en-UShr-HR
Traži
23. listopada 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Utjecaj čitanja na starenje ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar:  „Utjecaj čitanja na starenje"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar: „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj

 
Utjecaj čitanja na starenje
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
3. Medicinska škola Šibenik
4. Zubotehnička škola Beograd
 
Datum prijave:  20. lipnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Sonja Šare (sonja.sare@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Vanja Kancler
, Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
3. Aleksandra Skornšek
, Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor

4. Marina Palinić (marina_liovic@net.hr), Medicinska škola Šibenik

5. dr Ana Gajić, (anagajic62@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd

Koordinatori  1. Luka Plazina (ditezadarsko13@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
 2. Karmen Šparaš (karmen.sparas@gmail.com), Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor

3. Snežana Žaja crnica24@gmail.com


4. Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com

Nositelj: 
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1. Ivana Vazgeč, ...
2. Anita Vazgeč, ...
3. Barbara Dvoršak, ...
4. Barbara Vidović, ...
5. Antonio Davidović
6. Ivan Silov
7. Marko Koluvija
8. Helena Kostić
9. Matea Melović


 
Ciljna skupina
 
Osobe starije od 65 godina, korisnici Domova za starije
 
Ciljevi projekta: 
 

1. Ukazati na značaj očuvanja mentalnog zdravlja u starijoj dobi
2. Poticati čitanje kao vježbu za mentalno zdravlje u osoba starije dobi
3. Educirati mlade o važnosti očuvanja kognitivnih sposobnosti u starosti
4. Senzibilizirati javnost o važnosti aktivnog zdravog starenja
5. Prevenirati predrasude o starijima, spriječiti gerontofobiju i staromrštvo
6. Prevenirati osamljenost i socijalnu izolaciju osoba starije dobi smještenih u instituciju.
 

Zadaci: 
 
1. Formiranje timova za prikupljanje podataka o obilježjima starije dobi
2. Početak je predviđen za podatke iz osnovnih obilježja starosti i starenja s posebnim naglaskom na instintucionalni smještaj i kognitivne sposobnosti.
3. Planiranje posjeta ustanovama za smještaj starijih.
4. Intervju s osobama starije dobi i procjena kognitivnih spososbnosti.
5. Izrada plana i programa čitanja prema željama i sposobnostima korisnika Doma.
6. Provođenje planiranih aktivnosti čitanja
7. Vlidacija i evaluacija rezultata.
 
Suradnici Djelatnici zdravstvenih ustanova, profesori knjižničarstva i osobe starije dobi.
 
Mjesto provedbe Škole učesnice, institucije za smještaj starijih.
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2019/20.
- Odabir škola partnera na projektu (svibanj, lipanj 2019)
- Podjela zadataka između škola (srpanj, 2019)
- Rad na projektu-aktivnosti (rujan, listopad, prosinac 2019)
- Obrada prikupljenih rezultata i završetak aktivnosti (siječanj, veljača, 2020)
- Završne aktivnosti i rad na prezentaciji projekta, prezentacija i evaluacija projekta (ožujak, 2020)
 
Očekivani rezultati

Očekuje se:
-povećani broj educiranih mladih ljudi o značenju čitanja na kognitivne sposobnosti osoba starije dobi
- rana detekcija simptoma i znakova zaboravljivosti, osamljenosti i izolacije starijih osoba
- pravovremena pomoć osobama starije dobi kod gubitka gubitka koncentracije i pamćenja
- prevencija gerontofobije i ageizma 
 

Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, odustajanje škola partnera.


    
Sinopsis projekta   „Utjecaj čitanja na starenje"  Sinopsis projekta „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
 
  Ideja o projektu proizišla je iz želje da se šira javnost posebno mlađe populacije upoznaju s važnosti očuvanja kognitivnih sposobnosti osoba starije dobi. Projektne aktivnosti usmjerene su na prednosti čitanja osoba starije dobi smještenih u instituciju (domove za starije). Znanstvene studije pronašle su mnoge pozitivne učinke čitanja na osobe starije dobi uključujući smanjenje stresa, stimuliranje rada mozga, poboljšanje pamćenja i koncentracije. Također je dokazano da aktivnosti čitanja mogu spriječiti ili odgoditi pojavu demencije. Za vrijeme čitanja starijim će se savjetovati da zapamte osobe, događaje iz priče i kasnije ih reproduciraju. Planiranim aktivnostima djelovati će se na povećanje kvalitete života osoba starije dobi u institucijama.
1. ETAPA (svibanj, lipanj)
a. dogovor s koordinatorom škole o prijavi projekta na 12. Smotri Dani E-medice
b. izbor naziva projekta „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu “
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:
   1) pratiti razvoj Kromoterapije u svijetu s posebnim naglaskom na zemlje sudionice
   2) međupredmetno povezivanje predmeta struke (kliničkih predmeta i sestrinske skrbi)
   3) suradnja i uključivanje zdravstvenih i prosvjetnih radnika
   4) proučiti literaturu
   5) temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
   6) poticati učenike na timski rad i suradnju
   7) prikazivanje projekta na razumljiv način
   8) istraživati i učiti kroz zabavu
   9) spoznavanje novih činjenica
  10) vršnjačka edukacija
e. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
f. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
g. najava projekta na Nastavničkom vijeću
h. odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i. komunikacija između svih sudionika projekta
j. praćenje rada u pripremi projekta
k. analiza učinjenog
l. uočavanje problema i rizika
m. rješavanje problema
n. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
2.ETAPA (lipanj 2019.)
- komunikacija između škola sudionica
- razmjena ideja učenika
- određivanje rokova za provođenje aktivnosti
- početak aktivnosti učenika
- net-komunikacija
- praćenje izvedbe projekta
- evidencija učinjenog
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
- evaluacija 1. i 2. faze
- planiranje nastavka projekta
- komunikacija škola sudionica
- razmjena učenika
- dogovor o predstavljanju projekta
- ujedinjavanje aktivnosti
- evidentiranje i dokumentacija
4. ETAPA (siječanj, veljača 2020.)
- uvježbavanje projekta
- net sastanci
- prijava sudionika
5.ETAPA (ožujak 2020.)
- sudjelovanje na 13. Smotri dana E medica
- predstavljanje projekta
- evaluacija svih sudionika projekta


    
Razmjena učenika u projektu    „Utjecaj čitanja na starenje"  Razmjena učenika u projektu „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation