en-UShr-HR
Traži
29. svibnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2014./2016. » Kruh naš svakdanji ::..   Prijava
Projekt Srednje zdravstvene škole Celje:  Kruh naš svagdanji  Projekt Srednje zdravstvene škole Celje: Kruh naš svagdanji Minimiziraj

 
K R U H   N A Š   S V A K D A N J I
 

Projekt Srednje zdravstvene škole Celje
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja zdravstvena škola Celje, Slovenija
2. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, Hrvatska
3. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Slovenija
4. Srednja medicinska škola grada Skopja „Dr. Panče Karagjozov“, Makedonija
 
Datum prijave:  23. lipnja 2015.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Monika BRGLEZ (monika@brglez.com) i Petra BOŠTJANČIČ (petra.avbelj@gmail.com)
2. Vasilka DINEVA (vasilka.dineva@yahoo.com)
3. Ljiljana GRGINOVIĆ (lgrginov@gmail.com) i Mirjana VUJASIN (mirjana-vujasin@net.hr)
4. Anita BEZJAK (anita.bezjak1@guest.arnes.si
 
Koordinatori 1. Olga ŠTANCAR (olga.stancar@hotmail.com
2. Aleksandra MILOŠEVSKA (a.miloshevska@yahoo.com)
3. Verica ELVEĐI (verica-elvedji@net.hr)
4. Mojca CIMERMAN-GALUN (mojca.cimerman-galun@guest.arnes.si) i Romana PREDIN (romana.predin@guest.arnes.si)
 
Nositelj Srednja zdravstvena škola Celje
 
UČENICI - Monika Ošlak, Aleksandra Borovnik
- Antea Suvacar, Josipa Marić
- Mojca Zorko, Darja Fridau
(Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)
 
Ciljna skupina Učenici svih razreda u programu Bolničar – njegovatelj, Zdravstvena njega i Kozmetički tehničar.
 
Ciljevi projekta: 
 

1. Očuvati vrijednosti kruha i predstaviti stare, zaboravljene žitarice i njihovo značenje u prehrani.
2. Poticati međugeneracijsko i međupredmetno sudjelovanje te kruh uvrstiti u dijetalnu i zdravu prehranu.
 

Zadaci: 
 
  1.  Nastavnim satovima, laboratorijskim vježbama, posjetom eko-gospodarstvu, mlinu i proizvođačima žitarica učenici će steći znanje o žitaricama i sjemenkama.
  2. Učenici će upoznati postupke prerade zrnja u brašno i različite tipove brašna. Upoznat će način pripreme i pečenja kruha nekada i danas te putem narodnih navika i običaja otkriti različite vrste kruha u zemlji i diljem svijeta. Način pripreme i pečenja kruha bit će predstavljen putem videokonferencije.
  3. Razgledavanjem bolničke kuhinje i razgovorom s dijetetičarom kruh će biti uvršten u bolničku prehranu. Dobit će podatke o broju bolesnika s celijakijom u Sloveniji te se upoznati s dijetom za ovu bolest.
  4. Učenici će utvrditi prisutnost pesticida i aditiva u pekarskim proizvodima te će senzorički ocijeniti pekarske proizvode i kruh. Potražit će informacije o sadržaju pesticida i aditiva u žitaricama, brašnu i kruhu kroz godine te pripremiti usporedbu za Sloveniju.
    Podatke će dobiti na Zavodu za zdravstvenu zaštitu i Zavodu za poljoprivredu. Podatke će usporediti sa školom koja sudjeluje u projektu.
Suradnici Učitelji SZŠ i vanjski suradnici.
Učitelji srednje medicinske škole grada Skopja „Dr. Panče Karagjozov“ (Makedonija)
 
Mjesto provedbe: SZŠ Celje, ekološko gospodarstvo, mlin, bolnička kuhinja, Zavod za zdravstvenu zaštitu. Celje, Skopje, Srednja medicinska škola grada Skopja „Dr. Panče Karagjozov“.
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
 
 
Očekivani rezultati
 
Učenici će steći nova znanja te produbiti već usvojeno znanje na temu kruha. Usporedit će dijetalne kuhinje i sadržaj pesticida te aditiva u žitaricama, brašnu i kruhu u Sloveniji i Makedoniji.
 
Čimbenici rizika: Financijska potpora za provođenje projekta i razmjenu učenika.

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation