en-UShr-HR
Traži
6. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2009./2011. ::..   Prijava
  Realizirani zajednički projekti 2009./2011. Minimiziraj

(administrirano 08. 03. 2013) 

   U projektu "E-medica" se između ostalog bavimo i izradom projekata na predložene teme koje mogu predlagati nastavnici i učenici podjednako. Da bi se krenulo s realizacijom samih projekata potrebne su minimalno dvije škole koje su pokazale interes za istu temu. Nakon toga oformljavaju se projektni timovi od 2-5 učenika koji pod mentorstvom svog školskog voditelja provode znanstveno-istraživački rad potreban za izradu projekta.
 
    Školski koordinatori u suradnji sa školskim voditeljima i voditeljem projektnog tima predlažu i nude teme novih projekata. Na ovim stranicama objavljuju se teme i suradnici, kao i sve relevantne informacije o projektu.
    Na taj način mogu se pronaći novi partneri u predloženim ili novim projektima.
 
   Također, tako nas se sve informira o aktualnim projektima i temama koje se obrađuju, kao i temama koje su tek planirane.
 
   Kako je osnova našeg rada promicanje suradnji i korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija, to je temelj ovog segmenta izrada zajedničkih projekata između dvije ili više škola, te korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u međusobnoj komunikaciji i obradi projektne teme. U izradi zajedničkih projekata učenici pri zajedničkom radu koriste sve oblike komuniciranja (email, Adoba Cinect, Polycom, Live Meeting, Skype, Facebook, Twiter...)
    Također želimo napomenuti da suradnja više škola na izradi zajedničkog projekta mora rezultirati
jednom jedinstvenom prezentacijom projekta, te da se svi materijali (prezentacija, video i audio materijali, ankete, dokumenti...) dostavljaju voditeljici projekata Zlatici Šimunović na email
zlatica.simunovic@skole.hr i na email e-medica@medskolazd.hr, a kako bi po završetku bili objavljeni na našim stranicama uz sažetak projekta (u rubrici "Završeni projekti"). Na taj način će svi posjetitelji stranica E-medice moći vidjeti vaš rad i koristiti ga u svoje nastavne potrebe.
 
    U ovom dijelu "E-medice" se želi potaknuti upoznavanje učenika različitih zdravstvenih škola, produbiti znanje učenika vezano uz struku te upoznati učenike s IC tehnologijama.

Popis zajedničkih projekata prezentiranih na 5. Smotri "Dani E-medica 2011.":

2009. -2011.

                                 
 1. Oko
 2. Problemi starije dobi
 3. Hitna medicinska pomoć
 4. Reproduktivno zdravlje
 5. Piramida zdrave prehrane
 6. Bulimija i anoreksija
 7. Osjećamo li se sigurni u školi
 8. Djeca leptiri
 9. Matične stanice
 10. Društvena skrb o starijim osobama
 11. Praćenje varijacije krvnog tlaka u starijih
 12. Dijabetes u starijih osoba
 13. I bi svjetlost...
 14. Pokretni dijalizatori
 15. Pomorske nesreće
 16. Očuvanje matičnih stanica
 17. GRAFITI
 18. Prirodne katastrofe
 19. Dječja kozmetika da ili ne?
 20. Život biraj
 21. Piercing i tetovaže
 22. Jesmo li manje vrijedni ako smo različiti
 23. Usna šupljina
 24. Višejezični rječnik - 1. dio
 25. Umijeće ljubljena
 26. Motivacija učenika za učenje 1
   

  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation