en-UShr-HR
Traži
16. studenog 2018. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Balans - platforma života ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole, Šibenik:  „Balans - platforma života"  Projekt Medicinske škole, Šibenik: „Balans - platforma života" Minimiziraj

 
Balans - platforma života
 
Projekt Medicinske škole, Šibenik
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola, Šibenik
2. Srednja škola Pakrac

 
Datum prijave:  15. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Hrvoje Petrović (hrvoje.petrovic1@skole.hr) Medicinska škola, Šibenik
2. Matej Visković (matej.visković@gmail.com) Srednja škola Pakrac
 
Koordinatori 1. Snežana Žaja (snezana.zaja@skole.hr) Medicinska škola, Šibenik
2. Vesna Božić (vesnabozic7@gmail.com) Srednja škola Pakrac
 
Nositelj Medicinska škola Šibenik
 
UČENICI
 
1. Josipa Grcić, Medicinska škola, Šibenik
2. Nikolina Lugović
, Medicinska škola, Šibenik
3. Anamarija Starčević
, Srednja škola Pakrac
4. Antonio Delač
, Srednja škola Pakrac
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola uključenih u projekt E-medica, zainteresirani učenici iz raznih škola za sudjelovanje u izradi projekta.
 
Ciljevi projekta: 
 

- Proširiti znanje o važnosti balansa u životu kao i u samoj fizioterapiji/rehabilitaciji.
- Objasniti način funkcioniranja ravnoteže, te kako je održati tj poboljšati.
- Razviti svijest o mogućim ozljedama ukoliko je balans narušen.
- Pregled stručnih članaka na ovu temu te izrada vježbi kojima se pomoću balans daske poboljšavaju funkcije u propriocepciji, te kako vježbe utječu na mišiće i zglobove (pogotovo kod sportaša - prevencija ozljeda nožnog zgloba).
 

Zadaci: 
 
- objasniti što je balans/ravnoteža, kako ga sačuvati i poboljšati
- istaknuti važnost vježbi na balans dasci
- uočiti rizične skupine za ozljede
- prikazati kroz vježbe kako prevenirati ozljede (kod sportaša)
- prikazati tj demonstrirati vježbe na balans dasci
 
Suradnici Učenici i mentori prijavljenih škola.
 
Mjesto provedbe - Medicinska škola, Šibenik
- Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Veslački klub "Krka", Šibenik
- Opća županijska bolnica Pakrac
- Bolnica Lipik - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
 
Vrijeme trajanja (faze) Do ožujka 2019. do  Dana E-medica 2019.
 
Očekivani rezultati - Učeničkom suradnjom pokušat će se odgovoriti na pitanje da li je balans važan čimbenik u sportu i aktivnostima svakodnevnog života - Podizanje razine svijesti o vlastitom zdravlju i poticanje zdravih stilova života.
 
Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, izostanak suradnika.


    
Sinopsis projekta   „Balans - platforma života"  Sinopsis projekta „Balans - platforma života" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA

- Proširiti znanje o važnosti balansa i propriocepcije u životu, kao i u samoj fizioterapiji/rehabilitaciji.
- Objasniti način funkcioniranja ravnoteže, te kako je održati tj. poboljšati.
- Razviti svijest o mogućim ozljedama ukoliko je balans narušen.
- Pregled stručnih članaka na ovu temu te izrada vježbi kojima se pomoću balans daske poboljšavaju funkcije u propriocepciji, te kako vježbe utječu na mišiće i zglobove (pogotovo kod sportaša - prevencija ozljeda nožnog zgloba).


SAŽETAK
   Propriocepcija je važna za svakodnevne čovjekove tjelesne funkcije (radnje) koje se uglavnom odvijaju nesvjesno, poput onih jednostvnih kao što je hodanje, vožnja automobila, tipkanja na kompjuter, mobitel i sl., pa sve do složenijih motoričkih radnji. Senzorni organi – proprioceptori, u suradnji s centralnim živčanim sustavom reguliraju kretanje, držanje tijela te ravnotežu pa je stoga održavanje njihove dobre funkcije vrlo važno. Nedovoljna stimulacija proprioceptora, koja je najčešće posljedica sjedilačkog načina života ili pak ozljeda zglobova, mišića i tetiva, mogu oslabiti njihovu funkciju čime će se narušiti stabilnost, odnosno ravnoteža tijela, što će opet dovesti do slabljenja pojedinih motoričkih funkcija. Vježbe propriocepcije zbog svog utjecaja na poboljšanje ostalih motoričkih sposobnosti, danas su nezaobilazan dio svih vrsta treninga, kako u sportu tako i u rekreaciji, no također, mnoga istraživanja ukazala su na njihovu važnost u prevenciji od ozljeda, kao i njihovu primjenu u svim fazama rehabilitacije nakon ozljede. Rekviziti za izvođenje vježbi propriocepcije, djeluju na tijelo iznenadnim, nepredvidivim pokretima te uče tijelo da brzo na njih odreagiraju bez razmišljanja. Drugim riječima, navedeni rekviziti uče tijelo da svjesnu radnju pretvore u nesvjesnu, tj. da automatski odgovori na takve ,,izazove“ iz okoline najefikasnijim pokretom koji će ga stabilizirati. Implementacija vježbi propriocepcije u nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture, veliki je benefit u poboljšanju stabilnosti, ravnoteže, agilnosti i koordinacije učenika. Također, važno je napomenuti kako se vježbe osim uz pomoć raznih rekvizita , mogu izvoditi i bez njih te su stoga lako primjenjive u svim uvjetima rada.

1. ETAPA (ožujak, travanj 2018.)
a. dogovor sa koordinatorom škole Snežanom Žaja o prijavi projekta na 12. Smotru Dana E-medice
b. izbor naziva projekta „Balans-Platforma života“
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:
   1. međupredmetno povezivanje predmeta struke (kineziterapija) i tjelesne i zdravstvene kulture
   2. proučiti bolesti i ozljede kod kojih su ugrožene balans i propriocepcija
   3. poticati kulturu vježbalaštva i rekreacije
   4. temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
   5. poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
   6. potaknuti razvoj osobnog mišljenja i vježbanje sukoba mišljenja između sudionika
   7. poticati učenike na timski rad i suradnju
   8. prikazivanje projekta na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
   9. povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta
  10. učiniti istraživanje i učenje interesantnim i zabavnim
  11. potaknuti i educirati druge učenike kako bi se uključili u slične projekte
  12. spoznavanje i učenje novih činjenica
  13. omogućiti u kasnijim fazama projekta izradu on-line sadržaja, pogodnih za e-learning
  14. razvoj strategija učenja i životnih vještina
  15. vršnjačka edukacija
e. informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola na Smotri dana E-medice
f. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
g. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
h. najava projekta na Nastavničkom vijeću
i. odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
j. komunikacija između svih sudionika projekta
k. praćenje rada u pripremi projekta
l. analiza učinjenog
m. uočavanje problema i rizika
n. rješavanje problema
o. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
p. evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta

2. ETAPA (svibanj, lipanj 2018.)
a. stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada na projektu
b. razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice kako provesti i ostvariti izradu projekta
c. razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
d. određivanje aktivnosti po školama i dogovor za rokove u kojima se zadano treba ostvariti
e. početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f. sudjelovanje na net-sastancima
g. praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
h. evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2018.)
a. analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b. planiranje nadogradnje projekta
c. komunikacija među školama suradnicama pomoću video konferencija
d. planiranje 1-2 razmjene učenika u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima pri izvedi projekta, te u svrhu boljeg međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
e. dogovor o načinu predstavljanja projekta koji je nastao kao produkt timskog rada škola suradnica
f. uvježbavanje predstavljanja projekta
g. ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
h. evidentiranje i dokumentiranje rada

4. ETAPA (siječanj, veljača  2019.)
a. dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
c. praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d. prijava sudionika

5. ETAPA (ožujak  2019.)
a. sudjelovanje na 12. Smotri "Dani E-medica 2019."
b. uvježbavanje i predstavljanje projekta
c. dogovor za daljnju suradnju u novim projektima
 


    
Prva razmjena u projektu    „Balans - platforma života"  Prva razmjena u projektu „Balans - platforma života" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2018 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation