en-UShr-HR
Traži
2. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2014./2016. » Ljubimac, prijatelj, terapeut ::..   Prijava
Srednja škola Bedekovčina:  Ljubimac, prijatelj, terapeut    Srednja škola Bedekovčina: Ljubimac, prijatelj, terapeut   Minimiziraj

 
LJUBIMAC, PRIJATELJ, TERAPEUT
 
Projekt Srednje škole Bedekovčina
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Srednja škola Bedekovčina
2. Medicinska škola Bjelovar
3. Medicinska Škola Šibenik
 
Datum prijave:  08. lipnja 2015.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Alojz Mohač  (alomohac@gmail.com), Srednja škola Bedekovčina
2. Emilija Kovačević 
(emilija.j2012@gmail.com),
Medicinska škola Bjelovar
3. Lidija Mačukat
 (lidijam9@gmail.com), Medicinska Škola Šibenik
 
Koordinatori 1. Suzana Đanić  (sudanic17@gmail.com)
2. Biljana Balenović  (biljana.balenovic@bj.t-com.hr)
3. Aleksandra Acalin
 (aleksandra.acalin@si.t-com.hr)
 
Nositelj
 
Srednja škola Bedekovčina
UČENICI
 
Srednja škola Bedekovčina: Petar Lendl, Matej Turk i Laura Šoban

Medicinska škola Bjelovar: Tamara Kavedžić i Ana-Marija Komljenović

Medicinska škola Šibenik: Stella Furlan i Matea Gemišević
 
Ciljna skupina
 
Pacijenti sa bolestima i poremećajima u kojima je moguća terapija i pomoć posebno obučenih životinja.
Terapeuti koji provode terapiju zajedno sa posebno obučenim životinjama.
 
Ciljevi projekta: 
 

-Upoznati se sa ulogom ljubimaca u životima ljudi
-Definirati pojam ljubimca terapeuta/životinje terapeuta
-Upoznati terapijske učinke ljubimaca na zdravlje ljudi.
 

Zadaci: 
 
1. Provesti anketu o zastupljenosti ljubimaca u životima ljudi/mladih, te koje vrste životinja smatramo ljubimcima (može li svinja/krava biti ljubimac ili terapeut)
2. Navesti koje životinje mogu biti ljubimci i na koji način, kako mogu djelovati terapeutski na nas.
3. Objasniti mora li životinja da bi bila terapeut biti za to dresirana, ili i ne dresirane životinje mogu djelovati terapeutski
4. Navesti i pokazati primjere životinja/ljubimca terapeuta.
 
Suradnici
 
 
Mjesto provedbe
 
Srednja škola Bedekovčna, Medicinska škola Bjelovar i Medicinska Škola Šibenik.
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
 
Od siječnja 2015. do rujna 2015.
Prosinac 2014. – osmišljavanje izvedbe prezentiranja projekta.
Siječanj - osmišljavanje ankete.
Veljača - istraživanja na temu uloge životinja u životima ljudi i utjecaj na psihičko i fizičko
zdravlje u svijetu i kod nas.
Ožujak – dogovor o daljnjim akcijama.
Lipanj – Objedinjavanje materijala u zajedničko prikazivanje projekta.
Osmišljavanje popratnog teksta uz snimljene materijale
Rujan – uvježbavanje prezentiranja projekta.
 
Očekivani rezultati
 
Upoznati životinjske vrste koje smatramo ljubimcima
Upoznati područja u kojima životinje pomažu ljudima u terapijskom smislu
Objasniti terapijsko djelovanje životinja na ljude
Utvrditi razliku ljubimca i ljubimca terapeuta
 
Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava, izostanak suradnika. 


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation