en-UShr-HR
Traži
22. kolovoza 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Svakom po jedna trava... ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Dubrovnik:  „Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava"  Projekt Medicinske škole Dubrovnik: „Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava" Minimiziraj

 
Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava
 
Projekt Medicinske škole Dubrovnik
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Dubrovnik
2. Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Datum prijave:  27. svibnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Lana Ferizović-Karađole (lanafkaradole@gmail.com),
2. Šime Karađole
(sime.karadole@skole.hr),
5. Melisa Livnjak-Krdžalić

 
Koordinatori 1. Marija Čupić (marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
2. Ezrema Boškailo
(ezrema.boskailo@live.com), Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Nositelj: 
Medicinska škola Dubrovnik
 
UČENICI
 
1. Sara Munitić, ..........
2. Jelena Kordić
, .............
3. Tina Marinović
, ...........
 
Ciljna skupina
 
Učenici škola koje sudjeluju na projektu.
 
Ciljevi projekta: 
 

Cilj ovog projekta je osvijestiti učenike, roditelje i nastavnike o fitoterapeutskom pristupu bolesti i njenoj prevenciji.
 

Zadaci: 
 
Istražiti ljekovito bilje svog kraja
Anketirati učenike o poznavanju ljekovitog bilja
Skupiti ljekovito bilje u herbariji
Analizirati fitokemijski sastav sakupljenog bilja
Opisati indikacije i kontraindikacije za uporabu ljekovitog bilja u prevenciji i liječenju bolesti
Izraditi letke kao pomoć pri prepoznavanju i odabiru biljaka za prevenciju i liječenju bolesti
 
Suradnici
 
Mjesto provedbe Medicinska škola Dubrovnik, Srednja zubotehnička škola Sarajevo.
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2019./2020. (12 mjeseci)
Faza 1: dogovor svih škola partnera o planiranim aktivnostima i podjela zadataka
Faza 2: rad učenika iz pojedine škole suradnika na svom zadatku
Faza 3: sastanak škola suradnika radi procjene tijeka projekta, dogovor o zajedničkim aktivnosti i razmjena učenika
Faza 4: finalizacija projekta – sastanak škola suradnika radi dogovora o prezentaciji rada i rezultata projekta
Tijekom trajanja svih faza: Stalna razmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta.
 
Očekivani rezultati Primjena ljekovitog bilja u prevenciji i liječenju bolesti. 
 
Čimbenici rizika:

Financijska i vremenska ograničenja.


    
Sinopsis projekta   „Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava"  Sinopsis projekta „Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA
 
  Suočeni sa epidemijom bolesti sa jedne strane i uporabom sintetičkih, umjetnih i štetnih tvari u svakodnevnom životu u prevenciji i liječenju odrađenih bolesti, te time pogoršavanju i produbljivanju bolesnog stanja čovjeka, željeli smo istražiti prirodu koja nas okružuje i u njoj pronaći lijek. Tako ćemo prvo krenuti u prirodu u potrazi za ljekovitim biljem. Svaka škola suradnica će obići prirodu svoga kraja, te promovirati prirodnu baštinu, izradivši fotografije i herbarije sakupljenog ljekovitog bilja. Anketirati ćemo učenike o prepoznavanju ljekovitog bilja. Nadalje ćemo istražiti fitokemijski sastav, indikacije i kontraindikacije za uporabu sakupljanog ljekovitog bilja u svrhu prevencije i liječenja bolesti. Educirati ćemo učenike, nastavnike i roditelje o primjeni ljekovitog bilja u liječenju bolesti u školama suradnicama. Time ćemo dati osnovne smjernice o vrstama ljekovitog bilja, načinima njihove primjene u svakodnevnom životu kao prevencije ili liječenja određenih simptoma bolesti. Tijekom projekta izrađivat ćemo i letke kao pomoć pri prepoznavanju i odabiru biljke za prevenciju i liječenju bolesti, koje ćemo izložiti na školskim panoima, web stanici škole kao i na smotri E-medica. Sve to u svrhu pronalaska prirodnog načina liječenja i promoviranja zdravog načina života. Priroda ima rješenje samo je trebamo poslušati.

Ideja projekta:
   a. Istražiti i analizirati uporabu ljekovitog bilja u svom kraju
   b. Educirati učenike i njihove roditelje o važnosti ljekovitog bilja u liječenju i prevenciji bolesti
   c. Suradnja učenika, nastavnika i roditelja u ostvarenju zdravog načina života uz uporabu ljekovitog bilja
   d. Poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanju problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
   e. Potaknuti razvoj osobnog mišljenja i vježbanje sukoba mišljenja između sudionika
   f. Učenje uz pomoć raznovrsnih metoda i postupaka na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način i njihovu primjenu u svakodnevnom životu i radu

METODE RADA:
   Metode koje ćemo koristiti tijekom projekta su istraživačko-edukativnog karaktera.
   Istražit ćemo ljekovito bilje u svom kraju, te njihovu primjenu u liječenju simptoma bolesti. Analizirat ćemo fitokemijski sastav biljaka, te indikacije i kontraindikacije za njihovu primjenu. Škole suradnice će izrađivati herbarije i letke sa ljekovitim biljkama svoga kraja. Educirat ćemo učenike, nastavnike i njihove roditelje o važnosti prepoznavanja ljekovitog bilja i njihovoj primjeni u svakodnevnom životu, sve u cilju prevencije nastanka bolesti i propagiranju zdravog načina života.

1. ETAPA( svibanj, lipanj 2019)
   a. Izrada okvirnog plana projekta
   b. Dogovor koordinatora i mentora za suradnju na projektu
   c. Izbor naziva projekata:“ Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava“
   d. Odabir učenika koji će sudjelovati u realizaciji projekta
   e. Prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
   f. Stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
   g. Prijava projekta na E-medica

2. ETAPA( lipanj, srpanj 2019)
   a. Stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
   b. Izrada herbarija i letaka o ljekovitom bilju u svom kraju
   c. Analiza fitokemijskih osobina i primjene ljekovitog bilja u prevenciji i liječenju bolesti

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac)
   a. Anketiranje učenika o prepoznavanju ljekovitog bilja
   b. Edukacija učenika, roditelja i profesora o ljekovitom bilju svoga kraja, te njenoj primjeni u liječenju bolesti
   c. Izlaganje herbarija i letaka o ljekovitom bilju
   d. Primjena ljekovitog bilja u liječenju bolesti

4. ETAPA (siječanj, veljača)
   a. Komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
   b. Planiranje razmjene učenika među školama suradnicama
   c. Dogovor o načinu predstavljanja projekata
   d. Ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt
   e. Dorada i uvježbavanje izvođenja projekta

5. ETAPA( ožujak 2018)
   a. Sudjelovanje na smotri dana E medice
   b. Uvježbavanje i predstavljanje projekta
   c. Dogovor za suradnju u novim projektima


    
Razmjena učenika u projektu    „Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava"  Razmjena učenika u projektu „Svakom po jedna trava i nikog ne boli glava" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation