en-UShr-HR
Traži
22. kolovoza 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Kronične rane ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar:  „Koliko znamo o kroničnim ranama"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar: „Koliko znamo o kroničnim ranama" Minimiziraj

 
Koliko znamo o kroničnim ranama
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Medicinska škola Dubrovnik
 
Datum prijave:  21. lipnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Jelena Kevrić (sonja.sare@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Petra Karaga
(petrakaraga@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
3. Mihaela Krkić
(mihaela.krkich@gmail.com),
Medicinska škola Dubrovnik
 
Koordinatori 1. Luka Plazina (ditezadarsko13@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Marija Čupić
(marija.cupic1@gmail.com),
Medicinska škola Dubrovnik
 
Nositelj: 
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1. Dorotea Šabani, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Corina Torić, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
3.
, Medicinska škola Dubrovnik
4.
,
Medicinska škola Dubrovnik
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih medicinskih škola
 
Ciljevi projekta: 
 

Usporediti znanja i stavove učenika medicinskih škola o kroničnim ranama.
Povezivanje znanja iz općeobrazovnih predmeta i predmeta struke.
Poticati učenike na samostalan rad; izradu i provedbu ankete za učenike, obradu podataka te usporedbu za rezultatima drugih škola, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju, izradu prezentacije u obrazovne svrhe i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci.
Poticati učenike na suradnju i timski rad.
Povećati interes za provođenje istraživanja, korištenje različitih izvora znanja te osmišljavanje i izradu projekta.
Stjecanje novih znanja.
Razvoj strategija učenja i životnih vještina, osobito upravljanja vremenom.
Vršnjačka edukacija.
 

Zadaci: 
 
Usporediti znanja i stavove učenika medicinskih škola o kroničnim ranama.
Proučiti povijesni razvoj skrbi za kronične rane.
Proučiti anatomiju kože i mehanizam cijeljenja rane.
Proučiti poteškoće u cijeljenju rane.
Objasniti prevenciju, dijagnostiku i liječenje kroničnih rana.
Objasniti tipične i atipične kronične rane.
Provesti anketu o stavovima i znanjima o kroničnim ranama među učenicima medicinskih škola.
Obraditi dobivene podatke.
Dogovoriti način prezentiranja projekta.
Provesti razmjene učenika.
Prezentirati rad.
 
Suradnici Nastavnici škola u kojima će se provoditi ankete.
 
Mjesto provedbe Medicinske škole u gradovima voditelja i suradnika u projektu.
 
Vrijeme trajanja (faze) Godinu dana. Prva faza je provedba ankete, druga usporedba rezultata i treća faza je izrada prezentacije u kojoj ćemo iznijeti rezultate ankete i zaključak.
 
Očekivani rezultati

Pretpostavka je da će učenici iskazati visoki stupanj znanja i pozitivne stavove o kroničnim ranama. 
 

Čimbenici rizika:

Tehničke poteškoće u provedbi istraživanja u projektu. .


    
Sinopsis projekta  „Koliko znamo o kroničnim ranama"  Sinopsis projekta „Koliko znamo o kroničnim ranama" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
 
  Ideja o projektu potaknuta je porastom učestalosti kroničnih rana u razvijenim zemljama. Kronične rane su rastući socioekonomski problem u razvijenim zemljama i javljaju se u 1-2 % populacije, a procjenjuje se da će taj broj rasti s obzirom na starenje populacije te porast incidencije dijabetesa i pretilosti. Kronična rana znatno umanjuje kvalitetu života bolesnika i njeno liječenje dugo traje (i do 2 godine), a kad jednom zacijeli postoji velika vjerojatnost povratka. Medicinske sestre / tehničari su važan dio tima za liječenje kroničnih rana i stoga je njihova edukacija i znanje od velike važnosti.
   Kroz projekt nam je cilj predočiti povijesni razvoj liječenja kroničnih rana, njihove prevencije, dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege bolesnika s kroničnim ranama.
   Cilj nam je kroz anketu doznati da kakva je razina znanja i stavovi učenika medicinskih škola o kroničnim ranama.
Kroz provođenje projekta cilj nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (informatike, povijesti, etike, psihologije te stručnih predmeta), kao i poticanje učenika na samostalan rad u svim fazama projekta, od osmišljavanja projekta, proučavanja različitih izvora znanja, sastavljanja i provođenja ankete, obradi podataka i izradi prezentacije.

1. ETAPA (lipanj / srpanj 2019.)
a. a) dogovor sa koordinatorom škole Lukom Plazinom o prijavi projekta za 14. smotru E – medice
b) izbor naziva projekta ¨Koliko znamo o kroničnim ranama¨
c) izrada plana projekta
d) ideja projekta je:
   • pratiti povijesni razvoj liječenja kroničnih rana
   • proučiti suvremene metode prevencije, dijagnostike, liječenja, zdravstvene njege i prehrane bolesnika sa kroničnim ranama
   • provesti anketu o stavovima i znanjima o kroničnim ranama među učenicima srednjih medicinskih škola
   • međupredmetno povezati opće obrazovne predmete i predmete struke
   • poticati učenike na timski rad i suradnju
   • poticati učenike na korištenje različitih izvora znanja
   • temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta
   • poticati učenike na samostalno vođenje projekta, analizu podataka, usporedbu dobivenih podataka, iznošenje stavova, diskusiju i izradu prezentacije projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad
   • potaknuti razvoj kritičkog razmišljanja i razvoj sukoba mišljenja između sudionika projekta
   • prikazati projekt na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
   • učiniti istraživanje i učenje zanimljivim i zabavnim
   • potaknuti druge učenike za sudjelovanjem u sličnim projektima
   • učenje novih činjenica
   • razvoj strategija učenja i životnih vještina
   • vršnjačka edukacija
e) informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola
f) prijava škola zainteresiranih za rad na projektu
g) dogovor koordinatora i mentora oko prijave i provođenja projekta
h) odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i) komunikacija između svih sudionika projekta
j) praćenje rada u pripremi projekta
k) analiza provedenog
l) rješavanje eventualnih problema
m) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
n) evidentiranje i dokumentiranje prve etape projekta
2. ETAPA (rujan/listopad2019.)
a) kontinuirana komunikacija uz dodatnu edukaciju i praćenje rada na projektu
b) razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice vezano za provedbu projekta
c) razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
d) određivanje aktivnosti po školama i dogovor o rokovima za realizaciju
e) početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f) praćenje provedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema
g) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta E – medica
h) evidentiranje i dokumentiranje
3. ETAPA (studeni/prosinac 2019.)
a) analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b) komunikacija među školama suradnicama
c) planiranje jedne razmjene učenika u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima u izvedbi projekta, te u svrhu međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
d) dogovor o načinu predstavljanja projekta
e) uvježbavanje predstavljanja projekta
f) ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
g) evidentiranje i dokumentiranje
4. ETAPA (siječanj / veljača / ožujak 2020.)
a) dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b) komunikaciju među školama
c) praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d) prijava sudionika
5. ETAPA (ožujak 2020.)
a) sudjelovanje na 13. Smotri dana E medica
b) uvježbavanje i predstavljanje projekta
c) dogovor za daljnju suradnju na novim projektima


    
Razmjene u projektu  „Koliko znamo o kroničnim ranama"  Razmjene u projektu „Koliko znamo o kroničnim ranama" Minimiziraj

 
1. razmjena

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation