en-UShr-HR
Traži
3. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2012./2013. » Nepotrebna estetska kirurgija ::..   Prijava
Video (CARNet)  Video (CARNet) Minimiziraj

  
Video izlaganja  Video izlaganja Minimiziraj


Preuzimanje
video zapisa sa
7. Smotre "Dani E-medica 2013"
9. studenoga 2013.
u Termama Tuhelj

(wmv - 633 MB)


  
Prezentacija  Prezentacija Minimiziraj

(8,8 MB)

  
Možemo li izbjeći nepotrebnu estetsku kirurgiju  Možemo li izbjeći nepotrebnu estetsku kirurgiju Minimiziraj

 
Možemo li izbjeći nepotrebnu estetsku kirurgiju
 
Projekt Srednja škola Bedekovčna
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja škola Bedekovčna
2. Medicinska škola Varaždin
3. Medicinska škola Bjelovar
 
Datum prijave:  09. veljače 2013.
Izmijenjeno 16. rujna 2013.
 
Voditelji/mentori:  1. Suzana Đanić (sudanic@inet.hr), Koordinatorica Srednje škole Bedekovčina
2. Saša Josip Milec  (sasa.milec@gmail.com), Medicinska škola Varaždin
3. Ana Šinković  (anashinka@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
 
Koordinatori 1. Suzana Đanić (sudanic@inet.hr), Srednja škola Bedekovčina
2.
Ksenija Janjušević  (ksenija.janjusevic@skole.hr), Medicinska škola Varaždin
3. Biljana Balenović 
(biljana.balenovic@public.carnet.hr), Medicinska škola Bjelovar

 
Nositelj
 
Srednja škola Bedekovčna
UČENICI
 
 1. Silvija Krajnik, Srednja škola Bedekovčina
 2. Kristina Kahlina
, Srednja škola Bedekovčina
 3. Lana Janeš
, Srednja škola Bedekovčina
 4. Barbara Ratkajec
, Srednja škola Bedekovčina
 5. Tonka Šoštar
, Srednja škola Bedekovčina
 6. Simon Ipša
, Srednja škola Bedekovčina
 7. Ivona Mrazović
, Medicinska škola Varaždin
 8. Jelena Labaš
, Medicinska škola Varaždin
 9. Laura Raić
, Medicinska škola Bjelovar
10. Marija Banjan
, Medicinska škola Bjelovar
11. Vera Ilics
, Medicinska škola Bjelovar
 
Ciljna skupina
 
Učenici škola koji žele sudjelovati u izradi projekta
Ciljevi projekta: 
 

Upoznavanje sa estetskom kirurgijom, psihološkim razvojem mladih ljudi i stvaranjem slike o sebi, te primjeni opravdanog i neopravdanog izvođenja estetskih korektivnih zahvata, kao i neželjenim posljedicama i komplikacijama koje se mogu pojaviti.
 

Zadaci: 
 
Svaki sudionik izabire područje:
1. Objasniti što je estetska kirurgija, čime se bavi i ukratko iznesti najčešće operativne korektivne zahvate.
2. Objasniti psihološku potrebu pojedinca za estetski operativni zahvat, i opisati psihološki razvoj adolescenata (obzirom da da se u toj dobi razvija specifična slika o sebi i vlastitom tijelu)
3. Provođenje ankete u školama među učenicima da bi se vidjelo kakvu sliku o sebi imaju.
4. Nabrojiti i pokazati neke od slavnih ličnosti koje su napravile korektivne zahvate
5. Prikazati primjerima kako kirurški zahvati mogu rezultirati i neželjenim posljedicama.
 
Suradnici
 
Svi koji se prijave za sudjelovanje u projektu.
 
Mjesto provedbe
 
U školama suradnicama.
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
 
Od veljače 2013. do rujna 2013.
Očekivani rezultati
 
Upoznati se sa estetskom kirurgijom.
Upoznati se sa psihološkim razvojem osoba u pubertetu i adolescenciji, kao i stvaranjem slike o sebi.
Objasniti razliku između medicinski opravdanog i neopravdanog izvođenja estetskih korektivnih zahvata.
Prikazati neželjene posljedice nestručno izvršenih korektivnih zahvata, kao i komplikacija koje pri takvom zahvatu mogu nastati.
Povezivanje znanja, stvaranje i produbljivanje suradničkih odnosa, razvijanje samostalnosti i kompetencija, poticaj za cjeloživotno učenje.

 
Čimbenici rizika Nedostatak sredstava, izostanak suradnika.

    
Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica:  Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation