en-UShr-HR
Traži
16. studenog 2018. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Medicina kroz književnost ::..   Prijava
Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb: „Medicina kroz književnost"  Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb: „Medicina kroz književnost" Minimiziraj

 
 Medicina kroz književnost
 
Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
2. Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
3. Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina
4. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Datum prijave:  15. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Suzana Đanić (sudanic17@gmail.com), Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Branislav Vuletić (smsanitas@gmail.com), Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
3. Reafaela Božić
(rafaelabozic@gmail.com),
Srednja škola Bedekovčina
4. Anita Basioli (anita.basioli@gmail.com),
Srednja škola Bedekovčina
 
Koordinatori 1. Natalija Šnidarić (natalija.snidaric@skole.hr), Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Branislav Vuletić
(smsanitas@gmail.com),
Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
3. Rafaela Božić
(rafaelabozic@gmail.com),
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Nositelj Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 
UČENICI
 
1. Nikolina Ban, Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Brigita Bajzek
, Škola za medicinske sestre Mlinarska
3. Tijana Čolić
, Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
4. Mila Stanković
, Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
5. Kruno Galic, Srednja škola Bedekovčina
6. Mihael Miklobušec
, Srednja škola Bedekovčina
7. Lorena Italo
, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
8. Nensi Zelić
, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Povijesno pratiti razvoj medicine i pojavnost pojedinih bolesti u različitim vremenskim razdobljima.
Međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta.
Poticati čitalačku kulturu.
Temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta.
Poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci.
Poticati učenike na timski rad i suradnju.
Povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta.
Spoznavanje i učenje novih činjenica.
Omogućiti u kasnijim fazama projekta izradu on-line sadržaja, pogodnih za e-learning.
Razvoj strategija učenja te životnih vještina
Vršnjačka edukacija.
 

Zadaci: 
 
Proučiti književna djela u kojima se opisuju pojedine bolesti.
Proučiti bolesti koje se najčešće spominju u pjedinim književnim djelima.
Objasniti metode liječenja pojedinih bolesti kroz povijest.
Dogovor o načinu prezentiranja projekta (PP prezentacija, film, igrokaz).
Razmjene učenika i zajedničke radionice.
Prezentirati rad.
 
Suradnici Nastavnici općeobrazovnih predmeta (hrvatski/srpski jezik, povijest, geografija, knjižničar)
 
Mjesto provedbe U školama suradnicama. Zagreb, Sremska Mitrovica, Bedekovčina i Zadar. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Ožujak 2018. – ožujak 2019.
Odabir teme projekta (ožujak 2018.)
Odabir škola u suradnji (ožujak 2018.)
Pregled literature i podjela zadataka između škola u suradnji (svibanj/lipanj 2018.)
Rad na projektu (lipanj, rujan, listopad 2018. - siječanj 2019.)
Prva razmjene učenika (listopad 2018.)
Druga razmjena učenika (prosinac 2018. ili siječanj 2019.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta (siječanj/ veljača 2019.)
 
Očekivani rezultati Pratiti razvoj medicine kroz povijest i kniževna djela.
Spoznati kako bolesti mogu biti inspiracija za književna djela.
 
Čimbenici rizika:

Izostanak suradnika.
Izostanak financijske podrške.


    
Sinopsis projekta  „Medicina kroz književnost"  Sinopsis projekta „Medicina kroz književnost" Minimiziraj

Škola nositelj projekta: Škola za medcinske sestre Mlinarska
Mentor voditelj: Suzana Đanić
Škole suradnice:
- Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
    Mentor: Branislav Vuletić
- Srednja škola Bedekovčina
    Mentor: Rafaela Božić

CILJ PROJEKTA
    Ideja o projektu proizašla je iz želje za povezivanjem književnosti i razvoja medicine kroz povijest. Želja nam je poticati čitalačku kulturu uz istovremeno učenje povijesti razvoja medicine, te proučiti zašto su pojedine bolesti bile inspiracija za pisanje književnih djela. Neka književna djela prva su opisala određene bolesti i simptome, tako da su te bolesti kasnije dobile imena po knjigama ili likovima (C. Dickens “Spisi Pickwickova kluba”; R. Raspe: “Nevjerojatne avanture baruna Muenchhausena”)
Kroz provođenje projekta cilj nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (povijest, književnost, geografija, etika, psihologija, farmakologija...). Na taj način bismo temu projekta mogli uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta.
U malom broju književnih djela nalazimo bolest kao temu, no međutim nalazimo je u mnogim poznatim djelima, kako se provlači kroz radnju djela, karakterizira likove i prikazuje život u to vrijeme.
Bolesti koje su dosta zastupljene u književnm djelima su ludost (Shakespeare: “Macbeth“, „Hamlet“; M. Cervantes: „Don Quijote“; J. W. Goethe: “Patnje mladog Werthera”), kuga (G. Boccacio „Dekameron“), kolera (T. Mann: “Smrt u Veneciji”, G.G. Marquez: “Ljubav u doba kolere”), tuberkuloza (A. Dumas: “Dama s kamelijama”; Emily Bronte “Orkanski visovi”)

1. ETAPA (ožujak, travanj 2018.)
a. dogovor sa koordinatorom škole Natalijom Šnidarić o prijavi projekta na 11. Smotri Dana E-medice
b. izbor naziva projekta „Medicina kroz književnost“
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:

 1. povijesno pratiti razvoj medicine i pojavnost pojedinih bolesti u različitim vremenskim razdobljima
 2. međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta
 3. suradnja i uključivanje nastavnika općeobrazovnih predmeta
 4. proučiti bolesti koje su danas istrijebljene, ili ih zbog napretka medicine dobro liječimo i preveniramo
 5. poticati čitalačku kulturu
 6. temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta
 7. poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
 8. potaknuti razvoj osobnog mišljenja i vježbanje sukoba mišljenja između sudionika
 9. poticati učenike na timski rad i suradnju
 10. prikazivanje projekta na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 11. povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta
 12. učiniti istraživanje i učenje interesantim i zabavnim
 13. potaknuti i educirati druge učenike kako bi se uključili u slične projekte
 14. spoznavanje i učenje novih činjenica
 15. omogućiti u kasnijim fazama projekta izradu on-line sadržaja, pogodnih za e-learning
 16. razvoj strategija učenja i životnih vještina
 17. vršnjačka edukacija

e. informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola na Smotri dana E-medice
f. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
g. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
h. najava projekta na Nastavničkom vijeću
i. odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
j. komunikacija između svih sudionika projekta
k. praćenje rada u pripremi projekta
l. analiza učinjenog
m. uočavanje problema i rizika
n. rješavanje problema
o. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
p. evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
 

2. ETAPA (svibanj, lipanj 2018.)a. stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada na projektu
b. razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice kako provesti i ostvariti izradu projekta
c. razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
d. određivanje aktivnosti po školama i dogovor za rokove u kojima se zadano treba ostvariti
e. početk učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f. sudjelovanje na net-sastancima
g. praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
h. evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2018.)
a. analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b. planiranje nadogradnje projekta
c. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
d. planiranje 1-2 razmjene učenika (jednom u svakoj suradnoj školi) u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima pri izvedi projekta, te u svrhu boljeg međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
e. dogovor o načinu predstavljanja projekta koji je nastao kao produkt timskog rada škola suradnca
f. uvježbavanje predstavljanja projekta
g. ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
h. evidentiranje i dokumentiranje rada

4. ETAPA (siječanj, veljača 2018.)
a. dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
c. praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d. prijava sudionika

5. ETAPA (ožujak 2018.)
a. sudjelovanje na 12. Smotri dana E medice
i. uvježbavanje
ii. predstavljanje projekta
iii. dogovor za daljnju suradnju u novim projektima


    
Prva razmjena  Prva razmjena Minimiziraj

Snimka prve razmjene putem video-konferencije:
https://connect.carnet.hr/p6lhty5lse1/

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2018 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation