en-UShr-HR
Traži
18. siječnja 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Tradicijska medicina ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanća Zadar:  „Tradicijska medicina"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanća Zadar: „Tradicijska medicina" Minimiziraj

 
Tradicijska medicina
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanća Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanća Zadar
2. Zdravstvena škola Split
 
Datum prijave:  14. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Verica Elveđi (verica.elvedji@medskolazd.hr) Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Sanja Roje
(sanja.roje@skole.hr) Zdravstvena škola Split
 
Koordinatori 1. Tanja Serdarević (tanja.serdarevic@skole.hr) Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Sanja Perić (sanja.peric3@skole.hr) Zdravstvena škola Split
 
Nositelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1. Matea Ivković , Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Karlo Jurjević
, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
3. Korina Dodoja
, Zdravstvena škola Split
4. Magdalena Tutek
, Zdravstvena škola Split
 
Ciljna skupina
 
Istražiti koje tradicijske metode liječenja se koriste u suvremenoj medicini- medicini 21. stoljeća sa svrhom postavljanja dijagnoze i liječenja pojedinaca.
 
Ciljevi projekta: 
 

Objasniti termine tradicijska medicina, narodna medicina, komplementarna medicina i alternativna medicina.
Istražiti koje tradicijske metode liječenja se koriste u suvremenoj medicini- medicini 21. stoljeća sa svrhom postavljanja dijagnoze i liječenja pojedinaca.
 

Zadaci: 
 
- Istražiti kroz dostupnu literaturu koliko i kada suvremena medicina koristi metode drevnih lijekova i terapija.
- Izraditi anketni upitnik te provesti istraživanje u Školama sudionicima projekta o poznavanju i uporabi tradicijskih lijekova u medicini 21. stoljeća.
- Prezentirati rezultate na Smotri „12. Dani E-medica“.
 
Suradnici    
 
Mjesto provedbe Škole suradnice u projektu.
 
Vrijeme trajanja (faze) - od svibnja 2018. do Smotre 12. Dani E-medica“:
Faza 1: dogovor svih škola partnera o planiranim aktivnostima i podjela zadataka
Faza 2: rad učenika na dobivenim zadatcima, provedba istraživanja
Faza 3: sastanak/videokonferencija i/ili razmjena svih partnera radi procjene tijeka projekta
Faza 4: finalizacija projekta – sastanak/videokonferencija škola partnera radi dogovora o prezentaciji rada i rezultata projekta
Tijekom trajanja svih faza : Stalna razmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta
 
Očekivani rezultati Pobuditi zanimanje o primjeni drevnih lijekova i terapija u suvremenoj medicini
Rezultate istraživanja prikazati kao PP prezentaciju na stranicama E-medice i mrežnim stranicama Škola suradnica kao nastavni sadržaj u nastavi strukovnih predmeta
Razvijanje samopoštovanja i zajedništva
Međukulturalna komunikacija i poštivanje različitosti i prava na izbor
Ideje za primjenu istraženog i nove projekte.
 
Čimbenici rizika:

Nedostatak financijskih sredstava i odustajanje škola suradnika.


    
Sinopsis projekta   „Tradicijska medicina"  Sinopsis projekta „Tradicijska medicina" Minimiziraj

Cilj projekta

   Istražiti koje tradicijske metode se koriste u suvremenoj medicini- medicini 21. stoljeća sa svrhom postavljanja dijagnoze i liječenja pojedinaca.
   Povijest medicine nas je naučila da je permanentna potreba čovjeka da shvati, imitira, primjeni i mijenja svoja saznanja o metodama liječenja. U svijetu u kome ne postoji idealan lijek, zabrinut za svoje zdravlje, čovjek često misli da negdje tamo, iza planina, mora da postoji „neko i nešto“ što može u njemu izliječiti sve; na brz, jeftin i bezbolan način. Da li je to istina? Na to želimo barem dijelom odgovoriti obrađujući ovu temu.
   Čovjek koji je stvorio suvremenu civilizaciju i danas živi u nesavršenom svijetu i smijati se nad zabludama tradicijske medicine nastalim u prošlosti znači smijati se samome sebi. Suvremena medicinska istraživanja pokazala su da većina ljudi među kojima je veliki broj obrazovanih pa i liječnika, kada u jednom trenutku svog života postanu bolesnici, s vremena na vrijeme zatraže pomoć tradicionalne medicina i njenih lijekova. Tradicionalna medicina kao zbroj višestoljetnih znanja, vještina i na praksi zasnovanih teorija, vjerovanja i iskustava, proizašlih iz različitih kultura koristi se u održavanju zdravlja, prevenciji, dijagnostici, i liječenju. Zasnovana je na cjelovitim sistemima teorije i prakse koji su razvijani nezavisno ili paralelno sa zvaničnom medicinom. Mnogi od ovih sistema korišteni su u pojedinim zemljama širom svijeta znatno prije nastanka zvanične medicinske prakse.

Literatura:
•  Prlić Nada; Opća načela zdravlja i njege, Zagreb; Školska knjiga, 2014.
•  Demarin Katarina; Povijest medicine i sestrinstva s osnovama medicinske etike, Zagreb; Školska knjiga 1986.
•  nastavni tekstovi o povijesti starih naroda
•  e-learning sadržaji


    
Razmjene učenika u projektu    „Tradicijska medicina"  Razmjene učenika u projektu „Tradicijska medicina" Minimiziraj

 
1. razmjena


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation