en-UShr-HR
Traži
16. studenog 2018. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Hipertenzija u adolescenciji ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Bjelovar: „Hipertenzija u adolescenciji"  Projekt Medicinske škole Bjelovar: „Hipertenzija u adolescenciji" Minimiziraj

 
 Hipertenzija u adolescenciji
 
Projekt Medicinske škole Bjelovar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Bjelovar
2. Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
3. Zdravstvena škola Split
 
Datum prijave:  27. travnja 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Tina Jelić-Balta (tina.jelic.balta@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
2. Azra Rožajac
(azra.rozajac@smsjezero.edu.ba), Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
  - Elisa Vreto (elisa.vreto@smsjezero.edu.ba), Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
3. Mira Talaja (mira.talaja@skole.hr) Zdravstvena škola Split
 
Koordinatori 1. Marina Šostaric (marina.sostaric@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
2. Azra Gec
(azra.gec@smsjezero.edu.ba), Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
3. Sanja Perić
(sanja.peric3@skole.hr) Zdravstvena škola Split
 
Nositelj Medicinska škola Bjelovar
 
UČENICI 1. Paulina Djordjević, Medicinska škola Bjelovar
2. Katarina Nakić
, Medicinska škola Bjelovar
3. Lucija Brnada
, Medicinska škola Bjelovar
4. Samra Osmanović
, Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
5. Emrah Skopak
, Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
6. Frane Svalina
, Zdravstvena škola Split
7. Lara Beović
, Zdravstvena škola Split
 
Ciljna skupina
 
Učenici svih obrazovnih usmjerenja Škola sudionika.
 
Ciljevi projekta: 
 

Učenici će istražiti koje su vrijednosti krvnog tlaka u adolescenciji te koji su vodeći riziko faktori te zdrave navike u životu adolescenata.
 

Zadaci: 
 
Izmjeriti krvni tlak adolescenata.
Istražiti i pobrojati riziko faktore hipertenzije.
Procijeniti zdrave navike adolescenata.
Procijeniti pojavnost hipertenzije te spremnost na promjene životnih navika.
 
Suradnici Učenici škola koji su zainteresirani za projekt.
 
Mjesto provedbe Bjelovar te mjesto prijavljenih suradnika. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Rujan 2018. – veljača 2019.
 
Očekivani rezultati Podupirati međusobnu suradnju učenika u istraživanju stavovima lokalne zajednice, poticati teme koje se bave zdravstvenim odgojem, razvijati timski rad među učenicima i suradničko učenje.
 
Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, izostanak suradnika.


    
Sinopsis projekta  „Hipertenzija u adolescenciji"  Sinopsis projekta „Hipertenzija u adolescenciji" Minimiziraj

CILJ:
   S obzirom da se arterijska hipertenzija ili povišeni krvni tlak uvriježeno smatra bolešću odraslih osoba. Jedna je od četiri najčešća rizična čimbenika za nastanak kardiovaskularnih,cerebrovaskularnih bolesti te bolesti bubrega a nerijetko uzrokuje i smrt. I dok su te informacije gotovo svima znane puno manje se zna da je hipertenzija prisutna i u dječjoj dobi te adolescenciji. Slaboj otkrivenosti hipertenzije u adolescenciji svakako pridonosi nekoliko razloga. Vodeći razlog je nedovoljno mjerenje krvnog tlaka adolescenata, kompleksnije dijagnosticiranje, adekvatan tlakomjer i dr. Kroz projekt učenici bi u adolescentskoj populaciji procijenili znanje i stavove o hipertenziji te same vrijednosti tlaka kod adolescenata s ciljem osvješćivanja učestalosti i važnosti prevencije te ranog otkrivanja hipertenzije kod adolescenata.

1.etapa (ožujak, travanj 2018.)

 • Dogovor s koordinatoricom škole Marinom Šostaric o prijavi projekta za 12. Smotru dana E-Medice,
 • Definiranje naziva projekta „Hipertenzija u adolescenciji“
 • Izrada okvirnog plana projekta
 • Ideja projekta je:
  • kroz ankete i upitnike među adolescentima prikupiti informacije o količini znanja općenito o hipertenziji, hipertenziji kod adolescenata,
  • procijeniti stavove o hipertenziji u adolescenciji kroz primjenu zdravih životnih navika
  • osvijestiti učestalost hipertenzije u adolescenciji
  • poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, problema, iznošenje stavova, diskusiju, raspravu i izradu projekta s ciljem osvješćivanja učestalosti i važnosti prevencije te ranog otkrivanja hipertenzije kod adolescenata
  • poticati učenike na timski rad i suradnju
  • poticati razvoj osobnog mišljenja te uvažavanja članova tima u projektu
  • potaknuti i druge učenike na uključivanje u izradu projekata
  • vršnjačka edukacija
 • prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
 • dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
 • odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
 • komunikacija između svih sudionika projekta
 • praćenje rada u pripremi projekta
 • analiza učinjenog
 • uočavanje problema i rizika
 • rješavanje problema
 • stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
 • evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta

2. etapa (svibanj, lipanj 2018.)

 • stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada na projektu
 • razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice kako provesti i ostvariti izradu projekta
 • razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
 • određivanje aktivnosti po školama i dogovor za rokove u kojima se zadano treba ostvariti
 • početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
 • praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
 • evidentiranje i dokumentiranje

3. etapa (rujan, listopad, prosinac 2018.)

 • analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
 • planiranje nadogradnje projekta
 • komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
 • dogovor o načinu predstavljanja projekta koji je nastao kao produkt timskog rada škola suradnica
 • uvježbavanje predstavljanja projekta
 • ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
 • evidentiranje i dokumentiranje rada

4. etapa (siječanj, veljača 2019.)

 • dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
 • komunikacija među školama suradnicama pomoću video koferencije
 • praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
 • prijava sudionika

5. etapa (ožujak 2019.)

 • sudjelovanje na 12. Smotri dana E medica 2019.
 • uvježbavanje
 • predstavljanje projekta
 • dogovor za daljnju suradnju u novim projektima

   Vjerujući da je predložena tema vrlo zanimljiva i slabo istražena, za buduće zdravstvene djelatnike, prije svega medicinske sestre i tehničare korisna molim, Povjerenstvo da prihvati ovu temu kao projekt.


    
Prva razmjena u projektu  „Hipertenzija u adolescenciji"  Prva razmjena u projektu „Hipertenzija u adolescenciji" Minimiziraj

 
1. razmjena


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2018 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation