en-UShr-HR
Traži
7. srpnja 2020. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Važnost EQ ::..   Prijava
Projekt Zdravstvene škole Split:  „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika"  Projekt Zdravstvene škole Split: „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika" Minimiziraj

 
Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika
 
Projekt Zdravstvene škole Split
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Zdravstvena škola Split
2. Škola za primalje, Zagreb
3. Medicinska škola Osijek
4. Medicinska škola, Šibenik
 
Datum prijave:  19. lipnja 2019.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Lorina Miše (lorina.mise@skole.hr), Zdravstvena škola Split
2. Maja Feil Ostojić
(majafeil@yahoo.com), Škola za primalje, Zagreb
3. Martina Tot
(totmartina9@gmail.com), Medicinska škola Osijek
4. Željka Turčinov
(zeljkaturcinov@net.hr), Medicinska škola, Šibenik
 
Koordinatori 1. Sanja Perić (sanja.peric3@skole.hr), Zdravstvena škola Split
2. Maja Feil Ostojić
(majafeil@yahoo.com), Škola za primalje, Zagreb
3. Maja Carević
(maja.carevic@skole.hr), Medicinska škola Osijek
4. Snežana Žaja
(crnica24@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik

 
Nositelj Zdravstvena škola Split
 
UČENICI
 
  1. Ana Zorica, Zdravstvena škola Split
  2.Tonia Bartulović
, Zdravstvena škola Split
  3.Nada Đukić
, Škola za primalje, Zagreb
  4. Leona Marčinko
, Škola za primalje, Zagreb
  5. Sara Mihinica
, Škola za primalje, Zagreb
  6. Stella Novak
, Škola za primalje, Zagreb
  7. Ana Cikuš
, Škola za primalje, Zagreb
  8. Noemy Živičnjak
, Medicinska škola Osijek
  9.Karmen Lajcak
, Medicinska škola Osijek
10. Ema Skoko
, Medicinska škola Osijek
11.Ante Gašperov
, Medicinska škola, Šibenik
12.Ester Suša
, Medicinska škola, Šibenik
13.Tea Franjković
, Medicinska škola, Šibenik
 
Ciljna skupina
 
Učenici 4–ih razreda smjera medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege. Zdravstveni djelatnici.
 
Ciljevi projekta: 
 

Učenici će istražiti pojam emocionalne inteligencije. Pomoću anketa dobiti uvid o utjecaju emocionalne inteligencije sa zadovoljstvom na radnom mjestu kod zdravstvenih djelatnika (medicinskih sestara) i utjecaj na bolje razumijevanje pacijentovih potreba. Istražiti možemo li i kako unaprijediti našu emocionalnu inteligenciju. Provedenim aktivnostima usvojit ćemo znanja o utjecaju emocionalne inteligencije u radu s pacijentom, radit ćemo na poboljšanju vlastite emocionalene pismenosti.
 

Zadaci: 
 
Istražiti razlike u vrstama inteligencije, sastavljanje i analiza anketa o emocionalnoj pismenosti kod djelatnika(medicinskih sestara) pojedinih odjela KBC-a i učenika zdravstvene škole smjera m.sestra/tehničar opće njege. Zaključiti o razini znanja ispitanika o emocionalnoj inteligenciji i o utjecaju emocionalne inteligencije u boljem razumijevanju pacijentovih potreba i većim zadovoljstvu na poslu kod zdravstvenih djelatnika. Organizirati radionicu s ciljem unaprijeđenja vlastite emocionalne pismenosti.
 
Suradnici Škole, mentori, nastavnici medicinske grupe predmeta, osoblje na odjelima KBC-a Split.
 
Mjesto provedbe Škola, KBC Split, zdravstvene ustanove
 
Vrijeme trajanja (faze) Travanj 2019 –Ožujak 2020
Faza 1: Odabir teme projekta. Odabir škola u suradnji
Faza 2: dogovor svih škola partnera o planiranim aktivnostima i podjela zadataka uz pomoć video konferencije (skype), e-mail
Faza 3: rad učenika iz pojedine škole suradnika na projektu, sastanak škola suradnika radi procjene tijeka projekta, dogovor o zajedničkim aktivnosti i razmjena učenika ili sastanak putem video konferencije Rad na projektu
Prva razmjene učenika (rujan 2019.)
Druga razmjena učenika (prosinac 2019. ili siječanj 2020.)
Radionica na kojoj će učenici sudionici projekta usvojiti znanja kako raditi na vlastitom poboljšanju emocionalne inteligencije.
Faza 4: finalizacija projekta –završne aktivnosti i dogovor o prezentaciji rada i rezultata projekta.
Faza 5. Prezentiranje projekta na susretu E medica, dogovor za daljnju suradnju na projektu.
Tijekom trajanja svih faza : Stalna razmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta putem suvremenih medija i korištenjem web alata za izradu, ispunjavanje i statističku obradu rezultata anketa.
 
Očekivani rezultati Primjena naučenih znanja i zaključaka u daljnjem radu i poboljšanju vlastite emocionalne inteligencije. Zaključak o utjecaju emocionalne inteligencije na bolje razumijevanje korisnikovih potreba i veću razinu zadovoljstva na radnom mjestu.
 
Čimbenici rizika:

Nedovoljna financijska potpora. Nepronalaženje škola partnera za sudjelovanje u projektu.


    
Sinopsis projekta „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika"  Sinopsis projekta „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika" Minimiziraj

CILJ PROJEKTA:
   Emocionalana inteligencija predstavlja sposobnost i vještinu uočavanja, prepoznavanja i upravljanja vlastitim i tuđim emocijama.
    Srž emocionalne inteligencije je sposobnost da prepoznamo ono što osjeća netko drugi.
   U zdravstvu se svakodnevno susrećemo sa drugim ljudima, prvenstveno sa pacijentima ali I sa kolegama I suradnicima, zajedno riješavamo probleme, surađujemo, a sve to ne bi bilo moguće bez kvalitetne komunikacije.
Emocionalna inteligencjia je nešto što nam uvelike pomaže u razumijevanju drugih, njihovih emocija, ponašanja, a samim tim unapređuje našu komunikaciju s drugima.
   Unapređenjem emocionalne inteligencije značilo bi I bolje razumijevanje drugih ljudi, njihovih potreba, što je u radu sa ljudima itekako bitno.
   Ideja projekta je bolje shvaćanje samog pojma emocionalne inteligencije kao relativno novog pojma za razliku od dobro poznate racionalne inteligencije (IQ). Cilj je potaknuti učenike na razmišljanje o vlastitoj emocionalnoj inteligenciji, donijeti zaključke o utjecaju emocionalne inteligencije u radu zdravstvenih djelatnika s pacijentima, analizirati mogućnosti i načine poboljšanja vlastite emocionalne inteligencije, diskutirati i razvijati kritičko razmišljanje o temi projekta.
   Svrha zajedničkog rada na projektu je razvijanje sposobnosti komunikacije unutar tima koja se temelji na međusobnom uvažavanju i poštivanju svih sudionika, iznošenje stavova i razrada projekta u svrhu edukacije i poboljšanja vlastitih kompentencija u radu s pacijentima koristeći stečena znanja i vještine za postizanje istog.

ZADACI PROJEKTA:
- Pojam EQ
- istražiti razlike u vrstama inteligencije
- Važnost EQ u međusobnoj komunikaciji i razumijevanju tuđih potreba

- Kako unaprijediti EQ
- Organizirati zajedničku radionicu s ciljem unaprijeđenja vlastite emocionalne pismenosti

   S učenicima škola sudionica pripremiti i provesti anonimni Anketni upitnik kod ciljne skupine – zdravstvenih djelatnika, učenika srednjih zdravstvenih škola usmjerenja medicinska sestra/tehničar opće njege kojim ćemo dobiti uvid o njihovom poimanju pojma emocionalne inteligencije kao i o mogućem utjecaju EQ u radu s korisnicima, boljem razumijevanju potreba korisnika i utjecaj na zadovoljstvo na radnom mjestu.
Dobivene rezultate učenici će zajednički obraditi i analizirati, međusobno razmijeniti koristeći se IKT alatima i prezentirati na 13. smotri „E – Medica“ 2020. godine.

ETAPE PROJEKTA
1. ETAPA
(travanj, svibanj, lipanj 2019.)
   Odabir teme projekta
   Odabir škola u suradnji
2. ETAPA ( lipanj 2019.)
   Podjela zadataka između škola u suradnji
3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2019.)
   Rad na projektu
   Prva razmjene učenika (rujan 2019.)
   Druga razmjena učenika (prosinac 2019. ili siječanj 2020.)
4. ETAPA (siječanj/veljača 2020.)
   Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta
5. ETAPA (ožujak 2020.)
   Sudjelovanje na 13. Smotri „Dani E medica 2020."
     • Uvježbavanje
     • Predstavljanje projekta
     • Dogovor za daljnju suradnju u novim projektima


    
Video-konferencijska razmjena u projektu „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika“ (30. rujna 2019.)  Video-konferencijska razmjena u projektu „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika“ (30. rujna 2019.) Minimiziraj


Video-konferencijska projektu „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika“
(30. rujna 2019.)

    U ponedjeljak 30. rujna 2019. godine održana je video konferencija učenika i mentora, koji rade na projektu „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika“.

   Sudionici video konferencije bili su učenici i mentori iz Zdravstvene škole Split, Medicinske škole Šibenik, Škole za primalje Zagreb i Medicinske škole Osijek.
Tema video konferencije bila je rad na zajedničkom projektu.
   Tijekom video konferencije razgovarali smo o emocionalnoj inteligenciji, učenici su međusobno razmjenjivali ideje i razmišljanja vezana za temu projekta. Dogovorili smo daljnje korake koje ćemo poduzeti vezano za rad na projektu i pitanja za zajedničke upitnike koje ćemo provoditi u matičnim školama i zdravstvenim ustanovama među učenicima i zdravstvenim djelatnicima. Tema emocija, ugodnih i neugodnih, zaintrigirala je sve sudionike.
   Dogovoreni su termini za realizaciju zadataka i idući susret putem video konferencije s ciljem analize zajedničkih dobivenih rezultata kao i zajednička radionica na temu unapređenja vlastite emocionalne pismenosti.
   Video konferencija je protekla u radnoj atmosferi usmjeravajući se na dogovor oko zadataka bitnih za projekt. Učenici su međusobno razmijenili iskustvo rada na projektu, razgovarali i predlagali mnoge nove ideje.
   Na videokonferenciji su sudjelovali učenici: Ana Zorica, Tonia Bartulović, Nada Đukić, Leona Marčinko, Sara Mihinica, Stella Novak, Ana Cikuš, Noemy Živičnjak, Karmen Lajcak, Ante Gašperov, Tea Franjković. Mentori: Lorina Miše, Milena Logozar, Martina Tot, Željka Turčinov.

Ana Zorica, Tonia Bartulović
Mentor: Lorina Miše
Zdravstvena škola Split
 


    
Razmjene u projektu  „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika"  Razmjene u projektu „Važnost EQ u radu zdravstvenih djelatnika" Minimiziraj

 
1. razmjena

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation