en-UShr-HR
Traži
11. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2011./2012. » Biblio i muzikoterapija ::..   Prijava
 Medicinska škola Bjelovar: Biblio i muzikoterapija Minimiziraj

 
"Biblio i muzikoterapija"
projekt
Medicinske škole Bjelovar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Zdravstvena škola Split
2. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
3. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Datum prijave: 
 
VODITELJ PROJEKTA:  mr.sc. Zorka Renić (zorkarenic@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
 
KONTAKT OSOBA::
 
Biljana Balenović (biljana.balenovic@bj.t-com.hr), koordinatorica Medicinske škole Bjelovar
MENTORI ŠKOLA:  1.
2.
3.
 
Nositelj Medicinska škola Bjelovar
 
Ciljna skupina
Zainteresirani učenici iz raznih škola za sudjelovanje u izradi projekta
 
O pojmu biblioterapije i muzikoterapije: 

Biblioterapija se definira kao uporaba odabranih knjiga i književnoga gradiva kao terapeutskih pomagala u medicini i psihoterapiji, pa i kao rješavanje osobnih problema vođenim / usmjerenim čitanjem. Znanost je prihvatila činjenicu da je čitanje ljekovito te da se može primjenjivati kao sredstvo za smanjenje emocionalne napetosti, poticanje emocionalnog izražavanja i razvijanje osobnosti.
Sekundardne dobrobiti biblioterapije i poetske terapije su povećanje samorazumijevanja, razvoj ispravnog samoopažanja, ohrabrenje pozitivnog mišljenja, poticanje kreativnog rješavanja problema te jačanje komunikacije (slušanje i govorenje).
Terapija glazbom (muzikoterapija) znanstvena je disciplina, a u medicinskoj praksi primjenjuje se za zdravstvene poremećaje uzrokovane stresom. Vibracije zvuka djeluju na sve procese u mozgu i time izravno utječu na kognitivne, emocionalne i tjelesne funkcije čovjeka.

 

Ciljevi projekta: 
Projekt ima za svrhu predstavljanje biblioterapije i glazbene terapije učenicima kroz predavanja i radionice te osposobljavanje učenika za samostalno organiziranje i vođenje biblioterapijskih i muzikoterapijskih radionica.

KOGNITIVNI CILJEVI: definiranje i opisivanje pojmova biblioterapija i muzikoterapija, uočavanje i povezivanje utjecaja čitanja i glazbe na osobnost pojedinca, odabiranje i upotrebljavanje naučenih koncepata i metoda u oblikovanju materijala koji će moći koristiti svi zainteresirani učenici, mogućnost vrednovanja i kritičkog odnosa prema činjenicama iz područja biblioterapije i muzikoterapije.

AFEKTIVNI CILJEVI: spremnost na suradnju i suradničko učenje, izražavanje samopoštovanja i poštovanja prema drugima, zastupanje kulture dijaloga između pojedinaca i skupina, djelovanje u timu, razvijanje komunikacijskih vještina i timskog rada.

PSIHOMOTORIČKI CILJEVI: ovladati računalnim programom Gloster, ovladati prezentacijskim vještinama i vještinama vođenja radionica.
 
 
Metode rada: 
VERBALNE: predavanja o navedenim temama (biblioterapija, muzikoterapija, osnove rada u programu Glogster)
VIZUALNE: pripremljeni tekstovi, prezentacije i videozapisi
PRAKSEOLOŠKE: sudjelovanje na radionicama u programu Glogster te radionicama iz poetske terapije i biblioterapije; sudjelovanje na razmjenama učenika iz različitih škola i gradova te surađivanje s drugim udrugama sličnih interesa (stručni posjeti)
METODE UČENJA STVARANJEM: organiziranje i vođenje radionica iz područja biblioterapije i muzikoterapije
 
Mjesto provedbe
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
Od veljače do rujna 2012.
 
Očekivani rezultati

Očekujemo da će projekt omogućiti mladima usvajanje znanja iz područja biblioterapije i glazbene terapije, pomoći im u sazrijevanju i odrastanju te rješavanju njihovih problema. Osim afirmacije kulture čitanja, sudjelujući u projektu mladi će moći povezivati svoja znanja i iskustva, stvarati i produbljivati suradničke odnose, razvijati samostalnost i kompetencije te dobiti poticaj za cjeloživotno učenje.
 

Čimbenici rizika Nedostatak sredstava, izostanak suradnika.

 


  
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation