en-UShr-HR
Traži
22. kolovoza 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Utjecaj čitanja na starenje ::..   Prijava
Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar:  „Utjecaj čitanja na starenje"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzanića Zadar: „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj

 
Utjecaj čitanja na starenje
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
 
Datum prijave:  20. lipnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Sonja Šare (sonja.sare@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Vanja Kancler
, Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
3. Aleksandra Skornšek
, Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
 
Koordinatori 1. Luka Plazina (ditezadarsko13@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Karmen Šparaš
(karmen.sparas@gmail.com), Srednja zdravstvena i kozmetička škola Maribor
 
Nositelj: 
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1. Marija Čulina, ...
2. Anita Vazgeč, ...
3. Barbara Dvoršak
, ...
4. Barbara Vidović
, ...
 
Ciljna skupina
 
Osobe straije od 65 godina, korisnici Domova za starije
 
Ciljevi projekta: 
 

1. Ukazati na značaj očuvanja mentalnog zdravlja u starijoj dobi
2. Poticati čitanje kao vježbu za mentalno zdravlje u osoba starije dobi
3. Educirati mlade o važnosti očuvanja kognitivnih sposobnosti u starosti
4. Senzibilizirati javnost o važnosti aktivnog zdravog starenja
5. Prevenirati predrasude o starijima, spriječiti gerontofobiju i staromrštvo
6. Prevenirati osamljenost i socijalnu izolaciju osoba starije dobi smještenih u instituciju.
 

Zadaci: 
 
1. Formiranje timova za prikupljanje podataka o obilježjima starije dobi
2. Početak je predviđen za podatke iz osnovnih obilježja starosti i starenja s posebnim naglaskom na instintucionalni smještaj i kognitivne sposobnosti.
3. Planiranje posjeta ustanovama za smještaj starijih.
4. Intervju s osobama starije dobi i procjena kognitivnih spososbnosti.
5. Izrada plana i programa čitanja prema željama i sposobnostima korisnika Doma.
6. Provođenje planiranih aktivnosti čitanja
7. Vlidacija i evaluacija rezultata.
 
Suradnici Djelatnici zdravstvenih ustanova, profesori knjižničarstva i osobe starije dobi.
 
Mjesto provedbe Škole učesnice, institucije za smještaj starijih.
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2019/20.
- Odabir škola partnera na projektu (svibanj, lipanj 2019)
- Podjela zadataka između škola (srpanj, 2019)
- Rad na projektu-aktivnosti (rujan, listopad, prosinac 2019)
- Obrada prikupljenih rezultata i završetak aktivnosti (siječanj, veljača, 2020)
- Završne aktivnosti i rad na prezentaciji projekta, prezentacija i evaluacija projekta (ožujak, 2020)
 
Očekivani rezultati

Očekuje se:
-povećani broj educiranih mladih ljudi o značenju čitanja na kognitivne sposobnosti osoba starije dobi
- rana detekcija simptoma i znakova zaboravljivosti, osamljenosti i izolacije starijih osoba
- pravovremena pomoć osobama starije dobi kod gubitka gubitka koncentracije i pamćenja
- prevencija gerontofobije i ageizma 
 

Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, odustajanje škola partnera.


    
Sinopsis projekta   „Utjecaj čitanja na starenje"  Sinopsis projekta „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
 
  Ideja o projektu proizišla je iz želje da se šira javnost posebno mlađe populacije upoznaju s važnosti očuvanja kognitivnih sposobnosti osoba starije dobi. Projektne aktivnosti usmjerene su na prednosti čitanja osoba starije dobi smještenih u instituciju (domove za starije). Znanstvene studije pronašle su mnoge pozitivne učinke čitanja na osobe starije dobi uključujući smanjenje stresa, stimuliranje rada mozga, poboljšanje pamćenja i koncentracije. Također je dokazano da aktivnosti čitanja mogu spriječiti ili odgoditi pojavu demencije. Za vrijeme čitanja starijim će se savjetovati da zapamte osobe, događaje iz priče i kasnije ih reproduciraju. Planiranim aktivnostima djelovati će se na povećanje kvalitete života osoba starije dobi u institucijama.
1. ETAPA (svibanj, lipanj)
a. dogovor s koordinatorom škole o prijavi projekta na 12. Smotri Dani E-medice
b. izbor naziva projekta „Kromoterapija i kako vratiti tijelo u ravnotežu “
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:
   1) pratiti razvoj Kromoterapije u svijetu s posebnim naglaskom na zemlje sudionice
   2) međupredmetno povezivanje predmeta struke (kliničkih predmeta i sestrinske skrbi)
   3) suradnja i uključivanje zdravstvenih i prosvjetnih radnika
   4) proučiti literaturu
   5) temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta
   6) poticati učenike na timski rad i suradnju
   7) prikazivanje projekta na razumljiv način
   8) istraživati i učiti kroz zabavu
   9) spoznavanje novih činjenica
  10) vršnjačka edukacija
e. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
f. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
g. najava projekta na Nastavničkom vijeću
h. odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i. komunikacija između svih sudionika projekta
j. praćenje rada u pripremi projekta
k. analiza učinjenog
l. uočavanje problema i rizika
m. rješavanje problema
n. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
2.ETAPA (lipanj 2019.)
- komunikacija između škola sudionica
- razmjena ideja učenika
- određivanje rokova za provođenje aktivnosti
- početak aktivnosti učenika
- net-komunikacija
- praćenje izvedbe projekta
- evidencija učinjenog
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
- evaluacija 1. i 2. faze
- planiranje nastavka projekta
- komunikacija škola sudionica
- razmjena učenika
- dogovor o predstavljanju projekta
- ujedinjavanje aktivnosti
- evidentiranje i dokumentacija
4. ETAPA (siječanj, veljača 2020.)
- uvježbavanje projekta
- net sastanci
- prijava sudionika
5.ETAPA (ožujak 2020.)
- sudjelovanje na 13. Smotri dana E medica
- predstavljanje projekta
- evaluacija svih sudionika projekta


    
Razmjena učenika u projektu    „Utjecaj čitanja na starenje"  Razmjena učenika u projektu „Utjecaj čitanja na starenje" Minimiziraj
Razmjena učenika

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation