en-UShr-HR
Traži
5. lipnja 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Glazba i mozak ::..   Prijava
Projekt Srednja škola Viktorovac, Sisak:  „Glazba i mozak - od začeća do smrti"  Projekt Srednja škola Viktorovac, Sisak: „Glazba i mozak - od začeća do smrti" Minimiziraj

 
Glazba i mozak - od začeća do smrti
 
Projekt Srednje škole Viktorovac, Sisak
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja škola Viktorovac
2. Medicinska škola Bjelovar
3. Srednja škola Čakovec
4. Medicinska škola u Rijeci
 
Datum prijave:  21. svibnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Jelena Lučan (jjokic1@gmail.com), Srednja škola Viktorovac Sisak
2. Tina Jelić Balta
(tina.jelic.balta@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
3. Dunja Gašparić
(gasparic.dunja@gmail.com), Srednja škola Čakovec
4. Kornelia Doračić
(kornelia.doracic@skole.hr), Medicinska škola u Rijeci
 
Koordinatori 1. Jelena Lučan (jjokic1@gmail.com), Srednja škola Viktorovac Sisak
2. Marina Šoštarić
(marina.sostaric@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
3. Nikolina Zaplatić Degač
(nzaplatic@hotmail.com), Srednja škola Čakovec
4. Zvonko Miškić
(zvonko.miskic@ri.ht.hr.), Medicinska škola u Rijeci
 
Nositelj  Srednja škola Viktorovac, Sisak
 
UČENICI
 
1. Ivana Blažeković, Srednja škola Viktorovac Sisak
2. Sandra Džafo
, Srednja škola Viktorovac Sisak
3. Ivan Olujić
, Srednja škola Viktorovac Sisak
4. Dario Križanović
, Srednja škola Viktorovac Sisak
5.Nensi Vojtela
, Medicinska škola Bjelovar
6.Sara Drčić
, Medicinska škola Bjelovar
7.Erika Tarandek
, Srednja škola Čakovec
8.Lana Žerjav
, Srednja škola Čakovec
9. Jan Samardžija
, Medicinska škola u Rijeci
10. Ela Mila Bošnjak
, Medicinska škola u Rijeci
11. Ivan Vukelić, Medicinska škola u Rijeci
 
Ciljna skupina
 
Učenici
Ciljevi projekta: 
 

Interpretacija djelovanja glazbe na ljudski mozak i organizam u svim životnim razdobljima, korelacija te infiltracija sa svakodnevnim životom.
 

Zadaci: 
 
-Objašnjavanje pitanja:
- Kako glazba utječe na koncentraciju i inteligenciju?
- Što glazba čini mozgu?
- Što u mozgu aktiviraju različiti žanrovi?
- Utječe li glazba na hormonsku regulaciju i samim time na pojavu bolesti?
- Koliko glazba pomaže u očuvanju mentalnog zdravlja?
- Što glazba znači u fetalnom razvoju?
- Povezivanje glazbe i svakodnevnog govora
- Kako glazba utječe na osobnost?
- Predispozicija glazbenog talenta kod djece uvjetovano glazbom u fetalnom razvoju
- Čujemo li svi glazbu isto?
- Pomaže li glazba u liječenju bolesti?
Uradak pokusa reakcije biljke u razvojnom razdoblju kroz određene žanrove.
Suradnja s majkom i djetetom po pitanju predispozicije glazbenog talenta i razlaganje.
 
Suradnici Glazbena škola Frana Lhotke u Sisku.
Joe Meixner, klavirski virtuoz, koji će nas učiti o muzikoterpiji. 
 
Mjesto provedbe Srednja škola Viktorovac, Siska i Grad Sisak
 
Vrijeme trajanja (faze) - ožujak 2019. - veljača 2020.
- odabir teme projekta (ožujak 2019.)
- odabir škola u suradnji (ožujak 2019.)
- pregled literature i podjela zadataka između škola u suradnji (svibanj/lipanj 2019.)
- rad na projektu (lipanj, rujan,listopad 2019 – veljača 2020.)
- razmjena učenika (rujan 2019.)
- završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta (siječanj/veljača 2020.)
 
Očekivani rezultati Integracija naučenog u svakodnevni život te bolje razumijevanje glazbe kao pojma i utjecaja glazbe na zdravlje.
 
Čimbenici rizika:

Nedovoljna financijska sredstva za ostvarivanje svih faza projekta te odsutnost sudionika.


    
Sinopsis projekta „Glazba i mozak - od začeća do smrti"  Sinopsis projekta „Glazba i mozak - od začeća do smrti" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA
Interpretirati djelovanje glazbe na ljudski mozak i organizam u svim životnim razdobljima uz mogućnost prakticiranja naučenog u svakodnevnom životu.

ZADATCI PROJEKTA
Odgovoriti na pitanja:
- Što glazba čini mozgu?
- Što u mozgu aktiviraju različiti žanrovi?
- Kako glazba utječe na koncentraciju i inteligenciju?
- Kako glazba utječe na osobnost?
- Čujemo li svi glazbu isto?
- Koliku povezanost imaju glazba i svakodnevni govor?
- Što glazba znači u fetalnom razvoju?
- Postoji li predispozicija za glazbenim talentom uvjetovana glazbom u fetalnom razvoju kod djece?
- Utječe li glazba na hormonsku regulaciju i pojavu bolesti?
- Pomaže li glazba u liječenju raznih oboljenja?
- Pomaže li glazba u očuvanju mentalnog zdravlja?

FAZE PROJEKTA
Prije dvije godine odgovorili smo na pitanje „što je muzikoterapija?“

Ove godine odgovaramo na pitanja:
1. GLAZBA I MOZAK
- Objasniti kako glazba utječe na prijenos moždanih impulsa
- Opisati zašto glazba uspijeva odjednom uključiti svaki moždani režanj
- Definirati neurotransmitere te njihovu koncentraciju pri slušanju glazbe

2. KAKO MOZAK REAGIRA NA RAZLIČITE ŽANROVE
- Objasniti koncentraciju neurotransmitera te rad pojedinih moždanih režnjeva pri određenim žanrovima

3. UTJECAJ GLAZBE NA INTELIGENCIJU I KONCENTRACIJU
- Objasniti kako glazba utječe na inteligenciju
- Opisati koji žanrovi uspješno podižu koncentraciju

4. KAKO GLAZBA UTJEČE NA OSOBNOST?
- Objasniti utječu li različiti žanrovi na pojedine ljudske osobine

5. ČUJEMO LI SVU GLAZBU ISTO?
- Objasniti zašto različite dobne skupine istu glazbenu frekvenciju čuju na različite načine

6. KORELACIJA IZMEĐU SVAKODNEVNOG GOVORA I GLAZBE
- Pojasniti kako mozak razlikuje govor od glazbe
- Objasniti ima li svakodnevni govor utjecaj na mozak poput glazbe
- Objasniti spada li u pojam glazbe samo muzikalnost na koju smo navikli

7. GLAZBA U FETALNOM RAZVOJU
- Definirati važnost glazbe u fetalnom razvoju
- Pojasniti važnost glazbenih mjera i glazbene dinamike u slušanju glazbe od strane majke
- Objasniti kako fetus čuje glazbu

8. PREDISPOZICIJA GLAZBENOG TALENTA KOD DJECE
- Objasniti kako dolazi do predispozicije kod djeteta za sviranjem/pjevanjem
- Definirati u kojoj dječjoj dobi je ona najizraženija i kako pomaže u sprečavanju rizika od fizičkih kroničnih oboljenja
- Pojasniti kako dolazi do stvaranja predispozicije

9. GLAZBA I HORMONSKA REGULACIJA
- Definirati kako glazba utječe na ljudske hormone
- Objasniti važnost glazbenih žanrova u korelaciji sa hormonskom tjelesnom regulacijom

10. GLAZBA I BOLEST
- Definirati važnost muzikoterapije
- Objasniti zašto i u kojim bolesnim stanjima glazba može služiti kao vrsta terapije

11. UTJECAJ GLAZBE NA MENTALNO ZDRAVLJE
- Objasniti kako glazba može pomoći u očuvanju mentalnog zdravlja
- Definirati utjecaj glazbe protiv svakodnevnog stresa
- Pojasniti kako određena glazbena djela utječu na određena psihička stanja
- Objasniti važnost glazbe pri održavanju mentalne higijene

12. POKUS NA BILJAKAMA
- Objasniti kako frekvencije različitih glazbenih žanrova utječu na razvojni stadij biljke
- Definirati utjecaj glazbe na mitozu stanice
- Pratiti napredak razvoja biljaka pod utjecajem određenih glazbenih žanrova
- Pojasniti svrhu pokusa te korelaciju na staničnoj razini između biljke i ljudskog organizma te kako onda glazba utječe i na naše stanice

Kroz ankete i upitnike učenici će prikupiti potrebne informacije o količini znanja gradske adolescentske populacije u vezi sa njihovim pogledom na glazbu, utjecaju glazbe na njihov organizam te stavovima o glazbi kao lijeku.
Aktivnim sudjelovanjem sa glazbenom zajednicom i lokalnom glazbenom školom, provest ćemo pokus o utjecaju glazbe na biljke uz stručno vodstvo studenta sa biološkog odsjeka zagrebačkog fakulteta prirodoslovnih znanosti. Očekivani rezultat je uključenost, zainteresiranost te spremnost suradnika za rad, uključujući primjenu dobivenog znanja u svakodnevni život.
Smatrajući da je predložena tema izuzetno opširna te nedovoljno istražena za širu publiku koja nije potpuno svjesna cjelokupne koristi glazbe kako u svom životu tako i u vlastitim zdravstvenim stanjima, ponajprije budućim majkama te utjecaju glazbe na njihovo buduće dijete i staroj populaciji pa tako i utjecaja glazbe na njihovo pamćenje i očuvanje zdravlja, molim Povjerenstvo da prihvati gore navedenu temu kao projekt.
 


    
Prva razmjena u projektu „Glazba i mozak - od začeća do smrti“ (27. rujna 2019.)  Prva razmjena u projektu „Glazba i mozak - od začeća do smrti“ (27. rujna 2019.) Minimiziraj

Prva video-konferencija
u projektu „Glazba i mozak – od začeća do smrti“
(27. rujna 2019.)


 

 
 
   U petak, 27. rujna 2019. održana je prva videokonferencija u projektu „Glazba i mozak - od začeća do smrti“. Na videokonferenciji bili su prisutni učenici: Ivana Blažeković, Ivan Olujić i Sandra Džafo iz Srednje škole Viktorovac, učenici Medicinske škole u Rijeci: Jan Samardžija i Ella Bošnjak, te iz Srednje škole Čakovec: Erika Tarandek i Lana Žerjav. Na video konfrerenciji bili su i njihovi mentori Dunja Gašparić iz Srednje škole Čakovec, Kornelija Doračić i Zvonko Mikšić iz Medicinske škole u Rijeci i Jelena Lučan iz Srednje škole Sisak.

 
    Tijekom razmjene razmijenili smo ideje o projektu te razgovarali o mogućem datumu prve međusobne posjete, krajem listopada u Sisku. Tada bismo, nakon međusobnog upoznavanja i predstavljanja u srednjoj školi Viktorovac, posjetili Glazbenu školu Frana Lhotke u Sisku gdje bi odslušali kratko predavanje o muzikoterapiji od strane Joea Meixnera. Također, izradili bismo i kratku anketu (utjecaj muzikoterapije na vitalne znakove - puls i tlak i slično).


    
Prva razmjena učenika u projektu „Glazba i mozak- od začeća do smrti” (22. siječnja 2020.)  Prva razmjena učenika u projektu „Glazba i mozak- od začeća do smrti” (22. siječnja 2020.) Minimiziraj

 
Razmjena učenika u projektu „Glazba i mozak- od začeća do smrti”
(22. siječnja 2020.)   Druga razmjena u okviru projekta „Glazba i mozak- od začeća do smrti“ održana je u srijedu, 22. siječnja 2020. godine u Viktorovcu. U razmjeni, koju su organizirali učenici Srednje škole Viktorovac (Ivana Blažeković, Ivan Olujić, Sandra Džafo), sudjelovali su i učenici Medicinske škole Bjelovar (Nensi Vojtela, Sara Drčić), Medicinske škole u Rijeci (Ella Mila Bošnjak, Jan Samardžija), Srednje škole Čakovec (Erika Tarandek, Lana Žerjav) te Glazbene škole Frana Lhotke iz Siska (Ana Delić, Una Ibrahimagić, Luka Mustapić) zajedno sa svojim mentorima (Tina Jelić Balta iz Medicinske škole Bjelovar, Kornelia Doračić iz Medicinske škole u Rijeci, Dunja Gašparić iz Srednje škole Čakovec, Jelena Lučan iz Srednje škole Viktorovac, Ankica Vujnović Tonković iz Glazbene škole Fran Lhotka Sisak).
   Razmjenu smo započeli obilaskom Srednje škole Viktorovac, a nakon toga je uslijedilo druženje i razgovor o našem projektu. Analizirali smo podatke prethodno provedene ankete u kojoj smo mjerili vitalne znakove prije i nakon slušanja glazbe pijanista Joea Meixnera. Također, iznosili smo ideje o izradi i sadržaju prezentacije te međusobno podijelili zadatke. Svatko je odabrao dio koji će detaljnije obraditi odnosno na kraju uklopiti u jednu cjelinu. Tako će učenici Medicinske škole Rijeka svoje zanimanje dentalnog tehničara spojiti zajedno s glazbom te nam pokazati kako glazba djeluje na bol. Učenici Medicinske škole Bjelovar prikazat će da glazba prilikom slušanja može i maltretirati ljude, a ne samo izazivati ugodu. Učenici Srednje škole Čakovec detaljnije će objasniti negativne emocije kod mladih osoba povezane sa slušanjem glazbenih djela. Učenici Srednje škole Viktorovac povezat će medicinu i glazbu kod određene skupine oboljelih osoba. I učenici Glazbene škole dat će svoj doprinos u izradi prezentacije tako da će prikazati razlike u glasovima, odnosno izdvojit će glasove koji su ugodniji za slušanje. Ovo su samo neke od ideja koje ćemo realizirati.
   Nakon dogovora i druženja u Srednjoj školi Viktorovac uputili smo se u Glazbenu školu Frana Lhotke, gdje nam je profesorica Ankica Vujnović Tonković, zajedno sa svojim učenicima, pokazala školu, ispričala povijest Glazbene škole te nam je jedan učenik odsvirao nekoliko skladbi. Nakon obilaska Glazbene škole posjetili smo Holandsku kuću gdje su učenici drugih škola saznali nešto više o gradu Sisku i pogledali zbirku Kraker- jednu od najvrjednijih zbirki radioaparata, gramofona i ploča.


    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation