en-UShr-HR
Traži
4. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2014./2016. » Dalmatinski nakit ::..   Prijava
Medicinska škola Šibenik:  Dalmatinski nakit  Medicinska škola Šibenik: Dalmatinski nakit Minimiziraj

 
D A L M A T I N S K I   N A K I T
 

Projekt Medcinske škole Šibenik
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Šibenik
2. Medicinska škola Dubrovnik
 
Datum prijave:  23. studenoga 2014.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Antonija Žaja  (antonijazaja@gmail.com), Medicinska škola Šibenik 
2. Marija Ćupić 
(marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
 
Koordinatori 1. Aleksandra Acalin (aleksandra.acalin@si.htnet.hr), Medicinska škola Šibenik 
2. Marija Ćupić 
(marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
 
Nositelj Medicinska škola Šibenik
 
UČENICI 1. Antonela Hrga
2. Antonela Knežević
3. Sara Granić
 
Ciljna skupina Svi učenici,sudionici projekta.
 
Ciljevi projekta: 
 

Dalmatinski nakit kroz povijest, karakteristike nakita po pojedinim dalmatinskim regijama, prikaz nakita
 

Zadaci: 
 

Medicinska škola Dubrovnik: tradicionalni nakit dubrovačkog kraja, način izrade nakita,utjecaj nakita na zdravlje,prezentacija nakita
Medicinska škola Šibenik:tradicionalni nakit šibenskog kraja,bušenje ušne resice na starinski način,prezentacija nakita
Svaka od navedenih škola je u svom projektu razradila temu na način da je prikazala tradicionalni nakit svoga kraja,što smo na kraju objedinili u jedno.
 

Suradnici Svi učenici i nastavnici koji su pokazali interes za suradnju u izradi projekta.
 
Mjesto provedbe: Škole partneri u projektu.
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
 
Do studenog 2015.godine –do smotre E-medice 2015.
Očekivani rezultati
 
Naučiti način izrade i vrste dalmatinskog nakita,prezentacija projekta na susretu E-medica 2015.
 
Čimbenici rizika: Nema.

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation