en-UShr-HR
Traži
16. studenog 2018. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Otkucaji našeg srca ::..   Prijava
Projekt Zdravstvene škole Split: „Otkucaji našeg srca"  Projekt Zdravstvene škole Split: „Otkucaji našeg srca" Minimiziraj

 
Otkucaji našeg srca
 
Projekt Zdravstvene škole Split
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Zdravstvena škola Split
2. Medicinska škola u Rijeci
 
Datum prijave:  16. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Marija Jurišić Šarlija (marija.jurisic-sarlija@skole.hr), Zdravstvena škola Split
2. Zvonko Miškić (zvonko.miskic@skole.hr),
Medicinska škola u Rijeci
 
Koordinatori 1. Sanja Perić (sanja.peric3@skole.hr), Zdravstvena škola Split
2. Zvonko Miškić
(zvonko.miskic@skole.hr), Medicinska škola u Rijeci
 
Nositelj Zdravstvena škola Split
 
UČENICI
 
1. Ana Gašić, Zdravstvena škola Split
2. Antonija Ivanišević
, Zdravstvena škola Split
3. Doris Keđo
, Medicinska škola u Rijeci
4. Edi Vučić
, Medicinska škola u Rijeci
 
Ciljna skupina
 
Učenici 2. i 4. razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege. 
Ciljevi projekta: 
 

Pomoću školskog elektrokardiografa učenici će istraživati ritam srca, određivati
frekvenciju srca i električnu aktivnost srca za vrijeme tjelovježbe i u mirovanju. Osposobljavanje budućih zdravstvenih djelatnika na izazove stvarnog svijeta.
 

Zadaci: 
 
Građa srca i princip rada srčanog mišića.
Mjerenje, grafički prikaz otkucaja srca, uspoređivanje grafova otkucaja srca u mirovanju i nakon tjelovježbe, pomoću mjerenja istražiti da li su otkucaji srca svih ljudi u mirovanju jednaki i zašto? Uspoređujući i analizirajući grafove zaključiti da puls ostaje konstantan tijekom odmara, poveća tijekom vježbanja i vraća se na početnu vrijednost.
 
Suradnici Škole, mentori, nastavnici medicinske grupe predmeta i nastavnici fizike i biofizike.  
 
Mjesto provedbe Škola. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Travanj 2018. - veljača 2019.
 
Očekivani rezultati Primjena naučenih znanja i vještina u budućem zdravstvenom radu.
 
Čimbenici rizika:

Nedovoljna financijska sredstva za ostvarenje svih faza projekta.


    
Sinopsis projekta  „Otkucaji našeg srca"  Sinopsis projekta „Otkucaji našeg srca" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA
  
Mjerenje bioelektričnih potencijala je važno u medicinskoj dijagnostici, pa je za tu namjenu razvijeno više uređaja za mjerenje i registraciju bioelektričnih napona. Zdravstveno osoblje treba biti osposobljeno za korištenje novih tehnologija koje se koriste u biomedicinskim uređajima. Nastava biofizike izvrsna je za primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije kako bi učenici bolje razumjeli nastavne sadržaje te razvili svoje kompetencije. Alat za mjerenje bioloških potencijala kojeg imamo u Zdravstvenoj školi u Splitu je set TESS Cobra4 Electrophysiology. Pomoću ovog seta uče se osnovne metode proučavanja elektrofizioloških procesa u ljudskom tijelu.
Ideja projekta je međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta, poticanje učenike na samostalno mjerenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusija i izrada projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci, poticanje učenika na timski rad i suradničko učenje.


ZADACI PROJEKTA:
Građa i uloga srca
Elektrokardiografija i elektrokardiografa

 • Snimiti elektrokardiogram u mirovanju te odrediti faze srčane aktivnosti
 • Snimiti elektrokardiogram za vrijeme fizičke aktivnosti
  • Snimiti EKG dok osoba prelazi iz stanja mirovanja u stanje tjelesne aktivnosti (20 čučnjeva)
  • Snimiti EKG dok osoba prelazi iz stanje napora u stanje mirovanja i izračunati koliko vremena je potrebno da se odgovarajući ritam srca ponovno ne uspostavi
 • Usporedi EKG zdravog i bolesnog srca, pretpostaviti kako radi pacemaker.
 • Odrediti broj otkucaja i frekvenciju srca iz EKG-a
 • Istražiti jesu li otkucaji srca svih ljudi u mirovanju jednaki i zašto?

     Bolesti srca koje liječnik može identificirati iz specifičnog EKG uzorka srca
     Pacemaker


ETAPE PROJEKTA:
1. ETAPA (ožujak, travanj 2018.)
     Odabir teme projekta
     Odabir škola u suradnji

2. ETAPA (svibanj, lipanj 2018.)
     Podjela zadataka između škola u suradnji (svibanj/lipanj 2018.)
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2018.)
     Rad na projektu
     Prva razmjene učenika (listopad 2018.)
     Druga razmjena učenika (prosinac 2018. ili siječanj 2019.)

4. ETAPA (siječanj/veljača 2019.)
     Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta

LITERATURA:
1. Human Anatomy, McGraw-Hill Education, URL: http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter22/animation__conducting_system_of_the_heart.html
2. Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“, URL: https://tesla.carnet.hr/enrol/index.php?id=4
3. J. Labor, Fizika 2, Alfa, Zagreb 2009.
4. STRUNA, hrvatsko strukovno nazivlje, URL: http://struna.ihjj.hr/ (29. 03. 2017).
5. A. Šantić, Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb 1995.
6. S. Babić, T. Roginić, Biofizika, Školska knjiga, Zagreb 2012.


    
Prva video-konferencijska razmjena Splita i Rijeke  Prva video-konferencijska razmjena Splita i Rijeke Minimiziraj

Prva video-konferencijska razmjena u projektu
„Otkucaji našeg srca“

 
 

 
   U utorak, 5. lipnja 2018. godine održana je video konferencija putem Skype za tvrtke, Zdravstvene škole u Splitu i Medicinske škole u Rijeci. Tema video konferencije bila je rad na zajedničkom projektu „Otkucaji našeg srca“, a domaćini su bile učenice Ana Gašić i Antonija Ivanišević, te mentorica Marija Jurišić Šarlija iz Splita. U videokonferenciji su sudjelovali i učenici Doris Keđo i Edi Vučić iz Rijeke te njihov mentor Zvonko Miškić.

    Na ovoj video konferenciji dogovorili smo detalje daljnje suradnje i načine realizacije faza projekta, a koji za cilj ima istražiti i definirati građa i ulogu srca, elektrokardiografiju i elektrokardiograf (snimiti elektrokardiogram u mirovanju te odrediti faze srčane aktivnosti, snimiti elektrokardiogram za vrijeme fizičke aktivnosti, usporedi EKG zdravog i bolesnog srca, pretpostaviti kako radi pacemaker, odrediti broj otkucaja i frekvenciju srca iz EKG-a, istražiti jesu li otkucaji srca svih ljudi u mirovanju jednaki), bolesti srca koje liječnik može identificirati iz specifičnog EKG uzorka srca. Snimanje EKG-a će se realizirati u Zdravstvenoj školi u Splitu pomoću uređaja TESS set opreme Cobra 4 Elektrofiziologija. Također smo dogovorili buduću komunikaciju i kolaboraciju kroz sustav Office 365 za škole gdje ćemo koristiti aplikacije Microsoft Teams, Planner i OneNote.

   Veselimo se da ćemo se bolje upoznati, zajedno raditi i sresti na prvoj razmjeni učenika planiranoj kroz mjesec listopad 2018.

   Cijeli razgovor možete pogledati na linku https://www.emaze.com/@AOIIICRRC/otkucaji-naeg-srca

Ana Gašić i Antonija Ivanišević

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2018 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation