en-UShr-HR
Traži
28. ožujka 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Trihineloza ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole u Rijeci:  „Trihineloza - stari-novi neprijatelj"  Projekt Medicinske škole u Rijeci: „Trihineloza - stari-novi neprijatelj" Minimiziraj

 
Trihineloza - stari-novi neprijatelj
 
Projekt Medicinske škole u Rijeci
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola u Rijeci
2. Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
3. Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
4. Medicinska škola, Šibenik
 
Datum prijave:  28. svibnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Martina Weinberger-Viljušić (martina.viljusic@gmail.com), Medicinska škola u Rijeci
2. Gordana Katarina
(katarina.gordana@skole.hr),
Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
3. Mirko Tocilj
(mirko.tocilj1@skole.hr
), Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
4. Nenad Kerić
(nenad.keric@gmail.com)
, Medicinska škola, Šibenik
 
Koordinatori 1. Zvonko Miškić (zvonko.miskic@skole.hr), Medicinska škola u Rijeci
2. Katarina Vukanović
(katarina.vukanovic@skole.hr),
Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
3. Petrana Pupić
(petrana.tafra@gmail.com),
Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
4. Snežana Žaja
(crnica24@gmail.com),
Medicinska škola, Šibenik
 
Nositelj: 
Medicinska škola u Rijeci
 
UČENICI
 
1. Hana Mašinović, Medicinska škola u Rijeci
2. Lucija Žic
, Medicinska škola u Rijeci
3. Tomislav Jurišić
, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
4. Anastasia Ičević
, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci
5. Antonija Dundić
, Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
6. Antea Varvodić
,
Srednja škola Braća Radić, Kaštel-Štafilić
7. Petar Uroda
, Medicinska škola, Šibenik
8. Anamaria Jakelić
, Medicinska škola, Šibenik
 
Ciljna skupina
 
Učenici veterinarskog smjera i učenici 3. i 4. razreda zdravstvenog smjera
 
Ciljevi projekta: 
 

Učenici će istraživati epidemiju trihineloze u povijesti, njezino širenje prema zapadu, anketirati određeni broj ljudi o poznavanju bolesti i posljedicama bolesti prikupiti epidemiološke podatke o trihinelozi u svojim županijama metode postmortalne dijagnoze u svinjskom mesu, objasniti referentnu metodu i njezinu sigurnost, načine invazije čovjeka, preventivu, dijagnostički postupci nakon invazije kod čovjeka, liječenje i njega takvih bolesnika.
 

Zadaci: 
 
Istraživanje povijesnih podataka
Pravilno uzorkovanje svinjskog mesa
Metode dijagnoze u svinjskom mesu
Propisani postupci nakon utvrđivanja trihineloze kod svinja
Preventivni postupci i edukacija,
Dijagnostika invazije kod ljudi, liječenje i njega bolesnika
 
Suradnici Škole, mentori, nastavnici medicinske grupe predmeta i nastavnici veterinarske grupe predmeta.
 
Mjesto provedbe Škola.
 
Vrijeme trajanja (faze) Svibanj 2019. - veljača 2020.
 
Očekivani rezultati Primjena naučenih znanja i vještina u budućem radu veterinarskih i zdravstvenih djelatnika. 
 
Čimbenici rizika:

Nedovoljna financijska sredstva za ostvarenje svih faza projekta.


    
Sinopsis projekta   „Trihineloza - stari-novi neprijatelj"  Sinopsis projekta „Trihineloza - stari-novi neprijatelj" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA
 
 
Podići razinu svijesti o opasnosti iz hrane, odnosno u ovom slučaju iz svinjskog mesa.
   Informirati i educirati iduće generacije o važnosti preventivnih radnji i sprječavanju invazije s ovom mikroskopski sitnim parazitom , koji kada jednom uđe u ljudski organizam tamo ostaje doživotno.
   Učenici će istraživati epidemiju trihineloze u povijesti, njezino širenje prema zapadu, metode postmortalne dijagnoze u svinjskom mesu, objasniti referentnu metodu i njezinu sigurnost, načine invazije čovjeka, preventivu, dijagnostički postupci nakon invazije kod čovjeka, liječenje i njega takvih bolesnika.
   Ovaj projekt zahtjeva suradnju učenika veterinarskih i medicinskih škola, znači međusektorsko povezivanje, a krajnji cilj je zdravstveno ispravno svinjsko meso za ljudsku konzumaciju.
Projekt bi trebao poticati učenike na samostalno istraživanje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusija i izrada sadržaja u svrhu edukacije. Učenici bi trebali biti pripremljeni za cjeloživotno učenje, timski rad i suradničko učenje.

ZADACI PROJEKTA:
• Istraživanje povijesnih podataka (najstarije invazije kod ljudi, pojavljivanje na području RH, epidemije u 20. stoljeću u RH)
• Pravilno uzorkovanje svinjskog mesa ( kod klanja svinja za vlastite potrebe, u klaonicama).
• Metode dijagnoze u svinjskom mesu (metoda kompresije, metoda umjetne probave)
• Propisani postupci nakon utvrđivanja trihineloze kod svinja (Pravilnik o mjerama za suzbijanja i iskorjenjivanje trihineloze svinja NN,br 81/99)
• Preventivni postupci i edukacija (deratizacija, letci)
• Dijagnostika invazije kod ljudi, liječenje i njega bolesnika.

ETAPE PROJEKTA:
1. ETAPA (svibanj, 2019.)

Odabir teme projekta
Odabir škola u suradnji
2. ETAPA ( lipanj 2019.)
Podjela zadataka između škola u suradnji
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
Rad na projektu
Prva razmjene učenika (studeni, 2019.)
Druga razmjena učenika (prosinac 2019. ili siječanj 2020.)
4. ETAPA (siječanj/veljača 2020.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta
5. ETAPA (ožujak 2020.)
Sudjelovanje na 13. Smotri dana E medice
• Uvježbavanje
• Predstavljanje projekta
• Dogovor za daljnju suradnju u novim projektima


    
Razmjena učenika u projektu    „Trihineloza - stari-novi neprijatelj"  Razmjena učenika u projektu „Trihineloza - stari-novi neprijatelj" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation