en-UShr-HR
Traži
14. srpnja 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Kako prepoznati da osoba laže ::..   Prijava
Projekt Srednje škole Bjelovar:  „Kako prepoznati da osoba laže"  Projekt Srednje škole Bjelovar: „Kako prepoznati da osoba laže" Minimiziraj

 
Kako prepoznati da osoba laže
 
Projekt Srednje škole Bjelovar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja škola Bjelovar
2. Srednja medicinska škola – Jezero, Sarajevo
3. Medicinska škola Varaždin
4. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
5. Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 
Datum prijave:  30. svibnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Tina Jelić Balta (tina.jelic-balta@skole.hr) Medicinska škola Bjelovar
2. Elisa Vreto
, (elisa.vreto@smsjezero.edu.ba) Srednja medicinska škola - Jezero
3. Iva Delonga Habek
, (i.delonga@yahoo.com) Medicinska škola Varaždin
4. Marijana Škunca-Vrkić
, (marijana.skunca-vrkic@skole.hr) Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
5. Suzana Đanić
, (sudanic17@gmail.com) Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 
Koordinatori 1. Marina Rajn (marina.sostaric@gmail.com) Medicinska škola Bjelovar
2. Azra Gec
(azra.gec@smsjezero.edu.ba) Srednja medicinska škola - Jezero
3. Nataša Vuković
, (natvuk@gmail.com) Medicinska škola Varaždin
4. Luka Plazina
, (luka.plazin@skole.hr)
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
5. Natalija Šnidarić
, (natalija.snidaric@skole.hr) Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 
Nositelj  Srednja škola Bjelovar
 
UČENICI
 
1. Nikola Huzjak, Medicinska škola Bjelovar
2. Tin Migač
, Medicinska škola Bjelovar
3. Emrah Skopek
, Srednja medicinska škola - Jezero
4. Muhidin Selimović
, Srednja medicinska škola - Jezero
5. Ermin Piljević
, Srednja medicinska škola – Jezero
6. Ana Beloša
, Medicinska škola Varaždin
7. Ivana Horvatić
, Medicinska škola Varaždin
8. Tonka Brala
, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
9. Antonija Kuštera
, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
10. Mislav Tatović
, Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
11. Bruno Skušić
, Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 
Ciljna skupina
 
Učenici škole voditelj i škola suradnica
 
Ciljevi projekta: 
 

Utvrditi upoznatost ciljane skupine sa govorom tijela i ponašanjem koje odaje laži
Upoznati ciljanu skupinu sa osnovnim pojmovima govora tijela
Upoznati ciljanu skupinu sa načinom na koji govor tijela odaje laži
Upoznati ciljanu skupinu sa načinom primjene novih saznanja u zdravstvenim svrhama
 

Zadaci: 
 
Na temelju stručne literature utvrditi ciljanoj skupini shvatljive pojmove govora tijela uključujući ruke, izraze lica i specifične radnje koje ukazuju na emocije s kojima se osoba suočava
Naučiti ciljanu skupinu tumačiti utvrđene pojmove
Uz utvrđene pojmove naučiti ciljanu skupinu kako ih primjenjivati i povezivati sa istinom ili lažima
Provesti istraživanje u obliku ankete u školama sudionicama koja će utvrditi već postojeće znanje o govoru tijela
Temu projekta uvrstiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
 
Suradnici Mentori i učenici srednje škole s programima zdravstvenog i nezdravstvenog usmjerenja.
 
Mjesto provedbe U školama suradnicama, u lokalnim zdravstvenim ustanovama
 
Vrijeme trajanja (faze) Od lipnja 2019. do travnja 2020. godine
Faza 1 (lipanj, rujan 2019.) planiranje i priprema projekta.
Faza 2 ( listopad, studeni 2019.) priprema Anketnog upitnika (prva razmjena/video konferencija).
Faza 3 ( prosinac, siječanj 2020.) provedba anketiranja.
Faza 4 ( veljača, ožujak 2020) obrada dobivenih rezultata Anketnog upitnika, priprema i podjela zadataka za zajedničku prezentaciju projekta (druga razmjena/video komferencija)
Faza 5 (travanj 2020.) priprema za sudjelovanje na 13. Smotri „E medica”.
 
Očekivani rezultati Očekujemo da će ovaj projekt podići svijest o važnosti, znanje o samom govoru tijela te prepoznavanju laži u radnim uvjetima, ali i privatno-socijalnim.
 
Čimbenici rizika:

Slaba suradljivost, neizvjesna financijska podrška.


    
Sinopsis projekta    „Kako prepoznati da osoba laže"  Sinopsis projekta „Kako prepoznati da osoba laže" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA
   Glavni cilj projekta je upoznati buduće zdravstvene djelatnike sa osnovnim pojmovima govora tijela, kako se oni povezuju sa laganjem te kako ih prepoznati u svakodnevnom djelovanju, ali i na radnom mjestu.
   Provođenje projekta dat će dovoljnu količinu znanja ciljanoj skupini koja će im time biti od iznimne važnosti u komunikaciji s pacijentima, omogućit će im prepoznavanje laži prilikom intervjuiranja pacijenata te ostalih aktivnosti koje mogu biti od krucijalne važnosti za samo zdravlje, ali i zdravstvenu njegu pacijenta
.


ZADACI PROJEKTA
1. Projekt praktično započinje utvrđivanjem razine znanja kojim raspolaže ciljana skupina (učenici) na temu govora tijela i prepoznavanja emocija kroz istraživanje.
2. Dobiveni podaci bit će ukratko izloženi kroz predavanje
3. Konačna prezentacija formirana kao podloga za predavanje na 13. smotri obuhvaćat će osnovne pojmove govora tijela kao što su izrazi lica i takozvanim mikroizrazi, pogledi i specifične radnje rukama, nogama, ramenima te glavom koje ukazuju na emociju s kojom se osoba suočava, osim toga bit će upoznati s:
      specifičnostima tzv. zdravstvenog ponašanja (bijele laži, negiranje, poricanje itd.)
      načinom ljudske percepcije te kako ta percepcija bitno može utjecati na daljnje ponašanje pojedinca.
      time zašto i kako pojedina emocija može utjecati na ponašanje, promjenu karaktera i određene radnje.
      s novim saznanjima, bit će ukratko objašnjeno koliko su ti pojmovi relevantni, jesu li ili nisu uvijek točni te kako odrediti jesu li ili nisu.
      donošenjem zaključka prilikom povezivanja više pojmova te što vjerovati kada se oni ne podudaraju.
      primjenom novih saznanja.

   Provest ćemo istraživanje u obliku ankete kojom ćemo utvrditi razinu znanja kojom učenici i profesori raspolažu u raspoznavanju govora tijela, emocija i na koji način su ta dva podatka krucijalna za prepoznavanje laži i istine.
Dobivene rezultate učenici će obraditi i analizirati, međusobno razmijeniti koristeći informacijsku tehnologiju i prezentirati na 13. smotri „E – Medica“ 2020. godine. Uz prezentaciju dobivenih podataka naglasak će biti na informiranju o govoru tijela i emocijama.
   Vjerujemo kako je predložena tema iznimno opširna te obuhvaća mnoge aspekte ljudskog djelovanja i smatramo kako je od velike važnosti za populaciju koju želimo obuhvatiti. Jedan od temelja zdravstva je i poznavanje psihologije jer bi bez toga zdravstvena zaštita pacijenta bila otežana i u nekim slučajevima nemoguća. Psihologija kao predmet nije dovoljno zastupljena i u većini slučajeva zdravstvene skrbi se temelji na iskustvu pojedinca što smatramo da nije ispravno.Ovaj projekt je namijenjen kako bi upravo poboljšao zdravstvenu skrb za pacijente kroz nova saznanja i razumijevanje određenih ponašanja.


    
Prva razmjena (video-konferencijska) u projektu „Kako prepoznati da osoba laže“ (27. rujna 2019.)  Prva razmjena (video-konferencijska) u projektu „Kako prepoznati da osoba laže“ (27. rujna 2019.) Minimiziraj

Prva video-konferencijska razmjena na projektu „Kako prepoznati da osoba laže“
(26. rujna 2019.) 
  
U četvrtak, 26. rujna 2019. godine održana je videokonferencija između Medicinske škole Bjelovar, Škole za medicinske sestre Mlinarska Zagreb, Srednje medicinske škole Jezero Sarajevo, Medicinske škole Varaždin i Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar. Cilj videokonferencije bio je uspostaviti osnovne metode komunikacije putem Whatsapp grupe te upoznati škole partnere sa zamišljenim tijekom realiziranja projekta.

   Tijek je prezentiran, dogovoren i prihvaćen od strane svih škola. U daljnjem radu provest ćemo anketu u jednom trećem, jednom četvrtom i jednom petom razredu u svakoj školi koja će obuhvaćati uvodna pitanja i općenita pitanja o govoru tijela. A ostatak pitanja u anketi ispitati će koliko je ispitna skupina upoznata sa specifičnim pokazateljima govora tijela.
   Nakon provedbe ankete provest ćemo edukaciju istih skupina pružajući specifične ciljane informacije. Zatim ćemo ponovno provesti anketu.
   Cilj same edukacije je pridonijeti ionako premalo zastupljenoj temi govora tijela.
   Naš cilj je malim koracima doprinijeti poznavanju govora tijela što je zamišljeno u gore navedenom obliku, kroz anketu i edukaciju.

Tin Migač i Nikola Huzjak    


    
Razmjene u projektu  Razmjene u projektu Minimiziraj

 
1. razmjena

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation