en-UShr-HR
Traži
4. kolovoza 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Trihineloza ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole u Rijeci:  „Trihineloza - stari-novi neprijatelj"  Projekt Medicinske škole u Rijeci: „Trihineloza - stari-novi neprijatelj" Minimiziraj

 
Trihineloza - stari-novi neprijatelj
 
Projekt Medicinske škole u Rijeci
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola u Rijeci
2. Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
3. Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
4. Medicinska škola, Šibenik
 
Datum prijave:  28. svibnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Martina Weinberger-Viljušić (martina.viljusic@gmail.com), Medicinska škola u Rijeci
2. Gordana Katarina
(katarina.gordana@skole.hr),
Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
3. Mirko Tocilj
(mirko.tocilj1@skole.hr
), Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
4. Nenad Kerić
(nenad.keric@gmail.com)
, Medicinska škola, Šibenik
 
Koordinatori 1. Zvonko Miškić (zvonko.miskic@skole.hr), Medicinska škola u Rijeci
2. Katarina Vukanović
(katarina.vukanovic@skole.hr),
Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
3. Petrana Pupić
(petrana.tafra@gmail.com),
Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
4. Snežana Žaja
(crnica24@gmail.com),
Medicinska škola, Šibenik
 
Nositelj: 
Medicinska škola u Rijeci
 
UČENICI
 
1. Hana Mašinović, Medicinska škola u Rijeci
2. Lucija Žic
, Medicinska škola u Rijeci
3. Tomislav Jurišić
, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
4. Anastasia Ičević
, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
5. Antonija Dundić
, Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
6. Antea Varvodić
,
Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
7. Petar Uroda
, Medicinska škola, Šibenik
8. Anamaria Jakelić
, Medicinska škola, Šibenik
 
Ciljna skupina
 
Učenici veterinarskog smjera i učenici 3. i 4. razreda zdravstvenog smjera
 
Ciljevi projekta: 
 

Učenici će istraživati epidemiju trihineloze u povijesti, njezino širenje prema zapadu, anketirati određeni broj ljudi o poznavanju bolesti i posljedicama bolesti prikupiti epidemiološke podatke o trihinelozi u svojim županijama metode postmortalne dijagnoze u svinjskom mesu, objasniti referentnu metodu i njezinu sigurnost, načine invazije čovjeka, preventivu, dijagnostički postupci nakon invazije kod čovjeka, liječenje i njega takvih bolesnika.
 

Zadaci: 
 
Istraživanje povijesnih podataka
Pravilno uzorkovanje svinjskog mesa
Metode dijagnoze u svinjskom mesu
Propisani postupci nakon utvrđivanja trihineloze kod svinja
Preventivni postupci i edukacija,
Dijagnostika invazije kod ljudi, liječenje i njega bolesnika
 
Suradnici Škole, mentori, nastavnici medicinske grupe predmeta i nastavnici veterinarske grupe predmeta.
 
Mjesto provedbe Škola.
 
Vrijeme trajanja (faze) Svibanj 2019. - veljača 2020.
 
Očekivani rezultati Primjena naučenih znanja i vještina u budućem radu veterinarskih i zdravstvenih djelatnika. 
 
Čimbenici rizika:

Nedovoljna financijska sredstva za ostvarenje svih faza projekta.


    
Sinopsis projekta   „Trihineloza - stari-novi neprijatelj"  Sinopsis projekta „Trihineloza - stari-novi neprijatelj" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA
 
 
Podići razinu svijesti o opasnosti iz hrane, odnosno u ovom slučaju iz svinjskog mesa.
   Informirati i educirati iduće generacije o važnosti preventivnih radnji i sprječavanju invazije s ovom mikroskopski sitnim parazitom , koji kada jednom uđe u ljudski organizam tamo ostaje doživotno.
   Učenici će istraživati epidemiju trihineloze u povijesti, njezino širenje prema zapadu, metode postmortalne dijagnoze u svinjskom mesu, objasniti referentnu metodu i njezinu sigurnost, načine invazije čovjeka, preventivu, dijagnostički postupci nakon invazije kod čovjeka, liječenje i njega takvih bolesnika.
   Ovaj projekt zahtjeva suradnju učenika veterinarskih i medicinskih škola, znači međusektorsko povezivanje, a krajnji cilj je zdravstveno ispravno svinjsko meso za ljudsku konzumaciju.
Projekt bi trebao poticati učenike na samostalno istraživanje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusija i izrada sadržaja u svrhu edukacije. Učenici bi trebali biti pripremljeni za cjeloživotno učenje, timski rad i suradničko učenje.

ZADACI PROJEKTA:
• Istraživanje povijesnih podataka (najstarije invazije kod ljudi, pojavljivanje na području RH, epidemije u 20. stoljeću u RH)
• Pravilno uzorkovanje svinjskog mesa ( kod klanja svinja za vlastite potrebe, u klaonicama).
• Metode dijagnoze u svinjskom mesu (metoda kompresije, metoda umjetne probave)
• Propisani postupci nakon utvrđivanja trihineloze kod svinja (Pravilnik o mjerama za suzbijanja i iskorjenjivanje trihineloze svinja NN,br 81/99)
• Preventivni postupci i edukacija (deratizacija, letci)
• Dijagnostika invazije kod ljudi, liječenje i njega bolesnika.

ETAPE PROJEKTA:
1. ETAPA (svibanj, 2019.)

Odabir teme projekta
Odabir škola u suradnji
2. ETAPA ( lipanj 2019.)
Podjela zadataka između škola u suradnji
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
Rad na projektu
Prva razmjene učenika (studeni, 2019.)
Druga razmjena učenika (prosinac 2019. ili siječanj 2020.)
4. ETAPA (siječanj/veljača 2020.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta
5. ETAPA (ožujak 2020.)
Sudjelovanje na 13. Smotri dana E medice
• Uvježbavanje
• Predstavljanje projekta
• Dogovor za daljnju suradnju u novim projektima


    
Tri video-konferencijska u projektu „Trihineloza“  Tri video-konferencijska u projektu „Trihineloza“ Minimiziraj
 
Treća video-konferencija projekta „Trihineloza“
(18. prosinca 2019.)   U srijedu, 25. rujna 2019. godine održana je prva videokonferencija suradničkih škola Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Medicinske škole Šibenik, Srednje škole Braća Radić iz Kaštel Štafilića te škole domaćina Medicinske škole u Rijeci.
   U videokonferenciji su sudjelovali učenici Tomislav Jurišići i Anastasia Ičević s mentoricom Gordanom Katarinom (Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci), Valentino Janjac, Saša Vučković, Marko Koluvija i mentor Nenad Kerić (Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić), učenici Antonija Dundić i Ivan Udovičić s mentorom Mirkom Tociljom i domaćini učenica Hana Mašinović i Lucija Žic s mentoricom Martinom Weinberger-Viljušić.
   Tema videokonferencije je bila rad na zajedničkom projektu „Trihineloza-stari –novi neprijatelj“. Cilj je bio međusobno upoznavanje učenika i dogovor o daljnjoj suradnji. Učenici su se dogovorili da će otvoriti WhatsApp grupu kako bi se mogli brže dogovarati i izmjenjivati informacije vezane uz temu. Dogovorili smo da će se pomoću ankete ispitati općenito znanje o trihinelozi , izvoru bolesti te načinu širenja bolesti, kao i o mogućim posljedicama po zdravlje čovjeka. Anketa će se provesti na slučajnom uzorku ispitanika različitih dobnih kategorija npr. na tržnici ili prilikom predstavljanja škole na barem sto ispitanika. Podatke će obraditi svaka škola, a zatim će se usporediti i dogovoriti zajednička prezentacija i tumačenje dobivenih podataka .
   Sljedeća videokonferencija dogovorena je za 9. listopad 2019. godine. Do tada će učenici pripremiti potrebni materijal, potražiti relevantnu literaturu i okvir za izradu prezentacije.
 Druga video-konferencija projekta „Trihineloza“
(09. listopada 2019.)


   Druga videokonferencija suradničkih škola Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Medicinske škole Šibenik, Srednje škole Braće Radić iz Kaštel Štafilića te škole domaćina Medicinske škole u Rijeci održana je u srijedu, 9. listopada 2019. godine. Učenici: Tomislav Jurišić, Anastasia Ičević (Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrija Štampar), Valentino Janjac, Saša Vučković, Marko Koluvija (Medicinska škola Šibenik) Antonija Dundić, Ivan Udovičić (Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić) i učenice domaćini Hana Mašinović i Lucija Žic (Medicinska škola u Rijeci) predstavili su svoj rad na temu „Trihineloza-stari –novi neprijatelj“.
   Učenici i mentori su razgovarali o sadržaju ankete i potvrdili su dogovor da će se ispitati stotinjak sudionika po školi. Anketa će se provesti na slučajnom uzorku ispitanika na tržnici ili mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi do kraja listopada. Učenici svake škole će obraditi podatke kako bi mogli usporediti dobivene rezultate. Ukratko smo razmijenili informacije o literaturi i napretku u izradi prezentacije.
   I učenici i mentori su zadovoljni trenutnom komunikacijom i napretkom projekta. Učenici redovito izmjenjuju informacije preko WhatsApp-a, a sve poteškoće uspješno rješavaju. Na kraju smo dogovorili novi sastanak za 18. prosinac u nadi da ćemo se sljedeće godine susresti u Medicinskoj školi u Rijeci.
  
Prva video-konferencija projekta „Trihineloza“
(25. rujna 2019.)


     U srijedu, 18. prosinca 2019. održan je kratki videosastanak preko Skypa učenika i mentora iz Zdravstvene i veterinarske škola Dr. Andrija Štampar Vinkovci, Srednje škole Braća Radić, Kaštel Štafilić, Medicinske škole Šibenik i Medicinske škole u Rijeci.
   Učenici su izvijestili o napretku u izradi projekta i prezentacija na temu „Trihineloza-stari –novi neprijatelj“. Uglavnom sve teče po planu, učenici su proveli anketu i obradili podatke, prezentacija je pred završetkom i ono što nas je sve posebno razveselilo je dogovor o terminu posjeta sudionika u projektu Medicinskoj školi u Rijeci - školi domaćinu.
   Dogovorili smo se da nam dragi gosti iz partnerskih škola dolaze 24. siječnja 2020. godine. Također je dogovoreno da do tada učenici uz pomoć mentora završe prezentaciju kako bi se mogla uvježbati prilikom posjeta. Nadamo se i dalje uspješnoj suradnji i s nestrpljenjem očekujemo zajednički susret i druženje
.


    
Prva razmjena u projektu u „Trihineloza - stari novi neprijatelj“ (24. siječnja 2020.)  Prva razmjena u projektu u „Trihineloza - stari novi neprijatelj“ (24. siječnja 2020.) Minimiziraj

 
Prvi susret u projektu „Trihineloza - stari novi neprijatelj“
(24. siječnja 2020.)

 
     Nakon tri virtualna sastanka, u petak, 24. siječnja 2020. godine konačno se pružila prilika za zajedničko druženje učenika i mentora u projektu „Trihineloza stari - novi neprijatelj“.

   U posjet Medicinskoj školi u Rijeci došli su iz Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci učenici Tomislav Jurišići i Anastasia Ičević sa mentoricom Gordanom Katarinom, iz Medicinske škole Šibenik Valentino Janjac i mentor Nenad Kerić, a iz Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić učenici Antonija Dundić i Ivan Udovičić sa mentorom Mirkom Tociljom.
   Drage goste dočekali su ravnatelj Alen Vukelić, voditeljica nastave Nensi Araminčić i voditeljica projekta Martina Weinberger-Viljušić s učenicama Hanom Mašinović i Lucijom Žic.
   Nakon zajedničkog ručka u Učeničkom domu Kvarner krenuli smo u obilazak grada Rijeke.
    Ova godina je posebna za grad Rijeku, naime Rijeka je proglašena 2020 godine za Europsku prijestolnicu kulture i to se osjeća na svakom koraku. Grad je ukrašen i spreman za svečano proglašenja 01. veljače 2020. godine.
   Ugodnom šetnjom posjetili smo kulturne i povjesne znamenitosti grada, riječki Korzo, Gradski toranj, Koblerov trg, Stari grad sa Kosim tornjem i Crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije. Prošetali smo do Katedrale sv. Vida i Riječkim tunelom došli do Dolca, Lukobrana i zatim put škole.
   U školi su učenici predstavili svoje radove, a zatim su uz pomoć mentora pripremali i uređivali zajedničku prezentaciju kojom će se predstaviti na Danima E-medica.
   Tema trihineloze je spojila veterinarski i zdravstveni sektor. Proučavanjem i obradom ove teme učenici su naglasili važnost i značenje dobre suradnje u sprječavanju ove zoonoze.
   Iako trihineloza u RH trenutno nije tako česta invazivna bolest zahvaljujući i dobroj kontroli i propisima o suzbijanju i sprječavanju trihineloze u prošlosti je bila itekako značajna.
   Postoje dokazi i zapisi da su se s trihinelozom borili još stari Egipćani, a bolest se javljala u većim ili manjim epidemijama kroz povijest. Uzročnik bolesti, oblić iz roda Trichinella pak stalno perzistira u životinjskim rezervoarima kao što su štakori, divlje svinje, domaće svinje i druge životinje. Značajno je da se kod životinja ne pojavljuju nikakvi klinički simptomi i kliničkim pregledom životinje ne možemo dijagnosticirati bolest. Tek posebnim metodama dijagnostike kao što je umjetna probava može se potvrditi zaraženost mesa.
   Prema dogovoru na virtualnim sastancima učenici su obradili određene teme i zajedno su uredili i pripremili prezentaciju kojom će se predstaviti. Na kraju smo dogovorili još jedan virtualni sastanak početkom veljače, a veselimo se i skorom susretu u Tuheljskim Toplicama.
   Vrijeme je brzo proletilo i oko 18,30 učenici su otišli na večeru, zajedničko druženje i zasluženi odmor u Učenički dom Kvarner.
   Zahvaljujem se ravnatelju, voditeljici nastave i ravnateljici Učeničkog doma Kvarner koji su tako lijepo primili naše goste kao i svim sudionicima projekta na sjajnom druženju.


    
Razmjena učenika u projektu    „Trihineloza - stari-novi neprijatelj"  Razmjena učenika u projektu „Trihineloza - stari-novi neprijatelj" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation