en-UShr-HR
Traži
19. siječnja 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Kreativno učenje ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Pula: „Kreativno učenje"  Projekt Medicinske škole Pula: „Kreativno učenje" Minimiziraj

 
 Kreativno učenje
 
Projekt Medicinske škole Pula
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Pula
2. Srednja zdravstvena i kemijska škola Novo mesto
3. Medicinska škola „Beograd“
4. Zdravstvena škola Split
 
Datum prijave:  13. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Ana Krelja (anakrelja.fth@gmail.com), Medicinska škola Pula
2. Slađana Sladojević
3. Natalija Zver Zupančič
4. Iljana Rakić
5. Ana Paradžik
 
Koordinatori 1. Sanja Benazić-Kliba (sanja.benazic.kliba@gmail.com), Medicinska škola Pula
2. Mojca Simončič
(mojsimoncic@gmail.com),
Srednja zdravstvena i kemijska škola Novo mesto
3. Sandra Mrđen
(mrdjensandra@gmail.com ),
Medicinska škola „Beograd“
4. Sanja Perić
(sanja.peric7@gmail.com),
Zdravstvena škola Split
 
Nositelj Medicinska škola Pula
 
UČENICI 1. Melani Jovanov, Medicinska škola Pula
2. Patrik Benazić
, Medicinska škola Pula
3. Patrik Vidović
, Medicinska škola Pula
4. Anja Slapšak
5. Elma Huseinović
6. Saša Brkić
7. Petra Vranković
8. Anamarija Sarić
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih zdravstvenih i nezdravstvenih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Ciljevi projekta su osmišljavanje kreativnih metoda poučavanja i svladavanje integracije modernih aplikacija u organizaciju nastave, povećanje kvalitete nastavnog procesa te informatičko opismenjavanje učenika. Uspostavljanje komunikacije među školama sudionicama na projektu te korelacija učenika i razmjena iskustava.
 

Zadaci: 
 

Primarni zadaci projekta su osmišljavanje ICT radionica, implementacija aplikacija u nastavni proces, izrada ankete za nastavnike i učenike, analiza anketiranih podataka te prezentiranje rezultata.
Sekundarni zadaci projekta bi bili edukacija učenika o upotrebi ICT aplikacija i kreativnog osmišljavanja nastavnog procesa iz perspektive učenika. Implementacija kreativnih rješenja učenika u rad nastavnika te prilagodba nastavnog sadržaja metodičko didaktičkim pravilima.
 

Suradnici
 
Mjesto provedbe Škola voditelj te partnerske škole. 
 
Vrijeme trajanja (faze) 1. travnja -1. svibnja 2018. – 1. faza:
Odabir nastavnog sadržaja kojeg će učenici prilagoditi svom konceptu kreativnog učenja (teme moraju biti zdravstvenog karaktera)
1. svibnja – 15. lipnja 2018. – 2. faza:
Osmišljavanje radionica baziranih na ICT alatima i aplikacijama prema odabranom sadržaju
1. rujna – 1. listopada 2018. – 3. faza:
Implementacija radionica u nastavni proces tijekom kojih će svaka škola implementirati i testirati jednu vlastitu radionicu te jednu radionicu škole partnera
1. listopada – 1. studenog 2018. – 4 faza:
Izrada i provedba anketa za učenike i nastavnike o zadovoljstvu provedenim radionicama te analiza podataka
1. studenog -1. prosinca 2018. – 5 faza:
Usporedba rezultata među školama partnerima, izrada multimedijalnih sadržaja projekta te prezentacije projekta.
 
Očekivani rezultati

Očekivani rezultat je poboljšanje kvalitete nastavnog procesa i veći interes učenika za svladavanje nastavnog sadržaja. Razvijanje interesa nastavnika za češću implementaciju ICT alata u nastavni proces i razvijanje informatičkih vještina kod učenika.
 

Čimbenici rizika:

 


    
Sinopsis projekta   „Kreativno učenje"  Sinopsis projekta „Kreativno učenje" Minimiziraj


SAŽETAK PROJEKTA   „KREATIVNO UČENJE“

   Projekt „Kreativno učenje“ je osmišljen na način da se zajedničkim radom učenika partnerskih škola razvija u užem smislu. Naime osnovni cilj projekta bi bio svladavanje nastavnog sadržaja integracijom modernih aplikacija u organizaciju nastave, povećanjem kvalitete nastavnog procesa te informatičkim opismenjavanjem učenika. Uz osnovne ciljeve tu je uvijek i uspostavljanje komunikacije među školama sudionicama na projektu te korelacija učenika i razmjena iskustava.

   Projektne aktivnosti su zamišljene na način da se prvo pristupi izdvajanju nastavnih sadržaja prema interesu učenika sukladno kojima bi se pristupilo osmišljavanju kreativnih metoda poučavanja i odabiru aplikacija u kojima će se određeni sadržaj prezentirati.

   Izdvojiti će se tri zdravstvene teme iz nastavnog plana i programa po odabiru učenika. Nakon toga će se učenici posvetiti analizi aplikacija koje će im se unaprijed zadati (Mentimeter, Kahoo, Socrato, Prezi i sl.), nakon analize pojedinih aplikacija i programa svaka škola partner će odabrati nastavnu temu i aplikaciju koju će koristiti za njenu obradu te će time završiti prva faza projekta (1.svibanj 2018.).

   Druga faza podrazumijeva podrobnije svladavanje ICT-a te osmišljavanje radionice kojom će se prezentirati odabrana zdravstvena tema. Primjerice, Medicinska škola Pula će obraditi temu „Komunikacija s pacijentom“ pomoću programske aplikacije Mentimeter. (15.lipnja 2018.)

   Odabrana tema će se potom u trećoj fazi prezentirati nižim razredima škole kroz osmišljenu radionicu nakon čega će se provesti evaluacija o uspješnosti predavanja. Uz provedbu vlastite radionice testirati će se i radionica partnera (može se provesti kroz razmjenu učenika ili će učenici koji su osmislili radionicu putem skype konferencije educirati učenike partnerske škole o provedbi i metodi testiranja radionice). Po završetku treće faze evaluacija uspješnosti predavanja će biti statistički obrađena u četvrtoj fazi projekta. (1. studeni 2018.)

   Peta faza je zamišljena na način da se izradi multimedijalni prikaz kojim će se prezentirati projektne aktivnosti, rezultati provedenog istraživanja i smjernice za njihovu daljnju primjenu.

   Očekivani rezultat je poboljšanje kvalitete nastavnog procesa i veći interes učenika za svladavanje stručnih nastavnih sadržaja. Razvijanje interesa nastavnika za češću implementaciju ICT alata u nastavni proces i razvijanje informatičkih vještina kod učenika.


    
Prva razmjena u projektu   „Kreativno učenje"  Prva razmjena u projektu „Kreativno učenje" Minimiziraj

 
1. razmjena


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation