en-UShr-HR
Traži
19. ožujka 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Oni žive u nama ::..   Prijava
Projekt Srednja škola Bedekovčina: „Oni žive u nama"  Projekt Srednja škola Bedekovčina: „Oni žive u nama" Minimiziraj

 
 Oni žive u nama
 
Projekt Srednje škole Bedekovčina
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja škola Bedekovčina
2. Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
 
Datum prijave:  15. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Štefica Sukreški (stefi1305@gmail.com), Srednja škola Bedekovčina
2. Zvezdana Roljić (draganroljic66@gmail.com),
Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
 
Koordinatori 1. Rafaela Božić (rafaelabozic@gmail.com), Srednja škola Bedekovčina
2. Branislav Vuletić
(smsanitas@gmail.com),
Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
 
Nositelj Srednja škola Bedekovčina
 
UČENICI
 
1. Antonija Prugovečk, Srednja škola Bedekovčina
2. Matej Bučev
, Srednja škola Bedekovčina
3. Karolina Ricijaš
, Srednja škola Bedekovčina
4. Serdar Anastasija, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
5. Janković Isidora, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
6. Roljić Ivana, Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
 
Ciljna skupina
 
 
Ciljevi projekta: 
 

Upoznavanje s vrstama parazita, načinima prenošenja, najčešćim poteškoćama domaćina, te načinima prevencije i liječenja kod ljudi koji imaju parazite.
Povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (mikrobiologija, biologija, zdravstvena njega opća i specijalna).
Uključiti temu projekta kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta.
 

Zadaci: 
 
Analizirati stručnu literaturu
Usporediti podatke SZO i Zavoda za javno zdravstvo
Istražiti povezanost kućnih ljubimaca i parazita kod ljudi
Istražiti uzroke pojave parazita
Istražiti vrste parazita
Predstaviti slučajeve s parazitima
Istaknuti metode prevencije
Predstaviti lijekove, narodne lijekove i čajeve protiv parazita
Prezentirati rad
 
Suradnici Mentori i učenici srednje škole s programima zdravstvenog i nezdravstvenog usmjerenja
 
Mjesto provedbe U školama suradnicama. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Od ožujka 2018. do veljače 2019.
 
Očekivani rezultati Potaknuti na kritičko promišljanje o načinu prehrane
Izabrati pozitivno zdravstveno ponašanje.
 
Čimbenici rizika:

Izostanak suradnika, financijska podrška.


    
Sinopsis projekta  „Oni žive u nama"  Sinopsis projekta „Oni žive u nama" Minimiziraj

Škola nositelj projekta:Srednja škola Bedekovčina
Mentor voditelj: Štefica Sukreški
Škole suradnice:

CILJ PROJEKTA
  
Upoznavanje s vrstama parazita, načinima prenošenja, najčešćim poteškoćama domaćina, te načinima prevencije i liječenja kod ljudi koji imaju parazite.
Želja nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (Mikrobiologija, Biologija, Zdravstvena njega opća i specijalna). Na taj način bismo temu projekta mogli uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta.

1. ETAPA (ožujak, travanj 2018.)
a. dogovor sa koordinatorom škole o prijavi projekta izbor naziva projekta
„Oni žive u nama“
b. izrada okvirnog plana projekta
c. ideja projekta je:

 • utvrditi pojavnost pojedinih bolesti kojima su uzrok parazit
 • usporediti podatke SZO i Zavoda za javno zdravstvo
 • istražiti povezanost kućnih ljubimaca i parazita kod ljudi
 • istražiti uzroke pojave parazita
 • istražiti vrste parazita
 • predstaviti slučajeve s parazitima
 • istaknuti metode prevencije
 • predstaviti lijekove, narodne lijekove i čajeve protiv parazita
 • temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
 • poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
 • poticati učenike na timski rad i suradnju
 • prikazivanje projekta na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 • povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta
 • učiniti istraživanje i učenje interesantim i zabavnim
 • potaknuti i educirati druge učenike kako bi se uključili u slične projekte
 • učenje novih činjenica
 • razvoj strategija učenja i životnih vještina
 • vršnjačka edukacija

d. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
e. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
f. najava projekta na stručnom i nastavničkom vijeću
g. odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
h. komunikacija između svih sudionika projekta
i. praćenje rada u pripremi projekta
j. analiza učinjenog
k. uočavanje problema i rizika
l. rješavanje problema
m. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
n. evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta

2. ETAPA (svibanj, lipanj 2018.)
a. stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada na projektu
b. razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice kako provesti i ostvariti izradu projekta
c. razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
d. određivanje aktivnosti po školama i dogovor za rokove u kojima se zadano treba ostvariti
e. početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f. sudjelovanje na net-sastancima
g. praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
h. evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2018.)
a. analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b. planiranje nadogradnje projekta
c. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
d. planiranje 1-2 razmjene učenika (jednom u svakoj suradnoj školi) u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima pri izvedi projekta, te u svrhu boljeg međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
e. dogovor o načinu predstavljanja projekta koji je nastao kao produkt timskog rada škola suradnica
f. uvježbavanje predstavljanja projekta
g. ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
h. evidentiranje i dokumentiranje rada

4. ETAPA (siječanj, veljača 2018.)
a. dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
c. praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d. prijava sudionika

5. ETAPA (ožujak 2018.)
a. sudjelovanje na 12. Smotri dana E medice
    I. uvježbavanje
   II. predstavljanje projekta
  III. dogovor za daljnju suradnju u novim projektima
 


    
Razmjene u projektu  „Oni žive u nama"  Razmjene u projektu „Oni žive u nama" Minimiziraj

 
1. razmjena


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation