priprema i podjela zadataka za zajedničku prezentaciju projekta (druga razmjena/video komferencija)
Faza 5 (travanj 2020.) priprema za sudjelovanje na 13. Smotri ”E medica”.
 
Očekivani rezultati Očekujemo da ćemo kroz ovaj Projekt dodatno osnažiti medicinske sestre i tehničare s iskustvom rada u izvanrednim uvjetima da svoja znanja i iskustva podijele sa učenicima sestrinstava.
Također, smatramo da će učenici sestrinstva iz primjera dobre prakse zorno spoznati specifičnosti pružanja zdravstvene njege i potaknuti kritičko razmišljanje oulozi zdravstvenih djelanika očima stradalnika u ratnim uvjetima.
 
Čimbenici rizika:

Izostanak suradnika, slaba suradljivost medicinskih sestarai tehničara koji su radili u ratnim uvjetim, neizvjesna financijska podrška.


    
Sinopsis projekta „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“  Sinopsis projekta „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“ Minimiziraj

   Glavni cilj projekta je saznati tadašnji dobni, radni i obiteljski status medicinskih sestara i tehničara koje su radili u ratnim uvjetima, uvjete i razinu njihove osobne sigurnosti te kompetencije pri radu u izvanrednim okolnostima.
   Tijekom rada na projektu učenici će ispitati razinu zadovoljstva sudionika ( medicinskih sestara i tehničara koji su radili u ratnim uvjetima i učenika sestrinstva) za ovu temu, kako bi procijenili obostrani interes sudionika.
   Očekujemo obostrano osnažavanje sudionika u projektu, i učenika ,koji koji su pokazaliinteres za novim oblicima učenja stručnih tema tako i medicinskih sestara i tehničara s iskustvom rada u izvanrednim okolnostima pružanja zdravstvene njege stradalnicima i zornog, iskustvenog prijenosa tog znanja zainteresiranim budućim kolegama i kolegicama s ciljem postizanja najviše razine kvalitete zdravstvene njege u svim okolnostima rada.
   I da ćemo kroz ovaj Projekt dodatno osnažiti medicinske sestre i tehničare s iskustvom rada u izvanrednim uvjetima da svoja znanja i iskustva podijele sa učenicima sestrinstava.
   Također, smatramo da će učenici sestrinstva iz primjera dobre prakse zorno spoznati specifičnosti pružanja zdravstvene njege i potaknuti kritičko razmišljanje.
   Tijekom izrade projekta kod učenika će se poticati učenje timskom radu, učenje iz primjera dobre prakse, kritičko razmišljanje i poticanje suradnje između učenika škola sudionica.
Plan nam je sa učenicima škola sudionica pripremiti i provesti anonimni Anketni upitnik kod ciljne skupine - medicinskih sestara i tehničara koji su radili u izvanrednim okolnostima, na ratom zahvaćenim područjima i tamo zbrinjavali stradalnike.
   Dobivene rezultate učenici će obraditi i analizirati, međusobno razmijeniti koristeći informacijsku tehnologiju i prezentirati na 13. smotri „E – Medica“ 2020. godine.
   Vjerujući da je predložena tema značajna i jedan od zornih izvora novih spoznaja i vještina te se kao vrijedno nastavno gradivo može uvesti u nastavne cjeline budućim generacijama sestrinstva, a još uvijek nedovoljno istraženo i prezentirano, kako struci tako i javnosti, molim, Povjerenstvo da prihvati ovu od učenika predloženu i osmišljenu temu projekta.


    
Video-konferencijska razmjena u projektu „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“ (25. rujna 2019.)  Video-konferencijska razmjena u projektu „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“ (25. rujna 2019.) Minimiziraj

Video-konferencijska razmjena na projektu „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“
(25. rujna 2019.)

 

   U četvrtak, 25. rujna 2019. godine održana je prva video konferencijska učenika i mentora iz Bjelovaras i Sesveta koji rade na zajedničkom projektu Zdravstvene škole Split „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“.

   Na video konfererenciji su sudjelovale učenice i učenici te voditeljice iz sve tri škole sudionice u projektu. Iz Zdravstvene škole Split sudjelovali su učenici Ivona Babić i Duje Peričić zajedno s njihovom mentoricom Mirom Talaja, iz Medicinske škole Bjelovar učenici Luka Bosanac i Ema Lovak s mentoricom Tinom Jelić Balta i iz Gimnazije Sesvete učenici Maja Marija Radoš, Luka Topić i Ivana Lozić s mentoricom Suzanom Pešorda.
   Tema video konferencije je bila analiza dosadašnjeg rada na projektu, usaglašavanje i podjela zadataka za sljedeće etape zajedničkog projekta.
   Temeljni cilj projekta je istražiti, analizirati i prikazati rad medicinske sestre i tehničara u izvanrednim okolnostima i improviziranim radnim prostorima, daleko i izvan zdravstvenih ustanova. Pretražujući dostupnu literaturu od vremena prve ideje o projektu i temi, uočili smo da je literature vrlo malo i da se njezin najveći broj bazira na svjedočanjstvima sudionika, zdravstvenih djelatnika članova sanitetskih terenskih timova u raznim izvanrednim okolnostima ( poplave, potresa, ratnih operacija, avionskih i željezničkih nesreća, ...). Zbrinjavanje, najčešće teško i većeg broja ozlijeđenih, sanitetski timovi pripremali su i izvodili u za to neadekvatnim prostorima (livada, šuma, pećina, sojenica, pojata, podrumskih prostora, zemunica,..) koje je trebalo u vrlo kratkom vremenu pripremiti i prilagoditi, improvizirati kako bi se u njima mogli izvoditi standardizirani, najčešće složeni medicinski i medicinsko- tehnički postupci. Kako u nastavnim predmetima tijekom formalnog obrazovanja za medicinsku sestru/medicinskog tehničara opće njege nismo do sada pronašli sadržaje o radu medicinske sestre i tehničara u izvanrednim okolnostima, odlučili smo to obraditi istraživačkom i projektnom nastavom.
   Na prvoj videokonferenciji razmijenili smo i analizirali dosadašnje pronađene materijale i literaturu o radu medicinskih sestara i tehničara u ratnim okolnostima. Dogovorili smo strategiju izrade anketnog upitnika, definirali uzorak, alate i metode kontakta sa ispitanicima te metode i dinamiku buduće komunikacije između suradnika u projektu. Prihvatili smo sa zadovoljstvom iskazanu nam stručnu pomoć izvannastavnih ustanova u realizaciji projekta.
   Planirana je još jedna videokonferencija na kojoj bismo analizirali i kritički obradili dobivene rezultate anketnog upitnika.
   Video konferencija je protekla u radnoj i prijateljskoj atmosferi, učenici su pokazali visoku razinu kreativnosti i motiva za rad.

Ivona Babić i Duje Peričić
Zdravstvena škola Split


    
Razmjene u projektu  „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“  Razmjene u projektu „Tko su i kako danas žive „naši anđeli“ Minimiziraj

 
1. razmjena

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation