en-UShr-HR
Traži
6. lipnja 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Utjecaj čitanja na starenje ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar:  „Utjecaj čitanja na starenje"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar: „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj

 
Utjecaj čitanja na starenje
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
3. Medicinska škola Šibenik
4. Zubotehnička škola Beograd
 
Datum prijave:  20. lipnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Sonja Šare (sonja.sare@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Vanja Kancler
, Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
3. Aleksandra Skornšek
, Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor

4. Marina Palinić (marina_liovic@net.hr), Medicinska škola Šibenik

5. dr Ana Gajić, (anagajic62@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd

Koordinatori  1. Luka Plazina (ditezadarsko13@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
 2. Karmen Šparaš (karmen.sparas@gmail.com), Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor

3. Snežana Žaja crnica24@gmail.com


4. Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com

Nositelj: 
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1. Ivana Vazgeč, ...
2. Anita Vazgeč, ...
3. Barbara Dvoršak, ...
4. Barbara Vidović, ...
5. Antonio Davidović
6. Ivan Silov
7. Marko Koluvija
8. Helena Kostić
9. Matea Melović


 
Ciljna skupina
 
Osobe starije od 65 godina, korisnici Domova za starije
 
Ciljevi projekta: 
 

1. Ukazati na značaj očuvanja mentalnog zdravlja u starijoj dobi
2. Poticati čitanje kao vježbu za mentalno zdravlje u osoba starije dobi
3. Educirati mlade o važnosti očuvanja kognitivnih sposobnosti u starosti
4. Senzibilizirati javnost o važnosti aktivnog zdravog starenja
5. Prevenirati predrasude o starijima, spriječiti gerontofobiju i staromrštvo
6. Prevenirati osamljenost i socijalnu izolaciju osoba starije dobi smještenih u instituciju.
 

Zadaci: 
 
1. Formiranje timova za prikupljanje podataka o obilježjima starije dobi
2. Početak je predviđen za podatke iz osnovnih obilježja starosti i starenja s posebnim naglaskom na instintucionalni smještaj i kognitivne sposobnosti.
3. Planiranje posjeta ustanovama za smještaj starijih.
4. Intervju s osobama starije dobi i procjena kognitivnih spososbnosti.
5. Izrada plana i programa čitanja prema željama i sposobnostima korisnika Doma.
6. Provođenje planiranih aktivnosti čitanja
7. Vlidacija i evaluacija rezultata.
 
Suradnici Djelatnici zdravstvenih ustanova, profesori knjižničarstva i osobe starije dobi.
 
Mjesto provedbe Škole učesnice, institucije za smještaj starijih.
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2019/20.
- Odabir škola partnera na projektu (svibanj, lipanj 2019)
- Podjela zadataka između škola (srpanj, 2019)
- Rad na projektu-aktivnosti (rujan, listopad, prosinac 2019)
- Obrada prikupljenih rezultata i završetak aktivnosti (siječanj, veljača, 2020)
- Završne aktivnosti i rad na prezentaciji projekta, prezentacija i evaluacija projekta (ožujak, 2020)
 
Očekivani rezultati

Očekuje se:
-povećani broj educiranih mladih ljudi o značenju čitanja na kognitivne sposobnosti osoba starije dobi
- rana detekcija simptoma i znakova zaboravljivosti, osamljenosti i izolacije starijih osoba
- pravovremena pomoć osobama starije dobi kod gubitka gubitka koncentracije i pamćenja
- prevencija gerontofobije i ageizma 
 

Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, odustajanje škola partnera.


    
Sinopsis projekta   „Utjecaj čitanja na starenje"  Sinopsis projekta „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
 
  Ideja o projektu proizišla je iz želje da se šira javnost posebno mlađe populacije upoznaju s važnosti očuvanja kognitivnih sposobnosti osoba starije dobi. Projektne aktivnosti usmjerene su na prednosti čitanja osoba starije dobi smještenih u instituciju (domove za starije). Znanstvene studije pronašle su mnoge pozitivne učinke čitanja na osobe starije dobi uključujući smanjenje stresa, stimuliranje rada mozga, poboljšanje pamćenja i koncentracije. Također je dokazano da aktivnosti čitanja mogu spriječiti ili odgoditi pojavu demencije. Za vrijeme čitanja starijim će se savjetovati da zapamte osobe, događaje iz priče i kasnije ih reproduciraju. Planiranim aktivnostima djelovati će se na povećanje kvalitete života osoba starije dobi u institucijama.
1. ETAPA (svibanj, lipanj)
a. dogovor s koordinatorom škole o prijavi projekta na 12. Smotri Dani E-medice
b. izbor naziva projekta „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu “
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:
   1) pratiti razvoj Kromoterapije u svijetu s posebnim naglaskom na zemlje sudionice
   2) međupredmetno povezivanje predmeta struke (kliničkih predmeta i sestrinske skrbi)
   3) suradnja i uključivanje zdravstvenih i prosvjetnih radnika
   4) proučiti literaturu
   5) temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
   6) poticati učenike na timski rad i suradnju
   7) prikazivanje projekta na razumljiv način
   8) istraživati i učiti kroz zabavu
   9) spoznavanje novih činjenica
  10) vršnjačka edukacija
e. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
f. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
g. najava projekta na Nastavničkom vijeću
h. odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i. komunikacija između svih sudionika projekta
j. praćenje rada u pripremi projekta
k. analiza učinjenog
l. uočavanje problema i rizika
m. rješavanje problema
n. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
2.ETAPA (lipanj 2019.)
- komunikacija između škola sudionica
- razmjena ideja učenika
- određivanje rokova za provođenje aktivnosti
- početak aktivnosti učenika
- net-komunikacija
- praćenje izvedbe projekta
- evidencija učinjenog
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
- evaluacija 1. i 2. faze
- planiranje nastavka projekta
- komunikacija škola sudionica
- razmjena učenika
- dogovor o predstavljanju projekta
- ujedinjavanje aktivnosti
- evidentiranje i dokumentacija
4. ETAPA (siječanj, veljača 2020.)
- uvježbavanje projekta
- net sastanci
- prijava sudionika
5.ETAPA (ožujak 2020.)
- sudjelovanje na 13. Smotri dana E medica
- predstavljanje projekta
- evaluacija svih sudionika projekta


    
Treća razmjena učenika u projektu „Utjecaj čitanja na starenje” (07. veljače 2020.)  Treća razmjena učenika u projektu „Utjecaj čitanja na starenje” (07. veljače 2020.) Minimiziraj

 
Treća razmjena učenika u projektu „Utjecaj čitanja na starenje”
(07. veljače 2020.)   Učenice Medicinske škole Ante Kuzmanića – Zadar Ivana i Anita nakon povratka iz Maribora gdje su sudjelovale na drugoj razmjeni u projektu „Utjecaj čitanja na starenje”, ugostile su učenike iz Medicinske škole iz Šibenika. U jutarnjim satima s nestrpljenjem su dočekale svoje kolege Antonija i Ivana kako bi im prenijele iskustva i rezultate rada na projektu koji se održao u Mariboru.
   Nakon obilaska škole i riječi dobrodošlice ravnatelja profesora Davora Vidakovića i nastavnika radilo se na pregledu i anlaizi dosadašnjih aktivnosti. Učenici Zubotehničke škole iz Beograda uključili su se u rad video konferencijski. Uz pomoć mentora složili su se kako su planirane aktivnosti ispunjene te se pristupilo samoj završnici projekta.
   Popodne je provedeno u neformalnom druženju i šetnji.

Ivana Vazgeč, Anita Vazgeč. Ivan Silov i Antonio Davidović


    
Druga razmjena u projektima „Kromoterapija” i „Utjecaj čitanja na starenje“ (27.-31. siječnja 2020.)  Druga razmjena u projektima „Kromoterapija” i „Utjecaj čitanja na starenje“ (27.-31. siječnja 2020.) Minimiziraj

 
Druga razmjena učenika u projektima
„Kromoterapija i kako vratiti život u ravnotežu“ i „Utjecaj čitanja na starenje“
(od 27. do 31. siječnja 2020.)   Druga razmjena u projektima „Kromoterapija i kako vratiti život u ravnotežu“ i „Utjecaj čitanja na starenje“ održana je od 27. do 31. siječnja 2020. u Srednjoj zdravstvenoj i kozmetičkoj školi Maribor.
   I nakon nekoliko dana, dojmovi se još nisu slegli. Lijepa sjećanja i predivne uspomene zauvijek nas vežu za tjedan iza nas i za ovaj posjet našim prijateljima u Maribor, a njihovu toplu dobrodošlicu nije umanjila ni magla koja se spustila tijekom obilaska znamenitosti grada na Dravi prvog dana razmjene.
   Drugi dan razmjene upoznali su nas sa svojom školom. Posebno su nas se dojmili kabineti gdje su nam pokazali njihov način vježbi i rada. Sudjelovali smo na nastavi Zdravstvene njege djeteta, Patologije, Biofizike i Kuhanja na kojem smo izradili energetsku voćnu slasticu koju smo uslast pojeli. Na satu Sportskog odgoja i zdravstvene kulture odigrali smo prijateljsku utakmicu u odbojci sa domaćom ekipom a rezultat je bio neriješen. Hladno popodne koje je uslijedilo tog utorka proveli smo na Pohorju uz snježne radosti.

   U srijedu smo išli na izlet u Rogašku Slatinu i posjetili smo Medical centar Rogaška gdje smo probali prirodnu ljekovitu mineralnu vodu Donat Mg i upoznali se sa njenim ljekovitim djelovanjem. Tijekom izleta u Štajersku posjetili smo i franjevački samostan Olimpje gdje smo razgledali muzej ljekovitih biljnih pripravaka i upoznali se sa trećom najstarijom ljekarnom u svijetu.
   U četvrtak smo imali vježbe na Odjelu za gastroenterologiju, Odjelu za reumatologiju, Odjelu za neurološke bolesti i Odjelu za nefrologiju, a glavna sestra Bolnice nas je upoznala sa organizacijom zdravstvene njege i rada te obrazovanja zdravstvenih tehničara i medicinskih sestara. Tijekom obilaska upoznali smo se sa njihovim Hitnim prijemom bolesnika. Jako nas se dojmio njihov način rada i topli odnos prema bolesnicima.

   U poslijepodnevnim satima radili smo na projektima i dogovorili idejna rješenja za završnu prezentaciju.
Zadnji dan našeg posjeta, petak je najtužniji dan jer završava naša razmjena. Održali smo videokonferenciju sa našom Školom tijekom koje su nam uručene potvrdnice.
   Ovim putem posebnu zahvalu šaljemo tetama iz školske kuhinje te zaposlenicima Đačkog doma Lizike Jančar koje su nam ispunjavali želje i dobro hranile.

   Također veliko hvala našim prijateljima u ime nastavnica Verice Elveđi i Ljiljane Grinović te u ime Danijele Matek, Anite Vazgeč, Ivane Vazgeč, Ahmeta Hirkića, Anđele Koton, Ele Pavelić, Antonia Ivčića, Larise Vekić i Marije Čulina.
   Veselimo se vašem dolasku u naš mali grad i ponovnom susretu na Danima e-medice u Termama Tuhelj.


    
Razmjena učenika u projektima „Kromoterapija i kako vratiti život u ravnotežu” i „Utjecaj čitanja  na  starenje”  Razmjena učenika u projektima „Kromoterapija i kako vratiti život u ravnotežu” i „Utjecaj čitanja na starenje” Minimiziraj

 
Razmjena učenika u projektima
„Kromoterapija i kako vratiti život u ravnotežu” i „Utjecaj čitanja na starenje”
(30. rujna-4. listopada 2019.)   Učenici i nastavnici  Srednje zdravstvene i kozmetičke škole Maribor već tradicionalno i ove godine su otišli na razmjenu u Medicinsku školu Ante Kuzmanića Zadar.
   Sunčanog jutra prijatelji iz Zadra dočekali su nas u školskoj knjižnici i informirali nas o razmjeni učenika. Učenici su nam se predstavili i rekli ponešto o sebi, a zatim smo proveli neko vrijeme zajedno. Popodne smo otišli u centar grada gdje smo posjetili muzej antičkog stakla. Bili smo impresionirani prekrasnim zalaskom sunca koji je bio ukomponiran sa zvukom zadarskih orgulja
.

  Sljedeći dan pridružili smo se satovima biologije, hrvatskog jezika i fizike. Bilo je zanimljivo upoznati se s njihovim načinom učenja, te prenijeti to našim profesorima i kolegama. Poslije podne imali smo vremena za opuštanje i druženje.
   U srijedu, odrađivali smo zdravstvene vježbe u Općoj bolnici Zadar i Domu za starije i nemoćne osobe. Pomagali smo kolegama te u isto vrijeme izmjenjivali iskustva, znanje i mišljenja.
   U četvrtak, učenici i profesori iz Zadra odveli su nas na izlet u Benkovac. Posjetili smo muzej, ali imali smo malih problema s jakom burom koja je spriječila nas daljnji obilazak. Štoviše to vrijeme smo proveli uz puno smijeha, družeći se, pričajući, i slikajući se. U Benkovcu smo vidjeli i novi dom za starije i nemoćne, koji nas je jako impresionirao.
   Zadnje popodne proveli smo s učenicima i profesorima iz Zadra. Družeći se uz gitaru, harmoniku i pjevanje, večer smo završili plesom koji je trajao do dugo u noć. U petak smo imali video konferenciju te smo se pozdravili sa svojim prijateljima, nadajući se da ćemo ih vidjeti i sljedeće godine.
   Na kraju, htjeli bi još jednom zahvaliti svima, za puno zabave te predivno provedeno vrijeme zajedno. Ova uspomena ce zauvijek ostati u našem sjecanju.
   Jedva čekamo ovu zimu provesti s vama, te nastaviti vaše školovanje na slovenskom jeziku, a naše na hrvatskom. Važno je naglasiti kako smo popodnevne sate proveli istražujući i pripremajući naše zajedničke projekte „Kromoterapija i kako vratiti život u ravnotežu” i „Utjecaj čitanja na starenje”.

Barbara Dvorscak, Marusa Hebar, Patricija Petek, Urska Novak, Jasmina Motaln, Nika Budja, Urska Rojs, Martin Senekovic, Aleks Lazarevic i Tjasa Ana Bucek


    
Razmjena učenika u projektu    „Utjecaj čitanja na starenje"  Razmjena učenika u projektu „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation