en-UShr-HR
Traži
26. svibnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2014./2016. » Eutanazija ::..   Prijava
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor:  Eutanazija  Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: Eutanazija Minimiziraj

 
E  U  T  A  N  A  Z  I  J  A
 

Projekt Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
2. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Datum prijave:  12. lipnja 2015.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Lidija Ž. Žagar (lidijaznidareczagar@gmail.com), Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
2. Ljiljana Grginović
(lgrginov@gmail.com), Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar
3. Sonja Šare
( sonja.sare@gmail.com), Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar
4. Višnja Vuko
(visnjavuko@yahoo.com), Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Koordinatori 1. Romana Predin, koordinator (romana.predin@guest.arnes.si), Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
    Mojca Cimerman-Galun
, koordinator (mojca.cimerman-galun@guest.arnes.si)
, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
2. Verica Elveđi
(verica-elvedji@net.hr), Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Nositelj Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 
UČENICI 1. Martina Pušnik, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
2. Sara Šturm, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
3. Antonija Tržić, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
4. Nikolina Birkić, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Ciljna skupina
 
Ciljevi projekta: 
 

Istražiti razliku o pogledu na eutanaziju između mladima i starijima osobama.
 

Zadaci: 
 

- istražiti povijest eutanazije
- izraditi anketu o različitom mišljenju o eutanaziji
- predstaviti istraživanje
- usporediti rezultate između zemljama/školama suradnicima
 

Suradnici Svi koji žele raditi u projektu. 
 
Mjesto provedbe: U školama suradnicama.
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
 
Od travnja do listopada 2015.
 
Očekivani rezultati
 
- Upoznati i predstaviti povijest eutanazije
- Izraditi i osmisliti anketu
- Predstaviti istraživanja preko kratkog filma
 
Čimbenici rizika: Nedostatak sredstava

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation