en-UShr-HR
Traži
21. rujna 2018. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Cijepljenje – da ili ne ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar: „Cijepljenje – da ili ne"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar: „Cijepljenje – da ili ne" Minimiziraj

 
 Cijepljenje – da ili ne
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Medicinska škola Dubrovnik
3. Medicinska škola, Šibenik
4. Zubotehnička škola Beograd
 
Datum prijave:  16. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Jelena Kevrić (jkevric@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Mihaela Tepšić
(mihaela.krkich@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Nenad Kerić
(nenad.keric@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
4. Nataša Milanović
(mnatasa23@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd
 
Koordinatori 1. Tanja Serdarević (tanja.serdarevic@skole.hr), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Marija Čupić
(marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Snježana Žaja
(crnica24@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
4. Maja Vračar
(vracarmaja@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd
 
Nositelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI 1. Petra Bralić, Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Nikola Žilić
, Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
3. Marija Buljan
, Medicinska škola Dubrovnik
4. Laura Klešković
, Medicinska škola Dubrovnik
5. Petar Uroda
, Medicinska škola Šibenik
6. Gabrijela Jovančević
, Medicinska škola Šibenik
7. Ela Mamić
, Medicinska škola Šibenik
8. Katarina Rankovic
, Zubotehnička škola Beograd
9. Iva Nasović
, Zubotehnička škola Beograd
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Usporediti znanja i stavove učenika srednjih škola o cijepljenju-
Povezivanje znanja iz općeobrazovnih predmeta i predmeta struke.
Poticati učenike na samostalan rad; izradu i provedbu ankete za učenike, obradu podataka te usporedbu za rezultatima drugih škola, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju, izradu prezentacije u obrazovne svrhe i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci.
Poticati učenike na suradnju i timski rad.
Povećati interes za provođenje istraživanja, korištenje različitih izvora znanja te osmišljavanje i izradu projekta.
Stjecanje novih znanja.
Razvoj strategija učenja i životnih vještina.
Vršnjačka edukacija.
 

Zadaci: 
 

Usporediti znanja i stavove učenika medicinskih i učenika drugih škola.
Proučiti povijesni razvoj cijepljenja.
Proučiti zarazne bolesti koje su zastupljene u kalendaru cijepljenja.
Objasniti mehanizam djelovanja cjepiva.
Objasniti pozitivne učinke cijepljenja na opću populaciju.
Objasniti najčešće nuspojave cijepljenja.
Provesti anketu o stavovima i znanjima o cijepljenju među učenicima srednjih škola.
Obraditi dobivene podatke.
Dogovoriti način prezentiranja projekta.
Provesti razmjene učenika.
Prezentirati rad.
 

Suradnici Nastavnici škola u kojima će se provoditi ankete.
 
Mjesto provedbe Srednje škole u gradovima voditelja i suradnika u projektu. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Ožujak 2018. – ožujak 2019.
Odabir teme projekta (ožujak 2018.)
Odabir škola za suradnju (ožujak 2018.)
Pregled literature i podjela zadataka između škola suradnika (svibanj/lipanj 2018.)
Rad na projektu (lipanj 2018. – prosinac 2018.)
Razmjena učenika (siječanj 2019.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije (siječanj/veljača 2019.)
 
Očekivani rezultati

Spoznati stavove i razinu znanja o cijepljenju učenika srednjih škola.
 

Čimbenici rizika:

Tehničke poteškoće u provedbi istraživanja u projektu.
Izostanak financijske podrške.


    
Sinopsis projekta  „Cijepljenje – da ili ne"  Sinopsis projekta „Cijepljenje – da ili ne" Minimiziraj

Škola nositelj projekta: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Mentor voditelj: Jelena Kevrić
Škole suradnice:
Medicinska škola Dubrovnik
Mentor: Mihaela Tepšić
Medicinska škola Šibenik
Mentor: Nenad Kerić

CILJ PROJEKTA:
   Ideja o projektu potaknuta je javnim raspravama o obaveznom kalendaru cijepljenja, odnosno sve glasnijim tvrdnjama određenih skupina ljudi koji ističu štetne posljedice cijepljenja djece. Sve veći broj roditelja, unatoč riziku sudskog progona i plaćanja kazne, odbijaju cijepljenje za svoju djecu, unatoč riziku od obolijevanja od zaraznih bolesti sa potencijalno teškim posljedicama po zdravlje i život djece.
Kroz projekt nam je cilj predočiti povijesni razvoj cijepljenja, kalendar cijepljenja te zarazne bolesti iz kalendara cijepljenja (one zarazne bolesti protiv kojih se u Republici Hrvatskoj provodi obavezno cijepljenje). Uz to, u projektu ćemo proučavati i pozitivne učinke, kao i moguće negativne učinke cijepljenja.
   Cilj nam je kroz anketu doznati da li postoji razlika u znanju i stavovima učenika medicinskih škola i učenika drugih srednjih škola o cijepljenju.
   Kroz provođenje projekta cilj nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (informatike, povijesti, etike, psihologije te stručnih predmeta), kao i poticanje učenika na samostalan rad u svim fazama projekta, od osmišljavanja projekta, proučavanja različitih izvora znanja, sastavljanja i provođenja ankete, obradi podataka i izradi prezentacije.

1. ETAPA (ožujak / travanj 2018.)
a) dogovor sa koordinatorom škole Tanjom Serdarević o prijavi projekta za 12. smotru E – medice
b) izbor naziva projekta ¨Cijepljenje – da ili ne¨
c) izrada plana projekta
d) ideja projekta je:
 • pratiti povijesni razvoj cijepljenja
 • proučiti zarazne bolesti protiv kojih se djeca cijepe u okviru obveznog kalendara cijepljenja te pozitivne i negativne učinke cijepljenja
 • provesti anketu o stavovima i znanjima o cijepljenju među učenicima srednjih škola
 • međupredmetno povezati opće obrazovne predmete i predmete struke
 • poticati učenike na timski rad i suradnju
 • poticati učenike na korištenje različitih izvora znanja
 • temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta
 • poticati učenike na samostalno vođenje projekta, analizu podataka, usporedbu dobivenih podataka, iznošenje stavova, diskusiju i izradu prezentacije projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad
 • potaknuti razvoj kritičkog razmišljanja i razvoj sukoba mišljenja između sudionika projekta
 • prikazati projekt na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 • učiniti istraživanje i učenje zanimljivim i zabavnim
 • potaknuti druge učenike za sudjelovanjem u sličnim projektima
 • učenje novih činjenica
 • razvoj strategija učenja i životnih vještina
 • vršnjačka edukacija

e) informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola
f) prijava škola zainteresiranih za rad na projektu
g) dogovor koordinatora i mentora oko prijave i provođenja projekta
h) odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i) komunikacija između svih sudionika projekta
j) praćenje rada u pripremi projekta
k) analiza provedenog
l) rješavanje eventualnih problema
m) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
n) evidentiranje i dokumentiranje prve etape projekta

2. ETAPA ( svibanj/lipanj 2018.)
a) kontinuirana komunikacija uz dodatnu edukaciju i praćenje rada na projektu
b) razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice vezano za provedbu projekta
c) razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta međ u školama suradnicama
d) određivanje aktivnosti po školama i dogovor o rokovima za realizaciju
e) početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f) praćenje provedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema
g) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta E – medica
h) evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan / listopad / studeni 2018.)
a) analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b) komunikacija među školama suradnicama
c) planiranje jedne razmjene učenika u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima u izvedbi projekta, te u svrhu međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
d) dogovor o načinu predstavljanja projekta
e) uvježbavanje predstavljanja projekta
f) ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
g) evidentiranje i dokumentiranje

4. ETAPA (prosinac / siječanj / veljača 2018.)
a) dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b) komunikaciju među školama
c) praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d) prijava sudionika

5. ETAPA
a) sudjelovanje na 12. smotri dana E – medice
b) uvježbavanje i predstavljanje projekta
c) dogovor za daljnju suradnju na novim projektima


    
Prva razmjena u projektu  „Cijepljenje – da ili ne"  Prva razmjena u projektu „Cijepljenje – da ili ne" Minimiziraj

 
1. razmjena


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2018 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation