en-UShr-HR
Traži
18. siječnja 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Kromoterapija ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar:  „Kromoterapija i kako  vratiti tijelo u ravnotežu"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar: „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu" Minimiziraj

 
Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Srednja škola Braće Radića – Kaštel Štafilić
3. Medicinska škola Osijek
4. Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
5. Medicinska škola Beograd
 
Datum prijave:  27. svibnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Verica Elveđi (verica-elvedji@net.hr), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Sonja Šare
(sonja.sare@gmail.com),
Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
3. Mara Midžor
4. Branislava Laurović
5. Metka Križ
5. Dejan Gajović

 
Koordinatori 1. Luka Plazina (ditezadarsko13@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Petrana Pupić
3. Maja Carević
4. Karmen Šparaš
(karmen.sparas@gmail.com), Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
5. Sandra Mrđen
 
Nositelj: 
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1. Marija Čulina, ...
2. Danijela Matek, ...
3. Marina Kuzmanić, ...
4. Luka Tabain, ...
5. Tamara Mičić, ...
6. Antonio Bungić
7. Ivan Simić
, ...
8. Jasmina Motaln, ...
9. Urška Rojs, ...
 
Ciljna skupina
 
Učenici osnovnih i srednjih škola
 
Ciljevi projekta: 
 

1. Ukazati na značaj liječenja bojama s ciljem vraćanja tijela u ravnotežu.
2. Poticati prosvijećenost mladih školske dobi o važnosti očuvanja mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja.
3. Educirati mlade školske dobi o zdravom načinu života.
4. Senzibilizirati javnost o važnosti psihičkog opuštanja i liječenja kao posljedica stresnih stanja.
 

Zadaci: 
 
1. Formiranje timova za prikupljanje podataka o kromoterapiji.
2. Početak je predviđen za podatke iz povijesti kromoterapije i razvoju u svijetu i zemljama sudionicam projekta.
3. Planiranje posjeta ustanovama i ordinacijama koje provode kromoterapiju.
4. Intervju s djelatnicima koji provode kromoterapiju.
5. Prikupljanje iskustava pacijenata/klijenta o učincima kromoterapije (uz dozvolu ustanove i pacijenata).
6. Podjela iskustava kromoteraije učenicima osnovnih i srednjih škola.
 
Suradnici Učenici srednjih zdravstvenih i medicinskih škola, učenici osnovnih škola i djelatnici zdravstvenih ustanova.
 
Mjesto provedbe Škole učesnice, osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove.
 
Vrijeme trajanja (faze)  Tijekom školske godine 2019/20.
- Odabir škola partnera na projektu (svibanj, lipanj 2019)
- Podjela zadataka između škola (srpanj, 2019)
- Rad na projektu-aktivnosti (rujan, listopad, prosinac 2019)
- Obrada prikupljenih rezultata i završetak aktivnosti ( siječanj, veljača, 2020)
- Završne aktivnosti i rad na prezentaciji projekta, prezentacija i evaluacija projekta (ožujak, 2020)
 
Očekivani rezultati

Očekuje se:
-povećani broj educiranih mladih ljudi o znakovima i simptomima gubitka ravnoteže uma i tijela
- rana detekcija simptoma i znakova fizičkih i mentalnih poremećaja i rano traženje pomoći
- osvještenost mladih o pravovremenom traženju pomoći i utjecaju kromoteraije na smanjenje stresa 
 

Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, odustajanje škola partnera.


    
Sinopsis projekta   „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu"  Sinopsis projekta „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
 
  Ideja o projektu proizišla je iz želje da se šira javnost posebno mlađe populacije upoznaju s liječenjem bojama ili kromoterapijom. Sukladno tvrdnjama znanstvenika kako liječenje bojama danas predstavlja jednu od najperspektivnijih i najefikasnijih metoda liječenja cilj projekta je istražiti na koji način boje utječu na tijelo i um čovjeka. Liječenje bojama se koristi u psihologiji, dermatologiji, nutricionizmu pa čak i u kozmetici. Ubrzan način života kojem su izloženi ljudi svih dobnih skupina zahtjeva hitnu intervenciju s ciljem prilagodbe na stres i smanjenja posljedica stresa. Kroz aktivnosti istraživanja znanja o kromoterapiji i edukacije mladih ispitati će se utjecaj boja kao snažnog alata za postizanje psihičke i fizičke ravnoteže.

1. ETAPA (svibanj, lipanj)
a. dogovor s koordinatorom škole o prijavi projekta na 12. Smotri Dani E-medice
b. izbor naziva projekta „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu “
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:
   1) pratiti razvoj Kromoterapije u svijetu s posebnim naglaskom na zemlje sudionice
   2) međupredmetno povezivanje predmeta struke (kliničkih predmeta i sestrinske skrbi)
   3) suradnja i uključivanje zdravstvenih i prosvjetnih radnika
   4) proučiti literaturu
   5) temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
   6) poticati učenike na timski rad i suradnju
   7) prikazivanje projekta na razumljiv način
   8) istraživati i učiti kroz zabavu
   9) spoznavanje novih činjenica
  10) izrada pamtilica, brošura („Boje i raspoloženje“, „Što mi treba kada sam neraspoložen“, Zašto volim dugu poslije kiše?“,“Zašto me zeleno smiruje“… )
  11) snimanje igrokaza „ Što sve mogu boje“i „ Sanjaj zelenu i žutu boju“
  12) vršnjačka edukacija
e. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
f. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
g. najava projekta na Nastavničkom vijeću
h. odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i. komunikacija između svih sudionika projekta
j. praćenje rada u pripremi projekta
k. analiza učinjenog
l. uočavanje problema i rizika
m. rješavanje problema
n. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
2.ETAPA (lipanj 2019.)
- komunikacija između škola sudionica
-razmjena ideja učenika
-određivanje rokova za provođenje aktivnosti
-početak aktivnosti učenika
-net-komunikacija
-praćenje izvedbe projekta
-evidencija učinjenog
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
-evaluacija 1. i 2. faze
-planiranje nastavka projekta
-komunikacija škola sudionica
-razmjena učenika
-dogovor o predstavljanju projekta
-ujedinjavanje aktivnosti
- evidentiranje i dokumentacija
4. ETAPA (siječanj, veljača 2020.)
-uvježbavanje projekta
-net sastanci
-prijava sudionika
5. ETAPA (ožujak 2020.)
-sudjelovanje na 13. Smotri dana E medica
-predstavljanje projekta
-evaluacija svih sudionika projekta


    
Razmjena učenika u projektu    „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu"  Razmjena učenika u projektu „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation