en-UShr-HR
Traži
9. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2014./2016. » Samoobrana ::..   Prijava
Medicinska škola Bjelovar: Samoobrana  Medicinska škola Bjelovar: Samoobrana Minimiziraj

 
S A M O O B R A N A
 
Projekt Medicinske škole Bjelovar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Bjelovar
2. Medicinska škola Pula
 
Datum prijave:  10. lipnja 2015.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Biljana Balenović  (biljana.balenovic@skole.hr), Medicinska škola Bjelovar
2. Snježana Svitlić-Budisavljević  (ssvitlic@yahoo.com), Medicinska škola Pula

 
Koordinatori 1. Biljana Balenović  (biljana.balenovic@skole.hr), Medicinska škola Bjelovar
2. Marija Crljenica-Veneruzzo (mici2307@gmail.com),
Medicinska škola Pula
 
Nositelj
 
Medicinska škola Bjelovar
UČENICI
 
1. Ambrozić Matej, Medicinska škola Bjelovar
2. Eleonora Dreta
, Medicinska škola Bjelovar
3. Kanita Antolović
, Medicinska škola Pula
 
Ciljna skupina
 
Učenici medicinskih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Upoznati sudionike sa problemom nasilja, prepoznavanjem nasilnika i njihovih psihoprofila, te načinom obrane.

Zadaci: 
 
1. Provesti anketu o vrstama i učestalosti nasilnog ponašanja u školi i izvan nje, načinima samoobrane i zastupljenosti poučavanja o načinima samoobrane na satovima tjelesne i zdravtvene kulture.
2. Prikazazati i objasniti kako se obraniti od nasilnika.
3. Demonstrirati neke obrambene zahvate.
4. Prevencija nasilja.
5. Rehabilitacija žrtava.
 
Suradnici
 
Svi koji se prijave za suradnju.
 
Mjesto provedbe Škole suradnice. Sportske dvorane.
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
Od veljače 2015. do listopad 2015.
 
Očekivani rezultati
 
Prevencija nasilničkog ponašanja, podizanje samopouzdanja učenika, uvođenje više vježbanja obrambenih zahvata na satovima tjelesne i zdravstvene kulture.
 
Čimbenici rizika:

Financije.


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation