en-UShr-HR
Traži
22. kolovoza 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Anksioznost ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar:  „Anksioznost, prepoznavanje i edukacija učenika"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar: „Anksioznost, prepoznavanje i edukacija učenika" Minimiziraj

 
Anksioznost, prepoznavanje i edukacija učenika
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Medicinska škola Dubrovnik
3. Pomorska škola Zadar
4. Farmaceutsko-fizioterapeutska škola Beograd
5. Zubotehnička škola Sarajevo
 
Datum prijave:  27. svibnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Linda Bakotić (lindabakotic@yahoo.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar
2. Mihaela Tepšić
(mihaela.krkich@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Ivana Supičić
(matej.visković@gmail.com), Pomorska škola Zadar
4. Sanja Vukov
(sanja.vukov@gmail.com), Farmaceutsko-fizioterapeutska škola Beograd
5. Ezrema Boškailo
(ezrema.boskailo@live.com), Zubotehnička škola Sarajevo
 
Koordinatori 1. Luka Plazina (ditezadarsko13@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Marija Čupić
(marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Marin Perinić
(marin.perinic@skole.hr), Pomorska škola Zadar
4. Biljana Vasić
(bixy74@gmail.com), Farmaceutsko-fizioterapeutska škola Beograd
5. Ezrema Boškailo
(ezrema.boskailo@live.com), Zubotehnička škola Sarajevo
 
Nositelj: 
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1. Ivona Knežević, ...
2. Lucija Veršić, ...
3.
, ...
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola
 
Ciljevi projekta: 
 

1. Ukazati na značaj prepoznavanja anksioznosti kod učenika, kao i s vrstama anksioznosti s ciljem osvještavanja na problem.
2. Poticati prosvijećenost mladih o važnosti očuvanja mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja.
3. Educirati učenike na koji način si pomoći.
4. Senzibilizirati javnost o važnosti prepoznavanja i traženja pomoći, kao i liječenja anksionznosti.
 

Zadaci: 
 
1. Formiranje timova za prikupljanje podataka o anksioznosti.
2. Početak je predviđen za anktetiranje učenika.
3. Planiranje posjeta ustanovama i ordinacijama koje provode grupne terapije.
4. Intervju s djelatnicima koji provode lijećenje anksioznosti.
5. Prikupljanje iskustava klijenta o učincima grupne terapije (uz dozvolu ustanove i klijenata).
6. Podjela iskustava s učenicima srednjih škola.
 
Suradnici Učenici srednjih zdravstvenih i medicinskih škola, učenici pomorske škole i djelatnici zdravstvenih ustanova.
 
Mjesto provedbe Škole učesnice, srednje škole, zdravstvene ustanove.
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2019/20.
- Odabir škola partnera na projektu (svibanj, lipanj 2019)
- Podjela zadataka između škola (srpanj, 2019)
- Rad na projektu-aktivnosti (rujan, listopad, prosinac 2019)
- Obrada prikupljenih rezultata i završetak aktivnosti (siječanj, veljača, 2020)
- Završne aktivnosti i rad na prezentaciji projekta, prezentacija i evaluacija projekta (ožujak, 2020)
 
Očekivani rezultati

Očekuje se:
- povećani broj educiranih mladih ljudi o znakovima i simptomima i vrstama anksioznosti
- rana detekcija simptoma i znakova i adekvatno traženje pomoći
- osvještenost mladih o pravovremenom traženju pomoći i utjecaju psihoterapije, grupne terapije na njihov način življena
 

Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, odustajanje škola partnera.


    
Sinopsis projekta   „Anksioznost, prepoznavanje i edukacija učenika"  Sinopsis projekta „Anksioznost, prepoznavanje i edukacija učenika" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
 
  Ideja o projektu proizišla je iz želje da se ispitaju razlike u količini anksioznosti učenika srednjih škola,te da se učenici educiraju o ranom prepoznavanju, vrsti anksioznosti i edukaciji kako se podržati i gdje potražiti pomoć. Cilj je da šira javnost posebno mlađe populacije upoznaju s načinom pružanja pomoći kod anksioznosti. U posljednjih dvadesetak godina sve je više djece i mladih u kojih se javljaju anksiozni poremećaji. Ovo se može povezati s ubrzanim načinom života, smanjenom društvenosti, otuđenjem od bliskih prijatelja. Anksiozni poremećaji pripadaju među najčešće mentalne poremećaje u adolescentnoj dobi. Temeljno obilježje ovih poremećaja je razvojno neprimjerena razina anksioznosti i strahova koji ometaju normalno funkcioniranje učenika. Zastupljeni su u oba spola podjednako. Pravodobno otkrivanje i liječenje učeničke anksioznosti može smanjiti negativni utjecaj koji ovi poremećaji ostavljaju na daljnji razvoj te na školsko, obiteljsko i socijalno funkcioniranje mladih. Manifestiraju se čitavim spektrom najrazličitijih promjena emocionalnim, kognitivnim, bihevioralnim i tjelesnim simptomima. Kroz aktivnosti istraživanja i anketiranja anksioznosti kod učenika i edukacije istih, ispitati će se utjecaj terapije za postizanje psihičke i fizičke ravnoteže.

1. ETAPA (svibanj, lipanj)
a. dogovor s koordinatorom škole o prijavi projekta na 12. Smotri Dani E-medice
b. izbor naziva projekta „Anksioznost prepoznavanje i edukcija učenika“
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:
   1) pratiti razvoj anksioznosti u svijetu s posebnim naglaskom na zemlje sudionice
   2) međupredmetno povezivanje predmeta struke (kliničkih predmeta i sestrinske skrbi)
   3) suradnja i uključivanje zdravstvenih i prosvjetnih radnika
   4) proučiti literaturu
   5) temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
   6) poticati učenike na timski rad i suradnju
   7) prikazivanje projekta na razumljiv način
   8) istraživati i učiti kroz zabavu
   9) spoznavanje novih činjenica
 10) izrada brošure „Biti anksiozan“(gdje će se nalaziti za svaku školu upute kome se mogu za pomoć obratiti i kako si pomoći, te kako prepoznati anksioznost).
 11) vršnjačka edukacija
e. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
f. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
g. najava projekta na Nastavničkom vijeću
h. odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i. komunikacija između svih sudionika projekta
j. praćenje rada u pripremi projekta
k. analiza učinjenog
l. uočavanje problema i rizika
m. rješavanje problema
n. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
2. ETAPA (lipanj 2019.)
- komunikacija između škola sudionica
- razmjena ideja učenika
- određivanje rokova za provođenje aktivnosti
- početak aktivnosti učenika
- net-komunikacija
- praćenje izvedbe projekta
- evidencija učinjenog
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
- evaluacija 1. i 2. faze
- planiranje nastavka projekta
- komunikacija škola sudionica
- razmjena učenika
- dogovor o predstavljanju projekta
- ujedinjavanje aktivnosti
- evidentiranje i dokumentacija
4. ETAPA (siječanj, veljača 2020.)
- uvježbavanje projekta
- net sastanci
- prijava sudionika
5.ETAPA (ožujak 2020.)

- sudjelovanje na 13. Smotri Dana E medica
- predstavljanje projekta
- evaluacija svih sudionika projekta


    
Razmjena učenika u projektu    „Anksioznost, prepoznavanje i edukacija učenika"  Razmjena učenika u projektu „Anksioznost, prepoznavanje i edukacija učenika" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation