en-UShr-HR
Traži
22. svibnja 2019. ..:: Projekti » Projekti u tijeku » Z.D.R.A.V.I. ::..   Prijava
Projekt Zdravstvenog učilišta Zagreb: „Z.D.R.A.V.I."  Projekt Zdravstvenog učilišta Zagreb: „Z.D.R.A.V.I." Minimiziraj

 
Z.D.R.A.V.I.
 
Projekt Zdravstvenog učilišta Zagreb
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Zdravstveno učilište Zagreb
2. Hotelijersko-turistička škola Zagreb
3. Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Datum prijave: 
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Tatjana Stibilj Batinić (tatjana.stibilj-batinic@zg.t-com.hr), Zdravstveno učilište Zagreb
2. Gordana Bjelić
,
Hotelijersko-turistička škola Zagreb
3. Melisa Livnjak Krđalić
,
Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Koordinatori 1. Zlatka Kozjak Mikić (zlatica.kozjak-mikic@skole.hr), Zdravstveno učilište Zagreb
2. Gordana Bijelić
,
Hotelijersko-turistička škola Zagreb
3. Ezrema Boškailo
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Nositelj Zdravstveno učilište Zagreb
 
UČENICI
 
1. Lovro Draženović, Zdravstveno učilište Zagreb
2. Dorijan Horvatić
, Zdravstveno učilište Zagreb
3. Vanesa Lukačin
, Hotelijersko-turistička škola Zagreb
4. Delalić Eldar
, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
5. Osmanović Dalila, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Ciljna skupina
 
Adolescenti, mladi, odrasli. 
Ciljevi projekta: 
 

Svrha tjelesnoga i zdravstvenoga područja jest usvajanje znanja, stjecanje navika te razvijanje pozitivnog stava prema tjelesnoj aktivnosti i zdravomu načinu življenja kako bi se omogućilo dosizanje najboljih tjelesnih i duševnih potencijala pojedinca. Cilj je razviti zdravstvenu pismenost koja podrazumijeva osobne, kognitivne i socijalne vještine adolescenata da putem suradnje na projektu kreiraju pristup, razumiju i koriste (medicinske) informacije za promicanje i održavanje dobroga zdravlja.
 

Zadaci: 
 
Temelj je promicanje suradnje kroz izradu zajedničkog projekta između zdravstvenih, strukovnih škola i gimnazija u međunarodnom okruženju te korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u međusobnoj komunikaciji i obradi projektne teme. Zajednički projekt će rezultirati jedinstvenom prezentacijom projekta, senzibilizirati učenike o vrijednosti zdravlja, osnažiti zdravstvenu pismenost. Ishod za sve posjetitelje stranice E-medice je vidljivost rada, korisnost za nastavne potrebe te e-učenje.
 
Suradnici   
 
Mjesto provedbe Zagreb, Sarajevo i Tuheljske toplice. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Školska godina 2018./2019. do realizacije u veljači 2019.
 
Očekivani rezultati Tijekom projekta i na završnom izlaganju ppt prezentacija s izlaganjem od strane učenika, potvrde o sudjelovanju i izlaganju.
 
Čimbenici rizika:

Nedostatak financija i entuzijazma.


    
Sinopsis projekta  „Z.D.R.A.V.I."  Sinopsis projekta „Z.D.R.A.V.I." Minimiziraj

ETAPE RADA NA PROJEKTU školska godina 2018. - 2019.
VRIJEME REALIZACIJE: od veljače 2018 do travnja 2019.

1. ETAPA RADA NA PROJEKTU školska godina 2018. – 2019.
Planiranje, ustroj, uspostavljanje dokumentacije, edukacija suradnika, postavljanje osnova za rad projektnog tima…
Nositelj projekta: Zdravstveno učilište Zagreb

VRIJEME PRIJAVA: do svibnja 2018.
Edukacija i određivanje dinamike i sadržaja rada u radu sa strukovnim voditeljima i koordinatorima zdravstvenih škola –svibanj-lipanj 2018.
STRATEGIJA IZVOĐENJA 1. ETAPE PROJEKTA
VRIJEME REALIZACIJE : lipanj do rujan 2018.
Izrada okvirnog plana rada i njegova prezentacija najavljena je u Tuheljskim toplicama na E-medici 2018.
Informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola o projektu
Uspostavljanje komunikacije:

 • Polycom PVX
 • AdobeConnectPro
 • Skype
 • Live Meeting
 • E-mail
 • Viber
 • Whats App

   Osiguravanje prostornih, programskih i tehničkih uvjeta u školama postoji i u dogovoru je s ravnateljima škola sudionica projekta Z. D. R. A. V. I.
Donošenje prijedloga tema za učeničke projekte je dogovoreno (gore navedeno)
Odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
Komunikacija između svih sudionika projekta
Praćenje rada u pripremi projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
Evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
Izrada instrumentarija za evaluaciju:
Osnovni kriteriji zadovoljeni:

 • interesantno učenicima Medicinske škole Sarajevo i Hotelijersko-turističke škole Zagreb koji su se složili oko zanimljivosti teme
 • sadržajno stručne, u korelaciji predmeta koje uče (Anatomija i fiziologija, biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura), ali i medijski popularna
 • spoznavanje i učenje novih činjenica ne na suhoparan način s naglaskom na primjenu sadržaja u budućem obrazovanju kroz izradu online sadržaja pogodnih za e-learning
 • iznošenje stavova i šira diskusija zključenih oko sadržaja forme projekta (brainstorming)

2. ETAPA RADA NA PROJEKTU
Početak izvedbe projekta, pokretanje i ostvarivanje projekta
VRIJEME REALIZACIJE : od listopada 2018 do siječnja 2019.
STRATEGIJA IZVOĐENJA 2. ETAPE PROJEKTA:
Stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada strukovnih voditelja i koordinatora zdravstvenih škola
Stalna razmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta
Pomoć pri realizaciji početka učeničkih projekata:

 • da omoguće i potaknu razvoj osobnog mišljenja i vježbanje razmjene mišljenja između sudionika
 • da potaknu na istraživanje, analizu, usporedbu i digitalne metode rada
 • da ih je moguće pratiti i evidentirati – Word dokumenti, fotografije, popis literature
 • da omogućuju evaluaciju rada- e- mail komunikacija I slanje dokumanata pojedinih škola na projektu u objedinjavanju zajedničkih ideja

   Motivacija i povezivanje, te koordiniranje rada između dvije do tri škole (Zagreb dvije i Sarajevo) spremne za početak realizacije projekta
Izvedba projekta, sudjelovanje na net-sastancima na odabranu temu realizirano u Zagrebu i sa Sarajevom preko Viber video poziva (studeni)
Praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
Evidentiranje i dokumentiranje – voditeljica projekta i suradnici na projektu pute, IT tehnologija

3. ETAPA RADA NA PROJEKTU
Analiza učinjenog, evaluacija etapa rada i prema tome planiranje nadogradnje projekta
VRIJEME REALIZACIJE: od siječnja do veljače 2019.
STRATEGIJA IZVOĐENJA 3. ETAPE PROJEKTA
Evaluacija rada prve i druge etape rada
Evaluacija djelotvornosti opreme
Provedba učeničkih projekata na Net-sastancima
Eventualna izmjena i dodatak novih nastavnika i učenika uključenih u projekt
Uočavanje problema i rizika
Izrada plana za daljnje djelovanje i eventualno poboljšavanje rada i/ili pronalaženje novih metoda rada u sljedećim etapama izvedbe projekta
Evidentiranje i dokumentiranje rada –konkretni ppt predlošci

4. ETAPA RADA NA PROJEKTU
Uključivanje većeg broja učesnika ovisno o finsncijskim mogućnostima škole, proširenje suradnje, planiranje budućeg razvoja projekta, evaluacija rada
VRIJEME REALIZACIJE: od ožujka do travnja 2019.
STRATEGIJA IZVOĐENJA 4. ETAPE PROJEKTA
Stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada strukovnih voditelja i koordinatora zdravstvenih škola
Stalna izmjena informacija i koordinacija rada između sudionika projekta
Proširivanje projekta, odnosno uključivanje timova učenika svih škola na Net-sastanke
Razmatranje vlastitih projekata koji će također služiti kasnijoj izradi e-learning sadržaja
Povezivanje i objedinjavanje s ostalim segmentima projekta "E-medica": učeničke razmjene, održavanje stručnih foruma i video konferencija
Nakon uspješnog osamostaljivanja ostalih segmenata projekta i njihovog povezivanja u cjelokupnom projektu "E-medica", planiranje uključivanja i povezivanja inozemnih zdravstvenih škola sa zdravstvenim školam RH
Evidentiranje i dokumentiranje rada – spremna ppt prezentacija
Završna evaluacija rada- zajednički susret I uvježbavanje prezentiranja
Povezivanje segmenata projekta i osamostaljivanje cijelog projekta

Voditeljica projekta
Tatjana Stibilj Batinić


    
Razmjene u projektu  „Z.D.R.A.V.I."  Razmjene u projektu „Z.D.R.A.V.I." Minimiziraj

 
1. razmjena


    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2019 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation