en-UShr-HR
Traži
24. listopada 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Terapija glazbom ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole, Šibenik:  „Terapija glazbom"  Projekt Medicinske škole, Šibenik: „Terapija glazbom" Minimiziraj

 
Terapija glazbom
 
Projekt Medicinske škole, Šibenik
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola, Šibenik
2. Srednja zubotehnička škola Sarajevo
3. Zubotehnička škola Beograd
 
Datum prijave:  15. lipnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Jelena Gović (jelena.plavcic@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
2. Kulenović Šemsija
(semsija.kulenovic@gmail.com),
Srednja zubotehnička škola Sarajevo
3. Iva Pilipović
(iva.pilipovic21@gmail.com),
Zubotehnička škola Beograd
 
Koordinatori 1. Snežana Žaja (crnica24@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
2. Ezrema Boškailo
(ezrema.boskailo@live.com), Srednja zubotehnička škola Sarajevo
3. Maja Vračar
(vracarmaja@yahoo.com), Zubotehnička škola Beograd
 
Nositelj: 
Medicinska škola, Šibenik
 
UČENICI
 
1. Ana Mrčela, Medicinska škola, Šibenik
2. Marijana Hrga
, Medicinska škola, Šibenik
3. Kešmer Nihad
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
4. Pekić Amina
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
5. Gledo Muhamed
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
6. Katarina Pešić
, Zubotehnička škola Beograd
7. Emilija Đorđević
, Zubotehnička škola Beograd
 
Ciljna skupina
 
Učenici zdravstvenih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Projekt ima za svrhu predstavljanje terapije glazbom i njenih dobrobiti učenicima kroz predavanja.
KOGNITIVNI ISHODI: definiranje i opisivanje terapije glazbom, uočavanje i povezivanje utjecaja glazbe na osobnost pojedinca i njezinih dobrobiti, odabiranje i upotrebljavanje naučenih koncepata, mogućnost vrednovanja i kritičkog odnosa prema činjenicama iz područja navedene terapije.
AFEKTIVNI ISHODI:
spremnost na suradnju i suradničko učenje, izražavanje samopoštovanja i poštovanja prema drugima, zastupanje kulture dijaloga između pojedinaca i skupina, djelovanje u timu, razvijanje komunikacijskih vještina i timskog rada.
PSIHOMOTORNI ISHODI: ovladavanje prezentacijskim i komunikacijskim vještinama.
 

Zadaci: 
 
1. Teoretski:
Proučiti znanstvenu literaturu o teorijama terapije glazbom
Istražiti potencijalne dobrobiti uključivanja glazbe u nastavni proces

2. Praktični:
Provođenje istraživanja potencijalne dobrobiti uključivanja glazbe u nastavni proces u svrhu smanjenja stresa i školske anksioznosti
Izrada projekta
Komunikacija i koordinacija svih sudionika

 
Suradnici
 
Mjesto provedbe Učionica, škola, školska i znanstvena knjižnica, informatičko-komunikacijska tehnologija.
 
Vrijeme trajanja (faze) 1. Faza: svibanj - lipanj 2019. godine - sastanak učenika i mentora
• upoznavanje sudionika sa projektom
• podjela zadataka učeničkim grupama

2. Faza (lipanj 2019.)
• komunikacija i koordinacija svih sudionika putem informacija
komunikacijska tehnologija i razmjena učenika
provođenje istraživanja
3. Faza (rujan - prosinac 2019.)
• dizajniranje projekta
4. Faza (siječanj-ožujak 2020.)
• prezentacija projekta
 
Očekivani rezultati Može se očekivati da će projekt omogućiti mladima usvajanje znanja iz područja glazbene terapije, pomoći im u sazrijevanju i odrastanju te rješavanju njihovih problema. Osim afirmacije kulture slušanja glazbee, sudjelujući u projektu mladi će moći povezivati svoja znanja i iskustva, stvarati i produbljivati suradničke odnose, razvijati samostalnost i kompetencije te dobiti poticaj za cjeloživotno učenje.
 
Čimbenici rizika:

 


    
Sinopsis projekta   „Terapija glazbom"  Sinopsis projekta „Terapija glazbom" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
Projekt ima za svrhu predstavljanje terapije glazbom i njenih dobrobiti učenicima kroz predavanja.
KOGNITIVNI ISHODI: definiranje i opisivanje terapije glazbom, uočavanje i povezivanje utjecaja glazbe na osobnost pojedinca i njezinih dobrobiti, odabiranje i upotrebljavanje naučenih koncepata, mogućnost vrednovanja i kritičkog odnosa prema činjenicama iz područja navedene terapije.
AFEKTIVNI ISHODI: spremnost na suradnju i suradničko učenje, izražavanje samopoštovanja i poštovanja prema drugima, zastupanje kulture dijaloga između pojedinaca i skupina, djelovanje u timu, razvijanje komunikacijskih vještina i timskog rada.
PSIHOMOTORNI ISHODI: ovladavanje prezentacijskim i komunikacijskim vještinama.

1.Faza (svibanj, lipanj 2019.)
• sastanak učenika i mentora za izbor teme i naziv projekta „Terapija glazbom“
• izrada okvirnog plana projekta
• dogovor koordinatora i mentora oko prijave projekta
• najava projekta na Nastavničkom vijeću
• komunikacija između svih sudionika projekta, voditelja i koordinatora, praćenje rada u pripremi projekta
• rješavanje problema
• analiza rada i dokumentiranje učinjenoga
2. Faza (lipanj 2019.)
• izbor i komunikacija sa školama suradnicima koje su se javile za suradnju na projektu
• razmjena informacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
• sudjelovanje i dogovori koordinatora, voditelja i učenika preko Skypea i maila
• određivanje aktivnosti po školama te podjela zadataka
• dogovor za rokove u kojima se zadaci trebaju ostvariti
• početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta, uočavanje i rješavanje problema
• stalna komunikacija koordinatora škola sudionica i voditelja projekta, te evidentiranje i dokumentiranje učinjenoga
3. Faza (rujan - prosinac 2019.)
• provedba istraživanja, prikupljanje podataka, analiza prikupljenih podataka
• razmjena prikupljenih podataka oko analiza učinjenog rada u prvoj i drugoj etapi izrade projekta
• razrada plana projekta, mogućnost nadogradnje ili promjene određenih dijelova projekta
• komunikacija, sugestije i savjeti među svim sudionicima o učinjenim zadacima, putem mailova i Skypea te Adobeconnecta
• dogovor o načinu predstavljanja projekta
• evaluacija odrađenog dijela projekta
4. Faza (siječanj-ožujak 2020.)
• moguća razmjena učenika, u jednoj od škola sudionika, radi evaluacije do sad napravljenog
• uvježbavanje izvedbe projekta
• stalna komunikacija među školama suradnicama putem Skypea, mailova i Adobeconnecta
• evaluacija i završetak projekta
• prijava sudionika projekta


    
Razmjena učenika u projektu    „Terapija glazbom"  Razmjena učenika u projektu „Terapija glazbom" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation