en-UShr-HR
Traži
16. studenog 2018. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Cijepljenje – da ili ne ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar: „Cijepljenje – da ili ne"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar: „Cijepljenje – da ili ne" Minimiziraj

 
 Cijepljenje – da ili ne
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Medicinska škola Dubrovnik
3. Medicinska škola, Šibenik
4. Zubotehnička škola Beograd
 
Datum prijave:  16. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Jelena Kevrić (jkevric@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Mihaela Tepšić
(mihaela.krkich@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Nenad Kerić
(nenad.keric@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
4. Nataša Milanović
(mnatasa23@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd
 
Koordinatori 1. Tanja Serdarević (tanja.serdarevic@skole.hr), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Marija Čupić
(marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Snježana Žaja
(crnica24@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
4. Maja Vračar
(vracarmaja@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd
 
Nositelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI 1. Petra Bralić, Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Nikola Žilić
, Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
3. Marija Buljan
, Medicinska škola Dubrovnik
4. Laura Klešković
, Medicinska škola Dubrovnik
5. Petar Uroda
, Medicinska škola Šibenik
6. Gabrijela Jovančević
, Medicinska škola Šibenik
7. Ela Mamić
, Medicinska škola Šibenik
8. Katarina Rankovic
, Zubotehnička škola Beograd
9. Iva Nasović
, Zubotehnička škola Beograd
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Usporediti znanja i stavove učenika srednjih škola o cijepljenju-
Povezivanje znanja iz općeobrazovnih predmeta i predmeta struke.
Poticati učenike na samostalan rad; izradu i provedbu ankete za učenike, obradu podataka te usporedbu za rezultatima drugih škola, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju, izradu prezentacije u obrazovne svrhe i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci.
Poticati učenike na suradnju i timski rad.
Povećati interes za provođenje istraživanja, korištenje različitih izvora znanja te osmišljavanje i izradu projekta.
Stjecanje novih znanja.
Razvoj strategija učenja i životnih vještina.
Vršnjačka edukacija.
 

Zadaci: 
 

Usporediti znanja i stavove učenika medicinskih i učenika drugih škola.
Proučiti povijesni razvoj cijepljenja.
Proučiti zarazne bolesti koje su zastupljene u kalendaru cijepljenja.
Objasniti mehanizam djelovanja cjepiva.
Objasniti pozitivne učinke cijepljenja na opću populaciju.
Objasniti najčešće nuspojave cijepljenja.
Provesti anketu o stavovima i znanjima o cijepljenju među učenicima srednjih škola.
Obraditi dobivene podatke.
Dogovoriti način prezentiranja projekta.
Provesti razmjene učenika.
Prezentirati rad.
 

Suradnici Nastavnici škola u kojima će se provoditi ankete.
 
Mjesto provedbe Srednje škole u gradovima voditelja i suradnika u projektu. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Ožujak 2018. – ožujak 2019.
Odabir teme projekta (ožujak 2018.)
Odabir škola za suradnju (ožujak 2018.)
Pregled literature i podjela zadataka između škola suradnika (svibanj/lipanj 2018.)
Rad na projektu (lipanj 2018. – prosinac 2018.)
Razmjena učenika (siječanj 2019.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije (siječanj/veljača 2019.)
 
Očekivani rezultati

Spoznati stavove i razinu znanja o cijepljenju učenika srednjih škola.
 

Čimbenici rizika:

Tehničke poteškoće u provedbi istraživanja u projektu.
Izostanak financijske podrške.


    
Sinopsis projekta  „Cijepljenje – da ili ne"  Sinopsis projekta „Cijepljenje – da ili ne" Minimiziraj

Škola nositelj projekta: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Mentor voditelj: Jelena Kevrić
Škole suradnice:
Medicinska škola Dubrovnik
Mentor: Mihaela Tepšić
Medicinska škola Šibenik
Mentor: Nenad Kerić

CILJ PROJEKTA:
   Ideja o projektu potaknuta je javnim raspravama o obaveznom kalendaru cijepljenja, odnosno sve glasnijim tvrdnjama određenih skupina ljudi koji ističu štetne posljedice cijepljenja djece. Sve veći broj roditelja, unatoč riziku sudskog progona i plaćanja kazne, odbijaju cijepljenje za svoju djecu, unatoč riziku od obolijevanja od zaraznih bolesti sa potencijalno teškim posljedicama po zdravlje i život djece.
Kroz projekt nam je cilj predočiti povijesni razvoj cijepljenja, kalendar cijepljenja te zarazne bolesti iz kalendara cijepljenja (one zarazne bolesti protiv kojih se u Republici Hrvatskoj provodi obavezno cijepljenje). Uz to, u projektu ćemo proučavati i pozitivne učinke, kao i moguće negativne učinke cijepljenja.
   Cilj nam je kroz anketu doznati da li postoji razlika u znanju i stavovima učenika medicinskih škola i učenika drugih srednjih škola o cijepljenju.
   Kroz provođenje projekta cilj nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (informatike, povijesti, etike, psihologije te stručnih predmeta), kao i poticanje učenika na samostalan rad u svim fazama projekta, od osmišljavanja projekta, proučavanja različitih izvora znanja, sastavljanja i provođenja ankete, obradi podataka i izradi prezentacije.

1. ETAPA (ožujak / travanj 2018.)
a) dogovor sa koordinatorom škole Tanjom Serdarević o prijavi projekta za 12. smotru E – medice
b) izbor naziva projekta ¨Cijepljenje – da ili ne¨
c) izrada plana projekta
d) ideja projekta je:
 • pratiti povijesni razvoj cijepljenja
 • proučiti zarazne bolesti protiv kojih se djeca cijepe u okviru obveznog kalendara cijepljenja te pozitivne i negativne učinke cijepljenja
 • provesti anketu o stavovima i znanjima o cijepljenju među učenicima srednjih škola
 • međupredmetno povezati opće obrazovne predmete i predmete struke
 • poticati učenike na timski rad i suradnju
 • poticati učenike na korištenje različitih izvora znanja
 • temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta
 • poticati učenike na samostalno vođenje projekta, analizu podataka, usporedbu dobivenih podataka, iznošenje stavova, diskusiju i izradu prezentacije projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad
 • potaknuti razvoj kritičkog razmišljanja i razvoj sukoba mišljenja između sudionika projekta
 • prikazati projekt na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 • učiniti istraživanje i učenje zanimljivim i zabavnim
 • potaknuti druge učenike za sudjelovanjem u sličnim projektima
 • učenje novih činjenica
 • razvoj strategija učenja i životnih vještina
 • vršnjačka edukacija

e) informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola
f) prijava škola zainteresiranih za rad na projektu
g) dogovor koordinatora i mentora oko prijave i provođenja projekta
h) odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i) komunikacija između svih sudionika projekta
j) praćenje rada u pripremi projekta
k) analiza provedenog
l) rješavanje eventualnih problema
m) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
n) evidentiranje i dokumentiranje prve etape projekta

2. ETAPA ( svibanj/lipanj 2018.)
a) kontinuirana komunikacija uz dodatnu edukaciju i praćenje rada na projektu
b) razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice vezano za provedbu projekta
c) razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta međ u školama suradnicama
d) određivanje aktivnosti po školama i dogovor o rokovima za realizaciju
e) početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f) praćenje provedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema
g) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta E – medica
h) evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan / listopad / studeni 2018.)
a) analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b) komunikacija među školama suradnicama
c) planiranje jedne razmjene učenika u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima u izvedbi projekta, te u svrhu međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
d) dogovor o načinu predstavljanja projekta
e) uvježbavanje predstavljanja projekta
f) ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
g) evidentiranje i dokumentiranje

4. ETAPA (prosinac / siječanj / veljača 2018.)
a) dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b) komunikaciju među školama
c) praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d) prijava sudionika

5. ETAPA
a) sudjelovanje na 12. smotri dana E – medice
b) uvježbavanje i predstavljanje projekta
c) dogovor za daljnju suradnju na novim projektima


    
Prva razmjena učenika Zagreba, Šibenika i Zadra u Beogradu (19.-21. rujna 2018.)  Prva razmjena učenika Zagreba, Šibenika i Zadra u Beogradu (19.-21. rujna 2018.) Minimiziraj

Razmjena učenika Zagreba, Šibenika i Zadra u Beogradu

 
 

 
   U ugodnoj ljetnoj atmosferi, u okviru međunarodnog projekta E-medica, od 19.-21.9.2018. godine realizirana je posjeta četiri medicinske škole iz Republike Hrvatske, glavnom gradu Republike Srbije, Beogradu, odnosno Zubotehničkoj i Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, koje se nalaze u gradskoj općini Zvezdara.

   Prvog radnog dana ravnateljica Zubotehničke škole, Biljana Blagojević Sedlar i ravnateljica Farmaceutsko-fizioterapeutske škole, Biljana Vukosavljević pozdravile su i zaželjele dobrodošlicu svim sudionicima 1. razmjene, predstavile djelatnost, osobitost i aktivnosti škola kojima su na čelu.

Na prvoj razmjeni su bili:
- Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb, mentorica Đurđica Stanešić sa učenicima Marija Timko i Gabrijel Džambo
- Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb, mentorica Aleksandra Vidoša sa učenicama Karla Anić i Margareta Bakonji,
- Medicinska škola, Šibenik, ravnateljica Aleksandra Acalin, koordinatorica Snežana Žaja i mentorica Antonija Žaja sa učenicama Nikolina Lugović i Josipa Grcić
- Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar, mentorica Linda Bakotić sa učenicama Lucija Veršić i Ivona Knežević,
- Zubotehnička, Beograd, koordinatorica Maja Vračar i mentori Ana Gajić, Nataša Milanović, Iva Pilipović i Tomislav Alavanja, i psihologinja Marijana Peulić sa učenicima Anja Marković, Miljana Todorović, Sandra Tomić, Jana Nedeljković, Iva Nasović, Katarina Ranković i Jovana Komatina,
- Farmaceutsko-fizioterapeutska, Beograd, koordinatorica Biljana Vasić i mentori, Sanja Vukov, Maja Pavlović i Ivana Pašić sa učenicima Petar Urošević, Marija Nikolić, Ivana Marković, Marina Stepanoski, Nina Đurić, Filip Sedlarević, Tara Veselinović i Branislav Beković.


   Prvi radni dan nastavljen je predstavljanjem i upoznavanjem škola putem videa i razgovora, obilaskom škola domaćina, a nakon toga učenici su radili na projektima: „Sindrom izgaranja na poslu", „Cijepljenje da ili ne", „Inovativne terapije u tretmanu carcinoma" i „Chronova bolest".
   Ravnateljica šibenske Medicinske škole, Aleksandra Acalin zahvalila se na gostoprimstvu beogradskim školama i pozvala učenike i nastavnike da budu što aktivniji u radu, jer se pokazalo da različiti problemi koje učenici istražuju imaju učinka na njihov budući psiho-fizički razvoj, o kojima oni moraju odlučivati svojim zrelim stajalištima i novim s
aznanjima, koje upravo stiču tijekom ovih projekata.
   Nakon radnog dijela, u večernjim satima, učenici i nastavnici iskoristili su za upoznavanje i razmjenu iskustava i primjera dobre prakse, ali i za oblizak Beograda i malo opuštanje u beogradskoj Skadarliji.

    Drugi dan posjete iskorišten je za posjet gradskoj općini Zvezdara i predsjedniku iste, gosp. Milošu Ignjatoviću koji je podržao projekat i izrazio nadu da će se projekt dalje širiti. Također, predsjednik je istakao da razumije entuzijazam i želju prosvjetnih djelatnika da se ovakvim projektima dade što veća pažnja jer se odnose na mlade i stare, a problematika kojom se bavi opisuje neophodnost praćenja svih promjena u društvu koje se tiču zdravlja. Predsjednik je naveo da će pomoći zvezdarskim školama u realizaciji ovog projekta stavljajući ih u godišnji plan raspodjele materijalnih sredstava općine.
   Đurđica Stanišić, mentorica medicinske škole Mlinarska, skrenula je pozornost na važnost istraživačkog rada za učenike tijekom kojeg oni stiču predispozicije da se bave naučno-istraživačkim radom kojim se studenti bave na magistarskim studijima.
   Nakon posjete općini, gosti su obišli zvezdarski opservatorij po kojoj je gradska općtina i dobila ime. Teleskop u opservatoriju težak je više od 1000 kg a leća teleskopa teška je oko 500 kg.
   Nakon opservatorija, nastavnici i učenici obišli su muzej Nikole Tesle u kome su imali priliku pogledati 15-minutni film o životu Nikole Tesle, a nakon toga i da na svome tijelu osjete elektricitet Teslinih pronalazaka.
   Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u razmjeni, na divnoj energiji, pozitivnom ozračju, ali i želji da ova dva dana budu nezaboravna. Zahvaljujemo osnivačima i nositeljima projekta E-medica, na mogućnosti da svojom participacijom i djelom, doprinesemo povećanju znanja naših učenika i nastavnika, ali i mogućnosti da steknemo neka nova prijateljstva i nova iskustva.

Srdačan i prije svega topli i emotivni pozdrav iz Beograda!

Beograd, 23. 09. 2018.   
mentor: Tomislav Alavanja

Dojmovi učenika….


   Učenici Škole za medicinske sestre Vrapče i Škole za medicinske sestre Mlinarska sudjelovali su na razmjeni u projektu „Inovativne terapije u tretmanu karcinoma“ u Beogradu od 19. 09. do 22.09.2018.

   Razmjenu su organizirale Zubotehnička škola Beograd te Farmaceutsko- fizioterapeutska škola Beograd. Istodobno su realizirane razmjene iz projekata: „Stisni il pokaži zube“, „Život s Cronhovom bolesti“, „Cijepljenje da ili ne“ i „Sindrom izgaranja na poslu“.
U razmjeni sudjelovali su učenici Škole za medicinske sestre Vrapče : Margareta Bakonji i Karla Anić, mentorica: Aleksandra Vidoša i učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska : Marija Timko i Gabrijel Džambo, mentorica: Đurđica Stanešić.

   Prvi dan razmjene posjetili smo Zubotehničku školu Beograd gdje smo imali priliku razgledati školu, upoznati se s programima edukacije, učenici su nam prikazali kako izgleda njihov školski dan. Predstavili smo svoje škole i razmijenili iskustava s učenicima iz Beograda. Nakon te škole posjetili smo Farmaceutsko- fizioterapeutsku školu Beograd gdje smo bili u obilasku škole, vidjeli smo kabinete i primjere dobre prakse kako se provode vježbe i nastava.

   Rad na projektu „Inovativne terapije u tretmanu karcinoma“ započeli smo povezivanjem putem Skype sa Zdravstvenom školom Split. Analizirali smo prikupljene podatke, provedene aktivnosti učenika škola suradnica, dogovorili daljnje etape u realizaciji projekta i način prezentiranja na smotri. Nakon radnog dijela predavanje o njezi kože održala nam je gospođa iz tvrtke „Eucerin“.
U popodnevnim satima nastavili smo druženje i razgledavali smo Beograd. Organiziranim prijevozom krenuli prema Dedinju gdje smo posjetili „Kuću cvijeća“ u kojoj je pokopan Josip Broz Tito. Tamo smo vidjeli muzej posvećen upravo njemu, Josipu Brozu Titu. Večer smo proveli s učenicima Zubotehničke i Farmaceutsko-zubotehničke škole, koji su nam pokazali ljepote Beograda koje do tad nismo vidjeli, posjetili smo „Beograd na vodi“ te smo se svi zajedno povezali i zbližili.

   Drugi dan razmjene posjetili smo „Gradsku opštinu Zvezdara“ gdje su prvo mentori i koordinatori predstavili projekt E medica, zatim su učenici imali priliku iznjeti svoja iskustva. U Općini nas je dočekao predsjednik gradske općine Miloš Ignjatović. Nakon Općine posjetili smo „Anatomsku opservatoriju Beograd“ gdje smo imali predavanje o samoj ustanovi, njenoj povijesti te kakvu ulogu danas ima. Nakon predavanja obišli smo jedan od teleskopa koji je danas rijetko u funkciji, ali zato ima svoju povijest. Druženje smo završili u Muzeju Nikole Tesle gdje smo pogledali film o njegovom životu te pogledali što je on zapravo napravio i čime se sve bavio. Nakon Muzeja Nikole Tesle oprostili smo se sa ravnateljicom Zubotehničke škole i time je završio radni dio razmjene.

   U petak, nakon službenog dijela, posjetili smo Kalemengdan te smo obišli cijeli park vlakićem, nakon čega smo šetali gradom i otkrivali posebnosti ovoga grada.

   Razmjena u Beogradu je bila predivno iskustvo. Ovom razmjenom nismo samo naučili puno, upoznali smo puno ljudi, sklopili prijateljstva i dogovorili se za detalje projekta po kojima ćemo se voditi. Upoznali smo ulice Beograda, čuvenu ulicu Kneza Mihaila koja prikazuje suvremeni grad i koliko Beograd živi noću, a i danju.
Ovo je putovanje koje ćemo pamtiti cijeli život, pamtiti ćemo dobru hranu, fina peciva i razne druge delicije. Puno stvari i događaja je ispunilo naše putovanje i mislim da nitko od nas neće zaboraviti kako su nas dobro ugostili Beograđani.

Margareta Bakonji i Karla Anić, Škola za medicinske sestre Vrapče
 


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2018 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation