en-UShr-HR
Traži
26. siječnja 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Oni žive u nama ::..   Prijava
Projekt Srednja škola Bedekovčina: „Oni žive u nama"  Projekt Srednja škola Bedekovčina: „Oni žive u nama" Minimiziraj

 
 Oni žive u nama
 
Projekt Srednje škole Bedekovčina
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja škola Bedekovčina
2. Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
3. Škola za medicinske sestre Vinogradska
 
Datum prijave:  15. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Štefica Sukreški (stefi1305@gmail.com), Srednja škola Bedekovčina
2. Zvezdana Roljić (draganroljic66@gmail.com),
Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
3. Miroslava Kičić (mkicic81@gmail.com), Škola za medicinske sestre Vinogradska 
 
Koordinatori 1. Rafaela Božić (rafaelabozic@gmail.com), Srednja škola Bedekovčina
2. Branislav Vuletić
(smsanitas@gmail.com),
Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
3. Daniel Bašić (daniel.basic@skole.hr), Škola za medicinske sestre Vinogradska 
Nositelj Srednja škola Bedekovčina
 
UČENICI
 
1. Matej Bučev, Srednja škola Bedekovčina
2. Karolina Ricijaš
, Srednja škola Bedekovčina
3. Serdar Anastasija, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
4. Janković Isidora, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
5. Roljić Jovana, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
6. Lucija Družeta Kljajić, Škola za medicinske sestre Vinogradska
7. Selma Dervišagić
, Škola za medicinske sestre Vinogradska
8. Ana Aberlić
, Škola za medicinske sestre Vinogradska
9. Klara Kos
, Škola za medicinske sestre Vinogradska
Ciljna skupina
 
 
Ciljevi projekta: 
 

Upoznavanje s vrstama parazita, načinima prenošenja, najčešćim poteškoćama domaćina, te načinima prevencije i liječenja kod ljudi koji imaju parazite.
Povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (mikrobiologija, biologija, zdravstvena njega opća i specijalna).
Uključiti temu projekta kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta.
 

Zadaci: 
 
Analizirati stručnu literaturu
Usporediti podatke SZO i Zavoda za javno zdravstvo
Istražiti povezanost kućnih ljubimaca i parazita kod ljudi
Istražiti uzroke pojave parazita
Istražiti vrste parazita
Predstaviti slučajeve s parazitima
Istaknuti metode prevencije
Predstaviti lijekove, narodne lijekove i čajeve protiv parazita
Prezentirati rad
 
Suradnici Mentori i učenici srednje škole s programima zdravstvenog i nezdravstvenog usmjerenja
 
Mjesto provedbe U školama suradnicama. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Od ožujka 2018. do veljače 2019.
 
Očekivani rezultati Potaknuti na kritičko promišljanje o načinu prehrane
Izabrati pozitivno zdravstveno ponašanje.
 
Čimbenici rizika:

Izostanak suradnika, financijska podrška.


    
Sinopsis projekta  „Oni žive u nama"  Sinopsis projekta „Oni žive u nama" Minimiziraj

Škola nositelj projekta:Srednja škola Bedekovčina
Mentor voditelj: Štefica Sukreški
Škole suradnice:

CILJ PROJEKTA
  
Upoznavanje s vrstama parazita, načinima prenošenja, najčešćim poteškoćama domaćina, te načinima prevencije i liječenja kod ljudi koji imaju parazite.
Želja nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (Mikrobiologija, Biologija, Zdravstvena njega opća i specijalna). Na taj način bismo temu projekta mogli uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta.

1. ETAPA (ožujak, travanj 2018.)
a. dogovor sa koordinatorom škole o prijavi projekta izbor naziva projekta
„Oni žive u nama“
b. izrada okvirnog plana projekta
c. ideja projekta je:

 • utvrditi pojavnost pojedinih bolesti kojima su uzrok parazit
 • usporediti podatke SZO i Zavoda za javno zdravstvo
 • istražiti povezanost kućnih ljubimaca i parazita kod ljudi
 • istražiti uzroke pojave parazita
 • istražiti vrste parazita
 • predstaviti slučajeve s parazitima
 • istaknuti metode prevencije
 • predstaviti lijekove, narodne lijekove i čajeve protiv parazita
 • temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
 • poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
 • poticati učenike na timski rad i suradnju
 • prikazivanje projekta na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 • povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta
 • učiniti istraživanje i učenje interesantim i zabavnim
 • potaknuti i educirati druge učenike kako bi se uključili u slične projekte
 • učenje novih činjenica
 • razvoj strategija učenja i životnih vještina
 • vršnjačka edukacija

d. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
e. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
f. najava projekta na stručnom i nastavničkom vijeću
g. odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
h. komunikacija između svih sudionika projekta
i. praćenje rada u pripremi projekta
j. analiza učinjenog
k. uočavanje problema i rizika
l. rješavanje problema
m. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
n. evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta

2. ETAPA (svibanj, lipanj 2018.)
a. stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada na projektu
b. razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice kako provesti i ostvariti izradu projekta
c. razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
d. određivanje aktivnosti po školama i dogovor za rokove u kojima se zadano treba ostvariti
e. početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f. sudjelovanje na net-sastancima
g. praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
h. evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2018.)
a. analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b. planiranje nadogradnje projekta
c. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
d. planiranje 1-2 razmjene učenika (jednom u svakoj suradnoj školi) u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima pri izvedi projekta, te u svrhu boljeg međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
e. dogovor o načinu predstavljanja projekta koji je nastao kao produkt timskog rada škola suradnica
f. uvježbavanje predstavljanja projekta
g. ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
h. evidentiranje i dokumentiranje rada

4. ETAPA (siječanj, veljača 2018.)
a. dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
c. praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d. prijava sudionika

5. ETAPA (ožujak 2018.)
a. sudjelovanje na 12. Smotri dana E medice
    I. uvježbavanje
   II. predstavljanje projekta
  III. dogovor za daljnju suradnju u novim projektima
 


    
Video-konferencijska razmjena u projektu „Oni žive u nama“ (30. rujna 2019.)  Video-konferencijska razmjena u projektu „Oni žive u nama“ (30. rujna 2019.) Minimiziraj

Video-konferencijska razmjena na projektu „Oni žive u nama“
(30. rujna 2019.)

 
   U ponedjeljak, 30. rujna 2019. održana je video-konferencija škola partnera na projektu „Oni žive u nama“. Video-konferencija je proveden putem WhatsApp-a, a sudjelovali su učenici i mentorica Srednje škole Bedekovčina i učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb. Mentorica Škole za medicinske sestre Vinogradska je bila službeno spriječena. Učenici Medicinske škole „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica nisu mogli uspostaviti vezu. Prije video poziva sve aktivnosti su dogovarane i koordinirane porukama unutar grupe „Oni žive u nama“ putem WhatsApp-a, telefonom te mailom.

   Tema video razgovora je bila upoznavanje učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska s projektom, jer su se oni ove godine priključili projektu, te dogovor za daljnji rad na projektu.
   Potrebno je još odraditi istraživanje o pojavosti bolesti uzrokovane parazitima u Gradu Zagrebu i KZŽ. Planira se razmjena učenika oko 14. listopada 2019. Detalji će se dogovoriti u slijedećem razgovoru idući tjedan.

Karolina Ricijaš


    
Razmjena na projektu „Oni žive u nama” u Sremskoj Mitrovici  Razmjena na projektu „Oni žive u nama” u Sremskoj Mitrovici Minimiziraj


Razmjena na projektu „Oni žive u nama” 
u Sremskoj Mitrovici
(28. veljače i 1. ožujka 2019. )

 

   28. veljače i 1. ožujka 2019. godine u Medicinskoj školi „Draginja Nikšić“ iz Sremske Mitrovice realizirana je prva razmjena učenika Srednje škole Bedekovčina i Medicinske škole „Draginja Nikšić“ u projektu „Oni žive u nama“.


    Prvi dan učenici i djelatnici škole domaćina dočekali su nas prigodnim programom i riječima dobrodošlice. Nakon upoznavanja u živo i okrijepe naši domaćini poveli su nas u obilazak Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica gdje su nas glavna sestra zavoda Vesna Nešić i dr. Gordana Ivanović, mikrobiologinja, upoznale s radom zavoda, a naročito s radom parazitološkog laboratorija. Nakon razgleda Zavoda za javno zdravlje krenuli smo na prijem kod predsjednika skupštine grada.

   Uz kratko predstavljanje predsjednik skupštine poželio nam je ugodan boravak u gradu i ukratko ispričao nešto o Sremskoj Mitrovici. Zajedničkom fotografijom u skupštini završili smo posjet i krenuli na vožnju katamaranom po Savi i na ručak uz rijeku Savu. Obilan ručak, sunčan dan, mirna Sava i lagana vožnja bili su nam pravi izvori energije za poslijepodne.

   Slijedilo je radno poslijepodne. Radili smo na projektu. Razmijenili smo prikupljene podatke, analizirali ih i radili na PPT-u. S obzirom da smo do sad imali tehničkih poteškoća u realizaciji kontakata, imali smo pune ruke posla kako bismo nadoknadili propušteno i radili smo do večere. Uz bogatu večeru i ugodnu glazbu nastavili smo druženje u opuštajućoj atmosferi te krenuli na spavanje u učenički dom.

   Drugi dan imali smo radno prijepodne. Nastavili smo s radom na PPT-u, dogovarali način prezentiranja na smotri u Tuhlju te podijelili tekst koji trebamo naučiti za smotru. Radili smo intenzivno do ručka i uspjeli završiti sve što smo planirali. Prije odlaska na ručak obišli smo školu, razgledali učionice i kabinete te kratko bili na satovima Anatomije i Zdravstvene njege.

   Poslije napornog rada opustili smo se šetnjom kroz grad i posjetom muzejima. Saznali smo da je današnja Sremska Mitrovica nekad bio antički grad rimske provincije Panonije – Sirmium, jedna od četiri prijestolnice velikog Rimskog Carstva, što potvrđuju ostaci carske palače. Osim nje, posjetili smo i muzej Srema. Domaćini su nam pripremili ručak u restoranu, ponovo uz rijeku Savu, i ugodno druženje poslijepodne na hipodromu. Vožnja kočijom i jahanje posebno nas je oduševilo jer nekima od nas to je bio prvi susret s konjima i jahanjem.
   Osim što smo se družili s učenicima s kojima radimo na projektu, družili smo se i s učenicima iz Zadra, Zagreba i Dalja jer i oni su bili na razmjeni sa svojim projektima.
   Kako uvijek, druženje smo završili uz tortu i lagane zvuke harmonike.

   Na žalost, sve što je lijepo kratko traje pa tako se i naš susret bližio kraju. Morali smo se oprostiti od naših ljubaznih domaćina i krenuti put Bedekovčine uz zahvalu domaćinima na gostoprimstvu i na svemu što su nam pružili, te uz riječi - do skorog viđenja u Tuhlju.

Karolina Ricijaš i Matej Bučev

 

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation