en-UShr-HR
Traži
21. rujna 2018. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Jedemo (ne)zdravo u školi ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Dubrovnik: „Jedemo (ne) zdravo u školi"  Projekt Medicinske škole Dubrovnik: „Jedemo (ne) zdravo u školi" Minimiziraj

 
 Jedemo (ne) zdravo u školi
 
Projekt Medicinske škole Dubrovnik
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Dubrovnik
2. Srednja zubotehnička škola Sarajevo
3.
 
Datum prijave:  12. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Alisa Bravić, Medicinska škola Dubrovnik
2. Melisa Livnjak-Krdžalić
, Medicinska škola Dubrovnik
3. Lana Ferizović-Karađole
(lanafkaradole@gmail.com),
Srednja zubotehnička škola Sarajevo
4. Ezrema Boškailo
(ezrema.boskailo@live.com),
Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Koordinatori 1. Marija Čupić (marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
2. Ezrema Boškailo
(ezrema.boskailo@live.com),
Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Nositelj Medicinska škola Dubrovnik
 
UČENICI 1. Željka Mihaljević
2. Anđela Tošić
2. Ajla Kapidžić
3. EldarDelalić
4. ElmirDurmić
5. Dalila Osmanović
 
Ciljna skupina
 
Učenici škola koje sudjeluju na projektu.
 
Ciljevi projekta: 
 

Cilj ovog projekta je osvijestiti učenike, roditelje i nastavnike, o važnosti zdrave prehrane tijekom boravka u školi.
Pravilna i uravnotežena prehrana u školskoj dobi je veoma važna, tim više što se učenici nalaze u razvojnom životnom dobu. Svjedoci smo da većina učenika ima loše prehrane navike,koje treba hitno mijenjati.
Tijekom projekta educirat ćemo učenike i roditelje o važosti zdrave prehrane, analizirati što učenici jedu za vrijeme velikog odmora i predložiti jelovnik za zdraviji obrok.
Kako bi mogli pratiti rezultate, nakon edukacije učenika, nastavnika i roditelja o zdravoj prehrani u školskoj dobi, izmjerit ćemo učenicima parametre: tjelesnu težinu(TT), tjelesnu visinu(TV), opseg struka, opseg nadlaktice, izračunati BMI(index tjelesne mase), na početku i na kraju ispitivanja. Škole suradnice u projektu, usporedit će međusobno kulturu prehrane svojih učenika i važne parametre poput BMI, TT, TV, opseg struka, opseg nadlaktice koje su mjerili i izračunali svojim učenicima.Provedenim aktivnostima povezat ćemo zdrav način prehrane sa efikasnijim učenjem, usvajanjem novih znanja i vještina u školi i u kući.
 

Zadaci: 
 
- Anketirati učenike o prehrambenim navikama u školama
- Izmjeriti učenicima parametre: tjelesnu visinu, težinu, opseg struka i opseg nadlaktice
- Izračunati BMI(index tjelesne mase) na početku i na kraju školske godine
- Predložiti jelovnik za zdraviji obrok tijekom velikog odmora
- Istražiti što jesti za bolju koncentraciju i učenje
 
Suradnici
 
Mjesto provedbe Medicinska škola Dubrovnik, Srednja zubotehnička škola Sarajevo. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2018./2019.
12 mjeseci
Faza 1: dogovor svih škola partnera o planiranim aktivnostima i podjela zadataka
Faza 2: rad učenika iz pojedine škole suradnika na svom zadatku
Faza 3: sastanak škola suradnika radi procjene tijeka projekta, dogovor o zajedničkim aktivnosti i razmjena učenika
Faza 4: finalizacija projekta – sastanak škola suradnika radi dogovora o prezentaciji rada i rezultata projekta
Faza 5. Prezentiranje projekta na susretu E medica, dogovor za daljnju suradnju na projektu.
Tijekom trajanja svih faza : Stalna razmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta.
 
Očekivani rezultati Promjena načina prehrane u školama u skladu s školskim obvezama.
Prezentiranje projekta u lokalnoj zajednici.
 
Čimbenici rizika:

Financijska i vremenska ograničenja.


    
Sinopsis projekta   „Jedemo (ne) zdravo u školi"  Sinopsis projekta „Jedemo (ne) zdravo u školi" Minimiziraj

CILJ I PROVEDBA PROJEKTA

   Ovim projektom želimo osvijestiti učenike o važnosti zdrave prehrane u školi i usvajanju zdravih prehrambenih navika.
Škole suradnice na projektu provest će mjerenje i računanje osnovnih parametara koji će nam pomoći u procjeni indeksa tjelesne mase učenika( tjelesna masa, visina, obujam struka) na početku i na kraju projekta, te to povezati sa kulturom prehrane učenika. Zajednički ćemo osmisliti i provesti anketu u svim razredima naše Škole i škole suradnica o tome što učenici jedu za vrijeme velikog odmora ili pauze između teoretske nastave i vježbi. Prikazat ćemo kultuloroške i geografske različitosti u prehrani učenika škola suradnica . Dosadašnjim saznanjima uočili smo da učenici većinom jedu nezdrave brze grickalice i prazne kalorije,stoga ćemo predložiti jelovnik koji bi bio zamjena nezdravog u zdravi obrok . Kako bi uključili roditelje učenika kao potporu projektu, na roditeljskim sastancima educirat ćemo roditelje o zdravoj prehrani koju bi trebao imati svaki srednjoškolac, prikazujući osnovne smjernice, vrste namirnica i način njihovog kombiniranja, kako bi nam i roditelji pomogli da zajedno sa učenicima i u kućnim uvjetima naprave zdrav obrok koji će donjeti u školu. Tijekom projekta istražit ćemo što je dobro jesti za bolje učenje, pamćenje i stjecanje što boljih znanja, vještina i stavova, kako bi učenike pripremili za što bolji, efikasniji rad nakon odgojno obrazovnog razdoblja i time stvorili uvjete za zdravi život , zdrave prehrambene navike koje će kasnije prenijeti kao svoje pozitivno iskustvo i recept za zdraviji život.

Ideja projekta:

  • Istražiti i analizirati kulturu prehrane učenika u školama
  • Educirati učenike i njihove roditelje o važnosti zdrave prehrane
  • Suradnja učenika, nastavnika i roditelja u ostvarenju zdravog načina života
  • Usvajanje zdravih prehrambenih navika
  • Poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanju problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
  • Potaknuti razvoj osobnog mišljenja i vježbanje sukoba mišljenja između sudionika
  • Učenje uz pomoć raznovrsnih metoda i postupaka na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način i njihovu primjenu u svakodnevnom životu i radu

METODE RADA:
   Metode koje ćemo koristiti tijekom projekta su istraživačko-edukativnog karaktera.
Istražit ćemo što učenici jedu tijekom boravka u školi, kakve su im prehrambene navike putem ankete. Analizirat ćemo rezultate mjerenja tjelesne mase, visine, obujma struka i povezati sa načinom prehrane. Educirat ćemo učenike, nastavnike i njihove roditelje o zdravoj prehrani, te predložiti jelovnik za zdrav obrok . Istražit ćemo što je dobro jesti za bolje učenje i pamćenje, te to primijeniti u praksi, sve u cilju prevencije nastanka bolesti i propagiranju zdravog načina života. Na kraju ćemo evaluirati promjenu stavova i usvajanja zdravih prehrambenih navika kontrolnim mjerenjima i anketama.

1. ETAPA( ožujak, travanj 2018)
a. Izrada okvirnog plana projekta
b. Dogovor koordinatora i mentora za suradnju na projektu
c. Izbor naziva projekata „Jedemo (ne) zdravo u školi“
d. Odabir učenika koji će sudjelovati u realizaciji projekta
e. Prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
f. Stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
g. Prijava projekta na e-medica

2. ETAPA( svibanj, lipanj 2018)
a. Stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
b. Izrada anketa: „Što jedemo za vrijeme velikog odmora u školi“
c. Mjerenje tjelesne mase, visine, obujma struka učenika po razredima
d. Analiza rezultata mjerenja i računanja BMI
e. Analiza rezultata ankete:“ Što jedemo za vrijeme velikog odmora u školi

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac)
a. Edukacija učenika o zdravom načinu prehrane
b. Edukacija roditelja o zdravom načinu prehrane
c. Sastavljanje jelovnika za zdravi obroku školi
d. Primjena zdravog obroka u školi
e. Istražiti što jesti za bolje učenje i pamćenje

4. ETAPA (siječanj, veljača)
a. Komunikacija među školama suradnicama pomoću online sastanaka
b. Evaluacija kontrolnih mjerenja indeksa tjelesne mase
c. Evaluacija anketa o prehrambenim navikama u školi
d. Planiranje razmjene učenika među školama suradnicama
e. Dogovor o načinu predstavljanja projekata
f. Ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt
g. Dorada i uvježbavanje izvođenja projekta

5. ETAPA( ožujak 2018)
a. Sudjelovanje na smotri dana E medice
b. Uvježbavanje i predstavljanje projekta
c. Dogovor za suradnju u novim projektima


    
Razmjene učenika u projektu "Jedemo (ne) zdravo u školi"  Razmjene učenika u projektu "Jedemo (ne) zdravo u školi" Minimiziraj

 
1. razmjena


    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2018 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation